Az MGYT elnökének köszönetnyílvánítása

Tisztelt Gyakorló Gyógyszerész Kollégáim!
Tisztelt Gyógyszertári Szakdolgozó Kollégák!

Az elmúlt napok eseményei joggal váltottak ki felzúdulást valamennyi gyógyszerész és gyógyszertári szakdolgozó körében – nem csak a patikákban. Azért írok Önöknek, hogy kifejezzem a köszönetemet azért a helytállásért, amit az új koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet első napjától mind a mai napig tanúsítanak. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnökeként örömmel és büszkeséggel töltött el, amikor azt tapasztalhattam, hogy – a magyarországi egészségügyi szolgáltatók közül szinte egyedüliként – a közfogalmú gyógyszertárak folyamatosan elérhetőek voltak, és munkatársaik mindent megtettek azért, hogy a lakosság gyógyszerellátását zökkenőmentesen biztosítsák. Tisztában vagyok azzal, hogy Önök mindezt a saját egészségüket kockáztatva, nagyban megnehezedett és bizonytalan körülmények között, a védekezés többletköltségeivel terhelve, a szolgáltatás színvonalát sok túlórával fenntartva, pihenőidejükben is a járvány megelőzéséről és kezeléséről tájékozódva végezték.

Az a hivatástudat, amiről helytállásukkal tanúbizonyságot tettek, számomra az egyik legegyértelműbb igazolása annak a Magyarországon törvényben is rögzített evidenciának, hogy a gyógyszerészek és gyógyszertári dolgozók egészségügyi szakemberek, a gyógyszertár pedig egészségügyi szolgáltatást végző intézmény. Társaságunk korábbi elnöke Végh Antal professzor egy helyütt így fogalmazott: „Tudatában vagyunk annak, hogy a társadalom csak azt becsüli meg, aki a társadalmat is megbecsüli és annak jó szolgálatot tesz.” Tekintsük a legigazabb megbecsülésnek azt az együttérzést, köszönetet és szolidaritást, amit a betegeink, és az egészségügy más területein dolgozó kollégánk részéről kaptunk az elmúlt napokban és végig a veszélyhelyzet során. Járjunk továbbra is, és egyre inkább ezen az úton! Egyúttal arra kérem Önöket, megbántottságukban is tanúsítsunk a hivatásunkhoz méltó hozzáállást. Ne feledjük, hogy az önbecsülést nem lehet elvenni tőlünk, hacsak mi magunk le nem mondunk róla.

Arra is tisztelettel kérem Önöket, hogy ne engedjük, hogy az elmúlt napok során felszínre tört feszültségek éket verjenek közénk, és így gyengítsék szakmai közösségünket és érdekképviseletünket. Számos nehéz kihívás áll a gyógyszerészet előtt, azonban ezek leküzdésében csak egységben lehetünk sikeresek!

Budapest, 2020. június 8.

Tisztelettel és megbecsüléssel:

Prof. Dr. Szökő Éva
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke