Beszámoló a 7th BBBB konferenciáról

7th bbbb slider HU koszonet

Társaságunk immár második alkalommal adott otthont a Balaton-Bled-Baltic-Bosphorus (BBBB) nemzetközi konferenciasorozatnak. A 2005-ben, magyar kezdeményezésre újraindított és kibővített tudományos rendezvény, kétévenként kerül megrendezésre a csatlakozott országok (Észtország, Finnország, Magyarország, Szlovénia és Törökország) Gyógyszerésztudományi Társaságainak szervezésében, rotáció szerint. 

Az EUFEPS támogatásával 2017. október 5-7. között Balatonfüreden a Hotel Füred szállodában zajlott le a 7th BBBB. A konferencia elnöki tisztét Társaságunk elnöke, prof. Szökő Éva, főtitkári pozícióját Tábi Tamás gazdasági titkár töltötte be. A több mint egy éves igen intenzív előkészítési munka eredményeként, a Tudományos Bizottság (elnöke Szabóné prof. Révész Piroska), a Szervező Bizottság (elnöke Takács Gézáné) és a rendezvényszervező cég (Club Service) összehangolt, nagyszerű munkájának nyomán egy igen sikeres, Társaságunknak méltán elismerést szerző rendezvényen vagyunk túl.

01 megnyito

A 7th BBBB konferencia megnyitója

Néhány adat számokban. A konferenciának 442 regisztrált résztvevője volt, közöttük több mint 110 külföldi kolléga, 25 országból. A hazai kutatóhelyek igen széles bázisa képviseltette magát, mind az akadémiai, mind az ipari szférából. A nemzetközi szekcióban 11 felkért plenáris előadás, 57 verbális prezentáció és 186 poszter került bemutatásra, melyhez 8 előadásból álló kórházi gyógyszerészeti – onkológiai témájú – szatellit szimpózium is csatlakozott. Ezekből az adatokból is kiolvasható, hogy egy nagyszabású, feszített programú konferencia zajlott. Szerencsére a helyszín, a technikai körülmények ideálisak voltak, a résztvevők részéről pedig nagy érdeklődés, figyelem, a vitákban való aktív részvétel volt tapasztalható. Mindez együtt vezetett a remek hangulathoz, élénk tudományos diszkussziókhoz és a szünetekben kellemes beszélgetésekhez. És persze ne feledkezzünk meg a háttérben a Balaton és környéke elkápráztató panorámájáról, ami osztatlan csodálatot váltott ki a hazai és külföldi kollégákból egyaránt. Bizton állíthatjuk, hogy tudományos ismeretekkel gazdagodva, a konferencia kellemes emlékével távoztak a résztvevők.

02 EremBilensoy

Erem Bilensoy az EUFEPS elnöke köszönti a konferencia résztvevőit

A tudományos program rövid bemutatása. Október 5-én, csütörtökön 13.00 órakor az ünnepélyes megnyitóval kezdődött a konferencia. Szökő professzor bevezető szavai után, melyben felidézte a BBBB-k kialakulását, célját, elsőként prof. Erem Bilensoy az EUFEPS elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd Fülöp Ferenc akadémikus az MTA Kémiai Tudományok osztályának elnöke emlékezett meg néhai Nyiredy Szabolcs és Hermecz István akadémikusokról, akik annakidején elindították és az első rendezvényt szervezték. Klebovich Imre professzor az MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottságának elnöke kívánt hasznos és eredményes konferenciát, Greiner István a Magyar Gyógyszergyártók Szövetsége nevében, Szolyák Tamás az OGYÉI képviseletében mondott üdvözlő szavakat. A megnyitó Balatonfüred polgármesterének, Bóka Istvánnak köszöntőjével zárult, aki kifejezte örömét, hogy a „szőlő és bor” városa adhat helyet e rangos konferenciának, és reményét, hogy mindenki nem csak hasznosan, de kellemesen is tölti itt e három napot.

04 GreinerIstvan

Greiner István a Magyar Gyógyszergyártók Szövetsége nevében köszönti az egybegyűlteket

 

05 SzolyakTamas

Szolyák Tamás az OGYÉI képviseletében mondott üdvözlő szavakat

A tudományos program szerkezetét az 1. ábrán mutatjuk be. A három plenáris szekcióban elhangzott 11 előadás lefedte a gyógyszerkutatás „forró” területeit és bemutatta a jövő tendenciáit. Erem Bilensoy (Pl1) (EUFEPS) a gyógyszerkutatás és fejlesztés európai helyzetéről és trendjeiről tartott előadásában kiemelte, hogy a kutatás egyre inkább betegorientált kell, hogy legyen, a betegre szabott egyedi terápia lehet a fő hajtóereje a jövő gyógyszerkutatásának. Bemutatta, hogy az EUFEPS milyen eszközökkel tudja támogatni e folyamatot, konferenciák szervezésével, képzésekkel, tréningekkel és állásfoglalásokkal. Thaler György (Pl2) (RG) a gyógyszeripar előtt álló kihívásokat vette sorra, rámutatva a demográfiai változások (a társadalom öregedése) okozta, és a financiális kérdésekre egyaránt. A klasszikus gyógyszerkutatás „aranykora” véget ért, helyette a biológikumoké lehet a jövő. Greiner István (Pl3) (RG) az originális kutatás magyarországi helyzetéről adott áttekintést. A Richterben folyó sikeres kutatás eredménye a cariprazine (Vraylar, Reagila) forgalomba kerülése az USA-ban és Európában. E mellett megemlítette, hogy kisebb hazai cégek (Avidin és Soneas) sikeres fázis I. vizsgálatok befejezéséről számoltak be kognitív betegségekben hatékony gyógyszerjelöltnél. A Servier kutatói pedig egy daganatellenes terápiában ígéretes vegyület fejlesztésében voltak eredményesek. Ez utóbbi témáról külön plenáris előadás is szólt, Kotchy András (Pl5) (Servier) ismertette a kutatás célját és eredményeit. Szolyák Tamás (Pl4) (OGYÉI) bemutatta a hazai hatóságnál, európai viszonylatban elsőként létesült Innovációs Iroda küldetését, elősegíteni az alapkutatás eredményeinek minél gyorsabb átültetését az alkalmazott kutatásba, majd a gyógyításba. Az Iroda célja, hogy támogassa a korai fejlesztéseket végző kutatócsoportokat, hogy megvalósíthassák innovatív elképzeléseiket. Ehhez, mint módszertani központ tanácsokkal és az EMA által biztosított anyagi forrásokhoz való hozzáférés elősegítésével kívánnak hozzájárulni. Az egyénre szabott daganatellenes terápia jövőbeni fontosságáról beszélt plenáris előadásában Szentiványi Mátyás (Pl6) (Roche, Hungary). Ehhez új módszertanra van szükség, melyben a „next generation sequencing” (NGS) technológia és a fejlett bioinformatika kombinációja segítheti az orvosokat betegük tumorprofiljának jobb megértéséhez és a megfelelő, hatékony terápia kiválasztásához. Batka Gábor (Pl7) (Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg) arról a kockázatról beszélt, aminek az egészségügyi személyzet van kitéve a citotoxikus gyógyszerekkel való munka során. Majd egy 13 magyar kórházban végzett tanulmány alapján mutatta be a zárt rendszerű adagoló eszköz, a Tevadaptor rendszer hatékonyságát a szennyeződés elkerülésében és a dolgozók egészségének hatékony védelmében. Az eszközt a résztvevők egy workshop keretében kézbe is vehették, használatát ki is próbálhatták. A biológiai gyógyszerek, ezen belül is a bioszimiláris szerek jelen helyzetével és várható jövőbeli szerepével két plenáris előadás is foglalkozott. Ifj. Bogsch Erik (Pl8) (RG) széleskörű áttekintést adott a bioszimiláris szerek fejlesztésének sajátosságairól, a hatósági követelményekről és piaci potenciáljukról. Sok blockbuster biológikum szabadalmának lejárta közeleg, ami hatalmas lehetőségeket nyit meg a gyógyszeripar előtt a bioszimiláris szerek előállítására, de amihez speciális formulációs technológiára, analitikára és végül szigorúan szabályozott klinikai vizsgálatokra van szükség. Mindez speciális tudást és nagy anyagi befektetést igényel. A Richter gyógyszergyár rálépett erre az útra. Irem Yenice (Pl9) (Arven Ilaç ve San, Törökország) cége első bioszimiláris termékének a filgrastrimnak a példáján mutatta be, milyen komplex feladatokat kellett megoldani a gyártás, a gyártás-közi ellenőrzés, a végtermék jellemzése és minősítése terén. Továbbá az originátor molekulájával való összehasonlítás során a minőség, a hatékonyság és a biztonságosság vonatkozásában, megfelelve a hatóság (EMA) szigorú követelményeinek. Szalma Sándor (Pl10) (Takeda, USA) arról tartotta előadását, hogy a megfelelő gyógyszercélpont kiválasztása adott betegségben, egy megfelelő betegpopulációra, a kulcsa a hatékony gyógyszerkutatásnak. Cégüknél három területen – KIR, gasztoenterológia, onkológia – intenzív külső és belső adatgyűjtés zajlik mind biomolekuláris, mind fenotípus szinten, amit korszerű bioinformatikai módszerekkel elemeznek, hogy bizonyítékon alapuló új célpontokat találjanak. Ehhez elengedhetetlen az etikus adatkezelés. A transzlációs medicina célját ismertette Hegyi Péter (Pl11) (PTE), amely a 21. század eszköze ahhoz, hogy hidat képezzen az alapkutatási eredmények és a klinikai gyakorlat között. Saját kutatási területéről, az akut pancreatitis kezelésében elérhető eredményekből véve a példát.

timetable final

1. ábra: A konferencia programtáblája

A konferenciára bejelentett verbális és poszter prezentációk egy előzetes értékelésen estek át. A beérkezett kb. 260 absztraktot a helyi tudományos bizottság (12 fő) egy előre megadott szempontrendszer alapján értékelte. Szakmailag értékes, új eredményekkel kecsegtető anyagot tekintettek át a bizottság tagjai. Az egyik szempont az előadások kiválasztása volt. Igen örvendetes, hogy a gyógyszerészet sok területét felölelő témában tudtunk verbális szekciót felállítani, annak szinte a teljes palettáját át tudtuk fogni. A hatóanyag tervezése és szintézise (Drug design and synthesis), új hatóanyag támadáspontok, biomarkerek és hatóanyag analízis (New drug targets, biomarkers and drug analysis), farmakológia (Pharmacology), pre-klinikai kutatások (Preclinical drug research) mind-mind kitöltött egy-egy verbális szekciót. A legtöbb absztrakt a nanotechnológia (Nanotechnology), az új hatóanyag hordozó rendszerek (Drug Delivery System) és gyógyszer-technológia, gyártás (Pharmaceutical Technology, Manufacturing) témakörökben érkezett. Igen figyelemre méltó, hogy a szabályozás (Regulatory science) és a minőség tervezése (Quality by Design) is külön-külön szekcióval működött, ami ezen témák fontosságát is mutatja. A klinikai vizsgálatok és kórházi gyógyszerészet (Clinical trials and hospital pharmacy), valamint az onkológiai szatellit szekcióval szinte keretbe tudtuk foglalni a gyógyszerkutatástól a készítmények alkalmazásig vezető utat. Az absztraktok, gyűjteményes formában, az Acta Pharmaceutica Hungarica folyóirat szeptemberi és decemberi, összevont számában kerültek publikálásra (Acta Pharm. Hung. 87, 85-244 (2017)).

Az értékelés másik szempontja a legjobb munkák kiválasztása publikálás céljából. Mivel a konferencia az EUFEPS égisze alatt zajlott, így lehetőség adódott arra, hogy az Európai Gyógyszerésztudományi Társaságok Szövetségének folyóiratában, a European Journal of Pharmaceutical Sciences-ben publikáljanak a szerzők. A kiválasztás alapját a folyóirat célkitűzése, a munka újdonságtartalma és nem publikált volta képezi. Az absztraktok alapján kiválasztott témák szerzői meghívást kapnak a kézirat elkészítésére. A folyóirat szerkesztősége, további szempontok alapján, szelekciónak veti alá a témákat, majd a befogadott kéziratokat bírálóknak adja ki.  A bírálók által javasolt kéziratok várhatóan a jövő év első felében kerülnek publikálásra.

A tudományos program harmadik eleme a két részben lebonyolított poszter szekció volt, melynek elnöki tisztét Takácsné prof. Novák Krisztina látta el. A bejelentett nagyszámú poszter igazi kihívás elé állította a szervezőket, hogy megfelelő helyet találjanak. Végül egy új megoldás az elektronikus poszter-állványok mellett döntöttünk. Egy szekcióban 8 digitális kivetítőn (lásd 2. ábra) – a lehetőségekhez képest – térben elkülönülve párhuzamosan zajlott a témakörök szerint csoportosított poszterek bemutatása. Egy állványon maximum 15 poszter tölthető fel, amelyeket egy gombnyomással, egymás után lehet előhívni. A 186 posztert 2 x 8 csoportba/téma-szekcióba soroltuk és szekciónként két szakembert kértünk fel hogy, irányítsák a diszkussziót és egyben egy pontozólap segítségével értékeljék a bemutatott munkát. Az első szerző kapott lehetőséget, hogy 2 percben ismertesse az eredményeket és további 2 perc állt rendelkezésre, a vitára. Mind a két napon, a kétórás poszter szekció nagy érdeklődés mellett zajlott. Az egész rendszer jól vizsgázott és elnyerte a résztvevők tetszését. Az értékelő lapok tanúsága szerint a bírálók színvonalasnak ítélték a bemutatott munkákat és magas pontszámokkal jutalmazták a posztereket. A poszterek több mint a fele gyógyszer-technológia és rokon területei (biofarmácia, új gyógyszerhordozó rendszerek, nanotechnológia) témakörébe tartozott, míg kisebbik fele a gyógyszerészeti tudományok egyéb területeit ölelte fel (a szintézistől, a farmakológia, farmakokinetika, preklinikai és klinikai vizsgálatok, analitika, természetes eredetű anyagok témakörén át a kórházi gyógyszerészetig). Ennek megfelelően két poszter került kiválasztásra és nyerte el a Best Poster Award, azaz a legjobb poszter díjat. Technológia témából Janja Mirtič és mtsai (University of Ljubljana, Slovénia): Microencapsulation of probiotics as biotherapeutic agents for their local delivery (P1A-11) posztere nyert, míg az egyéb témákból Pochóczky Krisztina és mtsai (PTE): Transfer of complex regional pain syndrome to mice via human autoantibodies is mediated by interleukin-1-induced glia cell activation and central sensitization (P1G-11) posztere lett a győztes. Mindketten 500-500 €-t nyertek, ami konferencia részvételre fordítható. További kiváló munkák lehetőséget kapnak a EJPS különszámba való publikálásra. Összességében elmondható, hogy a hazai kutató műhelyek és külföldi szerzők posztereikkel nagyban hozzájárultak a konferencia tudományos színvonalához és sikeréhez.

16 Poszter

2. ábra: A konferencián használt elektronikus poszter-állvány

A Konferenciát megelőzően Balatonfüreden tartotta tanácskozását a EUFEPS Végrehajtó Bizottsága és Tanácsa is. A tagok és képviselők többsége jelenlétével megtisztelte a Konferenciát is és elismeréssel nyilatkoztak tudományos programjáról, színvonalas megrendezéséről.

Társaságunk a Konferencia ünnepélyes alkalmát felhasználta kitüntetések átadására is. A csütörtöki napon, az esti zenei program előtt az MGYT 4 kitüntetésének átadására került sor. A laudációkat Tábi Tamás ismertette.

Társaságunk legmagasabb rangú kitüntetését a Kazay Endre Emlékérmet prof. Soós Gyöngyvér vehette át Szökő Éva elnök asszonytól és Révész Piroska tudományos alelnöktől, több évtizedes a gyógyszerészet egésze szempontjából és a Társaságért végzett kimagasló szakmai munkájáért (lásd keretes részt).

A Gyógyszertechnológia Szakosztály legmagasabb elismerésével, a Hintz György Emlékéremmel tüntette ki Antal István, korábbi szakosztályelnököt áldozatos munkájáért (lásd keretes részt). A kitüntetést Szökő Éva és a Szakosztály elnöke, ifj. Regdon Géza adta át. 

Spergely Béla Emlékérem kitüntetést vehetett át Kanyári Edit a Gyógyszeripari Szervezet felterjesztésére, szakmai munkássága elismeréséként (lásd keretes részt).

A kitüntetést Szökő Éva és Szervezet elnöke Kovács Kristóf adta át.

Társaságunk Küttel Dezső Emlékéremmel ismerte el Károlyházy László, volt főtitkár, az MGYT érdekében 4 éven át kifejtett munkáját (lásd keretes részt).

Ugyancsak a 7thBBBB Konferencián került átadásra a European Journal of Pharmaceutical Sciences Best Paper Award 2016, az év legjobbnak választott közleménye díj, melyet Anna Lechanteur vehetett át Erem Bilensoy-tól, a EUFEPS elnökétől.

A kitüntetéseket követően két Kossuth-díjas művész, Horváth Kornél és Borbély Mihály egyedülálló élményt nyújtó koncertjét élvezhették a Konferencia résztvevői.

Mindkét este közös vacsorával zárult. A második napon magyaros menüsor és a Tűzvarázs együttes néptáncbemutatója, valamint a résztvevők megtáncolatása adott ízelítőt a külföldi vendégeknek a magyaros vendégszeretetből. A jó hangulat táncban csúcsosodott ki, a fiatalok hajnalig ropták.

A konferencia több szempontból is igen sikeresnek mondható. 12 év elteltével az alapítók, köztük Nyiredy és Hermecz professzorok szándékának megfelelően a konferencia tovább folytatódik és betölti küldetését; elősegíti Európa észak-déli tengelye mentén a kutatási együttműködéseket és a gyógyszerészeti tudományok eredményeinek hasznosítását.  A rendezvény fórumot teremtett az akadémia és a gyógyszeripar közötti eszmecserére, a kapcsolatok szorosabbra fűzésére. A nagyszámú fiatal résztvevő bizakodásra ad okot a gyógyszerész tudományok jövőjére nézve. A sok, elégedetten távozó résztvevő jó hírét viszi társaságunknak is, megerősítve ezzel szerepünket az európai gyógyszerész tudományok területén.

A konferencia végeztével a képzeletbeli stafétabotot a Török Gyógyszertechnológiai Társaság (TÜFTAD) képviseletében Nevin Celebi professzor vette át és invitálta a kollégákat a 2019 őszén, Izmirben tartandó 8th BBBB Konferenciára.

A konferencia tudományos és szervező bizottsága nevében köszönetünket fejezzük ki minden résztvevőnek a konferencia sikeréért. Különösképpen köszönettel tartozunk az előadóknak, akik eredményeik verbális vagy poszter formában történő bemutatásával biztosították a kimagasló szakmai színvonalat. Külön köszönet illeti továbbá a szekciók levezető elnökeit, akik a diszkussziót irányították. Szintén hálával tarozunk támogatóinknak, kiállítóinknak és hirdetőinknek, támogatásuk nagy segítséget jelentett a konferencia megrendezése során.

Szökő Éva

Szabóné Révész Piroska

Takácsné Novák Krisztina

Tábi Tamás

01 megnyitoA képre kattintva fotógaléria nyílik

 

 

 

Bejelentkezés

A honlapra való regisztrálással nyomon követheti előfizetéseit, rendezvényekre történő jelentkezéseit.

e-learning

E learning 2018 slider

Hírlevél

Keresés

Allergiás megbetegedések

Allergia logo

International

eufeps logo

Fip

Kérdezze meg...

gyogyszeresz fiatal

Farmakognóziai Hírek

gyogynoveny2

facebook

Aktuális szám

Gyógyszerészet – korábbi számok