Beszámoló a 7th BBBB konferenciáról

7th bbbb slider HU koszonet

Társaságunk immár második alkalommal adott otthont a Balaton-Bled-Baltic-Bosphorus (BBBB) nemzetközi konferenciasorozatnak. A 2005-ben, magyar kezdeményezésre újraindított és kibővített tudományos rendezvény, kétévenként kerül megrendezésre a csatlakozott országok (Észtország, Finnország, Magyarország, Szlovénia és Törökország) Gyógyszerésztudományi Társaságainak szervezésében, rotáció szerint. 

Az EUFEPS támogatásával 2017. október 5-7. között Balatonfüreden a Hotel Füred szállodában zajlott le a 7th BBBB. A konferencia elnöki tisztét Társaságunk elnöke, prof. Szökő Éva, főtitkári pozícióját Tábi Tamás gazdasági titkár töltötte be. A több mint egy éves igen intenzív előkészítési munka eredményeként, a Tudományos Bizottság (elnöke Szabóné prof. Révész Piroska), a Szervező Bizottság (elnöke Takács Gézáné) és a rendezvényszervező cég (Club Service) összehangolt, nagyszerű munkájának nyomán egy igen sikeres, Társaságunknak méltán elismerést szerző rendezvényen vagyunk túl.

01 megnyito

A 7th BBBB konferencia megnyitója

Néhány adat számokban. A konferenciának 442 regisztrált résztvevője volt, közöttük több mint 110 külföldi kolléga, 25 országból. A hazai kutatóhelyek igen széles bázisa képviseltette magát, mind az akadémiai, mind az ipari szférából. A nemzetközi szekcióban 11 felkért plenáris előadás, 57 verbális prezentáció és 186 poszter került bemutatásra, melyhez 8 előadásból álló kórházi gyógyszerészeti – onkológiai témájú – szatellit szimpózium is csatlakozott. Ezekből az adatokból is kiolvasható, hogy egy nagyszabású, feszített programú konferencia zajlott. Szerencsére a helyszín, a technikai körülmények ideálisak voltak, a résztvevők részéről pedig nagy érdeklődés, figyelem, a vitákban való aktív részvétel volt tapasztalható. Mindez együtt vezetett a remek hangulathoz, élénk tudományos diszkussziókhoz és a szünetekben kellemes beszélgetésekhez. És persze ne feledkezzünk meg a háttérben a Balaton és környéke elkápráztató panorámájáról, ami osztatlan csodálatot váltott ki a hazai és külföldi kollégákból egyaránt. Bizton állíthatjuk, hogy tudományos ismeretekkel gazdagodva, a konferencia kellemes emlékével távoztak a résztvevők.

02 EremBilensoy

Erem Bilensoy az EUFEPS elnöke köszönti a konferencia résztvevőit

A tudományos program rövid bemutatása. Október 5-én, csütörtökön 13.00 órakor az ünnepélyes megnyitóval kezdődött a konferencia. Szökő professzor bevezető szavai után, melyben felidézte a BBBB-k kialakulását, célját, elsőként prof. Erem Bilensoy az EUFEPS elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd Fülöp Ferenc akadémikus az MTA Kémiai Tudományok osztályának elnöke emlékezett meg néhai Nyiredy Szabolcs és Hermecz István akadémikusokról, akik annakidején elindították és az első rendezvényt szervezték. Klebovich Imre professzor az MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottságának elnöke kívánt hasznos és eredményes konferenciát, Greiner István a Magyar Gyógyszergyártók Szövetsége nevében, Szolyák Tamás az OGYÉI képviseletében mondott üdvözlő szavakat. A megnyitó Balatonfüred polgármesterének, Bóka Istvánnak köszöntőjével zárult, aki kifejezte örömét, hogy a „szőlő és bor” városa adhat helyet e rangos konferenciának, és reményét, hogy mindenki nem csak hasznosan, de kellemesen is tölti itt e három napot.

04 GreinerIstvan

Greiner István a Magyar Gyógyszergyártók Szövetsége nevében köszönti az egybegyűlteket

 

05 SzolyakTamas

Szolyák Tamás az OGYÉI képviseletében mondott üdvözlő szavakat

A tudományos program szerkezetét az 1. ábrán mutatjuk be. A három plenáris szekcióban elhangzott 11 előadás lefedte a gyógyszerkutatás „forró” területeit és bemutatta a jövő tendenciáit. Erem Bilensoy (Pl1) (EUFEPS) a gyógyszerkutatás és fejlesztés európai helyzetéről és trendjeiről tartott előadásában kiemelte, hogy a kutatás egyre inkább betegorientált kell, hogy legyen, a betegre szabott egyedi terápia lehet a fő hajtóereje a jövő gyógyszerkutatásának. Bemutatta, hogy az EUFEPS milyen eszközökkel tudja támogatni e folyamatot, konferenciák szervezésével, képzésekkel, tréningekkel és állásfoglalásokkal. Thaler György (Pl2) (RG) a gyógyszeripar előtt álló kihívásokat vette sorra, rámutatva a demográfiai változások (a társadalom öregedése) okozta, és a financiális kérdésekre egyaránt. A klasszikus gyógyszerkutatás „aranykora” véget ért, helyette a biológikumoké lehet a jövő. Greiner István (Pl3) (RG) az originális kutatás magyarországi helyzetéről adott áttekintést. A Richterben folyó sikeres kutatás eredménye a cariprazine (Vraylar, Reagila) forgalomba kerülése az USA-ban és Európában. E mellett megemlítette, hogy kisebb hazai cégek (Avidin és Soneas) sikeres fázis I. vizsgálatok befejezéséről számoltak be kognitív betegségekben hatékony gyógyszerjelöltnél. A Servier kutatói pedig egy daganatellenes terápiában ígéretes vegyület fejlesztésében voltak eredményesek. Ez utóbbi témáról külön plenáris előadás is szólt, Kotchy András (Pl5) (Servier) ismertette a kutatás célját és eredményeit. Szolyák Tamás (Pl4) (OGYÉI) bemutatta a hazai hatóságnál, európai viszonylatban elsőként létesült Innovációs Iroda küldetését, elősegíteni az alapkutatás eredményeinek minél gyorsabb átültetését az alkalmazott kutatásba, majd a gyógyításba. Az Iroda célja, hogy támogassa a korai fejlesztéseket végző kutatócsoportokat, hogy megvalósíthassák innovatív elképzeléseiket. Ehhez, mint módszertani központ tanácsokkal és az EMA által biztosított anyagi forrásokhoz való hozzáférés elősegítésével kívánnak hozzájárulni. Az egyénre szabott daganatellenes terápia jövőbeni fontosságáról beszélt plenáris előadásában Szentiványi Mátyás (Pl6) (Roche, Hungary). Ehhez új módszertanra van szükség, melyben a „next generation sequencing” (NGS) technológia és a fejlett bioinformatika kombinációja segítheti az orvosokat betegük tumorprofiljának jobb megértéséhez és a megfelelő, hatékony terápia kiválasztásához. Batka Gábor (Pl7) (Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg) arról a kockázatról beszélt, aminek az egészségügyi személyzet van kitéve a citotoxikus gyógyszerekkel való munka során. Majd egy 13 magyar kórházban végzett tanulmány alapján mutatta be a zárt rendszerű adagoló eszköz, a Tevadaptor rendszer hatékonyságát a szennyeződés elkerülésében és a dolgozók egészségének hatékony védelmében. Az eszközt a résztvevők egy workshop keretében kézbe is vehették, használatát ki is próbálhatták. A biológiai gyógyszerek, ezen belül is a bioszimiláris szerek jelen helyzetével és várható jövőbeli szerepével két plenáris előadás is foglalkozott. Ifj. Bogsch Erik (Pl8) (RG) széleskörű áttekintést adott a bioszimiláris szerek fejlesztésének sajátosságairól, a hatósági követelményekről és piaci potenciáljukról. Sok blockbuster biológikum szabadalmának lejárta közeleg, ami hatalmas lehetőségeket nyit meg a gyógyszeripar előtt a bioszimiláris szerek előállítására, de amihez speciális formulációs technológiára, analitikára és végül szigorúan szabályozott klinikai vizsgálatokra van szükség. Mindez speciális tudást és nagy anyagi befektetést igényel. A Richter gyógyszergyár rálépett erre az útra. Irem Yenice (Pl9) (Arven Ilaç ve San, Törökország) cége első bioszimiláris termékének a filgrastrimnak a példáján mutatta be, milyen komplex feladatokat kellett megoldani a gyártás, a gyártás-közi ellenőrzés, a végtermék jellemzése és minősítése terén. Továbbá az originátor molekulájával való összehasonlítás során a minőség, a hatékonyság és a biztonságosság vonatkozásában, megfelelve a hatóság (EMA) szigorú követelményeinek. Szalma Sándor (Pl10) (Takeda, USA) arról tartotta előadását, hogy a megfelelő gyógyszercélpont kiválasztása adott betegségben, egy megfelelő betegpopulációra, a kulcsa a hatékony gyógyszerkutatásnak. Cégüknél három területen – KIR, gasztoenterológia, onkológia – intenzív külső és belső adatgyűjtés zajlik mind biomolekuláris, mind fenotípus szinten, amit korszerű bioinformatikai módszerekkel elemeznek, hogy bizonyítékon alapuló új célpontokat találjanak. Ehhez elengedhetetlen az etikus adatkezelés. A transzlációs medicina célját ismertette Hegyi Péter (Pl11) (PTE), amely a 21. század eszköze ahhoz, hogy hidat képezzen az alapkutatási eredmények és a klinikai gyakorlat között. Saját kutatási területéről, az akut pancreatitis kezelésében elérhető eredményekből véve a példát.

timetable final

1. ábra: A konferencia programtáblája

A konferenciára bejelentett verbális és poszter prezentációk egy előzetes értékelésen estek át. A beérkezett kb. 260 absztraktot a helyi tudományos bizottság (12 fő) egy előre megadott szempontrendszer alapján értékelte. Szakmailag értékes, új eredményekkel kecsegtető anyagot tekintettek át a bizottság tagjai. Az egyik szempont az előadások kiválasztása volt. Igen örvendetes, hogy a gyógyszerészet sok területét felölelő témában tudtunk verbális szekciót felállítani, annak szinte a teljes palettáját át tudtuk fogni. A hatóanyag tervezése és szintézise (Drug design and synthesis), új hatóanyag támadáspontok, biomarkerek és hatóanyag analízis (New drug targets, biomarkers and drug analysis), farmakológia (Pharmacology), pre-klinikai kutatások (Preclinical drug research) mind-mind kitöltött egy-egy verbális szekciót. A legtöbb absztrakt a nanotechnológia (Nanotechnology), az új hatóanyag hordozó rendszerek (Drug Delivery System) és gyógyszer-technológia, gyártás (Pharmaceutical Technology, Manufacturing) témakörökben érkezett. Igen figyelemre méltó, hogy a szabályozás (Regulatory science) és a minőség tervezése (Quality by Design) is külön-külön szekcióval működött, ami ezen témák fontosságát is mutatja. A klinikai vizsgálatok és kórházi gyógyszerészet (Clinical trials and hospital pharmacy), valamint az onkológiai szatellit szekcióval szinte keretbe tudtuk foglalni a gyógyszerkutatástól a készítmények alkalmazásig vezető utat. Az absztraktok, gyűjteményes formában, az Acta Pharmaceutica Hungarica folyóirat szeptemberi és decemberi, összevont számában kerültek publikálásra (Acta Pharm. Hung. 87, 85-244 (2017)).

Az értékelés másik szempontja a legjobb munkák kiválasztása publikálás céljából. Mivel a konferencia az EUFEPS égisze alatt zajlott, így lehetőség adódott arra, hogy az Európai Gyógyszerésztudományi Társaságok Szövetségének folyóiratában, a European Journal of Pharmaceutical Sciences-ben publikáljanak a szerzők. A kiválasztás alapját a folyóirat célkitűzése, a munka újdonságtartalma és nem publikált volta képezi. Az absztraktok alapján kiválasztott témák szerzői meghívást kapnak a kézirat elkészítésére. A folyóirat szerkesztősége, további szempontok alapján, szelekciónak veti alá a témákat, majd a befogadott kéziratokat bírálóknak adja ki.  A bírálók által javasolt kéziratok várhatóan a jövő év első felében kerülnek publikálásra.

A tudományos program harmadik eleme a két részben lebonyolított poszter szekció volt, melynek elnöki tisztét Takácsné prof. Novák Krisztina látta el. A bejelentett nagyszámú poszter igazi kihívás elé állította a szervezőket, hogy megfelelő helyet találjanak. Végül egy új megoldás az elektronikus poszter-állványok mellett döntöttünk. Egy szekcióban 8 digitális kivetítőn (lásd 2. ábra) – a lehetőségekhez képest – térben elkülönülve párhuzamosan zajlott a témakörök szerint csoportosított poszterek bemutatása. Egy állványon maximum 15 poszter tölthető fel, amelyeket egy gombnyomással, egymás után lehet előhívni. A 186 posztert 2 x 8 csoportba/téma-szekcióba soroltuk és szekciónként két szakembert kértünk fel hogy, irányítsák a diszkussziót és egyben egy pontozólap segítségével értékeljék a bemutatott munkát. Az első szerző kapott lehetőséget, hogy 2 percben ismertesse az eredményeket és további 2 perc állt rendelkezésre, a vitára. Mind a két napon, a kétórás poszter szekció nagy érdeklődés mellett zajlott. Az egész rendszer jól vizsgázott és elnyerte a résztvevők tetszését. Az értékelő lapok tanúsága szerint a bírálók színvonalasnak ítélték a bemutatott munkákat és magas pontszámokkal jutalmazták a posztereket. A poszterek több mint a fele gyógyszer-technológia és rokon területei (biofarmácia, új gyógyszerhordozó rendszerek, nanotechnológia) témakörébe tartozott, míg kisebbik fele a gyógyszerészeti tudományok egyéb területeit ölelte fel (a szintézistől, a farmakológia, farmakokinetika, preklinikai és klinikai vizsgálatok, analitika, természetes eredetű anyagok témakörén át a kórházi gyógyszerészetig). Ennek megfelelően két poszter került kiválasztásra és nyerte el a Best Poster Award, azaz a legjobb poszter díjat. Technológia témából Janja Mirtič és mtsai (University of Ljubljana, Slovénia): Microencapsulation of probiotics as biotherapeutic agents for their local delivery (P1A-11) posztere nyert, míg az egyéb témákból Pochóczky Krisztina és mtsai (PTE): Transfer of complex regional pain syndrome to mice via human autoantibodies is mediated by interleukin-1-induced glia cell activation and central sensitization (P1G-11) posztere lett a győztes. Mindketten 500-500 €-t nyertek, ami konferencia részvételre fordítható. További kiváló munkák lehetőséget kapnak a EJPS különszámba való publikálásra. Összességében elmondható, hogy a hazai kutató műhelyek és külföldi szerzők posztereikkel nagyban hozzájárultak a konferencia tudományos színvonalához és sikeréhez.

16 Poszter

2. ábra: A konferencián használt elektronikus poszter-állvány

A Konferenciát megelőzően Balatonfüreden tartotta tanácskozását a EUFEPS Végrehajtó Bizottsága és Tanácsa is. A tagok és képviselők többsége jelenlétével megtisztelte a Konferenciát is és elismeréssel nyilatkoztak tudományos programjáról, színvonalas megrendezéséről.

Társaságunk a Konferencia ünnepélyes alkalmát felhasználta kitüntetések átadására is. A csütörtöki napon, az esti zenei program előtt az MGYT 4 kitüntetésének átadására került sor. A laudációkat Tábi Tamás ismertette.

Társaságunk legmagasabb rangú kitüntetését a Kazay Endre Emlékérmet prof. Soós Gyöngyvér vehette át Szökő Éva elnök asszonytól és Révész Piroska tudományos alelnöktől, több évtizedes a gyógyszerészet egésze szempontjából és a Társaságért végzett kimagasló szakmai munkájáért (lásd keretes részt).

[accordion width=”440″]

[item title=”Soós Gyöngyvér”]

07 SoosGyongyverA Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán 1969-ban szerzett kitüntetéssel vörösdiplomát. 1981-ben doktorált “Sub auspiciis Rei Publicae Popularis” minősítéssel. 1997-ben a SOTE-n Ph.D. doktori címet szerzett, majd 2000-ben a Szent-Györgyi Albert OTE-en habilitált. Két szakvizsgája van: 1982-ben Gyógyszerhatástan és toxikológia, 2003-ban Klinikai gyógyszerészet.

Oktató munkája során rendszeresen részt vesz a graduális és postgraduális képzésben.

Több évig dolgozott a SOTE Bőrklinikán mint klinikai gyógyszerész. 1999-től a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének igazgatója volt.

1990-1999 között és 2006-tól a Semmelweis Egyetem, Bőrklinikájának tudományos tanácsadója és 2016-tól az OEP farmakológiai tanácsadója.

1994-1999 Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Karának docense.

Tudományos munkássága a bőrgyógyászati klinikai-farmakológia, a farmakoepidemiológia és a farmakoökonómia szakterületekhez köthető.

105 közleményt írt, 250 előadása hangzott el, 2 könyv, 3 könyvfejezet, 4 jegyzet és 3 jegyzet részlet jelzi intenzív tudományos munkásságát.

Tagja több szakmai társaságnak, szervezetnek, szövetségnek, melyek közül csak néhányat megemlítve is sokrétű szakmai és tudományos munkássága tükröződik:

Megalakulásától tagja volt a Kórházi-Klinikai Gyógyszerész Szakmai Kollégiumnak és vezetője a Klinikai Szakcsoportnak, jelenleg tagja az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi Klinikai Gyógyszerészet Tagozatnak.

Tagja több társaságnak is:

MAGYAR TÁRSASÁGOK

Magyar Dermatológia Társulat – vezetőségi tag – 1987-1994

Magyar Kemoterápia Társaság – vezetőségi tag–1990-2000

Magyar Gyógyszerutilizációs Társaság–elnök – 1998-

MKE Kozmetikai és Háztartásvegyipari Társaság – elnökségi tag – 1998-

NEMZETKÖZI TÁRSASÁGOK

European Society of Clinical Pharmacy –  Hungarian contact person – 1994-

European Assotiation of Hospital Pharmacists – delegáció vezető – 2005-2013

European Drug Utilization Research Group –  general comiittee member – 2000-2004

Europharm Forum – MGYT delagate – 2004

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságban végzett aktív munkássága:

vezetőségi tag: 1991-2000

titkár: 2000-2004

továbbképzési főtitkárhelyettes: 2004-2008

tudományos alelnök: 2012-2016

Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XV. Tudományos Bizottságának elnöke 2014.

MGYT Farmakoterápiás és Gyógyszerészi Gondozási Szakosztály elnöke: 2005-2012                                                               

MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet alelnöke: 1991-2000, jelenleg is a vezetőség tagja.

Korábbi kitüntetései: Kiváló Gyógyszerész, a Földvári Alapítvány (Semmelweis Egyetem Bőrklinika) 1993. évi díjazottja, Dávid Lajos Emlékérem (1994), Eü. Miniszter Elismerő Oklevél: “A klinikai gyógyszerészet ügyének fellendítéséért” (1998), MGYK Pro Homile Nobile Pharmaciae Emlékérem (2005), Végh Antal Nívódíj (2008), Koritsánszky Ottó Emlékérem (2010), Batthyány-Strattmann László-díj (2010), Semmelweis-díj (2013.)

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Elnöksége 2017-ben a Társaság legmagasabb szintű kitüntetését a Kazay Endre Emlékérmet Prof. Soós Gyöngyvérnek adományozta a gyógyszerészet egésze szempontjából fontos területeken és a Társaságban kifejtett kiemel-kedő tevékenysége elismeréseként.

[/item]

[/accordion]

A Gyógyszertechnológia Szakosztály legmagasabb elismerésével, a Hintz György Emlékéremmel tüntette ki Antal István, korábbi szakosztályelnököt áldozatos munkájáért (lásd keretes részt). A kitüntetést Szökő Éva és a Szakosztály elnöke, ifj. Regdon Géza adta át. 

[accordion width=”440″]

[item title=”Antal István”]

09 AntalIstvan

Antal István a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán szerzett gyógyszerész diplomát, ahol 1995-ben PhD fokozatot is nyert. 1998-ban nevezték ki egyetemi docensnek, 2003-ban habilitált. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetének igazgatója és a Gyógyszerésztudományi Kar dékán-helyettese.

Széles oktatási tapasztalattal bír a gyógyszertechnológia területén. A „Modern trendek a gyógyszerészeti tudományokban” PhD program vezetője. 9 PhD hallgató témavezetője volt. Az elmúlt években több posztgraduális programot és tudományos workshopot vezetett.

Fő kutatási területe a gyógyszertechnológiával és a biofarmáciával kapcsolatos, így például módosított hatóanyag leadó rendszerek fejlesztése, gyógyszerészeti segédanyagok jellemzése, multipartikuláris rendszerek formulálása és a hatóanyag felszabadulás in vitro és in vivo kapcsolata.

Több mint 150 közleményt publikált, több mint 300 előadást (10 meghívott), és posztert mutatott be konferenciákon. Független hivatkozásainak száma több mint 900.

Kutatási munkája során szoros együttműködést alakított ki a gyógyszeriparral. 5 szabadalomban társfeltaláló, az egyik készítményt az FDA is jóváhagyta.

Tanulmányúton járt a R&D Center of Sterling Health-nél (Princeton, NJ, USA, 1992), és vendég előadói meghívást is számtalanszor kapott (pl. Glatt Technology Training Center – Germany, BeneoPalatinit GmbH – Németország).

Több díj tulajdonosa: a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai Kutatási Ösztöndíjának (1998), a Semmelweis Egyetem TDK oktatói díja (2005), az AESCULAP Alapítvány díja (2006) és a Semmelweis Egyetem kiváló oktatója díja (2010).

Közel 30 éve aktív tagja az MGYT-nek. Tevékenysége főként a Gyógyszertechnológiai Szakosztályhoz fűzi (titkára 1991-2004, alelnöke 2005-2008 és elnöke 2009 és 2017 között). Ez idő alatt, több mint 10 konferencia szervezésében vett részt (pl. a „siófoki” Gyógyszertechnológiai Konferencia, CPH, BBBB, és a 6th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology and Biotechnology 2005-ben Siófokon, ekkor vendég szerkesztője volt a European Journal of Pharmaceutical Sciences Supplement-nek. A Szakosztály elnökeként az együttműködések erősítésére és a tudományos kapcsolatok kialakítására törekedett, támogatta a fiatal kollégákat.

A Gyógyszertechnológiai Szakosztályban végzett munkájáért a szakosztály vezetősége Hintz György Emlékérem kitüntetésre terjesztette fel, amelyet az MGYT a 7th BBBB keretében adományozott Antal István részére.

[/item]

[/accordion]

Spergely Béla Emlékérem kitüntetést vehetett át Kanyári Edit a Gyógyszeripari Szervezet felterjesztésére, szakmai munkássága elismeréséként (lásd keretes részt).

A kitüntetést Szökő Éva és Szervezet elnöke Kovács Kristóf adta át.

[accordion width=”440″]

[item title=”Kanyári Edit”]

10 KanyariEdit

Kanyári Edit 1988-ban a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen végzett gyógyszerészként. 1989-ben szerzett egyetemi doktori címet és 1992-ben szakvizsgázott gyógyszertechnológiából. A debreceni Hatvani István gyógyszertárban kezdte gyógyszerészi munkáját. 1992-től dolgozik az Alkaloida Vegyészeti Gyárban. Kezdetben a marketing osztályon dolgozott, ahol  fő feladata a külföldi regisztráció és a piackutatás volt. Később a minőség-ellenőrzés és a minőség-biztosítás felé fordult a figyelme.

Jelenleg meghatalmazottként és a Gyógyszer Felszabadító Részleg vezetőjeként dolgozik. Számos publikációja jelent meg a félszilárd gyógyszerformák formulációja területén. Több kitüntetés birtokosa, többek között a Dávid Lajos Emlékérem tulajdonosa.

A családi motiváció hatalmas szerepet játszott pályafutása során, hiszen Edit édesanyja és nővére is gyógyszerész, de ezt az utat és ezt a feladatot nemcsak munkaként, hanem hivatásnak tekinti.

Az MGYT Gyógyszeripari Szervezetéhez 1993-ban csatlakozott. Aktív tagja volt a Szervezetnek, ahol 2006-ban vezetőségi tag lett és máig fontos szerepet játszik a vezetőségben. Az elmúlt 11 évben szoros kapcsolatot tartott fenn a gyógyszerészekkel Tiszavasváriban és környékén, tájékoztatta a kollégáit a Társaság eseményeiről, és sok erőfeszítést tett annak érdekében, hogy munkatársai csatlakozzanak a Társasághoz. A viszonylag nagy távolsági és közlekedési nehézségek ellenére, jelen van majdnem minden havonta rendezett ülésen, ahol továbbra is segíti a vezetőség munkáját szakértelmével, ötleteivel és javaslataival. Kanyári Edit megbízható és becsületes kolléga, akire mindig számíthat a Gyógyszeripari Szervezet elnöksége.

Lelkes és kitartó munkájáért a Gyógyszeripari Szervezet Spergely Béla Emlékérmet adományozott Kanyári Editnek.

[/item]

[/accordion]

Társaságunk Küttel Dezső Emlékéremmel ismerte el Károlyházy László, volt főtitkár, az MGYT érdekében 4 éven át kifejtett munkáját (lásd keretes részt).

[accordion width=”440″]

[item title=”Károlyházy László”]

08 KarolyhaziLaszlo

Károlyházy László a Semmelweis Egyetemen folytatta gyógyszerészi tanulmányait, ahol Ph.D. fokozatot is szerzett szerves kémiából 2002-ben. 12 évig dolgozott a  Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézetében. Szerves kémiát oktatott a gyógyszerészhallgatóknak. Fő tudományos érdeklődése a biológiailag aktív anyagok szintézise és gyógyszerészi kémiája a pyridazine és más nitrogén tartalmú heterociklusos vegyületek területére fókuszál. 20 közlemény, 1 könyvfejezet szerzője, és több mint 60 előadást/posztert mutatott be tudományos konferenciákon. 8 évig volt a Kari Tanács tagja a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán.

Klinikai kutatással 2005 óta foglalkozik. Először Quintiles Hungary munkatársa volt különböző beosztásokban. Két díjat nyert: „Client Award” (2006) és „Customer Care Award” (2007).

2011-től a Covance magyarországi vezetője. A szakmai vezetés mellett, mintegy 50 ember feladatait koordinálja és az iroda irányításáért is felelős.

1994 óta aktív tagja az MGYT-nek. 1996-ban megnyerte a Clauder Ottó Emlékversenyt. A Gyógyszerkutatási Szakosztály titkára volt 2003 és 2005 között. 2012-ben az MGYT főtitkárává választották. Főtitkársága idején irányította a Társaság Alapszabályának módosítását, majd a Szervezeti és Működési Szabályzat korrekcióit. Elkezdte a Társaság weblapjának megújítását is. Megbízható és lelkiismeretes munkája szilárd alapot jelentett az Elnökség számára. Véleménye körültekintő és óvatos volt, amely elősegítette az Elnökség döntését.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Elnöksége Károlyházy László számára a gyógyszerészet gyakorlati területein és a Társaságban végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként Küttel Dezső Emlékérmet adományozott. 

[/item]

[/accordion]

Ugyancsak a 7thBBBB Konferencián került átadásra a European Journal of Pharmaceutical Sciences Best Paper Award 2016, az év legjobbnak választott közleménye díj, melyet Anna Lechanteur vehetett át Erem Bilensoy-tól, a EUFEPS elnökétől.

A kitüntetéseket követően két Kossuth-díjas művész, Horváth Kornél és Borbély Mihály egyedülálló élményt nyújtó koncertjét élvezhették a Konferencia résztvevői.

Mindkét este közös vacsorával zárult. A második napon magyaros menüsor és a Tűzvarázs együttes néptáncbemutatója, valamint a résztvevők megtáncolatása adott ízelítőt a külföldi vendégeknek a magyaros vendégszeretetből. A jó hangulat táncban csúcsosodott ki, a fiatalok hajnalig ropták.

A konferencia több szempontból is igen sikeresnek mondható. 12 év elteltével az alapítók, köztük Nyiredy és Hermecz professzorok szándékának megfelelően a konferencia tovább folytatódik és betölti küldetését; elősegíti Európa észak-déli tengelye mentén a kutatási együttműködéseket és a gyógyszerészeti tudományok eredményeinek hasznosítását.  A rendezvény fórumot teremtett az akadémia és a gyógyszeripar közötti eszmecserére, a kapcsolatok szorosabbra fűzésére. A nagyszámú fiatal résztvevő bizakodásra ad okot a gyógyszerész tudományok jövőjére nézve. A sok, elégedetten távozó résztvevő jó hírét viszi társaságunknak is, megerősítve ezzel szerepünket az európai gyógyszerész tudományok területén.

A konferencia végeztével a képzeletbeli stafétabotot a Török Gyógyszertechnológiai Társaság (TÜFTAD) képviseletében Nevin Celebi professzor vette át és invitálta a kollégákat a 2019 őszén, Izmirben tartandó 8th BBBB Konferenciára.

A konferencia tudományos és szervező bizottsága nevében köszönetünket fejezzük ki minden résztvevőnek a konferencia sikeréért. Különösképpen köszönettel tartozunk az előadóknak, akik eredményeik verbális vagy poszter formában történő bemutatásával biztosították a kimagasló szakmai színvonalat. Külön köszönet illeti továbbá a szekciók levezető elnökeit, akik a diszkussziót irányították. Szintén hálával tarozunk támogatóinknak, kiállítóinknak és hirdetőinknek, támogatásuk nagy segítséget jelentett a konferencia megrendezése során.

Szökő Éva

Szabóné Révész Piroska

Takácsné Novák Krisztina

Tábi Tamás

01 megnyitoA képre kattintva fotógaléria nyílik