Kitüntetések – szakosztályok, szervezetek

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság szervezetei és szakosztályai által adományozott kitüntetések

Schulek Elemér Emlékérem
Alapítva: 1973. /Soós József/
Gyógyszeranalitikai Szakosztály jutalomérme

1973.

Vastagh Gábor

Rózsa Pál

1974.

Végh Antal

1976.

Gyenes István

Pungor Ernő

1977.

Burger Kálmán

Bayer István

1978.

Nikolics Károly

Flóderer István

1979.

Winkler Elemér

1980.

Szász György

1981.

Laszlovszky József

1982.

sen. Nyiredy Szabolcs

1983.

Görög Sándor

1984.

Kolos Ede

Posgayné Kovács Edit

1985.

Mázor László

1986.

Küttel Dezső

1987.

Inczédy János

1988.

Barcza Lajos

Leopoldi

1989.

Simonyi István Morvay József (posthumus)

1990.

Takács Mihály

1991.

Maros László

1992.

Szepesi Gábor

1993.

Milch György

1994.

Kerényi István

1995.

Tóth Klára

1996.

Ladányi László

1997.

Mohay Jenő

1998.

Lásztity Alexandra

1999.

Kovácsné dr. Hadady Katalin (posthumus)

Paál Tamás

2000.

Trischler Ferenc

2001.

Bacsa György

2002.

Stájer Géza

2003.

Brantner Antal

2004.

Noszál Béla

2005.

Török Ilona

2006.

Gazdag Mária

2007.

Józan Miklós

2008.

Répási János

2009.

Klebovich Imre

2010.

Takácsné Novák Krisztina

2011.

Kőszeginé Szalai Hilda

2012.

Ferencziné Fodor Katalin

2013.

Elekné Vörös Zsuzsanna

2015.

Perjési Pál

2016.

Némethné Palotás Júlia

2017.

Dombi György

2018.

Vitányiné Morvai Magdolna

2024.

Völgyi Gergely

Kabay János Emlékérem
Alapítva:  1976.  /Asszonyi Tamás/
Gyógyszerkutatási Szakosztály jutalomérme

1976.

Bognár Rezső

Clauder Ottó

1982.

Minker Emil

Mészáros Zoltán

1988.

Kabay János és Ilona (Sidney, családtagok)

1991.

Sátory Éva

2000.

Gergely Judith

2004.

Mátyus Péter

Hintz György Emlékérem
Alapítva: 1982. /Kiss László/
Gyógyszertechnológiai Szakosztály jutalomérme

1982.

Kedvessy György

1985.

Dávid Ágoston

Hintz György (Eltville, családtag)

1986.

Rácz István

1990.

Küttel Dezső

Takács Géza

1996.

Selmeczi Béla

1997.

Rácz István

2005.

Fekete Pál

Stampf György

2006.

Erős István

2012.

Greskovits Dávid

Regdon Géza

Hódi Klára

2014.

Kata Mihály

Ujfalussy György

2015.

Marton Sylvia

Csernák László

2017.

Antal István

2020.

Bárkányi Judit

Mayer Klára

2024.

Csóka Ildikó

Augustin Béla Emlékérem
Alapítva:  1977.  /Osváth Mária/
Gyógynövény Szakosztály jutalomérme

1977.

Baranyai Aurél

Szatmáry Géza

1981.

Szollár György

Tétényi Péter

1986.

Sárkány Sándor

sen. Máthé Imre

1991.

Szabó László Gyula

1998.

Petri Gizella

Rácz Gábor

1999.

Dános Béla

2002.

jun. Máthé Imre

2005.

Nagy Jenő

2006.

Tóth László

2007.

Kéry Ágnes

2008.

Marczal Gabriella

2011.

Báthory Mária

2012.

Szőke Éva

2013.

Szendrei Kálmán

2015.

Lemberkovics Éva

2018.

Molnár Péter

2023.

Gurkáné dr. Varga Erzsébet

Mozsonyi Sándor Emlékérem
Alapítva:  1981.  /Madarassy Walter/
Gyógyszerügyi Szervezési és közigazgatási Szakosztály jutalomérme

1981.

Mozsonyi Sándorné és csal. sen. Zalai Károly

1985.

Harangi György

1989.

Kempler Kurt (posthumus)

1993.

Mohr Tamás

1997.

Kiss Ferenc

2000.

Trestyánszky Zoltán

2004.

Simon Kis Gábor

2008.

Papp László

Ernyey József Emlékérem
Alapítva:  1974.  /Reményi József/
Gyógyszerésztörténeti Szakosztály jutalomérme

1974.

Halmai János

Répai Lajos

1976.

Zboray Bertalan

1979.

Szigetváry Ferenc

1981.

Antall József

1983.

Loránd Nándor

1988.

Kempler Kurt

Vida Mária

1991.

Benkő Ferenc

1993.

Nikolics Károly

1998.

Lárencz László

sen. Zalai Károly

2000.

Grabarits István

2005.

Sági Erzsébet

2006.

Minker Emil

2008.

Szmodits László

2009.

Bayer István

2010.

Dörnyei Sándor

2014.

Péter H. Mária

Ferentzi Mónika

2022.

Tatár György

2024.

Göbel József
Mihu László

Spergely Béla Emlékérem
Alapítva:  1984.  /Kiss László/
Gyógyszeripari Szervezet jutalomérme

1985.

Nepper Sándor

Takács Géza

Láng Béla

(posthumus)

Tóth Zoltán

(posthumus)

1986.

Pillich Lajos

Láng Tibor

1988.

Bánó Tibor

Spergely Béla

(posthumus)

1990.

Bacsa György

Tóth Tamás

1991.

Kedvessy György

Takácsi-Nagy Géza

1994.

Gyarmathy Miklós

Hortobágyi Győző

1996.

Stampf György

Tarjányi Sándor

1998.

Erdős Sándor

Hódi Klára

2000.

Berzsenyi Pál

2004.

Jakovácz Vilmos

Bozsik Erzsébet

2006.

Márkus Sarolta

2008.

Kissné Csikós Emőke

2009.

Bárkányi Istvánné

Juhász Hedvig

2010.

Bagó Györgyné

2012.

Kenéz Mária

Seres István

2015.

Erős István

Baloghné Vígh Katalin

2017.

Kanyári Edit

2020.

Gál Georgina

Dávid Lajos Emlékérem
Alapítva:  1982. /Osváth Mária/
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet jutalomérme

1982.

sen. Zalai Károly

Bertalan Pál

Mohr Tamás

Mogens Nedergaard

1985.

Fodor Zsuzsanna

Kiss Ferenc

Werner Fürtig

1986.

Milan Lehky

Mezey Géza

1989.

Kiss János

Achim Baumgartel

1991.

Trestyánszky Zoltán

Simon Fiala János

Gerhard Carstens

1993.

Kedvessy György

Potocsny Mária

Johann Kotwas

1994.

Soós Gyöngyvér

1995.

Végh György

Kamal Sabra

1996.

Pápay Tamás

1997.

Pintye János

Szél Mária

Mohamed Aslam

1999.

Higyisán Ilona

2000.

Szabó Csongor

Roczkó Tomiszláv

Takács Gézáné

Bándi Domokos

Zsembery Béla

2002.

Paál Tamás

Vincze Zoltán

2004.

Cseh Ibolya

Vassné Csukonyi Katalin

Nagyné Ambrus Ildikó

Légrádyné Török Judit

Botz Lajos

2005.

Dávid M. Ferenc

2006.

Póka Gábor

Hargitai János

2008.

Gagyi Dénesné

Szabóné Schirm Szilvia

2010.

Czakó Katalin

Lakiné Michl Szilvia

2012.

Csonka Péter

Hornyák Judit

Kis Szölgyémi Mónika

Olasz József

2013.

Feketéné Csótó Edit

Szűcs Attila

2015.

Bodó Gabriella

Szabó Mária

2017.

Paku Magdolna
Pregun Istvánné
Horváth László

2019.

Hankó Balázs
Süle András

2020.
Bodó Gabriella
Kis-Szölgyémi Mónika

2021.

Hutyánné Somogyi Aranka
Sebők Szilvia
Kraszits István

2023.

Hajagosné Hümpfner Rózsa
Haraga Viktória

Kórházi Gyógyszerészetért Emlékérem
alapítva: 2001
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet emlékérme

2002.

Szabó Sándor

2004.

Fésüs László

Papp László

Hankó Zoltán

Simon Kis Gábor

2005.

Bándi Domokos

Bándi Domokosné

Gergely Istvánné

Láng Csaba

Müller Pálné

2006.

Stájer Géza

Golub Iván

2008.

Rózsa András

Szolcsányi János

2010.

Szabó Ferenc

Megyeri Béla

2012.

Feller Antal

Horváth Tamás

2013.

Sándor Marianna

Szabó László

Tajthy Éva Judith

2015.

Pálffyné Poór Rita

Tóth Mariann

2017.

Joseph Priel

Putz Pál

2018.

Konrádné Abay-Nemes Éva

2019.

Kovácsné Putnoki Katalin

Szabados Andrásné

Pozsgai Tibor

2021.
Premier G Med Kft.

2023.

Bidló Judit

Borbás Gyula

Mohr Tamás Emlékérem 
Alapította a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet 2014-ben 

2015.

Trestyánszky Zoltán

2017.

Pintye János

2019.

Fodor Zsuzsanna
Kiss János

2021.
prof. Soós Gyöngyvér
Szabó Csongor

2023.

Prof. Botz Lajos
Higyisán Ilona
Potocsny Mária
Samu Antal

Zalai Károly Emlékérem
Alapította a Budapesti Szervezet 2015-ben, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán végzős gyógyszerészhallgató részére

 2015.

Bagaméry Fruzsina
Somlyay Máté

2016.

Kovács Orsolya Tünde

2017.

Jánoska Ádám

2018.

Faragó Zoltán
Lakatos Péter Pál

2019.

Fábián Márk

2020.

Pásztor Balázs László

2021.

Üveges Elina

2022.

Major Ábel

2023.

Kovács Virág

Anoli-díj
Alapította dr. Török Ilona 2005-ben, pályázat fiatal gyógyszerészek, vegyészek és vegyészmérnökök, illetve gyógyszerész, vegyész és vegyészmérnök hallgatók számára.

Kutatói kategória

2006
Csupor Dezső (SZTE Farmakognóziai Intézet)

2007
Tábi Tamás  (SE Gyógyszerhatástani Intézet)
Dávid Ádám (SE Gyógyszerészeti Intézet)
Hunyadi Attila (SZTE Farmakognóziai Intézet)

2008
Sinkó Bálint (SE Gyógyszerészi Kémiai Intézet)

2009

2010
Pápai Katalin (SE Gyógyszerészeti Intézet)

2011
Turiák Lilla (MTA Kémiai Kutatóközpont)

2012
Mándity István (SZTE Gyógyszerkémiai Intézet)

2013
Sohajda Tamás (CycloLab Kft.)

2014

2015
Tóth Gergő (SE Gyógyszerészi Kémiai Intézet)

2016
Katona Gábor (SZTE Gyógyszertechnológiai Intézet)

2017
Balázs Boglárka (Richter Gedeon Nyrt.)

2018
Bozó Tamás (SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet)

2019
Ács András (MTA MS Proteomika Munkacsoport)

2022
Fejős Ida (MTA MS Proteomika Munkacsoport)

2023
Tanács Dániel

 

Hallgatói kategória

2008
Molnár Réka (PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék)

2009

2010
Marosi Attila (SE Gyógyszerészi Kémiai Intézet)

2011
Wilk Erzsébet (TEVA Gyógyszergyár Zrt.)

2012
Marosi Attila (PhD hallgató, SE Gyógyszerészi Kémiai Intézet)

2013
Balogh Réka (SE Gyógyszerészi Kémiai Intézet)

2014

2015
Chvatal Anita (SZTE Gyógyszertechnológiai Intézet)

2016
Malcsiner Petra és Vesztergombi Dániel (SE Gyógyszerészi Kémiai Intézet)

2017
Jánoska Ádám (SE Gyógyszerészi Kémiai Intézet)

2018
Módra Szilvia (SZTE Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

2019
Tempfli Dóra (SE Gyógyszerészi Kémiai Intézet)

2022
Dobó Máté

2023
Schofhauser Damján René