Szakosztályok

Gyógynövény Szakosztály

Elnök: Vasas Gábor

Titkár: Rédei Dóra

Vezetőségi tagok: Béni Szabolcs, Böszörményi Andrea, Czirbus Zoltán, Csupor Dezső, Farkas Ágnes, Gonda Sándor, Horányi Tamás, Horváth Györgyi, Kindlovits Sára, Pluhár Zsuzsanna, Tóth Barbara, Vasas Andrea, Ványolós Attila, Zámboriné Németh Éva


Gyógyszeranalitikai Szakosztály

Elnök: Szakonyi Gerda

Titkár: Tóth Gergő

Vezetőségi tagok: Balogh György Tibor, Béni Szabolcs, Blazics Balázs, Cseh Zsoltné Pálos Andrea, Dombi György, Jankovics Péter, Morvai Miklós, Nádasdi Levente, Németh Tamás, Rozmer Zsuzsanna,  Vitányiné Morvai Magdolna, Vizserálek Gábor, Völgyi Gergely


Gyógyszerésztörténeti Szakosztály

Elnök: Ambrus Tünde
Department of Applied Pharmacy, Faculty of Pharmacy University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic
CZ 612 42 Brno, Palackého 1-3.
tunde.ambrus@gmail.com
Tel.: 420 541 562 813

Titkár: Gaál Emese

Vezetőségi tagok: Borbély Margit,  Fodor András, Gőbel József, Lipták József, Mihu László, Rádóczyné Kovács Zsuzsanna, Szabó Attila, Szarvasházi Judit, Szmodits László, Tatár György, Vajda Péter, Vajna Márton, Varga Laura Ivett (Kata Mihályt, Mayer Klárát, Péter H. Máriát és Simon Lajost tanácskozási joggal felruházott tiszteletbeli vezetőségi tagokká választották.)


Gyógyszertechnológiai Szakosztály

Elnök: Ifj. Regdon Géza
SZTE, GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet – 6720 Szeged, Eötvös u. 6.
geza.regdon@pharm.u-szeged.hu
62/545-576

Alelnök: Fenyvesi Ferenc, Sovány Tamás

Titkár: Basa Bálint, Katona Gábor

Vezetőségi tagok: Ambrus Rita, Antal István, Berkó Szilvia, Bertalanné Balogh Emese, Bódis Attila, Budai-Szűcs Mária, Csóka Ildikó, Dér Péter, Hajdú Mária, Kállai Szabó Nikolett, Ifj. Kása Péter, Lengyel Miléna, Marosi György, Pál Szilárd, Pintyéné Hódi Klára, Sáska Zsófia, Váradi Judit, Vasvári Gábor, Vecsernyés Miklós, Zelkó Romána


Farmakoterápiás és Gyógyszerészi Gondozási Szakosztály

Elnök: Viola Réka
SZTE, GYTK, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet – 6725 Szeged, Szikra u. 8.
mgyt.gyogyszgond@gmail.com
62/342-572

Alelnök: Argay Márton, Dér Péter, Vida Róbert

Titkár: Bocsi Hajnalka


Gyógyszerkutatási Szakosztály

Elnök: Borbás Anikó

Alelnök: Zupkó István

Titkár: Szakonyi Zsolt,

Vezetőségi tagok: Bagdy György, Bakai-Bereczki Ilona, Balogh György Tibor, Ducza Eszter, Gáspár Róbert, Herczeg Mihály, Lekli István, Mándity István, Minorics Renáta, Perjési Pál, Pethő Gábor, Rozmer Zsuzsanna, Szatmári István


Gyógyszerügyi Szervezési és Közigazgatási Szakosztály

Elnök: Gilinger Anett

Alelnök: Takács Gézáné,

Titkár: Kovácsné Balogh Judit,

Vezetőségi tagok: Biczó Ágota, Csóka Ildikó, Erdei Ottília, Feller Antal, Gulyás Eszter, Horváth László, Fehérné Kovács Ildikó, Molnár Zsuzsanna, Pálffyné Poór Rita Erzsébet, Samu Antal, Vida Róbert, Vincze Zoltán


Oktatási Szakosztály

Elnök: Vecsernyés Miklós

Titkár: Fehér Pálma

Vezetőségi tagok: Ujhelyi Zoltán, Bertalanné Balogh Emese, Zelkó Romána, Laufer Rudolf, Molnár Béla, Krajsovszky Gábor, Berkó Szilvia, Ágnes Mészáros, Rozmer Zsuzsanna