LIV. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny – beszámoló

Rozsnyay Emlekverseny2019. május 10-12. között, Berekfürdőn került megrendezésre az LIV. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny, melyen 19 fiatal gyógyszerész előadása közül választotta ki a zsűri a legjobb három-károm közforgalmú gyógyszerellátási és kórházi gyógyszerészeti területről érkezett témát.

Az Emlékversenyt hosszas szervező munka előzte meg, a Szervező Bizottság tagjai: Szalayné Szabó Anna, az MGYT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének elnöke, Takács Gézáné, az MGYT rendezvényi titkára, Marosi Attila, az MGYT Ifjúsági Bizottságának elnöke voltak.

Az Emlékverseny Elnökségének tagjai: prof. Szökő Éva; a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke prof. Soós Gyöngyvér, a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny tiszteletbeli elnöke, prof. Révész Piroska, az MGYT tudományos alelnöke és Szalay Annamária, az MGYT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének alelnöke voltak.

A pénteki ünnepélyes megnyitón prof. Szökő Éva, a Társaság elnöke, prof. Révész Piroska tudományos alelnök, prof. Soós Gyöngyvér, a Rozsnyay Mátyás Emlék-versenyek tiszteletbeli elnöke, Emlékversenyünk Bíráló Bizottságának Elnöke, Molnár János Berekfürdő polgármestere, házigazdaként Szalayné Szabó Anna, a Szer-vező Bizottság tagja, az MGYT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet elnöke, valamint Nagyné László Erzsébet, a karcagi Kátai Gábor Kórház főigaz-gatója, Karcag Város Önkormányzat képviselője, az Egész-ség-ügyi-és Szociális Bizottság elnöke osztotta meg ünnepi gondolatait a hallgatósággal.

DSC 0006

Az Emlékverseny elnöksége

 

Hivatalos elfoglaltsága miatt levélben fejezte ki jókívánságait F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője.

A köszöntő gondolatok között elhangzott, hogy a szervezők nagy örömére szolgált az a tény, hogy 19 fiatal gyógyszerész kolléga jelentkezett verseny-előadással az Emlékversenyre, köztük egy erdélyi versenyző is, a Maros--vásárhelyi Orvos és Gyógyszerésztudományi Egyetemről.

A Nagykunság – bár nehéz történelmi örökséggel bír –, mégis sok elismert tudóst, művészt adott már Magyar-országnak, és a világnak. Elég csak neves elődünkre, Kátai Gábor orvos-gyógyszerészre; vagy Györffy István jeles néprajz-tudósra gondolnunk. Kátai Rozsnyay kortársa és pályatársa volt, a gyógyszerészi szakirodalom megteremtőjeként tartható számon, egyben a közegészségügy kiemelkedő alakja volt. Mottója: „Nemesíteni, jobbítani az emberi életet”.

Györffy István néprajztudós gondolatai ma is aktuálisak: „Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai művelődés nyújthat; hanem, hogy a magunkéből mivel gyarapítottuk az európai művelődést.”

Az ünnepség keretében a Karcagi Általános Iskola és Alap-fokú Művészeti Intézmény (KÁIAMI) Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézmény ütő-tanszakos növendékei, valamint tanátuk, Dudás Enikő adott rövid műsort.

Ezt követően került sor a plenáris előadásokra:

Prof. Révész Piroska, az MGYT tudományos alelnöke, Hatóanyagok preformulálási lehetőségei készítményeik jobb biohasznosulása érdekében címmel; Szalay Annamária, az MGYT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet alelnöke pedig Fejezetek a Nagykunság gyógyszerészetének történetéből című előadását prezentálta.

Az Emlékverseny szabályzata szerint, a verseny-előadások sorrendjét a zsűri sorsolással határozta meg. Az előadások a gyógyszerészi gondozás, gyógyszerésztörténet, gyógyszertechnológia és gyógyszerkutatás egyes témaköreit dolgozták fel.

A LIV. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny versenyzői, illetve a verseny-előadások címei az alábbiak voltak:

Árvai István: Gyógyszerfejlesztés az epilepsziás betegek prehospitalis terápiájában

Balogh Réka: Gyógyszerészi gondozás – napjaink sikertörténete. Na de ki gondozza a gondozókat?

Bertalan Ádám: A megfelelő gyógyszeralkalmazás gyógyszerészi minimál intervenciós modellje

Csatári Tamás Dániel: Antibiotikum „rezisztencia”, expediálási problémák

Fejes Viktória: Rövidbél-szindrómás betegek orális rehidráló terápiájának fejlesztése

Haléder Zsuzsanna, Takács Hanga: Antibiotikum hasz-nálat elemzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikáján

Kelemen Viktor: Antibiotikum-alkalmazás áttekintése egy kisvárosi közforgalmú gyógyszertár példáján keresztül (a háziorvos és a gyógyszerész együttműködésének újabb lehetősége)

Kerék Dániel: Fémion-háztartást befolyásoló készítmények

Kiss Melinda Éva: Húgyúti panaszokkal a gyógyszertárat felkereső betegek gyógyszerészi gondozása

Kőhegyi Judit: Az allergiás rhinitis gyógyszeres kezelése, gyógyszerészi gondozása

Lakatos Linda: A magyar lakosság ismeretei az antibiotikumok használatával és az antibiotikum rezisztenciával kapcsolatosan

Menszátor T. Ádám: Mit tehetünk egy 1-es típusú diabéteszes gyermekért a táránál?

Molnár József Dénes: Magisztrális gyógyszerforma fejlesztés a koraszülött osztályon

Nagy Dorottya: Igazolható-e az EMA hidroklorotiazid alkalmazásának malignitásra vonatkozó felhívása a Semmelweis Egyetem, Bőr-, Nemikórtani és Bőronko-lógiai Klinikán végzett felmérés alapján?

Proszenikov Anita: Magisztrális műkönnyek korszerűsítése

Rokszin Ildikó: Magisztrális gyógyszerkészítés kenőcskeverő rendszerek használatával a közforgalomban

Rácz Lívia: Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó készítmények lehetséges interakciói az állandó ill. alkalmanként szedett gyógyszerekkel, étrend-kiegészítőkkel

Süli Edina Éva: Dávid Lajos, a szegedi gyógyszerészképzés elindítója

Tóth Anita: Filgrastim biosimilerek felhasználásának leíró analízise

Zambo Katinka: Betegre szabott automatizált gyógyszerosztás lehetséges hibáinak feltárása a Semmelweis Egyetemen

Az Emlékverseny Bíráló Bizottsága tagjai voltak:

Állandó tagok: Elnök prof. Soós Gyöngyvér, MGYT tudományos alelnöke prof. Révész Piroska, Farmakoterápiás és Gyógy-szerészi Gondozási Szakosztály részéről Viola Réka, Gyógyszerésztörténeti Szakosztály részéről Szabó Attila, Gyógyszertechnológiai Szakosztály részéről Fenyvesi Ferenc, Kutatási Szakosztály részéről Szakonyi Zsolt

Változó tagok: Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet részéről Hümpfner Rózsa és Takács Gábor, MGYT Csongrád Megyei Szervezet részéről Jójártné Laczkovich Orsolya, MGYT Bács-Kiskun Megyei Szer-vezet részéről Csapi Géza

Az első napon tíz versenyelőadás bemutatására került sor, majd a jó hangulatú társas vacsora keretében a Karcag Vonósnégyes műsorát hallhattuk.

A vacsorát követően az Ifjúsági Bizottság Marosi Attila elnök és fiatal kollégái szervezésében ismerkedési estre került sor, amit éjszakai fürdőzés, nosztalgikus hangulatú közös strandolás követett a Berekfürdői Gyógy-és Strand-fürdőben.

Emlékversenyünk második napján, 2019. május 11-én, szombaton folytatódtak a verseny-előadások, majd az ebédet követően került sor az Ifjúsági Bizottság által szervezett Fórumra.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a moderátori felkérést Fittler András a PTE GyTK Gyógyszerészeti Intézet Általános és Oktatási dékán-helyettese vállalta, hiszen 13 évvel ezelőtt, a korábbi Rozsnyay Emlékversenyünkön pályakezdő gyógyszerészként versenyzőként indult és a zsűri döntése nyomán ő volt az Emlékverseny győztese.

Fittler András lendületes és emlékezetes fórumot tartott a résztvevőknek, melynek kiemelt eleme volt az inter-aktívitás és a problémamegoldás. (Az Ifjúsági Bizottság az élményekről külön cikk keretében számol be – a szerk.)

A Fórumot követően indultunk – társasági programként – rövid autóbuszos kirándulásra Karcagra, hogy a résztvevők megismerkedhessenek Karcaggal, a „Nagykunság fővárosával”. A kirándulás keretében látogatást tettünk a Györffy István Nagykun Múzeumba, ahol a kunok kultúrájáról, hagyományairól, valamint a fazekasságról hallhattunk rövid összefoglalót Nagy-Molnár Miklós igazgatótól és Kántor Éva múzeológustól. Megtekin-tettük a karcagi Református templomot is Koncz Tibor esperes úr vezetésével, akitől sok érdekes információt tudhattunk meg Karcag és a református gyülekezet történetéből. Rövid városi sétánk során több köztéri szobrot láthattunk – a karcagi Györfi Sándor Kossuth- és Munkácsy Díjas, Nemzeti Örökség-díjas szobrászművészünk alkotásait, akit ezévben választottak meg jászkun kapitánnyá.

A karcagi kirándulás zárásaként – Szalayné Szabó Anna meghívására – rövid bepillantást kaptunk a Betánia Gyógyszertár egyik helyiségében berendezésre került patikatörténeti gyűjteménybe.

A kirándulást követően „Puszta-party” elnevezéssel zenés-táncos vacsorára került sor Karcagi-Nagy Zoltán előadóművész közreműködésével.

Az LIV. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny záró napján, 2019. május 12-én, vasárnap plenáris előadást hallgathattunk meg Hankó Balázs egyetemi docens, Semmelweis Egyetem Stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes, Egyetemi Gyógyszertár főgyógyszerésze prezentációjában gyógy-szerészképzési stratégia tárgykörben, melyet élénk diszkusszió követett.

Ezt követően került sor a három nap talán legizgalmasabb, és a résztvevők által legjobban várt programjára az ünnepélyes eredményhirdetésre, díjátadásra. Prof. Soós Gyöngyvér, a Bíráló Bizottság elnökeként, valamint prof. Révész Piroska tudományos alelnök foglalta össze a versenyelőadások tapasztalatait; és ismertették az eredményeket.

Az Emlékversenyen – a Zsűri döntése alapján – az alábbi helyezések születtek:

Közforgalmú gyógyszerellátási területen:

I. helyezett: Kőhegyi Judit (Csongrád megye): Az allergiás rhinitis gyógyszeres kezelése, gyógyszerészi gondozása

DSC 0071

II. helyezett: Árvai István (Budapest): Gyógyszer-fej-lesztés az epilepsziás betegek prehospitalis terápiájában

DSC 0067

III. helyezett: Rokszin Ildikó (Békés megye): Magiszt-rá-lis gyógyszerkészítés kenőcskeverő rendszerek hasz-nálatával a közforgalomban

DSC 0063

Kórházi gyógyszerészeti területen:

I. helyezett: Juhászné Fejes Viktória (Szent Imre Kórház, Budapest): Rövidbél-szindrómás betegek orális rehidráló terápiájának fejlesztése

DSC 0132

II. helyezett: Lakatos Linda (Kátai Gábor Kórház, Karcag): A magyar lakosság ismeretei az antibiotikumok használatával és az antibiotikum rezisztenciával kapcsolatosan

DSC 0054

III. helyezett: Tóth Anita (Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest): Filgrastim biosimilerek felhasználásának leíró analízise

DSC 0142

A Rozsnyay plakettet az abszolút I. helyezést elérő versenyző díját Juhászné Fejes Viktória kapta.

A díjazottaknak, valamint minden versenyzőnek ezúton is szeretettel gratulálunk a színvonalas munkákért és azok bemutatásáért további szép sikereket kívánunk a szervezők nevében!

A zene mindenkié – vallja Plósz Csilla Margit zenetanár, előadóművész, a KÁIAMI Intézményvezetője –, aki tárogatón gyönyörű zeneszámokkal kedveskedett az Emlék-verseny résztvevőinek és a díjazottaknak.

A zárszó keretében prof. Révész Piroska, az MGYT tudományos alelnöke, prof. Soós Gyöngyvér, a Rozsnyay Mátyás Emlékversenyek tiszteletbeli elnöke és Szalayné Szabó Anna, a házigazda MGYT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet elnökeként búcsúzott a résztvevőktől egyben Sebéné Csatári Eszter, az MGYT Bács-Kiskun Megyei Szervezet elnökeként bejelentette, hogy 2020-ban az LV. Rozsnyay Mátyás Emlék-verseny helyszíne Kecskemét lesz, ahová ismét szeretettel várják a kedves Kollégákat!

DSC 0222

Minden kedves versenyzőt szeretettel várunk 2020-ban az LV. Rozsnyay Mátyás Emlékversenyre is, mely Kecskeméten kerül megrendezésre.

Szalay Annamária

MGYT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet alelnöke

az LIV. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Elnökségének tagja

 

(A képeket készítették: Varga Eszter, Gyöngyösi Tamás, Fittler András és Marosi Attila)

Keresés

CPH 2020

cph logo 2020 vektor altalanos

Eseménynaptár

2019   November
H K SZ CS P SZ V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Önkéntes tagdíj

irodafelujitas modul

International

eufeps logo

Fip

Kérdezze meg...

gyogyszeresz fiatal

Farmakognóziai Hírek

gyogynoveny2

facebook

Aktuális szám

Gyógyszerészet – korábbi számok