Fiatal Kutatók Akadémiája tagfelvételi pályázat

Tisztelt Fiatal Kollégák!

Az alábbiakban a Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) pályázati felhívását tesszük közzé a 2022-2027 közötti periódusra szóló tagfelvételről. Figyelem: a pályázat határideje 2022. február 4., dél 12 óra.

Sikeres pályázást kívánunk:
MGyT IB


Tisztelt Fiatal kollega!

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) tagfelvételi pályázatot hirdet a 2022-2027 közötti periódusra. Az FKA egy nemzetközi minták alapján, 2019-ben alapított, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közfeladataival összhangban működő, alulról szerveződő tudományos társaság. Az FKA 2021-től az MTA társult szervezete, annak testületeivel és tudományos osztályaival szorosan együttműködve részt vesz az MTA tudományos közéleti tevékenységében.

Az FKA tevékenysége jelenleg három fő területre összpontosít:

  • a tudományos kiválóság elősegítése (a tehetséges fiatalok motivációjának felkeltése és fenntartása a tudományos pályán, a tudományos életpálya népszerűsítése, példamutatás, mentorálás),
  • a hazai fiatal (45 év alatti) kutatók érdekeinek képviselete hazai és nemzetközi szinten, melynek szerves része a fenntartható kutatói életpályamodell kidolgozása, illetve a tudományos pályán érzékelhető egyenlőtlenségek enyhítése,
  • a tudomány és a társadalom közötti kommunikáció erősítése igényes és hiteles tudománykommunikációs stratégiák meghonosítása, illetve a fiatal kutatók ezen a téren való professzionális képzése által.

A tagválasztás szempontjai: tudományos kiválóság és a tagság keretében tervezett tevékenység.

A pályázat célja az FKA tagság elnyerése meghatározott időtartamra, 5 évre. A jelen tagválasztás során 12 fő nyerhet felvételt az FKA-ba, tagságuk kezdő dátuma 2022. május 1.

A jelenlegi tagok listája a https://mta.hu/fka/tagsag-109523 oldalon tekinthető meg. A tagok az FKA-hoz kötődő tevékenységüket oktatási-kutatási kötelezettségeik mellett, társadalmi munkában végzik.

A pályázat meghirdetésének időpontja: 2022. január 3.

Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik:

  • az MTA köztestületének tagjai legkésőbb 2021. november 1. óta,
  • 12 évnél nem régebben (2010. január 1. után) szerezték első PhD fokozatukat,
  • a taggá válás évében nem töltik be 41. életévüket (1982. január 1. után születtek),
  • maximum 5 év korkedvezmény vehető igénybe gyermekvállaláshoz kapcsolódóan kiesett kutatóidő (gyermekenként maximum 2 év), tartós betegség, illetve egyéb, igazolható egyéni körülmény fennállása esetén. (A korkedvezményt igénybe vevő pályázók is mindenképpen 1977. január 1. után születtek, első PhD fokozatukat pedig 2005. január 1. után szerezték.)

A fenti feltételeknek megfelelő, FKA tagságra pályázni kívánó kutatók 2022. január 3. és 2022. február 4. déli 12:00 óra között pályázhatnak elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/fka_2022/ oldalon érhető el.

A pályázatok a jelen pályázati felhívás közzétételétől kezdődően, legkésőbb 2022. február 4-én déli 12:00 óráig nyújthatók be.

A pályázati kiírás elérhető itt: https://mta.hu/fka/nyilt-palyazati-felhivas-a-fiatal-kutatok-akademiaja-tagsagra-2022-111891.

Kérem, hogy a fenti pályázati lehetőséget fiatal kollégáihoz eljuttatni szíveskedjen.

Üdvözlettel,

Dr. Fröhlich Georgina
Az FKA Kommunikációs Bizottságának koordinátora