Elhunyt Prof. Marton Sylvia egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetének egykori intézetigazgatója

2020. március 7-én elhunyt Marton Sylvia egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetének egykori intézetigazgatója. Halálával olyan professzor távozott, aki a mindennapokban nemcsak ismereteinek átadására törekedett, hanem hivatása szeretetét is igyekezett közvetíteni. Szakmai tapasztalatait fáradhatatlan lelkesedéssel osztotta meg diákjaival és munkatársaival egyaránt.

Egyetemi tanulmányait a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 1972-ben fejezte be. A diploma megszerzését követően, a Chinoin Gyógyszergyárban eltöltött egy év után az egyetem Gyógyszerészeti Intézete szolgált helyként szakmai pályája számára. 1977-ben lett gyógyszerészdoktor, 1980-ban gyógyszertechnológus szakgyógyszerész. 1998-ban szerzett kandidátusi fokozatot, 1994-ben kapott habilitált doktori címet, majd 1995-ben egyetemi tanári kinevezést nyert. 5 éven át, 1998 és 2003 között volt az Intézet igazgatója.

Kutatásai elsősorban a biofarmácia és farmakokinetika területeire, in vitro modellek alkalmazására, illetve szabályozott hatóanyag-felszabadulású rendszerek formulálására, pl. transzdermális terápiás rendszerekre irányultak. Eredményeit és alkotómunkáját 61 tudományos folyóiratcikk, 2 társzerzőkkel együtt írt könyv és számtalan konferencia előadás fémjelzi.

A Biofarmácia és Gyógyszertechnológia tantárgy oktatása mellett részt vett a Gyógyszerinnováció tárgy bevezetésében, illetve új speciálkollégiumot hirdetett meg A kozmetológia biofarmáciai vonatkozásai címmel. Rendszeresen vezetett tudományos diákköri munkát és számos diplomamunkának volt konzulense. Szívügyének tekintette a gyógyszerészek szak-, és kötelező továbbképzéseit. Témavezetése alatt három fiatal kolléga szerzett PhD fokozatot.

Oktatói és tudományos munkássága mellett jelentős közéleti tevékenységet is végzett. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszertechnológiai Szakosztály vezetőségében több évtizeden át vállalt tevékeny szerepet, 1993 – 2004 között alelnök is volt. Közreműködött számos konferencia szervezésében, illetve az azóta hagyománnyá vált Gyógyszertechnológiai Kollokvium rendezvények elindításában. A Magyar Gyógyszerész Kamara alapító tagja, 17 évig választott elnökségi tagja volt. Megalapítója és elnöke volt az Oktatási Bizottságnak, valamint folyamatosan budapesti és országos küldöttként is tevékenykedett.

Eredményeit és munkásságát számos elnyert kitüntetés fémjelzi, így a 2015-ben kapott Hintz György Emlékérem és a 2019-ben elnyert Pro Pharmaciae Díj.

Hosszantartó betegsége során küzdelmes és embert próbáló feladatát méltósággal és erőt mutatva teljesítette az elmúlt két évtizedben. Egykori tanítványa számára azonban könnyen felidézhető az a TDK témavezető, aki őszintén és lelkesen örült együtt a közös eredményeknek, így pl. 1987-ben a fejlesztett farmakokinetikai számítógépes oktató programok hazánkban első bevezetéséhez. Prof. Marton Sylvia személyében érzékeny és felelős kollégát vesztettünk el, akinek segítőkészségére és tanácsaira mindig számíthattunk.

Professzor Asszony, kedves Sylvia! Emléked őrizzük, előremutató útmutatásaid, lelkesítő szavaid és derűs mosolyod tovább élnek bennünk! Isten Veled és Béke Poraidra!

Prof. Dr. Antal István, intézetigazgató
Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézet