Elhunyt Dr. Aigner Zoltán

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Dr. Aigner Zoltán, az SZTE Gyógyszerésztudományi Karának dékánhelyettese, a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet egyetemi docense 2021. szeptember 27-én rövid betegség után váratlanul elhunyt.

Az alábbiakban közöljük a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet búcsúzását.

Dr. Aigner Zoltán (1963-2021)

Dr. Aigner Zoltán 1963. március 30-án született Szegeden. Okleveles gyógyszerészként 1986-ban végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. A diploma megszerzését követően néhány hónapig gyógyszerészként a Bács-Kiskun Megyei Tanács Gyógyszertári Központjánál, majd a Szegedi Orvostudományi Egyetem Központi Klinikai Mikrobiológiai Intézetében dolgozott. 1986 májusában gyakornokként lett a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai Intézetének munkatársa, ahol szorgalmasan haladt felfelé a „ranglétrán”. 1994-től tanársegédként, 1999-től adjunktusként, majd 2007-től egyetemi docensként végezte oktató és kutató munkáját. 1990-ben gyógyszertechnológiából majd 1995-ben fizikai-kémiai gyógyszerellenőrzésből szakgyógyszerészi címet szerezett. A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen 1993-ban egyetemi doktori, 1998-ban Ph.D.-fokozatot szerzett, majd 2010-ben habilitált a Szegedi Tudományegyetemen.

Kutató munkájának fókuszában a hatóanyagok ciklodextrines zárványkomplex-képzéssel történő fizikai-kémiai tulajdonságainak módosítása, a gyógyszerek biológiai hasznosíthatóságának változtatása, szilárd oldatok és szilárd diszperziók előállítása, az amorfizálás, porlasztásos szárítás és liofilezés gyógyszertechnológiában való alkalmazása, valamint a kristályosítás és polimorfiavizsgálatok álltak.

Aktívan részt vett a tudományos és szakmai közéletben. 2005-ben a Magyar Kémikusok Egyesülete, Kristályosítási és Gyógyszerformulálási Szakosztályának alapítótagja volt, majd 2012-től vezetőségi tagként tevékenykedett. 2011 és 2017 között az MTA SZAB Gyógyszerésztudományi Szakbizottságának titkára volt. 2015-től 2018-ig az SZTE Gyógyszerésztudományi Karának beiskolázási és közkapcsolati dékánhelyetteseként, majd 2018-tól oktatási és általános dékánhelyettesként vett részt a Kar vezetésében.

Munkásságával kiemelt módon hozzájárult a szegedi gyógyszerészképzés magas szintű megvalósításához, az SZTE Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet hazai és nemzetközi elismertségéhez. Meghatározó szerepe volt számos kutatás-fejlesztési együttműködésben, a gyógyszeriparban dolgozó kollégák tisztelték, és nagyra becsülték tudását. A hallgatók oktatásában nyújtott alapos és következetes munkáját évről-évre elismerték. Számos tanítványa, kollégája értékelte önzetlen szakmai tevékenységét. Munkájára hivatásként tekintett; szenvedélyesen törekedett tudásának átadására a témavezetésével szakdolgozatot író, a laboratóriumában TDK-munkát végző, valamint a vele Ph.D.-hallgatóként dolgozó fiatalok mentorálása során. Példásan családszerető ember volt, szabadidejében több dologgal is foglalkozott. Hobbija volt a zene, énekével és gitárjátékával előszeretettel színesítette a Kar és az Intézet kulturális életét. Mindezekhez kivételes szerénység és pozitív emberi sajátságok sora társult.

Dr. Aigner Zoltán maradandó nyomot hagy a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet és a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar életében. A vele szerzett közös élmények velünk maradnak, amelyek mindig emlékeztetni fognak bennünket kedves, barátságos és korrekt egyéniségére.

Emlékét a Kar oktatói, munkatársai, volt és jelenlegi hallgatói tisztelettel és szeretettel megőrzik. Nyugodjék békében!

Forrás: SZTE GyTK honlapja