LIV. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny – beszámoló

Rozsnyay Emlekverseny2019. május 10-12. között, Berekfürdőn került megrendezésre az LIV. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny, melyen 19 fiatal gyógyszerész előadása közül választotta ki a zsűri a legjobb három-károm közforgalmú gyógyszerellátási és kórházi gyógyszerészeti területről érkezett témát.

Az Emlékversenyt hosszas szervező munka előzte meg, a Szervező Bizottság tagjai: Szalayné Szabó Anna, az MGYT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének elnöke, Takács Gézáné, az MGYT rendezvényi titkára, Marosi Attila, az MGYT Ifjúsági Bizottságának elnöke voltak.

Az Emlékverseny Elnökségének tagjai: prof. Szökő Éva; a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke prof. Soós Gyöngyvér, a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny tiszteletbeli elnöke, prof. Révész Piroska, az MGYT tudományos alelnöke és Szalay Annamária, az MGYT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének alelnöke voltak.

A pénteki ünnepélyes megnyitón prof. Szökő Éva, a Társaság elnöke, prof. Révész Piroska tudományos alelnök, prof. Soós Gyöngyvér, a Rozsnyay Mátyás Emlék-versenyek tiszteletbeli elnöke, Emlékversenyünk Bíráló Bizottságának Elnöke, Molnár János Berekfürdő polgármestere, házigazdaként Szalayné Szabó Anna, a Szer-vező Bizottság tagja, az MGYT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet elnöke, valamint Nagyné László Erzsébet, a karcagi Kátai Gábor Kórház főigaz-gatója, Karcag Város Önkormányzat képviselője, az Egész-ség-ügyi-és Szociális Bizottság elnöke osztotta meg ünnepi gondolatait a hallgatósággal.

DSC 0006

Az Emlékverseny elnöksége

 

Hivatalos elfoglaltsága miatt levélben fejezte ki jókívánságait F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője.

A köszöntő gondolatok között elhangzott, hogy a szervezők nagy örömére szolgált az a tény, hogy 19 fiatal gyógyszerész kolléga jelentkezett verseny-előadással az Emlékversenyre, köztük egy erdélyi versenyző is, a Maros--vásárhelyi Orvos és Gyógyszerésztudományi Egyetemről.

A Nagykunság – bár nehéz történelmi örökséggel bír –, mégis sok elismert tudóst, művészt adott már Magyar-országnak, és a világnak. Elég csak neves elődünkre, Kátai Gábor orvos-gyógyszerészre; vagy Györffy István jeles néprajz-tudósra gondolnunk. Kátai Rozsnyay kortársa és pályatársa volt, a gyógyszerészi szakirodalom megteremtőjeként tartható számon, egyben a közegészségügy kiemelkedő alakja volt. Mottója: „Nemesíteni, jobbítani az emberi életet”.

Györffy István néprajztudós gondolatai ma is aktuálisak: „Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai művelődés nyújthat; hanem, hogy a magunkéből mivel gyarapítottuk az európai művelődést.”

Az ünnepség keretében a Karcagi Általános Iskola és Alap-fokú Művészeti Intézmény (KÁIAMI) Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézmény ütő-tanszakos növendékei, valamint tanátuk, Dudás Enikő adott rövid műsort.

Ezt követően került sor a plenáris előadásokra:

Prof. Révész Piroska, az MGYT tudományos alelnöke, Hatóanyagok preformulálási lehetőségei készítményeik jobb biohasznosulása érdekében címmel; Szalay Annamária, az MGYT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet alelnöke pedig Fejezetek a Nagykunság gyógyszerészetének történetéből című előadását prezentálta.

Az Emlékverseny szabályzata szerint, a verseny-előadások sorrendjét a zsűri sorsolással határozta meg. Az előadások a gyógyszerészi gondozás, gyógyszerésztörténet, gyógyszertechnológia és gyógyszerkutatás egyes témaköreit dolgozták fel.

A LIV. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny versenyzői, illetve a verseny-előadások címei az alábbiak voltak:

Árvai István: Gyógyszerfejlesztés az epilepsziás betegek prehospitalis terápiájában

Balogh Réka: Gyógyszerészi gondozás – napjaink sikertörténete. Na de ki gondozza a gondozókat?

Bertalan Ádám: A megfelelő gyógyszeralkalmazás gyógyszerészi minimál intervenciós modellje

Csatári Tamás Dániel: Antibiotikum „rezisztencia”, expediálási problémák

Fejes Viktória: Rövidbél-szindrómás betegek orális rehidráló terápiájának fejlesztése

Haléder Zsuzsanna, Takács Hanga: Antibiotikum hasz-nálat elemzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikáján

Kelemen Viktor: Antibiotikum-alkalmazás áttekintése egy kisvárosi közforgalmú gyógyszertár példáján keresztül (a háziorvos és a gyógyszerész együttműködésének újabb lehetősége)

Kerék Dániel: Fémion-háztartást befolyásoló készítmények

Kiss Melinda Éva: Húgyúti panaszokkal a gyógyszertárat felkereső betegek gyógyszerészi gondozása

Kőhegyi Judit: Az allergiás rhinitis gyógyszeres kezelése, gyógyszerészi gondozása

Lakatos Linda: A magyar lakosság ismeretei az antibiotikumok használatával és az antibiotikum rezisztenciával kapcsolatosan

Menszátor T. Ádám: Mit tehetünk egy 1-es típusú diabéteszes gyermekért a táránál?

Molnár József Dénes: Magisztrális gyógyszerforma fejlesztés a koraszülött osztályon

Nagy Dorottya: Igazolható-e az EMA hidroklorotiazid alkalmazásának malignitásra vonatkozó felhívása a Semmelweis Egyetem, Bőr-, Nemikórtani és Bőronko-lógiai Klinikán végzett felmérés alapján?

Proszenikov Anita: Magisztrális műkönnyek korszerűsítése

Rokszin Ildikó: Magisztrális gyógyszerkészítés kenőcskeverő rendszerek használatával a közforgalomban

Rácz Lívia: Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó készítmények lehetséges interakciói az állandó ill. alkalmanként szedett gyógyszerekkel, étrend-kiegészítőkkel

Süli Edina Éva: Dávid Lajos, a szegedi gyógyszerészképzés elindítója

Tóth Anita: Filgrastim biosimilerek felhasználásának leíró analízise

Zambo Katinka: Betegre szabott automatizált gyógyszerosztás lehetséges hibáinak feltárása a Semmelweis Egyetemen

Az Emlékverseny Bíráló Bizottsága tagjai voltak:

Állandó tagok: Elnök prof. Soós Gyöngyvér, MGYT tudományos alelnöke prof. Révész Piroska, Farmakoterápiás és Gyógy-szerészi Gondozási Szakosztály részéről Viola Réka, Gyógyszerésztörténeti Szakosztály részéről Szabó Attila, Gyógyszertechnológiai Szakosztály részéről Fenyvesi Ferenc, Kutatási Szakosztály részéről Szakonyi Zsolt

Változó tagok: Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet részéről Hümpfner Rózsa és Takács Gábor, MGYT Csongrád Megyei Szervezet részéről Jójártné Laczkovich Orsolya, MGYT Bács-Kiskun Megyei Szer-vezet részéről Csapi Géza

Az első napon tíz versenyelőadás bemutatására került sor, majd a jó hangulatú társas vacsora keretében a Karcag Vonósnégyes műsorát hallhattuk.

A vacsorát követően az Ifjúsági Bizottság Marosi Attila elnök és fiatal kollégái szervezésében ismerkedési estre került sor, amit éjszakai fürdőzés, nosztalgikus hangulatú közös strandolás követett a Berekfürdői Gyógy-és Strand-fürdőben.

Emlékversenyünk második napján, 2019. május 11-én, szombaton folytatódtak a verseny-előadások, majd az ebédet követően került sor az Ifjúsági Bizottság által szervezett Fórumra.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a moderátori felkérést Fittler András a PTE GyTK Gyógyszerészeti Intézet Általános és Oktatási dékán-helyettese vállalta, hiszen 13 évvel ezelőtt, a korábbi Rozsnyay Emlékversenyünkön pályakezdő gyógyszerészként versenyzőként indult és a zsűri döntése nyomán ő volt az Emlékverseny győztese.

Fittler András lendületes és emlékezetes fórumot tartott a résztvevőknek, melynek kiemelt eleme volt az inter-aktívitás és a problémamegoldás. (Az Ifjúsági Bizottság az élményekről külön cikk keretében számol be – a szerk.)

A Fórumot követően indultunk – társasági programként – rövid autóbuszos kirándulásra Karcagra, hogy a résztvevők megismerkedhessenek Karcaggal, a „Nagykunság fővárosával”. A kirándulás keretében látogatást tettünk a Györffy István Nagykun Múzeumba, ahol a kunok kultúrájáról, hagyományairól, valamint a fazekasságról hallhattunk rövid összefoglalót Nagy-Molnár Miklós igazgatótól és Kántor Éva múzeológustól. Megtekin-tettük a karcagi Református templomot is Koncz Tibor esperes úr vezetésével, akitől sok érdekes információt tudhattunk meg Karcag és a református gyülekezet történetéből. Rövid városi sétánk során több köztéri szobrot láthattunk – a karcagi Györfi Sándor Kossuth- és Munkácsy Díjas, Nemzeti Örökség-díjas szobrászművészünk alkotásait, akit ezévben választottak meg jászkun kapitánnyá.

A karcagi kirándulás zárásaként – Szalayné Szabó Anna meghívására – rövid bepillantást kaptunk a Betánia Gyógyszertár egyik helyiségében berendezésre került patikatörténeti gyűjteménybe.

A kirándulást követően „Puszta-party” elnevezéssel zenés-táncos vacsorára került sor Karcagi-Nagy Zoltán előadóművész közreműködésével.

Az LIV. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny záró napján, 2019. május 12-én, vasárnap plenáris előadást hallgathattunk meg Hankó Balázs egyetemi docens, Semmelweis Egyetem Stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes, Egyetemi Gyógyszertár főgyógyszerésze prezentációjában gyógy-szerészképzési stratégia tárgykörben, melyet élénk diszkusszió követett.

Ezt követően került sor a három nap talán legizgalmasabb, és a résztvevők által legjobban várt programjára az ünnepélyes eredményhirdetésre, díjátadásra. Prof. Soós Gyöngyvér, a Bíráló Bizottság elnökeként, valamint prof. Révész Piroska tudományos alelnök foglalta össze a versenyelőadások tapasztalatait; és ismertették az eredményeket.

Az Emlékversenyen – a Zsűri döntése alapján – az alábbi helyezések születtek:

Közforgalmú gyógyszerellátási területen:

I. helyezett: Kőhegyi Judit (Csongrád megye): Az allergiás rhinitis gyógyszeres kezelése, gyógyszerészi gondozása

DSC 0071

II. helyezett: Árvai István (Budapest): Gyógyszer-fej-lesztés az epilepsziás betegek prehospitalis terápiájában

DSC 0067

III. helyezett: Rokszin Ildikó (Békés megye): Magiszt-rá-lis gyógyszerkészítés kenőcskeverő rendszerek hasz-nálatával a közforgalomban

DSC 0063

Kórházi gyógyszerészeti területen:

I. helyezett: Juhászné Fejes Viktória (Szent Imre Kórház, Budapest): Rövidbél-szindrómás betegek orális rehidráló terápiájának fejlesztése

DSC 0132

II. helyezett: Lakatos Linda (Kátai Gábor Kórház, Karcag): A magyar lakosság ismeretei az antibiotikumok használatával és az antibiotikum rezisztenciával kapcsolatosan

DSC 0054

III. helyezett: Tóth Anita (Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest): Filgrastim biosimilerek felhasználásának leíró analízise

DSC 0142

A Rozsnyay plakettet az abszolút I. helyezést elérő versenyző díját Juhászné Fejes Viktória kapta.

A díjazottaknak, valamint minden versenyzőnek ezúton is szeretettel gratulálunk a színvonalas munkákért és azok bemutatásáért további szép sikereket kívánunk a szervezők nevében!

A zene mindenkié – vallja Plósz Csilla Margit zenetanár, előadóművész, a KÁIAMI Intézményvezetője –, aki tárogatón gyönyörű zeneszámokkal kedveskedett az Emlék-verseny résztvevőinek és a díjazottaknak.

A zárszó keretében prof. Révész Piroska, az MGYT tudományos alelnöke, prof. Soós Gyöngyvér, a Rozsnyay Mátyás Emlékversenyek tiszteletbeli elnöke és Szalayné Szabó Anna, a házigazda MGYT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet elnökeként búcsúzott a résztvevőktől egyben Sebéné Csatári Eszter, az MGYT Bács-Kiskun Megyei Szervezet elnökeként bejelentette, hogy 2020-ban az LV. Rozsnyay Mátyás Emlék-verseny helyszíne Kecskemét lesz, ahová ismét szeretettel várják a kedves Kollégákat!

DSC 0222

Minden kedves versenyzőt szeretettel várunk 2020-ban az LV. Rozsnyay Mátyás Emlékversenyre is, mely Kecskeméten kerül megrendezésre.

Szalay Annamária

MGYT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet alelnöke

az LIV. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Elnökségének tagja

 

(A képeket készítették: Varga Eszter, Gyöngyösi Tamás, Fittler András és Marosi Attila)

Bejelentkezés

A honlapra való regisztrálással nyomon követheti előfizetéseit, rendezvényekre történő jelentkezéseit.

Hírlevél

Tagdíj

tagdij szamlaszam kek ok

Keresés

CPH 2020

cph logo 2020 vektor altalanos

International

eufeps logo

Fip

Kérdezze meg...

gyogyszeresz fiatal

Farmakognóziai Hírek

gyogynoveny2

facebook

Aktuális szám

Gyógyszerészet – korábbi számok