Brantner Antal Ifjúsági Nívódíj

brantner A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság szerkesztősége publikációs pályázatot hirdet gyógyszerészhallgatóknak, fiatal gyógyszerészeknek és konzulenseiknek.

{tab Információk}

A pályázat célja fiatal szakemberek (gyógyszerészhallgatók és 35 év alatti gyógyszerészek) magyar nyelvű publikációs aktivitásának növelése, valamint potenciális konzulensek ösztönzése a tehetséges fiatalok közleményírásba való bevezetésére.

A pályázat fődíja: 75 000 Ft

Pályázni lehet:

  1. Megvédett graduális vagy posztgraduális szakdolgozattal,
  2. Elhangzott TDK előadás 1 oldalas összefoglalójával,
  3. 1 oldalas cikktervvel (munkacím + téma rövid kifejtése).

A zsűri az arra tartalmilag értékesnek tartott pályázati anyagok szerzőit felkéri a közlemények –előre megadott formai követelmények szerinti – elkészítésére. A kéziratok segítő szándékú szakmai bírálaton esnek át, és – amennyiben publikálható minőségűek – oklevélben részesülnek, valamint megjelennek a Gyógyszerészetben. Ezek közül kerül kiválasztásra a legkiválóbbnak ítélt közlemény, amelynek első szerzője Brantner Antal Ifjúsági Nívódíjban, és pénzjutalomban részesül. 

Határidők:

  1. A pályázó 2019. március 15-ig emailben beküldi a pályázatát és a jelentkezési lapját.
  2. A Gyógyszerészet Szerkesztősége előbírálja a pályázatokat, és május elején felkéri a „megjelentetésre ajánlott” pályázatok szerzőit és konzulenseit, hogy a megadott formai szempontoknak megfelelően, szeptember 30-ig készítsék el és küldjék be a kézirataikat.
  3. A kéziratok formai és szakmai bírálatát követően a kézirat szerzők általi javítására további 20 nap áll rendelkezésre.

Pályázati feltételek: 

  • Pályázhat bármely, 35 év alatti MGYT tag, illetve ifjúsági tag.
  • Csak olyan munkával lehet pályázni, amely más folyóiratban, könyvben nem került publikálásra.
  • A pályázat keretében készülő közlemények terjedelme legfeljebb 20 000 karakter. A közlemények nyelve a magyar.
  • Egy első szerző több alkalommal is pályázhat, de csak egyszer díjazható. Egy konzulens akár több pályázatban is részt vehet.

Díjazás: A pályázat keretében megjelent valamennyi közlemény első szerzője és a felkészülést segítő konzulens is egy-egy éves Gyógyszerészet előfizetésben és oklevélben részesülnek. A Brantner Antal Ifjúsági Nívódíjas közlemény első szerzője oklevelét és a pályázattal járó 75 000 Ft értékű pénzjutalmat (ösztöndíj) az MGYT megfelelő rendezvényén veheti át. Konzulense elismerő oklevelet kap.

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a pályázat és megjelentetés bármelyik fázisában a beküldött szerzői anyagok közlésétől eltekintsen. Bővebb információk, és a jelentkezési lap megtalálható az MGYT honlapján (www.mgyt.hu).

{tab Jelentkezési lap}

{ BreezingForms : brantner_antal_ifjusagi_nivodij_jelentkezesi_lap }

{/tabs}