Szenátoraink

A szenátus az MGYT Elnökségének tudományos és szakmai tanácsadó szerve. Szenátusi tag lehet a Társaság érdekében és a gyógyszerészet fejlesztéséért évtizedeken át tevékenykedő, szakmai körökben országos ismertséggel és elismertséggel rendelkező nyugállományba vonult tag. A szenátori kar maximált létszáma 50 fő, ebből 7 fő alkotja a szenátus Elnökségét. Új szenátusi tagot a mindenkor hivatalban lévő szenátori kar Elnökségének együttes „befogadási javaslata” alapján választhat az Elnökség évente egy
alkalommal.

Az MGYT szenátorai:

 • Dr. Andrásfalvy Andrásné
 • Dr. Bárkányi Istvánné
 • Dr. Berzsenyi Pál
 • Dr. Bogár Györgyné
 • Dr. Bozsik Erzsébet
 • Dr. Dános Béla
 • Dr. Elekné dr. Vörös Zsuzsanna
 • Prof. Görög Sándor
 • Prof. Gyéresi Árpád
 • Dr. Hargitai János
 • Dr. Hajdú Mária
 • Dr. Higyisán Ilona
 • Prof. Hódi Klára
 • Jelinekné Dr. Nikolics Mária
 • Prof. Kata Mihály
 • Dr. Kéry Ágnes
 • Dr. Kokovay Katalin
 • Dr. Kőhegyi Imréné
 • Konrádné dr. Abay-Nemes Éva
 • Prof. Dr. Lipták József
 • Dr. Márkus Sarolta
 • Prof. Máthé Imre
 • Dr. Mayer Klára
 • Dr. Mohay Jenő
 • Mühl Nándorné dr. Horváth Margit
 • Dr. Péter H. Mária
 • Dr. Pintye János
 • Dr. Popp Károlyné
 • Dr. Rixer András
 • Dr. Simon Kis Gábor
 • Dr. Simon Lajos
 • Prof. Soós Gyöngyvér
 • Dr. Szabó Csongor
 • Szabóné prof. Révész Piroska
 • Prof. Szendrei Kálmán
 • Dr.  Szmodits László
 • Dr. Takács Gézáné
 • Dr. Takácsné prof. Novák Krisztina
 • Dr. Trestyánszky Zoltán
 • Vajda Róbertné dr.
 • Dr. Zsoldos Ferencné
 • Vassné dr. Csukonyi Katalin
 • Prof. Vincze Zoltán