Anoli díj – 2023 – pályázat

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeranalitikai Szakosztálya pályázatot hirdet fiatal gyógyszerészek, vegyészek és vegyészmérnökök illetve gyógyszerész, vegyész és vegyészmérnök hallgatók számára az alábbi feltételek szerint:

A pályázatban résztvevők olyan fiatalok lehetnek, akik a gyógyszerkémia, gyógyszertechnológia, farmakológia, farmakognózia területén gyógyszerek és/vagy gyógyszerhatóanyagok (metabolitok) analitikai (kémiai, biológiai, mikrobiológiai) vizsgálatában fejtenek ki jelentős szakmai munkásságot.

A pályázat 2 kategóriában kerül kiírásra. A 2 kategória győztesének az MGYT természetbeni támogatást nyújt egy 2023. évben megrendezésre kerülő, hazai vagy külföldi konferencián vagy tanulmányúton való részvétel költségeihez. A győztesekkel az MGYT támogatási szerződést köt.

A pályázat 2 kategóriában kerül kiírásra:

1. ANOLI DÍJ – kutatói kategória :150.000 Ft

2. ANOLI DÍJ – hallgatói kategória: 75.000 Ft

A kutatói kategóriában pályázhatnak azok a fiatal, 35. életévüket még be nem töltött gyógyszerészek, vegyészek, vegyészmérnökök vagy gyógyszerész, vegyész és vegyészmérnök Ph.D. hallgatók, akik az MGYT tagjai és tevékenységüket a fent megjelölt területen végzik.

Pályázni lehet:

  • pályamű benyújtásával (max. 10 db A4 oldal, Arial 12 pt)
  • első szerzős, két évnél nem régebben megjelent közleménnyel (külföldi folyóiratban megjelent közleményhez magyar cím és kb. 10 soros magyar összefoglaló szükséges)

A hallgatói kategóriában pályázhatnak negyed- és ötödéves gyógyszerész, vegyész és vegyészmérnök hallgatók, akik az MGYT ifjúsági tagjai és tudományos diákköri kutatómunkát a fent megjelölt területen végeznek.

Pályázni lehet:

  • pályamű benyújtásával (max. 5 db A4 oldal, Ariel 12)
  • elhangzott TDK előadás 3-4 oldalas tartalmi összefoglalójával
  • megjelent közleménnyel, melyben a pályázó első-, vagy társszerző.

Minden pályázathoz 1 oldalas szakmai önéletrajz csatolandó.

A pályázatokat „ANOLI-díj” megjelöléssel elektronikusan Dr. Tóth Gergőnek az MGYT Gyógyszeranalitikai Szakosztály titkárának kell beküldeni a toth.gergo@pharma.semmelweis-univ.hu e-mail címre.

Benyújtási határidő: 2023. március 15..

A díj odaítéléséről az „Anoli-díj” Bíráló Bizottsága dönt.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csak a pályázati felhívásnak teljes mértékben eleget tévő pályázatok kerülnek elbírálásra.

Eredményhirdetés/díjkiosztás: XLVI. Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokvium, 2023. április 20., Nyíregyháza, Hunguest Hotel Sóstó Hotel****

Szakonyi Gerda
a Gyógyszeranalitikai Szakosztály elnöke