A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tagjaihoz…

Kedves Tagtárs !

Mint tudja, ebben az évben Társaságunkban újra tisztújítás / vezető választás lesz.

Az Alapszabály 15§ 3. szerint „A tag jogosult a Társaság Alapszabályában megjelölt bármely tisztségviselő választására, és jogosult arra, hogy a Társaság Alapszabályban megjelölt tisztségviselőjévé válasszák.”

Az Alapszabály tehát valamennyi tagot feljogosít arra, hogy véleményt nyilvánítson a Társaság országos vezetésében – Elnök, Elnökség, Felügyelő Bizottság – résztvevő (vállaló) személyeket illetően. Nyilvánvaló, hogy a Társaság iránt elkötelezett, annak eredményes működésért tenni akaró / tudó kollégákat kell keresni !

A tagsági jogosultság gyakorlása jegyében kérem, hogy javasoljon személyeket (neveket):

Elnök:

Elnökségi tagok (6 fő)

Felügyelő Bizottság ( 5 fő):

Kérjük, javaslatát az MGYT titkárságra (titkarsag@mgyt.hu) küldje!

 

Köszönettel, üdvözlettel:
prof. Dr. Soós Gyöngyvér
a Jelölő Bizottság elnöke