Acta Pharmaceutica Hungarica 2016. 1.

ACTA 2015 1 B1

[accordion width=”440″]

[item title=”Király Márton, Dalmadiné Kiss Borbála, Vékey Károly, Antal István, Ludányi Krisztina: Tömeg-spektrometria: múlt és jelen – APHGAO 86, (043) 3-12. (2016)”]

Summary

Király, M., Dalmadi-Kiss, B., Vékey, K., Antal, I., Ludányi, K.: Mass spectrometry: past and present

Mass spectrometry is a highly sensitive high-throughput instrumental analytical technique. It is used to determine the molecular mass, but also gives information on molecular structure amd is used for quantitation as well. Although it was developed over 100 years ago, it continues to evolve, both with respect to figures of merit (like sensitivity) and with respect to applications in various novel fields of science and technology. Mass spectrometry is capable of studying macromolecules (like proteins and protein complexes), and has very high sensitivity, now compounds at the atto- or zeptomol level can also be studied. Mass spectrometry can be coupled to separation techniques, and can be used to analyze complex mixtures, trace level compounds in biological matrices like active pharmaceutical ingredients or metabolites. In recent years in proteomics research has become a major new direction. In the present review we briefly introduce basic mass spectrometry techniques (ion surces, analyzers), combinations with chromatography (GC/MS, HPLC/MS), CE/MS) and tandem mass spectrometry. We also introduce two novel methods, mass spectrometry „imaging” and „lab-on-a-chip” technology. 

Keywords: mass spectrometry, instrumentation, coupled techniques

Összefoglaló

A tömegspektrometria olyan nagy érzékenységű és nagy áteresztőképességű műszeres analitikai technika, amelynek segítségével meghatározható a molekulák tömege, információ nyerhető a szerkezetről és mennyiségről. A módszer több, mint 100 éves múltja ellenére napjainkban is folyamatosan fejlődik, ma már több százezer Da molekulatömegű, attomolnyi, zeptomolnyi anyagmennyiség kimutatására is alkalmas. A tömegspektrometriát elválasztástechnikai módszerekkel kapcsolva anyagkeverékek, nyomszennyezések, biológiai mátrixban lévő komponensek (gyógyszerhatóanyagok, metabolitok stb.) meghatározására használják, és az utóbbi években a proteomikai kutatásoknak is egyik fő analitikai módszerévé vált.  Munkánk célja, hogy bemutassuk a napjainkban széles körben használt tömegspektrometriás módszereket (ionforrások, analizátorok), a kromatográfiás rendszerekkel kapcsolt technikákat (GC/MS, HPLC/MS, CE/MS), a legújabb módszer- és készülékfejlesztéseket, ill. ismertessük a leggyakrabban alkalmazott tandem tömegspektrometriás technikákat. Külön fejezetben mutatjuk be a legújabb készülék- és módszerfejlesztési irányokat, mint az ún. „imaging” és „lab on a chip” technikák. 

Kulcsszavak: tömegspektrometria, tömegspektrometriás készülékek, kapcsolt technikák

Irodalom 

1. Thomson, J.J.: Rays of Positive Electricity and Their Applications to Chemical Analysis. Longmass, London 1913.

2. Busch, K.L., Glish, G.L., McLuckey, S.A.: Mass Spectrometry/Mass Spectrometry: Techniques and Applications of Tandem Mass Spectrometry. VCH Publishers, New York, US, 1988. pp. 1-52.

3.  http://www.rsc.org/education/eic/issues/2010May/MassSpectrometryTheEarlyDays.asp [2016. 02. 23.] Mass spectrometry – the early days. 

4. Grayson, M.A.(ed): Measuring mass: from positive rays to proteins. ASMS, US, 2002. pp. 1-67.

5. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/ [2016. 02. 22.] All Nobel Prizes in Chemistry. 

6. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2002/ [2016 02. 22.] The Nobel Prize in Chemistry. 

7. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/ [2016. 02. 22.] All Nobel Prizes in Physics. 

8. http://www.spectroscopynow.com/details/ezine/13c107c63ba/Miniature-mass-spec-for-space-Prototype-dual-laser-TOF-for-aromatic-organic-comp.html?&tzcheck=1&tzcheck=1&tzcheck=1 [2016. 02. 22.] Down, S. Miniature mass spec for space: Prototype dual laser TOF for aromatic organic compounds.

9. Getty, S.A., et al.: Rapid Commun Mass Spectrom. 26, 2786-2790 (2012)

10. http://science.gsfc.nasa.gov/699/currentprojects699_3.html [2016. 02. 22.] Sample Analysis At Mars. 

11. http://phys.org/news/2011-02-laser-ion-funnel-mass-spectrometry-martian.html [2016. 02. 22.] Laser-ion funnel mass spectrometry makes search for Martian life easier. 

12. Somogyi, A.: Mass spectrometry instrumentation and techniques. In: Vékey, K., Telekes, A., Vértes, Á. (ed): Medical applications of mass spectrometry. Elsevier, The Netherlands, 2002. pp. 93-137. 

13. Herbert C. G., Johnstone R.A.W.: Mass spectrometry basics. CRC Press LLC, US. 2002. pp. 1-63.

14. Fenn, J., et al.: Science 246, 64-71 (1989)

15. Bruins, A.P.: Mass Spectrometry Reviews 10, 53-77 (1991)

16. Takáts, Z., et al.: Science, 306, 471-473. (2004)

17. Syed, S.U.A.H., Maher S., Taylor S.: Journal of Mass Spectrometry 48, 1325-1339 (2013)

18. Blaum, K.: Physics Reports 425, 1-78 (2006)

19. Hu, Q., et al.: Journal of Mass Spectrometry 40, 430-443 (2005)

20. Clench, M.L., Tetler L.W.: CHROMATOGRAPHY: GAS. In: Wilson, I.D. (ed): Encyclopedia of Separation Science. Academic Press , Elsevier Ltd.,  Ron Mobed, Philadelphia, Pennsylvania, 2000 pp. 448-455

21. Scigelova, M., Makarov A.: Proteomics 6, 16-21 (2006)

22. Mirsaleh-Kohan, N., Robertson W.D., Compton R.N.: Mass Spectrometry Reviews 27 237-285 (2008)

23. Marshall, A. G., Hendrickson, C.L., Jackson, G.: Mass Spectrometry Reviews 17, 1-35 (1998)

24. Scigelova, M., et al.: Molecular & Cellular Proteomics 10, 1-19 (2011)

25. Kanu, A.B., et al.: Journal of Mass Spectrometry 43, 1-22 (2008)

26. Ardrey, R.E.: Liquid chromatography-mass spectrometry : an introduction. John Wiley & Sons Ltd, England, 2003. pp. 129-150

27. Hamdan M., Righetti, P.G.: ELECTROPHORESIS, Capillary Electrophoresis-Mass Spectrometry. Reference Module in Chemistry, Molecular Sciences and Chemical Engineering, In: Wilson, I.D. (ed): Encyclopedia of Separation Science Academic Press , Elsevier Ltd.,  Ron Mobed, Philadelphia, Pennsylvania, 2000. pp. 1188-1194

28. Domon, B., Aebersold, R.: Science 312, 212-217 (2006)

29. Shinohara, H., et al.: Sensors and Actuators B: Chemical 132, 368-373 (2008)

30. Volpatti, L.R., Yetisen A.K.: Trends in Biotechnology 32, 347-350 (2014)

31. Oedit, A., et al.: Current Opinion in Biotechnology 31, 9-85 (2015)

32. Amstalden van Hove, E. R., Smith, D. F., Heeren, R.M.A.: Journal of Chromatography A 1217, 3946–3954 (2010)

33. Patel, E., et al.: Bioanalysis 7, 91-101 (2015)

34. Shroff, R., et al.: The Plant Journal 81, 961-972 (2015)

[/item]

[item title=”Veszelyné Kotán Edit, Mészáros Ágnes: A biszfoszfonátok alkalmazásának gyakorlata és aktuális gyógyszerészeti vonatkozásai I. – APHGAO 86, (043) 13-22. (2016)”]

Summary

Veszelyné Kotán E., Mészáros, Á.: Therapeutic practice of bisphosphonate use and related Pharmaceutical issues I.

The therapeutic use of Bisphosphonates was common in Hungary for the past two and a half decades. The main clinical application of Bisphosphonates is the therapy of osteoporosis and bone manifestations of malignant diseases. Patients’ quality of life depends on the prevalence of the typical fragility fractures and their complications. Bisphosphonates are the basis of the therapy in both therapeutic areas, since they are able to decrease progression of the disease. In patients with good compliance adequate therapy is proven to minimize the number of bone fractures. In the present paper we summarize the pharmacological knowledge of the therapeutic use of Bisphosphonates in the two main therapeutic areas: osteoporosis and osseal manifestations of malignancies. In the second part of our paper we present analysis of the prescribed bisphosphonate drug use, reimbursed by the National Health Insurance Fund. Our results provide data on the changes of drug-use and reimbursement strategy of Bisphosphonates in Hungary. Our data highlights the fact that pharmacists have to pay a special attention to the growing aging population affected by osteoporosis, moreover there should be a special focus on osteoporotic patients, since there is a decreasing rate of treated patients. To help lowering this therapeutic gap in osteoporosis, pharmacists should take an active role in the therapy management.

Key-words: bisphosphonates, pharmaceutical therapy management, osteoporosis, bone-methastases

Összefoglalás

A biszfoszfonátok alkalmazása Magyarországon két és fél évtizedes múltra tekint vissza. A gyógyszercsoport által érintett két legjelentősebb terápiás terület az osteoporosis és a malignus megbetegedések csonteseményeinek gyógyszeres terápiája. A betegek életminőségét az alapbetegség progressziójával gyakoribbá váló jellemző csonttörések és szövődményeik kialakulása jelentősen befolyásolja. A biszfoszfonátok mindkét területen a gyógyszeres törésprevenció első lépcsőjét képező bázisszerek, melyek a betegség progresszióját lassítani képesek. Az adekvát terápia a betegek megfelelő terápiás hozzáállása esetén bizonyítottan csökkenti az alapbetegséghez társuló csonttörések kialakulásának valószínűségét. Jelen dolgozatban a gyógyszerészi gondozás alapjaként foglaljuk össze a hatóanyagcsoport alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati ismereteket. A folytatásban a hatóanyagcsoport országos vényforgalmi adataiból készült elemzést mutatjuk be. Eredményeink a biszfoszfonátok alkalmazásában és finanszírozásában bekövetkezett változásokat tükrözik. A biszfoszfonát-csoport felhasználási adatai is alátámasztják, hogy az osteoporosis szempontjából veszélyeztetett betegpopuláció folyamatos növekedése mellett a terápiában részesülő betegek aránya csökken. Ezen terápiás szakadék megszüntetésére irányuló törekvések segítésében a gyakorló gyógyszerészek aktív szerepvállalására is szükség van. 

Kulcsszavak: biszfoszfonát, gyógyszerészi gondozás, osteoporosis, csontmetasztázis

Irodalom

1 https://scholar.google.hu/scholar?q=bisphosphonates+ calcium+antiresorptive+agents&hl=hu&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=GpR1Va_tJaahyAOU5oGADw&ved=0CBwQgQMwAA DeRuiter, J., Clark, R. Bisphosphonates: Calcium antiresorptive agents Endocrine Module Spring 2002 – duc.auburn.edu

2 Rogers, M.J., Gordon, S., Benford, H.L., Coxon, F.P., Luckman, S.P., Monkkonen, J., Frith, J.C.: Cancer Supplement 88(12), 2961-2978 (2000).

3 Drake, M.T., Clarke, B.L., Khosla, S.: Bisphosphonates: mechanism of action and role in clinical practice- MayoClinicProceedings, 83(9), 1032-1045 (2000).

4 Kopper L., Tímár J.: Molekuláris onkológia 2007 Semmelweis Kiadó

5 Nagykálnai T., Landherr L.: Orvosi Hetilap 155(6), 217-225 (2014).

6 www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_2A Onkologia.pdf/O_II_3_10.pdf Csontáttétek: Szentmártoni Gy., Tóth A., Dank M. Csontáttétek kezelése Jegyzet II.3/10. fejezet

7 Kim, S., Seiryu, M., Okada, S., Kuroishi, T., Takano-Yamamoto, T., Sugawara, S., Endo, Y.: Eur J Pharmacol 699, 14-22 (2013).

8 Winter, M.C., Coleman, R.E.: Clin. Oncol 25(2), 135–145 (2013).

9 Morgans, A.K., Smith, M.R.: Urologic Clinics of North America, 39(4), 533-546 (2014).

10 http://www.osteoporosis.hu/hirek.aspx?&nid=20407&cid=292Osteoporosis (csontritkulás) az adatok tükrében [2011.08.01.] – MOOT-OOK – Hírkategória: Sajtóközlemények Készítette a MOOT vezetősége (2011. augusztus-szeptember)

11 Genti Gy.: Magyar Orvos 15(2), 39-40 (2007). 

12 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid= A1000031. EUM 31/2010. (V.13) EüM rendelet a finanszírozási eljárásrendekről 15-16. melléklet

13. Hemlund, E., Svedbom, A., Ivergård, M., Compston, J., Cooper, C., Stenmark, J., McCloskey, E.V., Jönsson, B., Kanis, J.A.: Archives of Osteoporosis 8, 136 (2013).

14 http://www.oep.hu/data/cms989744/0626_osteoporosis_ primer_prevencio_finanszirozasi_protokoll.pdf Os-teo–porosis következtében nőkben kialakuló csonttörés primer prevenciójának finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2013. június 26.

15 Források: www.ogyi.hu, majd www.ogyei.gov.hu/gyógyszeradatbázis, valamint www.ema.europa.eu

16  Lakatos P., Tóth E., Szekeres L., Poór Gy., Héjj G., Takács I.: LAM KID 2(3), 5-12 (2012).

[/item]

[item title=”Veszelyné Kotán Edit, Mészáros Ágnes: A biszfoszfonátok alkalmazásának gyakorlata és aktuális gyógyszerészeti vonatkozásai II.– APHGAO 86, (043) 23-34. (2016)”]

Summary

Veszelyné Kotán E., Mészáros, Á.: Therapeutic practice of bisphosphonate use and related Pharmaceutical issues II.

Bisphosphonates have basic role in decreasing progression of malignant bone processes as well as in the prevention and therapy of osteoporosis. Use of bisphosphonates is common in Hungary since 20 years. In the past decade their reimbursement has been changed several times, the use of generics decreased the price of bisphosphonates. In this paper we analyze the consumption of prescribed bisphosphonates in Hungary.

Data: Prescription data of the National Health Insurance Fund of Hungary.

Method: We analysed the prescribed bisphosphonates between 2006-2014. We examined the type and amount of bisphosphonates used by years. After identifying therapy areas of use, we calculated the years of therapy from the DOT data. From this data we estimated the mean bisphosphonate therapy costs and costs falling for the patients. Changes in the reimbursement system regarding these medications was analysed.

Results: Bisphosphonate years of therapy was decreasing in osteoporosis over the 9 years examined. In oncology bisphosphonate use shows stability in drug consumption. In both therapeutic areas the proportion in therapy choice of specific bisphosphonates has changed. Bisphosphonate reimbursement costs paid by the Hungarian reimbursement system was approx. 8 billion HUF in osteoporosis and 4,7 billion HUF in oncology in 2006. Changes of the reimbursement strategy, the compulsory generic use and decreasing consumption in osteoporosis has significantly reduced the overall costs by 2014.

Conclusion: According to our results bisphpsphonate use in oncology is moderate in Hungary, a decreasing consumption can be detected in osteoporosis, that is still expected to decrease. The use of generics reduced bisphosphonate therapy costs and also overall health care costs. In osteoporosis patients cost have substantially lowered 

Key-words: bisphposphonate, cost, prescription, national, consumption

Összefoglalás

A biszfoszfonátok az onkológiai csontfolyamatok progressziójának gátlásában, valamint az oszteoporózis prevenciójában és terápiájában is alapvető szerepet töltenek be. Alkalmazásuk Magyarországon több mint húsz éves múltra tekint vissza. Az elmúlt évtized során támogatásuk többször módosult, a megjelent generikumok miatt az alkalmazott készítmények ára jelentősen csökkent. Munkánkban a fő indikációkban felhasznált készítmények országos vényforgalmi adatait vizsgáljuk meg.

Adatok: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár publikus vényforgalmi adatai.

Módszer: Vizsgálatunk tárgya a 2006-2014 között eltelt időszakban vényre kiváltott biszfoszfonát hatóanyagú gyógyszerkészítményeinek típusa, a hatóanyagok felhasználásának alakulása. A terápiás terület azonosítása után a DOT forgalomból az egyes hatóanyagok által lefedett terápiás évek számát határozzuk meg. Ebből a származtatott mennyiségből számítjuk a gyógyszeres kezelések átlagárát, átlagos éves térítési díját. Elemezzük a finanszírozó kiadásait a két fő indikációban. Áttekintjük a támogatás változásainak a felhasználásra gyakorolt hatását.

Eredmények: Oszteoporózisban a biszfoszfonátokkal ellátott terápiás évek száma folyamatos csökkenést mutat a vizsgált időszakban. Onkológiában a biszfoszfonát felhasználás országos szinten 2006 és 2014 között jelentős mértékben nem változott. Mindkét terápiás területen átrendeződött az alkalmazott hatóanyagok aránya. A finanszírozó által kifizetett támogatási összeg oszteoporózisban 2006-ban majdnem elérte a 8 milliárd forintot, onkológiában 4,7 milliárd forint volt. A finanszírozás változtatása és a generikumok elterjedése, valamint az oszteoporózisban bekövetkezett felhasználás csökkenés ezt 2014-re jelentősen mérsékelte.

Összegzés: Tanulmányunk szerint onkológiában a felhasználás országos szinten egyenletes, oszteoporózisban a felhasználás csökkenése vélhetően még nem állt meg. A generikumok megjelenésével a kezelések éves átlagos költsége a vizsgálati időszak elején közölt adatokhoz képest drasztikusan lecsökkent. Oszteoporózisban a betegek biszfoszfonát terápiával kapcsolatos anyagi terhei is csökkentek. A biszfoszfonátok vényforgalmában bekövetkezett változások is felhívhatják a figyelmet az oszteoporózis szempontjából veszélyeztetett hazai popluáció alulkezeltségére.

Kulcsszavak: biszfoszfonát, költség, vényforgalom, országos, felhasználás

Irodalom

1. 34/2004. (IV.26.) EüM rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosításba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról (forrás: net.jogtar.hu)

2. Genti Gy.: Magyar Orvos 15, 39-40 (2007). 

3. Lakatos P., Tóth E., Szekeres L., Poór Gy., Héjj G., Takács I.: LAM KID 2(3), 5-12 (2012).

4. Hemlund, E., Svedbom, A., Ivergård, M., Compston, J., Cooper, C., Stenmark, J., McCloskey, E.V., Jönsson, B., Kanis, JA.: Archives of Osteoporosis 8,136 (2013).

5. Az emelt, kiemelt támogatással rendelhető készítmények, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre 2008-2014 (forrás: www.oep.hu)

6. Nagykálnai T., Landherr L.: Orv. Hetil. 155(6), 217-225 (2014).

7. Shehadeh-Sheeny, A., Eliat-Tsanani, S., Bishara, E., Baron-Epel, O.: Patient Educ Couns, 93(2), 282-8 (2013).

8. Osteoporosis következtében nőkben kialakuló csonttörés primer prevenciójának finanszírozási protokollja (eljárásrend) www.oep.hu/data/cms989744/0626_osteoporosis_primer_prevencio _finanszírozási_protokoll.pdf Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2013. június 26.

9. Lakatos, P., Tóth, E., Lang, Zs., Nagy, B., Szekeres, L., Takács, I.: LAM KID 2(4), 5-15 (2012).

10. Olsen, K.R., Hansen, C., Abrahamsen, B.: Osteoporos Int. 24(10), 2639-47 (2013). 

11. Cotté, F.E., De Pouvourville, G.: BMC Health Serv Res. 11, 151 (2011). 

12. Modi, A., Siris, E.S., Tang, J., Sen, S.: Curr Med Res Opin. 31(4), 757-65 (2015).

13. Eisenberg, D.F., Placzek, H., Gu, T., Krishna, A., Tulsi, B.B.: J Manag Care Spec Pharm. 21(1), 56-65 (2015).

14. Hiligsmann, M., Rabenda, V., Gathon, H.J., Ethgen, O., Reginster, J.Y.: Calcif Tissue Int. 86(3), 202-10 (2010).

15. Kertes, J., Dushenat, M., Vesterman, J.L., Lemberger, J., Bregman, J., Friedman, N.: Isr Med Assoc J. 10(3), 207-13 (2008).

16. Szekeres L.: LAM 21(5), 39ó69-373 (2011).

17. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A férfiak osteoporosisának diagnosztikájára és kezelésére Készítette: A Reumatológiai és Fizioterápiás Szakmai Kollégium és a Magyar Osteoporosis és Osteoarthrologiai Társaság forrás: http://www.mre.hu/upload/reuma/document/ REUMA_Ffi_osteo_P_2009.pdf?web_id=

18. Gnant, M., Clézardin, P.: Cancer Treat Rev. 38(5), 407-15 (2012). 

19. Hadji, P., Ziller, V., Kyvernitakis, J., Scmidt, N., Kostev, K.: J Cancer Res Clin Oncol. 139, 1149 (2013).

20. Hatoum, H.T., Lin, S.J., Smith, M.R., Guo, S., Lipton, A.: Clin Breast Cancer. 3, 177-83 (2011). 

21. Kim, S., Seiryu, M., Okada, S., Kuroishi, T., Takano-Yamamoto, T., Sugawara, S., Endo, Y.: Eur J Pharmacol 699, 14-22 (2013).

22. Brandao, C.M., Ferré, Machado G.P., Guerra Jr A.A., Andrade, E.I., Cherchiglia, M.L., Acrurcio Fde A.: Rev Saude Publica 47(2), 390-402 (2013). 

23. Arias, L.H., Treceno, C., Garcia-Ortega, P., Rodrígez-Paredes, J., Escudero, A., Sáinz, M., Salado, I., Velasco, V., Carvajal, A.: Eur J Clin Pharmacol. 69(3), 559-64 (2013).

24. Pueyo, M.J., Larrosa, M., Surís, X., Garcia-Ruiz, A.J.: Reumatol Clin. 8(3), 128-34 (2012).

25. Joshi, A.D., Carter, J.A., Botteman, M.F., Kaura, S.: Clin Ther. 33(3), 291-304.e8 (2011).

26. Botteman, M., Barghout, V., Stephens, J., Hay, J., Brandman, J., Aapro, M.: Ann Oncol. 17(7), 1072-82 (2006). 

27. Hechmati, G., Hauber, A.B., Arellano, J., Mohamed, A.F., Qian, Y., Gatta, F., Haynes, I., Bahl, A., von Moos, R., Body, J.J.: Support Care Cancer. 23(1), 21-8 (2015).

28. Cunio Machado Fonseca, M., Tannus Branco de Araújo G., Etto, H., Schiola, A., Santoni, N., Machado, M.: Clin Ther. 33(11), 1769-1780.e2. (2011). 

29. Rocha, O., Lunet, N., Costa, L., Barros, H.: Acta Med Port. 19(5), 373-80 (2006).

30. Hollingworth, S.A., Gunanti, I., Nissen, L.M., Duncan, E.L.: Drugs Aging. 27(3), 255-64 (2010).

31. Wysowski, D.K., Greene, P.: Bone 57(2), 423-8 (2013).

32. O’Connell, M.B.: J Manag Care Pharm. 12(6 SupplA), S10-9. (2006).

33. Fraser, L.A., Albaum, J.M., Tardous, M., Burden, A.M, Shariff, S.Z., Cadarette, S.M.: CMAJ Open. 3(1), E91-6 (2015).

34. Bor, A., Matuz, M., Gyimesi, N., Biczók, Z., Soós, Gy., Doró, P.: Maturitas. 80(2), 162-9 (2015). 

35. Yu, J., Brenneman, S.K., Sazonov, V., Modi, A.: Patient Preference and Adherence 9, 821-830 (2015).

36. Lai, P.S., Chua, S.S., Chong, Y.H., Chan, S.P.: Curr Med Res Opin. 28(8), 1347-55 (2012).

37. Murpy Menezes, M.: Clin Ther. 37(7), 1573-86 (2015).

38. Sunyecz, J.A., Mucha, L., Baser, O., Barr, C.E., Amonkar, M.M.: Osteoporosis Int. 19(10), 1421-9 (2008).

39. Udell, J.A., Fischer, M.A., Brookhart, M.A., Solomon, D.H., Choudhry, N.K.: J Bone Miner Res. 21(5), 765-71 (2006).

Források:

www.oep.hu: Publikus forgalmi adatok és elemzések – letöltve: 2015. január-február.

www.whocc.no

www.osteoporosis.hu

www.ogyi.hu

[/item]

[item title=”Domokos Erzsébet, Kursinszki László, Kelemen Hajnal, Varga Erzsébet: A szúrós szerbtövis (Xanthium spinosum L.) növényfaj fitofarmakológiai áttekintése – APHGAO 86, (043) 35-40. (2016)”]

Summary

Domokos E., Kursinszki L., Kelemen H., Varga E.: Phytopharmacological review of bathurst burr (Xanthium spinosum L.)

Bathurst burr (Xanthium spinosum L.) is an invasive species that is also known as a medicinal plant. Our goal is to make known the plant and its therapeutic effects in larger scale. The plant has been used in the Romanian folk medicine for urinary problems and various prostate diseases. The most important substances in Xanthii spinosi herba are: flavones and their derivates (quercetin, pendulin, iocein, centaurin and patuletin), polyphenols (caffeic- and chlorogenic acid and their derivates), sesquiterpene lactones (xanthinin, xanthatin-xanthanol-xanthumin derivates), diterpenes (atractyloside and derivates) and phytosterols (sitosterol, stigmasterol). The beneficial effect of the herb was proved in the 80’s by Petcu and his collaborators. The plants infusion and tincture had positive effects on induced benign prostate hyperplasia in rats. The antibacterial and antifungal properties of the plant are attributed to the sesquiterpene lactone, xanthatin. Our preliminary experiments showed the presence of the xanthatin in the toluol, chloroform, methanol and ethanol extracts.  

Key words: Xanthii spinosi herba, sesquiterpenes, benign prostate hyperplasia, TLC, xanthatin

Összefoglalás

amely gyógynövényként is ismert. Célunk a növény bemutatása és gyógyhatásainak szélesebb körben való ismertetése.  A román népi gyógyászatban húgyúti problémákban és különböző prosztata betegségekben használták. A Xanthii spinosi herbában előforduló fontosabb hatóanyagok: flavon származékok (kvercetin, pendulin, iocein, centaurin és a patuletin), polifenolok (kávésav és klorogénsav valamint ezek származékai), szeszkviterpén laktonok (xanthinin, xanthatin-xanthanol-xanthumin származékok), diterpének (atraktilozid és származékai), fitoszterolok (szitoszterol, sztigmaszterol). A herba jótékony hatására már a 80-as években Petcu és munkatársai is rámutattak. Infúziójával és tinktúrájával patkányoknál indukált jóindulatú prosztata megnagyobbodás kezelésében figyeltek meg pozitív hatást. Az antibakteriális és antifungális sajátosságait a xanthatinnak, szeszkviterpén származékának tulajdonítják. Előzetes kísérleteinknél a szeszkviterpének jelenlétét vizsgáltuk xanthatin etalonnal szemben és mind a toluolos, kloroformos, metanolos és etanolos kivonatokban ez a frakció jelen volt. 

Kulcsszavak: Xanthii spinosi herba, szeszkviterpének, jóindulatú prosztata megnagyobbodás, VRK, xanthatin

Irodalom

1. Holm, L.R.G., Plucknett, D.L., Pancho, J.V., Herberger, J.P.: The world’s worst weeds. Distribution and biology. University Press of Hawaii, Honolulu, Hawaii, USA, 1977. 621 old.

2. Kamboj, A., Saluja, A.K.: Int. J. Green Pharm. 4, 129-139 (2010)

3. Tutin, T.G., Löve, D., Hansen, A.: Flora Europaea. Vol 4. Cambridge University press, Cambridge, 1976. 534 old.

4. Ciocârlan, V.: Flora ilustrată a României-Pteridophyta et Spermatophyta. Editura Ceres, București, 2009. 785. old.

5. Sârbu, I., Ștefan, N., Oprea, A.: Plante vasculare din România-Determinator ilustrat de teren. Editura Victor B Victor, București, 2013. 790. old.

6. Anastasiu, P., Negrean, G.: Invadatori vegetali în România. Editura Universității din București, 2007. 24-25. old.

7. Ciocârlan, V., Berca, M., Chirilă, C., Coste, I, Popescu, G.: Flora segetală a României. Editura Ceres, București, 2004. 352 old.

8. Horváth, K., Radvány, B., Szabó, L., Varga, L.: Szerbtövis fajok (Xanthium sp.). In: Csibor, I., Hartmann, F., Princzinger, G., Radvány, B. (eds): Veszélyes. Mezőföldi Agrofórum, Szekszárd, 2005, pp. 68-72.

9. Oroszi, V.G.: Hullámtér-fejlődés vizsgálata a Maros Magyarországi szakaszán. Thesis, 2009.

10. Rácz, G., Rácz, K.E., Laza, A.: Gyógynövényismeret. Ceres Kiadó, Bukarest, 1984. 288 old.

11. Tiță, I.: Botanică farmaceutică. Editura Didactică și Pedagogică, București, 2003. 903 old.

12. Ciulei, I., Grigorescu, E., Stănescu, U.H.: Plante medicinale, fitochimie și fitoterapie: tratat de farmacognozie. Editura Medicală, București, vol. I-II., 1993. 733 old., 741 old.  

13. Fernandez, E.C., Sandi, Y.E., Kokoska, L.: Fitoterapia 74, 407-416 (2003)

14. Hamel, P.B., Chiltoskey, M.U.: Cherokee Plants and Their Uses-A 400 Year History. Herald Publishing Company, Sylva, North Carolina, 1975. 29-30. old.

15. Kumar, D., Kumar, A., Prakash, O.: J. Ethnopharmacol. 140, 1-32 (2012)

16. Benítez, G., González-Tejero, M.R., Molero-Mesa, J.: J. Ethnopharmacol. 129, 87-105 (2010)

17. Palmese, M.T., Uncini Manganelli, R.E., Tomei, P.E.: Fitoterapia 72, 619-643 (2001)

18. Ullah, M., Khan, M.U., Mahmood, A., Malik, R.N., Hussain, M., Wazir, S.M., Daud, M., Shinwari, Z.K.: J. Ethnopharmacol. 150, 918-924 (2013)

19. Kiss, I., Rácz, G.: Farmacia 36, 55-62 (1988)

20. Istudor, V.: Farmacognozie. Fitochimie. Fitoterapie. Vol. II: Aetherolea, rezine, iridoide, principii amare, vitamine. Editura Medicală, Bucureşti, 2001. 385 old. 

21. Gîrd, C.E, Popescu, M.L., Iordache, A.T.: Bazele teoretice şi practice ale analizei farmacognostice. Vol. II : Uleiuri volatile, rezine, iridoide, principii amare, vitamine, substanţe azotate alcaloidice şi nealcalcaloide. Bucureşti: Curtea Veche, 2009. 268 old.

22. Tiţă, M.G., Lupuleasa, D., Chirigiu, L., Bubulică, M.V., Mogoşanu, G.D.: Biology & Environmental Engineering, 17(53), 841-846 (2012)

23. Salinas., A., De Ruiz, R.E.L., Ruiz, S.O.: Acta Farm. Bonaer. 17(4), 297-300 (1998)

24. Ansari, A.H., Dubey, K.S: Asian J. Chem. 12, 521-526 (2000)

25. Klecáková-Karlícková, J., Jahodár, L.: Čes. slov. Farm. 54(3), 141-4 (2005)

26. Romero, M., Zanuy, M., Rosell, E., Cascante, M., Piulats, J., Font-Bardia, M., Balzarini, J., De Clerq, E., Pujol, M.D.: Eur. J. Med. Chem. 90, 491-496 (2015)

27. Abdei-Mogib, M., Dawidar, A.M., Metwally, M.A., Abou-Elzahab, M.: Phytochem. 30(10), 3461-3462 (1991)

28. Omar, A.A., Elrashidy, E.M., Ghazy, N.A., Metwally, A.M., Ziesche, J., Bohlmann, F.: Phytochem. 23(4), 915-916 (1984)

29. Babakhodzhaev, A., Kasymov, SH.Z., Sidyakin, G.P.: Chem Nat Compd+ 9(4), 529 (1973)

30. Marco, J.A., Sanz-Cervera, J.F., Corra, J., Carda, M., Jakupovic, J.: Phytochem. 34(6), 1569-1576 (1993)

31. Geissman, T.A., Deuel, P., Bonde, E.K., Addicott, F.A.: J. Am. Chem. Soc. 76(3), 685-687 (1954)

32. Piacente, S., Pizza, C., De Tommasi, N., De Simone, F.: Phytochem. 41(5), 1357-1360 (1996)

33. Andreani, S.: Valorisation d’espèces envahissantes des genres Xanthium et Senecio: Caractérisation, variabilité chimique et activités des huiles essentielles. Thesis, 2014. 

34. Petcu, P., Andronescu, E., Petrișor, Gh.: Farmacia. 28(4), 217-220 (1980)

35. Cristea, V.: Plante vasculare: diversitate, sistematică, ecologie și importanță. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014. 447. old.

36. Petcu P., Bordaş E., Andronescu E, Filipaş V., Zeic A.: Farmacia, 31(1): 1-4 (1983)

37. Varga, E., Marcu, S.T., Adoryan, B.: Acta Pharm. Hung. 84(2):63-7 (2014)

38. Rácz G., Rácz K.E., Szabó L.Gy.: Gyógynövények ismerete, A fitoterápia és az alternatív medicina alapjai. Galenus Kiadó, Budapest, 2012.

39. Sanz, M.J., Terencio, M.C., Máňez, S., Peris, J.B., Ríos, J.L.: Planta Med. 57 A131 (1991)

40. Bader, A., Giner, R.M., Martini, F., Schinella, G.R., Ríos, J.L., Braca, A., Prieto, J.M.: Fitoterapia 91, 284-289 (2013)

41. Ginesta-Peris, E., Garcia-Breijo, F.J., Primo-Yúfera, E.: Lett. Appl. Microbiol. 18, 206-208 (1994)

42. Naidenova, E., Kolarova-Pallova, I., Popov, D., Dimitrova-Konaklieva, S., Dryanovska-Noninska, L.: Natl. Oncol. Cent. Med. Acad. 41, 105-106 (1988)

43. *** Pharmacopoea Hungarica. Ed. VIII., Tomus II. Medicina Könyvkiadó Rt, Budapest, 2004.

44. ***Farmacopea Română. Ed. a X-a. Editura Medicală, București, 1993.

45. Wagner H., Bladt S.: Plant drug analyisis, A thin layer chromatography atlas. Second edition. Springer-Berlin-Heidelberg-New York-Barcelone-Budapest-Hong Kong-London-Milan-Paris-Santa Clara-Singapore-Tokyo, 2001.

46. Varga E., Adoryan B.: Contributions to the phytochemical investigation of Xanthium spinosum L., Acta Medica Marisiensis, The XIVth National Congress of Pharmacy from Romania, Abstracts, 2010, 56, 2, 66

[/item]

[/accordion]