Kitüntetettek – kitüntetések

Adományozási és átadási rend

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság kitüntetéseinek/díjainak
Tiszteleti és Szenátusi Tagjai elismerő okleveleinek adományozási és átadási rendje

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (a továbbiakban Társaság) meg kívánja őrizni a Társaság által alapított kitüntetések presztízsét, továbbá az újabban alapított kitüntetéseket/díjakat ezekhez hasonlóan adományozza a gyógyszerészet különböző szakterületein végzett kiemelkedő munka/tevékenység elismerésére, ezért az alábbiak szerint szabályozza a kitüntetések/díjak adományozását:

1.         A kitüntetésre kerülő személy(ek)re a Társaság tagjai, valamint szervezetei és szakosztályai írásban tesznek javaslatot az Elnökségnek az átadás időpontja előtt minimum két hónappal. Az írásos javaslathoz csatolni kell a felterjesztendő kolléga rövid szakmai méltatását is, mely alapján lehetséges a javaslat elbírálása.

2.         Az Elnökség döntése, illetve előzetes jóváhagyása nélkül, kitüntetés nem adható.

2.1.      A „Kazay Endre Emlékérem” kitüntetést (alapítva 1968-ban) – a Társaság legmagasabb elismerését – a gyógyszerészet egésze szempontjából fontos területeken kifejtett kiemelkedő tevékenységért, a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.2. A „Nyiredy Szabolcs Emlékérem” kitüntetés (alapítva 2009-ben) – a Társaság magas rangú kitüntetése, mely a hazai gyógyszerészet felemelkedését aktívan szolgáló, kiemelkedő kutató/oktató szakmai, közéleti teljesítményének elismeréseként adományozható. Kitüntetett az lehet, aki a tudományos szakterületén túlmenően a hazai gyógyszerészet egésze számára hasznos, előremutató közéleti tevékenységet végzett, a szűkebb szakterületének kimagasló művelésén túlmenően jelentős aktivitást fejtett ki a különböző gyógyszerészeti szakterületek eredményesebb együttműködése érdekében, tudományos, szakmai munkásságának egészét tekintve „híd” szerepet tölt be a gyógyszerészeti tudományok és a természettudomá-nyok/orvostudományok valamely ága között. Az Emlékérmet az Elnökség adományozza, egy fő részére, a „Congressus Pharmaceuticus Hungaricus” rendezvény keretében.

2.3.      A „Szebellédy László Emlékérem” (alapítva 1991-ben) kitüntetést a gyógyszerészeti tudományok területén kifejtett kiemelkedő tevékenységért, a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.4.      A „Koritsánszky Ottó Emlékérem” (alapítva 1982-ben) kitüntetést a hazai és nemzetközi kapcsolatok, illetve a sajtóban kifejtett kiemelkedő tevékenységért a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.5.      A „Nikolics Károly Emlékérem” (alapítva 2001-ben) kitüntetést a nemzetközileg is kiemelkedő, alkalmazott gyógyszerészeti kutatási tevékenységért a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.6.      A „Küttel Dezső Emlékérem” (alapítva 2001-ben) kitüntetést a gyógyszerészet gyakorlati területein kifejtett kiemelkedő tevékenységért a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.7. A „Kempler Kurt Emlékérem” (alapítva 2006-ban) kitüntetést a gyakorló gyógyszerészi tevékenységet népszerűsítő kiemelkedő munkásság elismeréseként a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.8.      A „Societas Pharmaceutica Hungarica” (alapítva 1984-ben, patikai törőmozsárral) jutalomérem kitüntetést a Társaság működésének szervezésében kifejtett kiemelkedő tevékenységért a Társaság tagjának az Elnökség adományozza.

2.9.      A 2.1–2.8. pontokban felsorolt kitüntetéseket az Elnökség nevében a Társaság elnöke, akadályoztatása esetén tudományos alelnöke, vagy főtitkára adja át országos tudományos, vagy szakmai rendezvényen, illetve küldöttgyűlésen, díszoklevél kíséretében.

3.         A „Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Tiszteleti Tagja” latin nyelvű elismerő oklevélben részesülhet a  Társaság Alapszabálya 14.3 pontja szerinti természetes személy. A kitüntetést az Elnökség nevében a Társaság elnöke, akadályoztatása esetén tudományos alelnöke adja át a „Congressus Pharmaceuticus Hungaricus” rendezvényen, vagy küldöttgyűlés keretében. Külföldi személy esetében nemzeti tudományos, vagy szakmai rendezvényen is átadásra kerülhet az elismerő oklevél.

4.         A „Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Szenátusának tagja” elismerő oklevélben részesülhet a Társaság Alapszabálya 14.4 pontja szerinti tag. A kitüntetést az Elnökség nevében az elnök, akadályoztatása esetén a tudományos alelnök, vagy a főtitkár adja át országos tudományos, vagy szakmai rendezvényen, illetve küldöttgyűlésen.

5.         Az alábbi (5.1–5.8) kitüntetésekről a szakosztályoktól/szervezetektől beérkező javaslatok alapján az Elnökség jóváhagyását követően a szakosztályok és szervezetek rendelkeznek. Átadásuk a javaslattevők rendezvényein történik, díszoklevél kíséretében átadja a javaslattevő szervezet, vagy szakosztály elnöke, akadályoztatása esetén titkára.

5.1.      A „Schulek Elemér Emlékérem” (alapítva 1973-ban) a Gyógyszeranalitikai Szakosztály legmagasabb szakmai elismerése.

5.2.      A „Kabay János Emlékérem” (alapítva 1976-ban) a Gyógyszerkutatási Szakosztály legmagasabb szakmai elismerése.

5.3.      A „Hintz György Emlékérem” (alapítva 1982-ben) a Gyógyszertechnológiai Szakosztály legmagasabb szakmai elismerése.

5.4.      Az „Augustin Béla Emlékérem” (alapítva 1977-ben) a Gyógynövény Szakosztály legmagasabb szakmai elismerése.

5.5.      A „Mozsonyi Sándor Emlékérem” (alapítva 1981-ben) a Gyógyszerügyi Szervezési és Közigazgatási Szakosztály legmagasabb elismerése.

5.6.      Az „Ernyey József Emlékérem” (alapítva 1974-ben) a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály legmagasabb szakmai elismerése.

5.7.      A „Spergely Béla Emlékérem” (alapítva 1984-ben) a Gyógyszeripari Szervezet legmagasabb szakmai elismerése.

5.8.      A „Dávid Lajos Emlékérem” (alapítva 1982-ben), a „Kórházi Gyógyszerészetért Emlékérem” (alapítva 2001-ben) és a „Mohr Tamás Emlékérem” (alapítva 2014-ben) a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet legmagasabb szakmai elismerései.

6.         A fiatal gyógyszerészek szakmai elismeréséül a „Rozsnyay Mátyás Emlékérem” (alapítva 1968-ban) és a „Clauder Ottó Emlékérem” (alapítva 1992-ben) kitüntetéseket a versenyelőadások Bíráló Bizottságai saját hatáskörükben – elnökségi jóváhagyás nélkül – adományozzák az Emlékverseny győztesének.

7.         Pályázati úton elnyerhető kitüntetés és díjak, melyekhez díszoklevél és pénzjutalom/ösztöndíj is társul:

7.1.      A „Zalai Károly Emlékérem” (alapítva 2015-ben), a Budapesti Szervezet kezdeményezésére alapított kitüntetés, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán végzős gyógyszerészhallgató részére. A pályázati felhívást a Magyar Gyógyszerész-tudományért Alapítvány teszi közzé. Pályázhat az a hallgató, aki egyetemi tanulmányait példaértékű módon, kimagasló eredménnyel végezte, továbbá a gyógyszerész- vagy az orvostudományok területén önálló kutató munkát végzett, melyet igazolható módon tudományos folyóiratban publikált. A díj átadása a Semmelweis Egyetem Gyógyszerész-tudományi Kar ünnepélyes diplomaosztóján történik, a díjat a Budapesti Szervezet elnöke adja át.

7.2.      „ANOLI DÍJ” (alapította dr. Török Ilona 2005-ben), pályázat fiatal gyógyszerészek, vegyészek és vegyészmérnökök, illetve gyógyszerész, vegyész és vegyészmérnök hallgatók számára. Azok a fiatalok pályázhatnak, akik a gyógyszerkémia, gyógyszertechnológia, farmakológia, farmakognózia területén gyógyszerek és/vagy gyógyszerhatóanyagok (metabolitok) analitikai (kémiai, biológiai, mikrobiológiai) vizsgálatában fejtenek ki jelentős szakmai munkásságot. A pályázat két kategóriában (kutatói és hallgatói) kerül kiírásra. A díj átadása a Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokvium keretében történik, a díjat a Gyógyszeranalitikai Szakosztály elnöke adja át.

7.3.      „Szász Kálmán-díj” (alapítva 2016-ban), a Gyógynövény Szakosztály kezdeménye-zésére, a Richter Gedeon Nyrt. pénzügyi  támogatásával, a Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány által alapított díj. A díj célja, hogy elismerje és támogassa további tudományos munkájában azokat a fiatal gyógynövénykutatókat, akik a gyógynövényekhez kapcsolódó területen (kutatás, feldolgozás, termékfejlesztés, minősítés, gyártás) tevékenykedve

            - kiemelkedő tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatnak,

            - jelentős tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,

            - jelentős mértékben vesznek részt a szakmai közéletben.

A díj átadására rangos szakmai rendezvényen kerül sor, a díj átadója a Gyógynövény Szakosztály elnöke (távollétében titkára) és a Richter Gedeon Nyrt. által delegált személy.

Bejelentkezés

A honlapra való regisztrálással nyomon követheti előfizetéseit, rendezvényekre történő jelentkezéseit.

Hírlevél

Tagdíj

tagdij szamlaszam kek ok

Keresés

CPH 2020

cph logo 2020 vektor altalanos

International

eufeps logo

Fip

Kérdezze meg...

gyogyszeresz fiatal

Farmakognóziai Hírek

gyogynoveny2

facebook

Aktuális szám

Gyógyszerészet – korábbi számok