2004. május 20–22. XXXIX. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny

XXXIX. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny
Miskolc-Lillafüred, 2004. május 20-22.

2004-ben a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny megrendezésének jogát a Rozsnyay Mátyás Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete nyerte el.

Megyénk valamennyi gyógyszerésze nagy örömmel fogadta a hírt, hogy Borsod megye immár harmadik alkalommal lehet házigazdája ennek a szép célokat kitűző, nemes versengésnek. Már az elmúlt év szeptemberében megalakult az a bizottság, amelynek tagjai szívügyüknek érezték az emlékversenyt. Részt vállalt a munkából megyei szervezetünk vezetőségének minden tagja, a Magyar Gyógyszerész Kamara Borsod megyei vezetősége, az ÁNTSZ B-A-Z Megyei Intézetének tiszti főgyógyszerésze és munkatársai, valamint sok lelkes kolléga.

A legfontosabb feladatnak a megfelelő helyszín kiválasztását tartottuk. Borsod megye sok szép városa szóba került, de végül a festői környezet, a megközelíthetőség és a szálloda befogadóképessége, felszereltsége miatt döntöttünk Lillafüred mellett.

2004 januárjában aztán megkezdődött az érdemi munka, azaz fiatal kollégáink kiértesítése, figyelmük felhívása e nagy múltú, tudományos rendezvényre. Ebben nagy segítségünkre volt a Gyógyszerészet című szakfolyóirat – melyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki –, de természetesen értesítettük valamennyi megyei MGYT szervezet elnökét is. Volt olyan fiatal kolléga, aki az interneten böngészve talált rá a felhívásra és kapott kedvet a versenyzéshez.

Nagy örömünkre szolgált, hogy az idén igen szép számú fiatal, öszszesen 27 kolléga érzett magában kedvet és elhivatottságot, hogy szabad idejéből is áldozva fejlessze szakmai tudását és megmérettesse magát. Közülük hárman a határon túlról érkeztek, valamennyien a Marosvásárhelyi Egyetemen szerezték diplomájukat. Voltak olyan megyék, ahonnan három vagy annál több versenyző is jelentkezett, néhány megye ugyanakkor az idén sajnos nem tudta magát versenyzővel képviseltetni.

Még a verseny szervezésének elején célul tűztük ki, hogy az idén megpróbáljuk növelni a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny résztvevőinek létszámát. Ennek érdekében terjesztettük föl az emlékversenyt kreditpont szerzővé, illetve hirdettük meg a Borsod megyei kollégák részére az ún. „Támogatói jegyet”. Ennek az volt a lényege, hogy támogatási lehetőséget kívántunk biztosítani azon gyógyszertárak részére, akik szívügyüknek tekintik és felkarolják a Rozsnyay Emlékverseny szellemiségét, célkitűzéseit. Az a kolléga, aki élt ezzel a támogatási lehetőséggel, egy nap teljes programján részt vehetett, az étkezést is beleértve. A Borsod megyei kollégák segítőkészségből, összefogásból jelesre vizsgáztak. Volt olyan kis patika, amelyik 3–4 jegyet is vásárolt. (A támogatói jegyet még az elmúlt évben az akkor Rozsnyay Mátyás Emlékversenyt szervező Pest megyei kollégák találták ki, mint egy szponzorálási lehetőséget. Köszönjük az ötletet és bátran ajánljuk a következő emlékversenyeket szervező megyék számára is.)

Feltétlenül szólnom kell azokról a cégekről, nagykereskedőkről, szervezetekről, amelyek segítségére, felajánlásaira számíthattunk. Köztudott, hogy a Rozsnyay Mátyás Emlékversenyt mindig a szponzorok, támogatók segítségével sikerül megrendezni. Két fő támogatónk a Hungaropharma Rt. és a Phoenix Pharma Rt. volt, valamint nagyon sokat köszönhetünk a Magyar Gyógyszerész Kamara megyei szervezeteinek is.

Az Emlékverseny Bíráló Bizottságának elnöki tisztjére dr. Erős István professzort kértük fel, akiről köztudott, hogy a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny elkötelezett híve. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy elfogadta meghívásunkat. Jelenléte, a fiatalok iránti figyelme, segítőkészsége, bölcs meglátásai egyik kulcspontja volt a verseny korrektségének és sikerének. Ugyanez mondható el a Bíráló Bizottság valamenynyi tagjáról is, hiszen szinte valamennyien évek óta részt vesznek ebben a munkában, figyelemmel kísérik és segítik a fiatalokat.

A XXXIX. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 2004. május 20-án délelőtt 10 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődött. Megtisztelt minket jelenlétével dr. Vincze Zoltán professzor a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke, a Magyar Gyógyszerész Kamara képviseletében dr. Trestyánszky Zoltán alelnök, valamint Miskolc Megyei Jogú Város képviseletében Fedor Vilmos alpolgármester. A megnyitót követően dr. Paál Tamás professzor plenáris előadására került sor „Az EU csatlakozás a gyógyszerészek szemszögéből” címmel.

A délután már természetesen a versenyelőadásoké volt, majd az esti fogadás előtt két programot ajánlottunk vendégeinknek. Miskolc város önkormányzatának felajánlásaként egy autóbuszos városnézést azok számára, akik először látogattak el hozzánk, a másik lehetőség egy kellemes lillafüredi séta volt, a Szent István barlang megtekintésével egybekötve.

Pénteken hangzott el a nagyon értékes, szépen kidolgozott versenyelőadások döntő többsége. A nap végére valamennyien nagyon sok jó előadót ismerhettünk meg és ismeretekben, új információkban gazdagodva tapsolhattuk meg az utolsónak kisorsolt előadót is.

A jól elvégzett munka után következhetett a felhőtlen szórakozás. Autóbuszokkal Tibolddarócra mentünk, Pesti Ferenc gyógyszerész borospincéjébe voltunk hivatalosak. Igazi mulatós, cigányzenés, borkóstolós vacsora várt ránk. Az elmúlt években kialakult, ma már hagyománynak tekinthető szokásoknak megfelelően ekkor került sor az első helyezett előadás bejelentésére. Az emlékversenyt idén Pál Szilárd Baranya megyei versenyző nyerte, dolgozatának címe: A patikus dilemmái – a FoNo VII. a gyakorlatban.

Szombaton reggel Ferentzi Mónika, az MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának elnöke rövid előadásában a gyógyszerészettel kapcsolatos emlékek megőrzéséről beszélt. őszinte örömünkre szolgált, hogy dr. Falkay György professzor elfogadta felkérésünket a szombat délelőtti plenáris előadás megtartására, melynek két témája volt: „A depresszió gyógyszeres terápiája” és „Foszfodieszteráz-gátló afrodiziákumok”.

Úgy gondoljuk, hogy mind tartalmában, mind az előadók személyében – az önmagukban is tudományos értékű verseny előadásokon túl – igényes, érdekes programot tudtunk nyújtani az emlékverseny résztvevői számára.

A nagyon sok értékes, magas színvonalú előadás közül a Bíráló Bizottság – az első helyezett Pál Szilárdéval együtt – kilenc kiemelt díjat osztott ki az alábbi fiatal kollégák részére: Fodor Andrea, Bányai Erika, Nagy Róbertné, Sárosi Nándor, Vincze Szabina, Tulok Balázs, Kemenczei Zsolt és Molnár Viktória. A Phoenix Pharma Rt. által felajánlott különdíjat Fodor Andrea gyógyszerésztörténeti témájú előadásáért, a Hungaropharma Rt által felajánlott különdíjat az első helyezett Pál Szilárd, a Gyógyszerészet által felajánlott különdíjat pedig Bányai Erika kapta.

Külön köszönetünket fejezzük ki dr. Nyiredy Szabolcs professzornak, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság főtitkárának, aki kezdettől fogva segített és támogatott minket a szervezés során felmerülő problémák megoldásában. Mivel szervezetünk pénzügyileg nem önálló szervezet, ezért igen nagy munka hárult a számlázás és pénzügyi lebonyolítás terén az MGYT titkárságára is. Ezért köszönetünket fejezzük ki Konrádné Abay-Nemes Éva titkárságvezetőnek és munkatársainak az önzetlen segítségükért. Köszönjük dr. Weltler János gyógyszerésznek, a Rozsnyay Mátyás Alapítvány Intézőbizottsága elnökének, hogy végig figyelemmel kísérte munkánkat és jó tanácsaival ellátott minket. Végül sok sikert kívánunk az MGYT Békés Megyei Szervezetének a 2005. évi jubileumi Rozsnyay Mátyás Emlékverseny megrendezéséhez.

 

Emlékversenyen elhangzott versenyelőadások

Balogh Mariann: Élvezeti szer-e a nikotin vagy méreg?

Bányai Erika: Paracetamol tartalmú mikrorészecskék a gyógyszerészetben

Fodor Andrea: Egy 200 éves erdélyi orvoskönyv receptjei

Kabos Attila: Romániai gyógyszertárak informatikai háttere

Kemenczei Zsolt: A dohányzás, mint szenvedélybetegség gyógyszerész szemmel

Kovács Bernadett: Állategészségügy és gyógyszerészet kapcsolata

Kovácsné Valastyán Rita: Nagy víztartalmú hidrofil krémrendszerek-a felhasználói igények és fejlesztés

Makó Sarolta: Gyógyszerészek és az élelmiszerbiztonság

Nagy Róbertné:Gyógyszerek és az UV sugárzás

Nándori Beáta: Antibiotikumok kölcsönhatásai különféle gyógyszerekkel – mire figyeljünk a patikában?

Pál Szilárd: A patikus dilemmái – a FoNo VII. a gyakorlatban

Schuszter Péter: A bor polifenoljai és egészségvédő szerepe

Szabó Imre: Az obesitás és kezelési módjai

Szalay Annamária: Fókuszban a minőségbiztosítás: Egy lépés a gyógyszertári minőségbiztosítás megvalósítása felé

Székely Pál: A nem verbális kommunikáció alkalmazása gyógyszertárakban

Szűcs Tivadar: A doppingszerek hatásmechanizmusa és analitikai meghatározásuk rövid áttekintése

Tóth-Vas Kata: Gyógyszerészi tanácsadás a gyógynövény-teák alkalmazásával kapcsolatban

Tulok Balázs: Közép-amerikai „drog” magisztrális kúpban

Vincze Szabina: Mikológia, mint új tudományág a humán gyógyászatban.