Anoli díj – 2017

logo magyar BLUE vektor

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeranalitikai Szakosztálya 

pályázatot hirdet fiatal gyógyszerészek, vegyészek és vegyészmérnökök illetve gyógyszerész, vegyész és vegyészmérnök hallgatók számára az alábbi feltételek szerint:

A pályázatban résztvevők olyan fiatalok lehetnek, akik a gyógyszerkémia, gyógyszertechnológia, farmakológia, farmakognózia területén gyógyszerek és/vagy gyógyszerhatóanyagok (metabolitok) analitikai (kémiai, biológiai, mikrobiológiai) vizsgálatában fejtenek ki jelentős szakmai munkásságot.

A pályázat által elnyerhető összeg 2017. évben megrendezésre kerülő, hazai vagy külföldi konferencián vagy tanulmányúton való részvételre fordítható, az MGYT nevére és címére kiállított repülő-, vonatjegy, szállásköltség vagy részvételi díjról szóló számla alapján.

A pályázat 2 kategóriában kerül kiírásra:

1. ANOLI DÍJ – kutatói kategória 100.000,- Ft

2. ANOLI DÍJ – hallgatói kategória     50.000,- Ft

A kutatói kategóriában pályázhatnak azok a fiatal, 35. életévüket még be nem töltött gyógyszerészek, vegyészek, vegyészmérnökök vagy gyógyszerész, vegyész és vegyészmérnök Ph.D. hallgatók, akik az MGYT tagjai és tevékenységüket a fent megjelölt területen végzik. 

Pályázni lehet:

  • pályamű benyújtásával (max. 10 db A4 oldal, Ariel 12)
  • első szerzős, két évnél nem régebben megjelent közleménnyel 

A hallgatói kategóriában pályázhatnak negyed- és ötödéves gyógyszerész, vegyész és vegyészmérnök hallgatók, akik az MGYT ifjúsági tagjai és tudományos diákköri kutatómunkát a fent megjelölt területen végeznek.

Pályázni lehet:

  • pályamű benyújtásával (max. 5 db A4 oldal, Ariel 12)
  • elhangzott TDK előadás 3-4 oldalas tartalmi összefoglalójával
  • megjelent közleménnyel, melyben a pályázó első-, vagy társszerző.

Minden pályázathoz 1 oldalas szakmai önéletrajz csatolandó.

A pályázatokat „ANOLI-díj” megjelöléssel az MGYT Titkárság címére (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16.) kell beküldeni.

Benyújtási határidő: 2017. február 28.

A díj odaítéléséről az „Anoli-díj” Bíráló Bizottsága dönt.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csak a pályázati felhívásnak teljes mértékben eleget tévő pályázatok kerülnek elbírálásra.

Eredményhirdetés/díjkiosztás: XLII. Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokvium,2017. április 20., Galyatető, Hunguest Hotel Galya 

A kiírás megtekinthető a Gyógyszerészet c. folyóiratban és az MGYT honlapján (www.mgyt.hu), valamint a Magyar Kémikusok Lapja-ban és honlapján (www.mke.org.hu). 

  

Prof. Dr. Szökő Éva az MGYT elnöke

Vitányiné Dr. Morvai Magdolna a Gyógyszeranalitikai Szakosztály elnöke