European Medicines Days 2022 – beszámoló

2022. június 1-3. között került megrendezésre Leidenben a „European Medicines Days 2022”, a EUFEPS (European Federation for Pharmaceutical Sciences) éves kongresszusa társszervezésben a holland innovatív gyógyszerkutatási szervezettel, a Figon-nal. A kongresszus programja igen gazdag és változatos volt, felölelve a gyógyszerkutatás és -engedélyezés számos aktualitását. Plenáris előadást tarott többek között a 2019. év egyik Nobel díjasa, Prof. Ben Feringa (Smart medicines and sustainability) és Dr. Emer Cook, az EMA ügyvezető igazgatója (Regulatory innovation and preparedness). A konferencia programjában 20 parallel szekció mellett poszterszekció és -verseny is szerepelt. Az egyik szekció meghívott előadójaként Prof. Helyes Zsuzsanna akadémikus tartott nagyon érdekes előadást egy, a klinikai vizsgálatok első fázisát sikeresen teljesítő gyógyszerjelöltről (Preclinical development of a novel multi-target drug candidate for neuropathic pain: an example for successful university-industry collaboration). A kongresszuson nyolc PhD hallgató mutatott be posztert Magyarországról (Debrecenből öt, Szegedről kettő és Budapestről egy doktorandusz). A kongresszus tudományos bizottságának munkájában részt vett Prof. Szökő Éva, Társaságunk elnöke, a EUFEPS Végrehajtóbizottságának tagja, aki a kongresszus két szekciójában volt üléselnök, emellett a poszterszekció egyik bírálója, valamint a EUFEPS „Nők a gyógyszertudományban” díj zsűrijének tagja.

A kongresszust megelőzően került sor a EUFEPS Tanácsának ülésére. Társaságunk képviseletében Prof. Szökő Éva és Prof. Bácskay Ildikó itt mutatta be pályázatunkat a 2024. évi EUFEPS éves kongresszus megrendezésére, amit centenáriumi, ünnepi CPH kongresszusunkkal közös rendezvényként tervezünk. Pályázatunkat a Tanácsülés elfogadta. Sor került a Végrehajtóbizottság új tagjainak megválasztására is. 2023-tól a Végrehajtó Bizottság tagja lesz Bácskay Ildikó, Társaságunk képzésért felelős titkára (Szökő Éva mandátuma az év végén lejár).

A Council 2022. évi ülésének résztvevői