Elhunyt Dr. Erős István emeritus professzor

Eros Istvan 1 sepiaA gyógyszerészeti hivatás iránti elkötelezettséggel megélt gazdag életútra és az Erős Professzor úrral átélt közös megtapasztalásokra emlékezünk 2017. július 07. pénteken 14.00 órakor Szegedi Fogadalmi Templomban (Dóm) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Erős István emeritus professzor, MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar volt dékánja, a Gyógyszertechnológiai Intézet volt intézetvezetője életének 76. évében méltósággal viselt, súlyos betegség következtében elhunyt.

Erős István Kaposváron született 1940. december 8-án, ahol általános és középiskolai tanulmányait is végezte.

1965-ben szerezte meg gyógyszerészi oklevelét a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, majd ugyanebben az évben egyetemi státuszra került a Gyógyszertechnológiai Intézetben.

Egész élete során hűséges maradt az Alma Mater-hez. Gyógyszerész doktori fokozatot szerzett 1969-ben, majd 1973-ban gyógyszertechnológus szakgyógyszerészi vizsgát tett. 1976-ban szerezte meg a gyógyszerészeti tudomány kandidátusa tudományos fokozatot, majd 1994-ben az MTA doktora címet. 1995-ben habilitált és átvette egyetemi tanári kinevezését.

Erős Professzor Úr 1995 és 2005 között, 10 éven keresztül vezette a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai Intézetét. Irányította az intézet oktató és kutató munkáját, támogatta a munkatársak szakmai előmenetelét. Példamutató módon szakmai önképzését vezetőként is folytatta; az elsők között szerzett minőségbiztosítás szakvizsgát az új szakképzési rendszerben.

A Gyógyszerésztudományi Kar dékán-helyetteseként (1993-1997), majd dékánjaként (1997-2000) a Kar egészének jólétén dolgozott a szegedi gyógyszerészképzés fejlesztése céljából

A dékáni tisztséget követően továbbra is vezető szerepet vállalt a Kar Szakképzési és Továbbképzési Tagozat igazgatójaként (2000-2007). A karunkon működő Gyógyszertudományok Doktori Iskola alapítója és a Gyógyszertechnológiai program vezetője volt 1996 és 2010 között. Elnöke volt a kari Habilitációs Szakbizottságnak (2000-2006), valamint kiemelendő a kari vezetői szerepek mellett az a szolgálat, amit a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumi tagjaként végzett. 2010-ben átvette a Prof. emeritus címet és a Gyógyszertechnológiai-, majd a jogutód Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetben folytatta oktató és kutató munkáját, ameddig egészsége ezt lehetővé tette.

52 évet töltött a gyógyszerészeti felsőoktatásban; megkapta a „legjobb előadó” kitüntető címet, tudományos diákköri témavezetői munkásságáért pedig „Mestertanár” kitüntetésben részesült.

A Gyógyszertechnológia főtárgy mellett számos kurzust elsőként vezetett be és honosított meg a magyar, illetve a szegedi gyógyszerészképzésben; jegyzeteket szerkesztett és írt; pedagógiai módszertani fejlesztésekkel gazdagította és fejlesztette a képzés minőségét.

A graduális képzés mellett vezetője és aktív résztvevője volt a Kar poszt-graduális képzéseinek, mind PhD témavezetőként, mind a szakképzések előadójaként és vizsgáztatójaként.

A szakmai tudás naprakészségét mindenek előtt tartva, a tudás megosztás a praktizáló gyógyszerészkollegák felé egész pályája során szívügye; szívesen vállalta a részvételt és a szervezést és minden adódó lehetőséget felhasználva vett részt továbbképzéseken.

Erős Professzor Úr a névadója az immár hagyományossá vált szegedi „7 csillagos gyógyszerész” kötelező szinten tartó továbbképzésnek.

Kutatási tevékenységében kiemelt hangsúlyt kapott az új gyógyszerformák tervezése; a gyógyszerformák szerkezetének, stabilitásának és gyógyszerleadásnak kutatása: vízoldékony polimerek gélképzésének vizsgálata; polimerekből gyógyszertartalmú mikro- és nanorészecskék előállítása; makro-, mikro, összetett- és gélemulziók kutatása; bőrgyógyászati gyógyszerformák terápiás hatásának optimálása; rossz vízoldékonyságú hatóanyagok szolubilizálása és mikrokapszulázása; mikrorészecskék és nanorészecskék vizsgálata.

A Gyógyszertehnológiai Intézet kutatásainak vezetése mellett 2010-ig irányította a reológiai kutatócsoport munkáját.

Kutató munkáját több mint 300 dolgozat, 255 előadás, 5 szerkesztett könyv, 3 könyvfejezet fémjelzi. Több mint 48 ipari kutatási témának volt a vezetője, OTKA és egyéb (RET, GVOP) projektek résztvevője, valamint 2 szabadalom társszerzője.

Erős Professzor Úr a gyógyszerészeti közéletbe friss diplomásként kapcsolódott be a Magyar Gyógyszerészeti Társaságba (jelenleg Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, MGYT) történő belépésével. Ebben a szervezetben betöltötte a Gyógyszertechnológiai Szakosztály mb. elnöke (2003-2004), az Országos vezetőség tagja és a Csongrád Megyei Szervezet elnöke (2000-2004) tisztségeket. 2004 és 2006 között tudományos és továbbképzési alelnökként tevékenykedett, majd 2006 és 2008 között a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke vezetői feladatokat látta el.

A szakmai érdekképviselet iránti személyes elkötelezettsége révén aktív szerepet vállalt a Magyar Gyógyszerészi Kamarában; tagként annak megalakulása óta, majd az országos elnökségben végzett munkával (1998-2002), illetve az utóbbi időszakban a Felügyelő Bizottság elnökeként és az Oktatási Bizottság aktív vezetőjeként, közreműködőjeként.

A tudományos közéletben történő tevékenysége a Magyar Tudományos Akadémia munkacsoportjaiban, bizottságaiban is megjelenik: az MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottságának tagja (1996-), az MTA Kémiai Tudományok Osztálya Kémia Doktori Bizottság tagja (1998-2006), illetve az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Gyógyszerészeti Szakbizottságának elnöke (1996-2005), valamint az ez évi választásokig a Minker Emil Orvos-, és Gyógyszerészet-történeti Munkabizottság titkára.

Elismerései közül kiemelendőek: Kiváló Gyógyszerész (Népjóléti Miniszter, 1990), Gyógyszerészetért – életműdíj (Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, 2000), Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje (2002), Szebellédy László emlékérem, (2004, MGYT), Hincz György emlékérem (2006, MGYT, Gyógyszer-technológiai Szakosztály), Batthyányi Strattmann László emlékérem (Egészségügyi Miniszter, 2007), Életműdíj (Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztésért Alapítvány, 2008), Kazay Endre emlékérem (MGYT, 2009), Tantus Amor Operis Pharmaciae (MGYK, 2010), MGYT tiszteletbeli elnök (2010), Nikolics Károly emlékérem (MGYT, Gyógyszertechnológiai Szakosztály, 2010), Spergely Béla emlékérem (MGYT Gyógyszeripari Szakosztálya, 2015).

Szeged, 2017. június 06.

összeállította:

Csóka Ildikó

intézetvezető egyetemi docens

Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet