Elhunyt dr. Török Tamás professor emeritus

Életének 77. évében, 2020 április 11-én türelemmel viselt betegség után elhunyt Dr. Török Tamás, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézetének professor emeritusa, korábban tíz éven át vezetője.

Gyógyszerész diplomájának megszerzése óta Egyetemünkön dolgozott. A Gyógyszertani Intézetben, majd a Gyógyszerésztudományi Kar új intézeteként megalakuló Gyógyszerhatástani Intézetben végezte sikeresen feladatát. Oktató munkája főleg a gyógyszerhatástan-toxikológia tárgyhoz kapcsolódott, több évtizeden át tartott gyakorlatokat illetve tantermi előadásokat magyar és angol nyelven.

Tudományos munkáját elsősorban a membrán transzportfolyamatok, ezen belül kiemelten a Na+/Ca2+ cseremechanizmus tanulmányozása terén végezte. 1981-ben az orvostudomány kandidátusa fokozatot szerezte meg, majd 1991-ben az orvostudomány doktora lett. Több, mint százötven közleményben számolt be kutatási eredményeiről. Török professzor többször töltött hosszabb-rövidebb időszakot külföldi kutatóhelyeken, ahonnan új módszereket hozott haza, honosított meg. Külföldi tanulmányútjainak legfontosabb állomásai: University of Oxford, University of Newcastle (Ausztrália), University of Manitoba, Winnipeg (Kanada). Török Tamás professzor vezetésével öten szereztek PhD fokozatot.

Szakmapolitikai aktivitását több egyetemi tisztség és megbízás is igazolta. Hosszú ideig tagja volt a Semmelweis Egyetem Habilitációs Bizottságának és a Tudományos Bizottságának, valamint a Gyógyszerésztudományi Kar Doktori Bizottságának. A Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskolájának törzstagjaként számos doktori védésen a bíráló bizottság elnöki feladatát látta el.

Több hazai és nemzetközi szakmai tudományos társaságnak volt tagja, vagy vezetőségi tagja, mint például  a Magyar Experimentális és Klinikai Farmakológiai Társaság, a Magyar Élettani Társaság, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, az MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottsága, az International Union of Pharmacology és a European Society for Neurochemistry.

Török professzor eredményes munkáját számos kitüntetés fémjelzi, ezek közül a jelentősebbek: SOTE Kiváló dolgozó, SOTE Kiváló oktató, Széchenyi professzori ösztöndíj, Distinguished Leadership Award for Outstanding Contribution to the Neurobiology, az Egészségügyi Miniszter Elismerő Oklevele, Issekutz Emlékérem és jutalomdíj.

Emlékét megőrizzük.