Elhunyt Dr. Regdon Gézáné ny. egyetemi adjunktus

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Dr. Regdon Gézáné szakgyógyszerész, a szegedi egyetem Gyógyszertechnológiai Intézetének volt oktatója, nyugalmazott adjunktusa, türelemmel viselt, hosszú betegség és szenvedés után 2021. május 19-én hajnalban csendesen elhunyt.

Dr. Regdon Gézáné (sz.: Kiss Margit Éva) 1933-ban született Szegeden. Egyetemi tanulmányait 1951-1956 között Szegeden végezte, melynek végén 1956 februárjában „Kitüntetéses Gyógyszerészi Oklevelet” szerzett. Ezt követően másfél évig Orosházán gyógyszertárban dolgozott, majd Dávid Lajos professzor meghívta férjével együtt a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészeti Intézetébe. 1964-ben „summa cum laude” minősítéssel egyetemi doktori címet szerzett és egyetemi tanársegédi, majd egyetemi adjunktusi beosztásban dolgozott prof. Dr. Kedvessy György irányítása alatt. Fő feladata volt a Gyógyszertechnológia oktatása a hallgatók számára és a korszerű gyógyszerformák kutatása. Számos publikációja jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. 1973-ban szakgyógyszerészi címet szerzett. Oktatóként évtizedeken keresztül lelkesen vett részt a gyakorlati oktatásban, főleg a receptúrai ismeretek hallgatóknak történő átadásában. Oktatói és kutatói munkáját a pontosság és a precizitás jellemezte. Gyakorlati vizsgáztatóként éveken át részt vett a jelöltek államvizsgáztatásában. Kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért több ízben kapott „Rektori Dicséretet”. Az egészségügyi miniszter 1982-ben és 1988-ban „Kiváló Munkáért” kitüntetésben részesítette. Az 50 év után esedékes Aranydiplomát 2006-ban vette át, majd a 60 év után járó Gyémántdiplomát 2016-ban kapta meg. A kar Dékánjától 2007-ben vette át a „Díszoklevelet” és a Gyógyszerésztudományi Kar „Aranyérmét” több évtizedes magas szintű oktató-kutató-nevelő munkájáért.

Dr. Regdon Gézáné munkásságával nagymértékben hozzájárult a szegedi gyógyszerészképzés magas szintű megvalósításához, a szegedi Gyógyszertechnológiai Intézet hazai és nemzetközi elismertségéhez. Szakmai tudását, a hallgatók oktatásában nyújtott lelkes és empatikus munkáját számos tanítványa, kollégája is elismerte. Munkájára hivatásként tekintett, szenvedélyesen törekedett tudásának átadására, hallgatói legtöbbször „Éva néni”-nek szólították.

Halála mind a szakmai közösség, mind az SZTE Gyógyszerésztudományi Karának számára nagy veszteség. Emlékét a Kar oktatói, munkatársai, volt tanítványai és volt kollégái tisztelettel megőrzik.

Nyugodjék békében!