Acta Pharmaceutica Hungarica 2016. 3.

ACTA 1603 B1

[accordion width=”440″]

[item title=”Chvatal Anita, Szabó Bálint, Szabóné Révész Piroska, Ambrus Rita: Új típusú hordozórendszerek fejlesztése száraz porinhalációs készítmények előállítása céljából – APHGAO 86, (043) 75-83. (2016)”]

Summary

Chvatal, A., Szabó, B., Szabó-Révész, P., Ambrus, R.: Formulation of new generation drug delivery system for dry powder inhalation

Based on the formulation method the dry powder inhalers (DPIs) can be divided in too types: carrier-based and carrier-free drug delivery systems. The newest researches report about several high potency carrier-free formulations, where the active ingredient and the excipients are together formulated to the DPI form. However, in Hungary the commercially available DPIs are carrier-based (e.g. lactose), which means that only the micronized active ingredient reaches the deeper lungs, the big carrier deposits in the upper airways. The present work is about formulating a high efficacy mannitol-based Pulmonary Drug Delivery System (PDDS), which is able to delivery different types of active ingredients to the deeper lungs with higher deposition rate. The present study involves the physico-chemical and aerodynamical characterisation of mannitol-based PDDS. The results demons-trated the use of the appropriate excipients (leucine, poly-vinyl-alcohol, cyclodextrine) and solvent combination (ethanol-water) during the co-spray drying, increases the inhalation properties of the mannitol. Such carrier systems with optimized properties can increase the aerolization efficacy of the active ingredient.

Keywords: pulmonary drug delivery system, mannitol, DPI, Andersen Cascade Impactor, spray drying

Összefoglaló

Formulation of new generation drug delivery system for dry powder inhalation

 

Based on the formulation method the dry powder inhalers (DPIs) can be divided in too types: carrier-based and carrier-free drug delivery systems. The newest researches report about several high potency carrier-free formulations, where the active ingredient and the excipients are together formulated to the DPI form. However, in Hungary the commercially available DPIs are carrier-based (e.g. lactose), which means that only the micronized active ingredient reaches the deeper lungs, the big carrier deposits in the upper airways. The present work is about formulating a high efficacy mannitol-based Pulmonary Drug Delivery System (PDDS), which is able to delivery different types of active ingredients to the deeper lungs with higher deposition rate. The present study involves the physico-chemical and aerodynamical characterisation of mannitol-based PDDS. The results demons-trated the use of the appropriate excipients (leucine, poly-vinyl-alcohol, cyclodextrine) and solvent combination (ethanol-water) during the co-spray drying, increases the inhalation properties of the mannitol. Such carrier systems with optimized properties can increase the aerolization efficacy of the active ingredient.

 

Keywords: pulmonary drug delivery system, mannitol, DPI, Andersen Cascade Impactor, spray drying

Összefoglalás

A száraz porinhalációs rendszereket (DPI, dry powder inhaler) a formulálás módja szerint két csoportba lehet osztani: hagyományos hordozó alapú és új típusú hordozórendszerek. Magyarországon a legtöbb DPI hordozó alapú, ahol a hatóanyag a nagyméretű hordozó felületén (pl. laktóz) eloszlatva képez aggregátumot és belégzés során, arról leválva, csak az egyedi, mikronos nagyságrendű hatóanyagszemcsék érik el a tüdőrégiót. Ezen készítmények hatékonyságát nemcsak a hatóanyagszemcsék, de a hordozórendszerek fejlesztése is nagymértékben növelheti. A legújabb fejlesztések éppen ezért az új generációs DPI (új típusú hordozórendszer) készítményeket preferálják, ahol a hatóanyaggal és a megfelelő segédanyagokkal együtt alakítják ki a pulmonális bevitelre alkalmas formát. Jelen munka célja tehát új típusú, mannit-alapú DPI hordozórendszerek (PPDS, Pulmonary Drug Delivery System) fejlesztése és vizsgálata, amelyek alkalmasak lehetnek különböző fizikai-kémiai tulajdonságú hatóanyagok tüdőn keresztüli bevitelére. A vizsgálatok során a fizikai-kémiai tulajdonságok mellett, a hordozók aerodinamikai tulajdonságát és pulmonális alkalmasságát is meghatároztuk. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a ko-porlasztással előállított mannit-alapú termékek sajátságai kedvezően befolyásolhatóak különböző segédanyagok (leucin, poli-vinil-alkohol, ciklodextrin) és oldószer kombináció (etanol-víz) alkalmazásával. Az optimalizált tulajdonságokkal rendelkező hordozórendszerek alkalmazása, a DPI készítmények hatékonyságát eredményezheti.

Kulcsszavak: száraz porinhalációs rendszerek, mannit, porlaszt-va-szárítás, in vitro depozíció

Irodalom 

1. Telko, M.J., Hickey, A.J.: Respiratory Care 50, 1209–1227 (2005).

2. Chvatal A., Benke E., Szabóné Révész P., Ambrus R.: Gyógyszerészet 60, 197-206 (2016).

3. Pomázi A., Szabóné Révész P., Ambrus R.: Gyógyszerészet 53, 397-404 (2009).

4. Steckel, H., Bolzen, N.: Int. J. Pharm. 270, 297-306 (2004).

5. Peng, T., Lin, S., Niu, B., Wang, X., Huang, Y., Zhang, X., Li, G., Pan, X., Wu, Ch.: Acta Pharm. Sinica B. 6, 308-318 (2016).

6. http://www.intechopen.com/books/recent-advances-in-novel-drug-carrier-systems/the-role-of-carrier-in-dry-powder-inhaler (2016. március. 03.)

7. Pomázi A., Chvatal A., Ambrus R., Szabóné Révész P.: Gyógyszerészet. 58, 131-139 (2014).

8. de Boer, A.H., Hagedoorn, P., Gjaltema, D., Goede, J., Kussendrager, K.D. Frijlink, H.W.: Int. J. Pharm. 260, 201-216 (2003).

9. Lida, K., Hayakawa, Y., Okamoto, H., Danjo, K., Leuenberger, H.: Chemical & Pharm. Bulletin. 51, 1-5 (2003).

10. Healy, A.M., Amaro, M.I., Paluch, K.J., Tajber, L.: Adv. Drug Deliv. Rev.75, 32–52 (2014).

11. Pomázi, A., Ambrus, R., Sipos, P., Szabó-Révész, P.: J. Pharm. Biomed. Anal. 56, 183-190 (2011).

12. Momin, M.N., Hedayati,A., Nokhodchi, A.: BioImpacts. 1, 105-111 (2011).

13. Seville, P.C., Learoyd, T.P., Li, H.Y., Williamson, I.J., Birchall, J.C.: Powder Technol. 178 (1) 40-50 (2007).

14. Pilcer, G., Amighi, K.: Int. J. Pharm. 382, 1-19 (2009).

15. Sohajda T.: Biológiailag aktív vegyületek ciklodextrin komplexei: stabilitást és enantiomer elválasztást befolyásoló tényezők vizsgálata. PhD disszertáció, Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészi Kémiai Intézet Budapest (2012).

16. Pomázi, A., Buttini, F., Ambrus, R., Colombo, P., Szabó-Révész, P.: Eur. Polymer J. 49, 2518-2527 (2013).

[/item]

[item title=”Kelemen Hajnal, Orgován Gábor, Székely-Szentmiklósi Blanka: Az azol-típusú antimikotikumok gyógyszerészi kémiája – APHGAO 86, (043) 85-98. (2016)”]

Summary

Kelemen H., , Orgován G., Székely-Szentmiklósi B.: The pharmaceutical chemistry of azole antifungals

Azole antifungals are a group of compounds that play essential rule in the treatment of surface and deep mycoses. They can be used externally to treat fungal infections of skin, mucous membranes and external genitalia but they are also suitable for oral treatment of systemic mycoses. Structurally they are classified into two groups: imidazoles and triazoles. Triazole antimycotics have wider spectrum of activity, favorable pharmacokinetics, they are of milder side effects and so far less developed anti-fungal resistance. This paper provides an overview on the history, synthesis, physico-chemical properties, structure-activity relationships of azole antifungals but it also deals with their pharmacological properties and mechanism of action.

Összefoglalás

Az azol-típusú antimikotikumok a felületi és mély mikózisok gyógyításának alapvető hatóanyagai. Alkalmazhatók külsőleg a bőr, nyálkahártyák, külső nemi szervek gombás fertőzéseinek kezelésére, ugyanakkor a szisztémás mikózisok szájon át történő kezelésére is. Molekulaszerkezeti alapvázuk tekintetében két csoportjukat különböztetjük meg: imidazolok és triazolok. A triazolgyűrűs antimikotikumok szélesebb hatásspektrumúak, kedvezőbb farmakokinetikájúak, mint az imidazol származékok, enyhébb mellékhatásokkal rendelkezmek, ezidáig kevésbé alakult ki ellenük rezisztencia. Az összefoglalóban bemutatjuk az antifungális azolok történetét, képviselőit, előállítását, fizikai-kémiai tulajdonságait, szerkezet-hatás összefüggéseit, és kitérünk e szerek farmakológiai tulajdonságaira és hatásmechanizmusára is

Irodalom

1. Fromtling, R.A.: Clin. Microbiol. Rev. 1, 187-217 (1988).

2. Maertens, J.A.: Clin. Microbiol. Inf. 10, suppl. 1, 1-10 (2004).

3. Woolley, D.W.:J. Biol, Chem. 152, 225-232 (1944).

4. Büchel, K.H., Draber, W., Regel, E. and Plempel, M.: Arzneim. Forsch, 22, 1260 (1972). 

5. Godefroi, E.F., Heeres, J., Van Cutsem, J., Janssen, P.A.: J. Med. Chem. 12, 84-791 (1969).

6. Heeres, J., Backx, L.J.J., Mostmans, J.H., Van Cutsem, J.: J. Med. Chem. 22, 1003-1005 (1979).

7. Gupta, A.K., Daigle, D., Foley, K.A.:Expert Opin. Drug Saf. 14, 325-334 (2015).

8. Washton, H.: Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 12, 229-233 (1989).

9. Saravolatz, L.D., Johnson, L.B., Kauffman, C.A.: Clin. Infect. Dis. 36, 630-637 (2003).

10. Pasqualotto, A. C., Thiele, K.O., Goldani, L.Z.: Curr. Opin. Invest. Drugs 11, 165-174 (2010).

11. McCormack, P.L.: Drugs 75, 817-822 (2015).

12. Beale, J.M.: – Antifungal Agents. In: Block J.H., Beale J.M. – Wilson and Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry. 12th Ed., Philadelphia: Lippincott William and Wilkins, 2011, pp.191-206.

13. Fülöp F., Noszál B., Szász Gy, Takácsné Novák K.: Gyógysze-részi kémia. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2010, 695-701. old.

14. Tiperciuc B., Ovidiu O.: Medicatia antiinfectioasă. Antimicrobiene, antimicotice, antivirale. Editura Medicală Universitară ”Iuliu Hatieganu”, Cluj Napoca, 2004, 171-228. old.

15. Zhong, W., Yang, X., Tong, W., Martin, G.E.: J. Pharm. Biomed. Anal. 66, 40-49 (2012).

16. Thompson,G.R., Wiederhold, N.P.: Mycopathologia 170, 291–313 (2010).

17. Rybak, J.M., Marx, K.R., Nishimoto, A.T., Rogers, P.D.: Pharmacotherapy 35,1037-1051 (2015).

18. Pérez, J.E., Balbín, R.A., Meñaca, A.M., Ciorba, C., Cuesta, V.M.: Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado 11, 3949-3962 (2014).

19. Arikan, S., Rex, J.H.: Curr. Opin. Invest. Drugs 3, 555-561 (2002).

20. Elizondo-Zertuche, M., Robledo-Leal, E., González, J.G., Cecenas, L.A., González, G.M.: Rev. Iberoameric. Micolog. 32, 30-33 (2015).

21. Ikeda, F., Suzuki, M., Mikawa, T.: Med. Mycol. J. 55, 157-163 (2014).

22. European Pharmacopoeia 8th Edition, Council of Europe, Strasbourg, 2014.

23. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Budapest: http://www.ogyei.gov.hu/gyogy-szeradatbazis/

24. Kelemen, H.: Gombaellenes szerek. In: Gyógyszerészeti kémia. Korlátozott, sajátos hatású kemoterapeutikumok, University Press Tîrgu Mures, 2015. 15-34 old.

25. Thienpont ,A., Gal, J., Aeschlimann, C., Félix, G.: Analysis 27, 713-718 (1999).

26. Tafi, A., Costi, R.,Botta, M., Santo, R.,Corelli, F.,Massa, S.,Ciacci, A.,Manetti, F., Artico, M.: J. Med. Chem. 45, 2720-2732 (2002).

27. Hargrove, T.Y., Wawrzak, Z., Lamb, D.C., Guengerich, F.P., Lepesheva, G.I.:J. Biol. Chem. 29, 23916-23934 (2015).

28. Cyr, T.D., Dawson,B.A., Neville, G.A., Shurvell,H.F.: J. Pharm. Biomed. Anal. 14 247-255(1996).

29. Trandafirescu, C., Gyéresi, Á., Szabadai, Z., Kata, M., Aigner, Z.: Farmacia 62, 521-531 (2014).

30. Ekiert, R.J., Krzek, J., Talik, P.: Talanta 82, 1090-100 (2010).

31. Malani, P.S., Raj, H.A. and Jain, V.C.: Pharma Sci. Monit. 5, 386-399 (2014).

32. Corrêa, J.C.R., Salgado, H.R.N.: Crit. Rev. Anal. Chem. 4, 124-132 (2011).

33. Kurbatova, S.V., Kharitonova, O.V.: Russ. J. Phys. Chem. 82, 1932-1937 (2008).

34. Ekiert, R.J., Krzek, J., Rzeszutko, W.: Chromatographia 67, 995-998 (2008).

35. Aleksic, M., Eric, S., Agbaba, D., Odovic, J., Milojkovic-Opsenica, D., Tesic, Ž.: J. Planar Chromatogr. – Mod. TLC 15, 414-417 (2002).

36. Gordien, J.B., Pigneux, A., Vigouroux, S., Tabrizi. R., Accoceberry. I., Bernadou, J.M., Rouault, A., Saux, M.C., Breilh, D.: J. Pharm. Biomed. Anal. 50, 932-938 (2009). 

37. Baker, M.M., Belal, T.S., Mahrous, M.S., Ahmed, H.M. and Daabees, H.G.: Anal. Methods 8, 2185-2200 (2016). 

38. Gaona-Galdos, A.A., García, P.L., Aurora –Prado, M.S., Santoro, M.I.R.M., Kedor-Hackmann, E.R.M.: Talanta 77, 673–678 (2008).

39. Dong, F., Cheng. L., Liu, X., Xu, J., Li, J., Li, Y., Kong, Z., Jian, Q., Zheng, Y.: J. Agric. Food Chem. 60, 1929–1936 (2012).

40. Vemic, A., Malenovic, A., Rakic, T., Kostic, N., Jancic Stojanovic, B.: J. Chromatogr. Sci. 52, 95-102 (2014).

41. Couchman, L., Buckner, S.L.,  Morgan, P.E., Ceesay, M.M., Pagliuca, A., Flanagan, R.J.: Anal. Bioanal. Chem. 404, 513-523 (2012).

42. Ali, I., Aboul-Enein, H.Y.,Gaitonde, V.D., Singh, P., Rawat, M. S. M., Sharma,B.: Chromatographia 70, 223-227 (2009).

43. Verdier, M.C.,Bentué-Ferrer, D.,Tribut, O., Bellissant, E.: Clin. Chem. Lab. Med. 48, 1515-1522 (2010).

44. Huang Q, Yu Y, Tang C, Peng X: J. Chromatogr. A., 1217, (21):3481-8, (2010). 

45. Huang, Q., Zhang, K., Wang, Z., Wang, C., Peng, X.: Anal. Bioanal. Chem. 403, 1751-1760 (2012).

46. Zhang, H., Qian, M., Wang, X., Wang, X., Xu, H., Qi, P., Wang, Q., Wang, M.: Food Anal. Meth. 5, 1342-1348 (2012).

47. Yu, Y., Zhang, J., Shao, B., Wu, Y., Duan, H., Liu, H.: J AOAC Int.94, 1650-1658 (2011).

48. Wan Ibrahim, W.A., Abd Wahib, S.M., Hermawan, D., Sanagi, M.M., Aboul-Enein, H.Y.: Chirality 25, 328-35 (2013).

49. Hermawan, D., Wan Ibrahim, W.A., Sanagi, M.M., Aboul-Enein, H.Y.: J. Pharm. Biomed. Anal.53, 1244-9 (2010).

50. Castro-Puyana, M., Crego, A.L., Marina, M.L., García-Ruiz, C.: Electrophoresis 28, 2667-2674 (2007).

51. Codevilla, C.F., Rosa, P., Steppe, M., Bergold, A.M., Rolim, C.M.B., Adams, A.I.H.: Anal. Methods 5, 5051-5057 (2013).

52. Breadmore, M.C., Prochazova, A., Theurillat, R., Thormann, W.: J. Chromatogr. A 1014, 57-70 (2003).

53. Gyires K., Fürst Zs.: A farmakológia alapjai. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2011, 1018-1031. old.

54. Lamb, D. C.; Warrilow, A. G. S.; Rolley, N. J.; Parker, J. E.; Nes, W. D.; Smith, S. N.; Kelly, D. E.; Kelly, S. L. Antimic-rob. Agents Chemother. 59, 4707-4713 (2015).

55. Peng, C.C., Shi, W., Lutz, J.D., Kunze, K.L., Liu, J.O., Nelson, W.L., Isoherranen, N.: Drug Metab. Dispos. 40, 426-35 (2012).

56. Girois, S.B., Chapuis, F., Decullier, E., Revol, B.G.P.: Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 25, 138-149 (2006).

57. Pfaller, M.A.: Am. J. Med. 125, S3-S13 (2012).

58. Watt, K.; Manzoni, P.; Cohen-Wolkowiez, M.; Rizzollo, S.; Boano, E.; Jacqz-Aigrain, E.; Benjamin, D. K. Curr. Drug Metab., 14, 193-202 (2013).

59. Agenda Medicală 2016, Ediţia de buzunar, Editura Medicală, Bucureşti, 2016.

60. Memomed 2016 ediţia 22, Editura Universitară, Bucureşti, 2016.

61. Somogyi-Végh, A., Nyaka, B., Vida, R.G., Lovász, A., Botz, L.: Orvosi Hetilap 156, 720-730 (2015).

62. Heeres, J., Meerpoel, L., Lewi, P.: Molecules 15, 4129-4188 (2010).

63. Brüggemann, R.J., Alffenaar, J.W.C., Blijlevens, N.M., Billaud, E.M., Kosterink, J.G., Verweij, P.E., Burger, D.M., Saravolatz, L.D.: Clin. Infect. Dis. 48, 1441-1458 (2009).

[/item]

[item title=”Kristó Katalin, Katona Bálint, Piukovics Péter, Oláh Ildikó, Sipos Barbara, Sipos Sára Eszter, Sovány Tamás, Hódi Klára, ifj. Regdon Géza: Innovatív, szájüregben alkalmazható szilárd gyógyszerformák előállítása és speciális vizsgálataik – APHGAO 86, (043) 99-111. (2016)”]

Summary

S.E., Sovány T., Hódi K., ifj. Regdon G.:  Formulation and special investigations of innovative intraoral solid dosage forms

During our work, we summarized the types of solid dosage forms which were in the focus of attention in the last years because of their innovative pharmaceutical technology solution and simple use. The biopharmaceutics of solid dosage forms for intraoral use and the advantages of the use of these dosages forms were presented in general. However, these dosage forms cannot always be prepared with conventional pharmaceutical processes, therefore the special pharmaceutical solutions which can be applied for their preparation were presented. In addition to testing the European Pharmacopoeia dosage forms, the special tests which can be applied for the characterization of innovative solid dosage forms were highlighted.

Keywords: innovative solid dosage forms, films, orodispersible dosage forms, medicated chewing gums, pharmaceutical lozenges

Összefoglalás

Munkánk során összefoglaltuk azokat a szilárd gyógyszerforma típusokat, melyek a figyelem középpontjába kerültek az elmúlt években innovatív technológiai megoldásuknak, illetve egyszerű alkalmazhatóságuknak köszönhetően. Bemutattuk általánosságban a szájüregben alkalmazható gyógyszerformák biofarmáciai hátterét és az egyes gyógyszerformák alkalmazásának előnyeit. Ezek az innovatív gyógyszerformák azonban nem minden esetben állíthatók elő konvencionális gyógyszertechnológiai műveletekkel, ezért ismertettük azokat a speciális technológiai megoldásokat, amelyek alkalmasak előállításukra. Ezen túlmenően pedig a gyógyszerkönyvi gyógyszerforma vizsgálatokon kívül külön kiemeltük azokat a speciális vizsgálati lehetőségeket, melyekkel jellemezhetjük az adott gyógyszerformát.

Kulcsszavak: innovatív szilárd gyógyszerformák, gyógyszeres filmek, orodiszperz formák, gyógyszeres rágógumik, szopogató tabletták 

Irodalom

1. Collins, L.M.C., Dawes, C.: J. Dent Res. 66, 1300-1302 (1987).

2. Smart, J.D.: Adv. Drug. Deliver. Rev. 56, 481-489 (2004).

3. Lee, J.W., Park, J.H., Robinson, J.R.: J. Pharm. Sci. 89, 850-866 (2000).

4. Rathbone, M.J., Ponchel, G., Ghazali, F.A.: Systemic and oral mucosal drug delivery and delivery systems, in: Rathhbone, M.J. (Ed.): Oral Mucosal Drug Delivery, 74. Marcel Dekker Incs., New York, 1996. pp. 241-284.

5. Harris, D., Robinson, J.R.: J. Pharm. Sci. 81, 1-10 (1992).

6. Squier, C.A., Finkelstei, M.W.-. in: Ten Cate, A.R. (Ed.) Oral Histology, Development, Structure and Function, C.V. Mosby, St. Louis, 1989. pp. 345-385.

7. Dowty, M.E., Knuth, K.E., Irons, B.K., Robinson,  J.r.: Pharm. Res. 9, 1113-1122 (1992).

8. Fox, P.C.: Ann. N.Y.  Acad. Sci. 842, 132-137 (1998). 

9. Stablein, M.J., Meyer, J.: The vascular system and blood supply, in: Meyer, J., Squier, C.A., Gerson, S.J.(Eds.): Oxford, 1984. pp. 237-256.

10. Smart, J.D., Mortazavi, S.A.: J. Pharm. Pharmacol. 47, 1099 (1995). 

11. Law, S., Wertz, P., Swartzendruber, D., Squier, C.: Arch. Oral Biol. 40, 1085-1091 (1995).

12. Paderni, C., Compilato, D., Giannola, L.I., Campisi, G.: Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. 114, 25-34 (2012).

13. Gottnek, M., Hódi, K., ifj. Regdon, G.: Gyógyszerészet 57. 69-75 (2013).

14. Hermans, K., Van den Plas, D., Kerimova, S., Carleer, R., Adriaensens, P., Weyenberg, W., Ludwig, A.: Int. J. Pharm. 472, 10-19 (2014). 

15. J.G. Meher, M. Tarai, N.P. Yadav, A. Patnaik, P. Mishra, K.S. Yadav: Carbohydr. Polym. 96, 172-180 (2013).

16. Ramineni, S.K., Dziubla, T.D., Cunningham Jr., L.L., Puleo, D.A.: Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. 118, 665-673 (2014). 

17. Shiledar, R.R., Tagalpallewar, A.A., Kokare, C.R.: Carbohydr. Polym. 101, 1234-1242 (2014).

18. Miro, A., d’Angelo, I., Nappi, A., La Manna, P., Biondi, M., Mayol, L., Musto, P., Russo, R., La Rotonda, M.I., Ungaro, F., Quaglia, F.: Int. J. Pharm. 452, 283-291 (2013). 

19. Li, X.Q., Ye, Z.M., Wang, J.B., Fan, C.R., Pan, A.W., Li, C., Zhang, R.B.: Brazilian Journal of Anesthesiology, English Edition, (2016).

20. Costa Idos, S., Abranches, R.P., Garcia, M.T., Pierre, M.B.: J. Photochem. Photobiol. B 140, 266-275 (2014). 

21. Cavallari, C., Fini, A., Ospitali, F.: Eur. J. Pharm. Biopharm. 83, 405-414 (2013). 

22. Vasantha, P.V., Puratchikody, A., Mathew, S.T., Balaraman, A.K.: Saudi Pharm. J. 19,  207-214 (2011).

23. Pongjanyakul, T., Khunawattanakul, W., Strachan, C.J., Gordon, K.C., Puttipipatkhachorn, S., Rades, T.: Int. J. Biol. Macromol. 55, 24-31 (2013).

24. Jones, E., Ojewole, E., Pillay, V., Kumar, P., Rambharose, S., Govender, T.: Int. J. Pharm. 455, 197-212 (2013).

25. Preis, M., Woertz, C., Schneider, K., Kukawka, J., Broscheit, J., Roewer, N., Breitkreutz, J.: Eur. J. Pharm. Biopharm. 86, 552-561 (2014).

26. El-Samaligy, M.S., Yahia, S.A., Basalious, E.B.: Int. J. Pharm. 286, 27-39 (2004).

27. Gottnek, M., Süvegh, K., Pintye-Hódi, K., Regdon, G.: Radiat. Phys. Chem. 89, 57-63 (2013). 

28. Kelemen, A.: Dynamic Force Measurement in Preformulation of Solid Dosage Forms, Szegedi Tudományegyetem, Ph.D. Thesis (2012)

29. Pintye-Hódi, K., Regdon, G. jr., Erős, I., Süvegh, K., Marek, T., Kéry, I., Zelkó, R.: Int. J. Pharm. 313, 66-71 (2006).

30. Sebe, I., Szabó, B., Zelkó, R.: Acta Pamaceutica Hungarica 82, 23-32 (2012).

31. Gu, J.M., Robinson, J.R., Leung, S.H.: Crit. Rev. Ther. Drug Carr. Syst. 5, 21-67 (1988).

32. Smart, J.D.: Adv. Drug. Deliv. Rev. 57, 1556-1568 (2005).

33. Wu, S.: Formation of bioadhesive bond, lymer Interface and Adhesion, Marcel Decker Inc, New York, 1982. pp. 359-447.

34. Morales, O.J., McConville, J.T.: Eur. J. Pharm. Biopharm. 77, 187-199 (2011).

35. Jabbari, E., Nozari, S.: Eur. Polym. J. 36, 2685-2692 (2000).

36. Martin, L., Wilson, C.G., Koosha, F., Uchegbu, I.F.: Eur. J. Pharm. Biopharm. 55, 35-45 (2003).

37. Shoajei, A.H., Paulspn, J., Honary, S.: J. Control. Release 67, 223-232 (2000).

38. Inoue, T. Chen, G. Hoffman, A.S.: J. Bioact. Biocompat. Polym. 13, 50-64 (1998).

39. Salaman-Miller, M., Chittchang, M.,Johnson, T.P.: Adv. Drug Deliv. Rev. 57, 1666-1691 (2005).

40. Fiebrig, I., Harding, S., Rowe, A., Hyman. S., S., Davis, S.: Carbohydr. Polym. 28, 239-244 (1995).

41. Gandhi, R.B., Robinson, J.R.: Adv. Drug. Deliv. Rev. 13, 43-74 (1994).

42. Frostner, J.F.: Digestion,  17, 234-263 (1978).

43. Kelemen, A., Gottnek, M., Regdon Jr., G., Pintye-Hódi, K.: J. Adh. Sci. Technol. 29, 1360-1367 (2015).

44. Rancé, F., Deslandes, B., Decosta, P.: Archives de Pédiatrie 11, 1127–1130 (2004).

45. Valovirta, E., Scadding, G.: Curr. Med. Res. Opin. 25, 2061–2067 (2009).

46. Pharmacopoeia Hungarica editio VIII. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2003.

47. Abay, F.B., Ugurlu, T.: A Short Review J. Pharm. Drug Devel. 3, 303 (2015). 

48. Stoltenberg, I., Breitkreutz, J.: Eur. J. Pharm. Biopharm. 78, 462-469 (2011).

49. Klingmann, V., Spomer, N., Lerch, C., Stoltenberg, I., Fromke, C., Bosse, H.M.,Breitkreutz, J., Meissner, T.: J. Pediatr. 163, 1728–1732 (2013).

50. Spomer, N., Klingmann, V., Stoltenberg, I., Lerch, C., Meissner, T., Breitkreutz, J.: Arch. Dis. Child. 97, 283–286 (2012).

51. Thakur, R.R., Narwal, S.: J. Drug Delivery & Therapeutics, 2, 87-96 (2012).

52. Parkash V, Maan S, Deepika, Yadav SK, Hemlata, Jogpal V.: Fast disintegrating tablets: Opportunity in drug delivery system, J. Adv. Pharm. Technol. Res. 2, 223-35 (2011).

53. Shukla, D., Chakraborty, S., Singh, S., Mishra, B.: Sci. Pharm. 77, 309-326 (2009).

54. Aguilar, J.E., Garcia-Montoya, E., Suñé-Negre, J.M., Pérez-Lozano, P., Miñarro, M., Ticó, J.R.: Eur. J. Pharm. Biopharm. 80, 638–648 (2012).

55. Bhavsar P.H., Bhatt B., Oza C., Trivedi S., Shah S. A.: J. Pharm. Sci. Bioscientific. Res. 5, 363-369 (2015).

56. http://pdhllc.com/products/micromask [2016. 08. 25.]

57. Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research (FDA/CDER), Guidance for Industry: Orally Disintegrating Tablets, U.S. Department of Health and Human Services, U.S.A., 2008.

58. Preis, M., Wörtz, C., Kleinebudde, P., Breitkreutz, J.: Exp. Opin. Drug Deliv. 10, 1303-1317 (2013).

59. http://www.mhra.gov.uk/home/groups/spcpil/documents/spcpil/con1465535292473.pdf [2016. 09. 01] Summary of product characteristics Sildenafil sandoz 75 mg orodispersible film

60. Hoffmann, E.M., Breitenbach, A., Breikreutz, J.: Exp. Opin. Drug Deliv. 8, 299-316 (2011).

61. Genina, N., Jaßen, E.M,, Breitenbach, A., Breikreutz, J., Sandler, N.: Eur. J. Pharm. Biopharm. 85, 1075-1083 (2013).

62. Hódi, K., ifj. Kása, P., ifj. Regdon, G., Bajdik, J.: Szilárd gyógyszerformák ipari előállítása ás vizsgálata, JATEPress, 2012.

63. http://www.pharmatutor.org/articles/review-on-medicated-chewing-gum [2016. 06. 10.]

64. Naik Heema, Gupta Stuti: Medicated chewing gums- updated rewiew, IJPRD/2010/PUB/ARTI/VOV-2/ISSUE-8/OCT/011

65. Jójárt I.: A Magnézium –sztearát jelentősége a gyógyszeriparban és a gyógyszeres rágógumik preformulációs vizsgálata során, Szegedi Tudományegyetem, Ph.D. értekezés tézisei (2014).

66. Gadhavi, A.G., Patel, B.N., Patel, D.M., Patel, C.N.: Int. J. Pharm. Sci. Res. 2, 1961-1974 (2011).

67. Gavaskar, B., Ramana V., Rao, Y.M.: Int. J. Res. Pharm. Biomed. Sci. 2, 22-32 (2011).

68. ifj. Kása, P., Jójárt, I., Hódi, K.: Gyógyszerészet 53, 527-535 (2009).

69. Shah, K.R., Mehta, T.A.: Int. J. Pharm. Tech. Res. 6, 35-48 (2014).

70. Jójárt, I., Kelemen, A., Kása Jr., P., Pintye-Hódi, K.: Composites Part B: Engineering 49, 1–5 (2013).

71. Maggia, L., Segalea, L., Conti, S., Ochoa Machiste, E., Salini, A., Conte, U.:  Eur. J. Pharm. Sci. 24, 487–493 (2005).

72. Pharmacopoea Hungarica editio VIII. Medicina Könyvkiadó, Budapest (2003)

73. Horváth J. A.: Az onkológiai kezelést követő fájdalmak és kezelése, Kecskemét, 2007.

74. Danaher, B.G., Severson, H.H., Crowley, R., van Meter, N., Tyler, M.S., Widdop, C., Lichtenstein, E., Ebbert, J.O.: Internet Interventions 2, 69-76 (2015).

75. US 5322694 A, 1994. jún. 21. Pharmaceutical lozenges,

76. http://pharmlabs.unc.edu/labs/lozenge/hard.htm [2016. 06. 10.]

77. Guiotto, P, Woelkart, K, Grabnar, I, Voinovich, D, Perissutti, B, Invernizzi, S, Granzotto, M, Bauer, R.: Phytomedicine 15, 547–554 (2008). 

78. http://www.greenstreetpharmasave.com/troches [2016. 08. 25.]

79. Kállai, N., Sebestyén, Z., Szabó, B., Simon, V. Antal, I. Zelkó, R.: Acta Pharm. Hung. 82, 95-104 (2012).

80. Eckert, C., Lutz, C., Breitkreutz, J., Woertz, K.: Sensors and Actuators B 156, 204-212 (2011).

[/item]

[item title=”Somogyi Orsolya, Zelkó Romána: Nem konvencionális gyógyszerformákkal kapcsolatos gyógyszerészi tanácsadás az egészségműveltség és a beteg-együttműködés tükrében a közvetlen lakossági gyógyszerellátás során. Kérdőíves felmérések hazai közforgalmú gyógyszertárakban – APHGAO 86, (043) 113-127. (2016)”]

Summary

Somogyi, O., Zelkó, R.: Pharmaceutical counseling of non-conventional dosage forms concerning the heath-literacy and the patient adherence in public medication dispensing – Questionnaire surveys in Hungarian community pharmacies

Although the non-conventional dosage forms (e.g. modified release per oral systems or transdermal patches) have more significant advantages than other conventional dosage forms, the patients have to apply them correctly in their home medicine using to reach the effective and safe therapy. A guideline of relevant application instructions contribute to development of an effective pharmaceutical counseling in community pharmacies. The counseling and advices can improve the patients’ knowledge concerning application rules of different new dosage forms (health-literacy) with patient adherence. Finally it will result more effective and safer therapies.

The aim of our Hungarian questionnaire surveys was to explore the patients’ drug application habits or application errors and improve special verbal counseling of mentioned non-conventional dosage forms in community pharmacies. Understandable patient information leaflets were developed about application rules and besides the levels of patients’ reading comprehension was evaluated in case of the leaflet of medicinal patches.

The results show that a properly developed text is useful for the majority of patients but they need the verbal explanation as well, moreover there is a demand for the verbal counseling in community pharmacies. The most common application errors were explored and the most effective instructions or application rules were collected for the pharmacists and patients concerning the modified release tablets or capsules and transdermal patches. 

Keywords: modified drug release, transdermal patch, pharmaceutical counseling, questionnaire survey, community pharmacy

Összefoglalás

A nem konvencionális gyógyszerformák, pl.: a módosított hatóanyag-leadású perorális rendszerek vagy a transzdermális gyógyszeres tapaszok, bár számos előnnyel rendelkeznek, akkor a leghatékonyabbak és legbiztonságosabbak, ha a betegek helyesen alkalmazzák azokat otthoni öngyógyszerelésük során. A szakmailag is releváns alkalmazási utasítások összegyűjtése és rendszerezése hatékony tanácsadás kifejlesztését teszi lehetővé a közforgalmú gyógyszertárakban. Ezzel növelhető a betegek gyógyszerformákkal és azok alkalmazásával kapcsolatos tudása (egészségműveltsége), így fokozódik a beteg-együttműködés, ami végezetül hatékonyabb és biztonságosabb terápiát eredményez. 

Kérdőíves felméréseink célja a betegek gyógyszer-alkalmazási szokásainak és hibáinak feltérképezése, így a szóbeli tanácsok célirányosságának fokozása az említett nem konvencionális gyógyszerformákkal kapcsolatosan, közforgalmú gyógyszertárakban. Általános alkalmazási szabályokat összefoglaló, írásos betegtájékoztató anyagokat fogalmaztunk meg, valamint a gyógyszeres tapaszok kapcsán a betegek szövegértési képességét is vizsgáltuk.

Eredményeinkből többek között kirajzolódik, hogy egy megfelelően összeállított szöveg a betegek többsége számára érthető, de nem nélkülözhetőek a szóbeli magyarázatok, illetve igény is van ezekre. Képet kaptunk a leggyakoribb alkalmazási hibákról és összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat mind a gyógyszerészek, mind pedig a betegek számára a módosított hatóanyag-leadású tabletták és kapszulák valamint a gyógyszeres tapaszok vonatkozásában.

Kulcsszavak: módosított hatóanyag-leadás, transzdermális tapasz, gyógyszerészi tanácsadás, kérdőíves felmérés, közforgalmú gyógyszertár

Irodalom

1. Szakonyi, G., Zelko, R.: Acta Pharm. Hung. 80, 121-127 (2010).

2. Pronk, M. C. M., Blom, A. T. G., Jonkers, R., Van Burg, A.: Patient Educ. Couns. 42, 115-121 (2001).

3. Pronk, M., Blom, L., Jonkers, R., Bakker, A.: Patient Educ. Couns. 46, 39-45 (2002)

4. Shoemaker, S. J., Ramalho de Oliveira, D., Alves, M., Ekstrand, M.: Patient Educ. Couns. 83, 443-450 (2011).

5. Libby, A. M., Fish, D. N., Hosokawa, P. W., Linnebur, S. A., Metz, K. R., Nair, K. V., et al.: Clin. Ther. 35, 385-398 (2013).

6. Calabrese, A. D., Erstad, B. L., Brandl, K., Barletta, J. F., Kane, S. L., Sherman, D. S.: Intens. Care Med. 27, 1592-1598 (2001).

7. Adams, R. J., Stocks, N. P., Wilson, D. H., Hill, C. L., Gravier, S., Kickbusch, I., et al.: Aust. Fam. Physician. 38, 144-147 (2009).

8. White, P., Smith, H., Webley, F., Frew, A.: Clin. Exp. Allergy. 34, 1438-1443 (2004) 

9. Bloom, G., Standing, H., Lloyd, R.: Soc. Sci. Med. 66, 2076-2087 (2008).

10. Emmerton, L. M., Mampallil, L., Kairuz, T., McKauge, L. M., Bush, R. A.: Health Expect. 15,12-22 (2012).

11. Lloyd-Williams, F.: Patient Educ. Couns. 49, 27-33. (2003).

12. Anderson, C.: Patient Educ. Couns. 39, 285-291 (2000).

13. Bradley-Baker, L. R., Mullins, C. D., Baquet, C. R.: J. Pharm. Tech. 27, 55-62 (2011).

14. Bissell, P., Ward P. R., Noyce P. R.: Soc. Sci. Med. 51, 343-359 (2000).

15. Blake, S. C., McMorris, K., Jacobson, K. L., Gazmararian, J. A., Kripalani, S.: J. Health Care Poor U. 21, 559-567 (2010).

16. Adkins, N. R, Corus, C.: J. Consum. Aff. 43, 199-223 (2009).

17. Simmons-Yon, A., Roth, M. T., Vu, M., Kavalieratos, D., Weinberger, M., Rao, J. K.: Patient Educ. Couns. 89, 476-483 (2012).

18. Ahad, A., Al-Saleh, A. A., Akhtar, N., Al-Mohizea, A. M., Al-Jenoobi, F. I.: Drug Discov. Today. 20, 1217-1227 (2015).

19. Bartsch, U., Comtesse, C., Wetekam, B.: Ther. Umsch. 63, 398-404 (2006).

20. Gates, B. J. P.: Advances in Pharmacy. 1, 159-168 (2003).

21. Uchida, S., Hiraoka, S., Namiki, N.: Chem. Pharm. Bull. (Tokyo). 63, 354-360 (2015).

22. Garg, S., Goldman, D., Krumme, M., Rohan, L. C., Smoot, S., Friend, D. R.: Antiviral Res. 88, 19-29 (2010).

23. Vasisht, N., Gever, L. N., Tagarro, I., Finn, A. L.: Clin. Drug Invest. 29, 647-654 (2009).

24. Vasisht, N. P., Gever, L. N. P., Tagarro, I. P., Finn, A. L. P.: Pain Medicine. 11, 1017-1023 (2010).

25. Fisher, R. S., Ho, J.: CNS Drugs. 16, 579-593 (2002).

26. Lopes, C. M., Coelho, P. B., Oliveira, R.: Curr. Drug Deliv. 12, 382-396 (2015).

27. Somogyi O., Zelko R.: Diplomamunka – Nem konvencionális gyógyszerfrmákkal kapcsolatos gyógyszerészi tanácsadás. SE-GYTK-EGYGYSZI (2013).

28. http://sotepedia.hu/_media/gytk/szakkepzes/biofarmacia.pdf [2016.08.23.] Antal I.: 

Gyógyszertechnológia és biofarmácia a gyógyszerészeti gyakorlatban. SE

29. Toy, E. L., Beaulieu, N. U., McHale, J. M., Welland, T. R., Plauschinat, C. A., Swensen, A., et al.: Resp. Med. 105, 435-441(2011).

30. Tamura, G., Ohta, K.: Resp. Med. 101, 1895-1902 (2007).

31. Antal, I., Klebovich, I.: LAM. 18, 783-789 (2008).

32. Adler, G., Mueller, B., Articus, K.: Int. J. Clin. Pract. 68, 465-470 (2014).

33. Tian, H., Abouzaid, S., Chen, W., Kahler, K. H., Kim, E.: Alzheimer Dis. Assoc. Dis. 27, 182-186 (2013).

34. Schnitzler, A., Leffers, K. W., Häck, H. J.: Parkinsonism Relat. Disord. 16, 513-516 (2010).

35. Urdl, W., Apter, D., Alperstein, A., Koll, P., Schönian, S., Bringer, J., et al.: Eur. J.  Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 121, 202-210 (2005).

36. Stegemann, S., Gosch, M., Breitkreutz, J.: Int. J. Pharm. 430, 197-206 (2012).

37. Argoff, C. E., Kopecky, E. A.: Curr. Med. Res. Opin. 30, 2543-59 (2014).

38. Marquis, J., Schneider, M. P., Payot, V., Cordonier, A. C., Bugnon, O., Hersberger, K. E., et al.: Int. J. Clin. Phar. 35, 1130-1136  (2013).

39. Verrue, C. L., Mehuys, E., Somers, A., Van Maele, G., Remon, J. P., Petrovic, M.: J. Am. Med. Dir. Assoc. 11, 275-283 (2010).

40. Lounsbery, J. L., Green, C. G., Bennett, M. S., Pedersen, C. A.: J. Am. Pharm.  Assoc. 49, 51-58 (2009).

41. McDonald, R., Cheraghi-Sohi, S., Sanders, C., Ashcroft, D.: Soc. Sci. Med. 71, 451-458 (2010).

42. Gordon, K., Smith, F., Dhillon, S.: Patient Educ. Couns. 65, 407-415  (2007).

43. Ryan, R., Santesso, N., Lowe, D., Hill, S., Grimshaw, J., Prictor, M., et al.: Cochrane Database of Systematic Reviews. 4, (2014).

44. Linnebur, S. A., Vande Griend, J. P., Metz, K. R., Hosokawa, P.W., Hirsch, J. D., Libby, A. M.: Clin. Ther. 36, 1538-1546 (2014).

45. Messina, R., Becker, R., van Riet-Nales, D. A., Stegemann, S.: Int. J. Pharm. 478, 822-828 (2015).

46. Chan, F. W., Wong, F. Y., So, W. Y., Kung, K., Wong, C. K.: BMC Geriatr. 13, 59 (2013).

47. Sørensen, K., Van den Broucke, S., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z., et al.: BMC Public Health. 12, 1-13 (2012).

48. Koster, E. S., Philbert, D., Bouvy, M. L.: Pharmacoepidem. Dr. S. 24, 716-721 (2015).

49. Mohammad, A., Saini, B., Chaar, B. B.: Res. Soc. Admin. Pharm. 11, 545-559 (2015).

50. Tkacz, V. L., Metzger, A., Pruchnicki, M. C.: Am. J. Health-Syst. Ph. 65, 974-981 (2008).

51. Hamrosi, K. K., Raynor, D. K., Aslani, P.: BMC Health Serv. Res. 14, 1-21 (2014).

52. Berkman, N. D., Sheridan, S. L., Donah

ue, K. E., Halpern, D. J., Viera, A., Crotty, K., et al.: Evidence Report/Technology Assessment. 199, (2011).

53. Gazmararian, J., Jacobson, K. L., Pan, Y., Schmotzer, B., Kripalani, S.: Ann. Pharmacother. 44, 80-87 (2010).

54. Charbonneau, D. H.: J. Midwifery Wom. Heal. 58, 265-270 (2013).

55. Culbertson, V. L., Arthur, G. T., Rhodes, P. J., Rhodes, R. S.: Drug Intell. Clin. Pharm. 22, 390-396 (1988).

56. Grime, J., Blenkinsopp, A., Raynor, D. K., Pollock, K., Knapp, P.: Health Expect. 10, 286-298 (2007).

57. Hamrosi, K. K., Raynor, D. K., Aslani, P.: Res. Soc. Admin. Pharm. 9, 517-530  (2013).

58. Koo, M., Krass, I., Aslani, P.: Health Expect. 9, 174-187 (2006).

59. Machuca, M., Espejo, J., Gutierrez, L., Machuca, M. P., Herrera, J.: Ars Pharmaceutica (Spain). 44, 141-157 (2003).

60. Nicolson, D. J., Knapp, P., Raynor, D. K., Spoor, P.: Cochrane Database of Systematic Reviews. 11, (2011).

61. Davis, T. C., Wolf, M. S., Bass, P. F., Middlebrooks, M., Kennen, E., Baker, D. W., et al.: J Gen. Intern. Med. 21, 847-851 (2006).

62. Eaton, M. L., Holloway, R. L.: Am. J. Hosp. Pharm. 37, 240-243  (1980).

63. van den Berg, M., Donyai, P.: Patient Educ. Couns. 80, 274-276 (2010).

64. Nathan, J. P., Zerilli, T., Cicero, L. A., Rosenberg, J. M.: Ann Pharmacother. 41, 777-782 (2007).

65. Kairuz, T. E., Bellamy, K. M., Lord, E., Ostini, R., Emmerton, L. M.: Health Expect. 18, 1041-1051 (2015).

66. O’Neal, K. S., Crosby, K. M., Miller, M. J., Murray, K. A., Condren, M. E.: Res. Soc. Admin. Pharm. 9, 564-596 (2013).

67. Dévay A.,  Antal I.: A gyógyszeres terápia biofarmáciai alapjai. Medicina, Budapest,  2009. 191-211. old.

68. Keraliya, R. A., Patel, C., Patel, P., Keraliya, V., Soni, T. G., Patel, R. C., et al.: ISRN Pharm. 2012, 1-9 (2012).

69. Bachynsky, J., Wiens, C., Melnychuk, K.: Pharmacoeconomics. 20, 339-346 (2002).

70. Cornish, P.: CMAJ. 72, 871-872 (2005).

71. Miller, D., Miller, H.: Nursing. 30, 50-52 (2000).

72. Salmon, D., Pont, E., Chevallard, H., Diouf, E., Tall, M. L., Pivot, C., et al.: Int.  J.  Pharm. 443, 146-153 (2013).

73. Gill, D., Spain, M., Edlund, B. J.: J. Gerontol. Nurs. 38, 8-12 (2012).

74. Martins Gonzaga do Nascimento, M., Max Moreira Reis, A., Yeznach Wick, J., Queiroz Ribeiro, A.: Nutr. Hosp. 27, 1309-1313 (2012).

75. Paparella, S.: J. Emerg. Nurs. 36, 156-158 (2010).

76. http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/EnsuringSafeUseofMedicine/ucm184666.htm [2016.08.18.] FDA: Best Practices for Tablet Splitting

77. Habib, W. A., Alanizi, A. S., Abdelhamid, M. M., Alanizi, F. K.: Saudi Pharm. J. 22, 454-459 (2014).

78. van Riet-Nales, D. A., Doeve, M. E., Nicia, A. E., Teerenstra, S., Notenboom, K., Hekster, Y. A., van den Bemt, B. J. F.: Int. J. Pharm. 466, 44–51 (2014).

79. Barends, D. M.,  Groot, D. W.,  Frijlink, H. W.,  Rodenhuis, N.,  van der Steen, J. C.:  Pharmeur. Sci. Notes 1, 27-30 (2005).

80. Morris, H.: Br. J. Community Nurs. 10, 419-420 (2005).

81. Siden, R., Kem, R., Ostrenga, A., Nicksy, D., Bernhardt, B., Bartholomew, J.: J. Oncol. Pharm. Pract. 20, 217-224 (2014).

82. Ball, A. M., Smith, K. M.: Am. J. Health-Syst. Ph. 65, 1337-1346 (2008).

83. Durand, C., Alhammad, A., Willett, K. C.: Am. J. Health-syst. Pharm. 69, 116-124 (2012).

84. Schulmeister, L. R. C. O. M.: Nursing. 35, 48-52 (2005).

85. Kaestli, L. Z., Wasilewski-Rasca, A. F., Bonnabry, P., Vogt-Ferrier, N.: Drugs Aging. 25, 269-280 (2008).

86. Lovborg, H., Jonsson, A. K., Hagg, S.: Curr. Drug Saf. 7, 30-32 (2012).

87. Somogyi, O., Zelko, R.: Acta Pol. Pharm. 6, (2016 in press).

88. NALAP.: A guide to becoming a Crystal Clear Pharmacy (The Crystal Clear Programme Booklet) (2015/2016).

89. Somogyi, O.: Gyógyszeres tapaszokkal kapcsolatos írásos tanácsadás hatékonysága. LI. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny. (verseny előadás) (2016).

[/item]

[/accordion]