Elhunyt dr. Török Ilona c. egyetemi docens, az OGYI egykori főosztályvezetője

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy Dr. Török Ilona, gyógyszerész, kandidátus, c. egyetemi docens, az OGYI egykori főosztályvezetője, majd szakmai főigazgató-helyettese, életének 79. évében, 2020. április 5-én, hosszantartó, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Török Ilona a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság szenátora volt. Halálával egy nagy tudású gyógyszeranalitikust, a gyógyszerminőség ügyének elkötelezett szakemberét vesztettük el. Derűs személye mindazok számára, akik ismerték, szerették, akiket megtisztelt barátságával nagyon sokáig hiányozni fog.

Török Ilona 1941-ben született. Hároméves korában megkapta a járványos gyermekbénulást, melynek következményei végigkísérték életét. Mozgássérültként, de töretlen szorgalommal, elszánással és életkedvvel végezte el a középiskolát, majd – miután állapota miatt először nem vették fel az egyetemre – egy évet az ORFI Izotóp laboratóriumában, utána két évet a SOTE Gyógyszerészi Kémiai Intézetében dolgozott segédlaboránsként. Végül 1962-ben – Végh Antal professzor, intézetvezető személyes közbenjárására – felvételt nyert a SOTE Gyógyszerésztudományi Karára, ahol igen jó eredménnyel tanult és 1967-ben szerezte meg gyógyszerészi oklevelét. Már hallgatóként megmutatkozott a kémia és analitika iránti érdeklődése, amit tudományos diákköri munkával, műszeres analitikai speciálkollégium hallgatásával és demonstrátori munkával mélyített el. Végzés után tudományos segédmunkatársként kezdte meg pályáját az OKI Kémia Osztályán, mely 1968-tól OGYI Kémiai Osztályként működött tovább. Egyetemi doktori címet 1973-ban szerzett és ugyanebben az évben szakgyógyszerészi vizsgát is tett. Részt vett a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) műszeres analitikai szakmérnöki képzésében, ahol 1976-ban másoddiplomát szerzett. Szakmai munkásságát egyre magasabb pozícióban fejthette ki. 1973-tól tudományos munkatárs, 1985-től a Kémia Osztály vezetője volt, 1990-től pedig a Gyógyszerminőségi Főosztály vezetőjeként vált az OGYI meghatározó személyiségévé. A hatósági évek alatt számos gyógyszeranyag és készítmény minőségi vizsgálati módszereinek kidolgozásában vett részt. Tapasztalatait 1992-ben kandidátusi disszertációban összegezte, melyet sikeresen védett meg. Kiváló angol nyelvtudásának köszönhetően aktívan részt vállalt az OGYI nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében. Számos angol nyelvű előadást tartott és évtizedeken keresztül tagja volt az Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóság szakértői csoportjának. Az OGYI Laboratóriumának vezetőjeként munkatársaival nemzetközi piacellenőrző körvizsgálatokban vett részt. 2002-től nyugdíjba vonulásáig főigazgató-helyettesként, majd tudományos főtanácsadói státuszban tevékenykedett. Tudása, tapasztalata és nem utolsó sorban kedves, napsugaras személyisége kivívta munkatársai tiszteletét, elismerését és szeretetét.

Említésre érdemes, hogy jó szakmai kapcsolatokat épített ki az egyetemekkel. Előadásokat tartott, doktori szigorlatokon vizsgáztatott a SOTE-n, a BME-n és az SzTE-n. A BME tiszteletbeli oktatója címmel, míg az SzTE c. egyetemi docensi címmel ismerte el munkáját.

Török Ilona szakmai munkássága mellett számos társadalmi szervezetben is aktívan tevékenykedett. Elnöke volt az MKE Szervesanalitikai Szakcsoportjának (1995-2003), vezetőségi tagja a Magyar Elválasztástudományi Társaságnak (1996-2003). Mégis szakmai közéleti tevékenységének legnagyobb részét az MGYT-ben végezte. Fiatal diplomásként belépett a Gyógyszeranalitikai Szakosztályba, ahol előbb vezetőségi tag, majd alelnök (1992-2009), végül elnök (2000-2004) lett. Elnöksége alatt számos sikeres Kollokviumot szervezett, támogatta fiatalok részvételét. Ilonka mindig különös figyelemmel volt a fiatal tehetséges kollégák iránt. Talán ez vezethette, hogy magánvagyonából megalapította az ANOLI-díjat. A pályázat útján elnyerhető díj, a gyógyszerek előállításával és azok vizsgálatával foglalkozó fiatal szakemberek számára nyújt anyagi támogatást. Szerénységére jellemző, hogy titokban tartotta az alapító személyét, és csak a kedves, tréfás elnevezésben rejtette el keresztnevét. Persze hamar kitudódott a dolog, így sok díjátadás alkalmával személyesen volt jelen és gratulált a nyerteseknek. Hosszú időn keresztül (2004-2012) töltötte be az MGYT Etikai Bizottságának elnöki tisztét is. Mindezek elismeréseként a Társaság szenátorai közé választotta.

Munkásságáért többször részesült elismerésben. Többek között a Kiváló Munkáért, „Pro Sanitate” Emlékérem, „Pro Homine Nobile Pharmaciae” Emlékérem és a Schulek Emlékérem kitüntetettje.

Élete súlyos betegséggel indult, amit hatalmas lelkierővel tudott leküzdeni annyira, hogy teljes életet élhessen. Utolsó éveiben újból súlyos betegség sújtotta, de még a világtól elzárva, mások segítségére szorulva is mindvégig meg tudta őrizni lelki békéjét és derűjét.

Kedves Ilonka! Munkatársaid, barátaid és e sorok írói számára, akik közül egyikük (PT) évfolyamtársad is volt, fájdalmas a tudat, hogy nem vagy közöttünk többé. Szeretetünk és megbecsülésünk kísérjen végső utadon az örökkévalóság felé. Emléked velünk marad!

Prof. Takácsné dr. Novák Krisztina
Prof. dr. Paál Tamás