Frissen végzett gyógyszerészek köszöntése

Kedves frissen végzett Kollégák!

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) Elnöksége és Ifjúsági Bizottsága szeretettel gratulál Önöknek a megszerzett gyógyszerészdoktori diplomájukhoz!

Az MGYT már negyedik éve egy olyan Évkönyvvel kedveskedik minden frissen végzettnek, amely emléket állít a diplomáig vezető, nehézségekkel és élményekkel teli útnak. Bízunk benne, hogy ezt az Évkönyvet évek múltán is öröm lesz lapozgatni!

Kapcsolatépítés

Az egyetemi évek végével megszűnik egy több éven át összetartó közösség. Az MGYT kiváló eszköz és fórum ahhoz, hogy a frissen végzettek kapcsolatokat építsenek hasonló érdeklődésű kollégáikkal. A pályakezdés utáni években kiépülő szakmai kapcsolatok az egész karrier során meghatározóak lehetnek – érdemes hát kihasználni az MGYT tagok számára rendelkezésre álló lehetőségeket!

Bátran állíthatjuk, hogy a Társasághoz tartozás, megtisztelő volta mellett, számos közvetlen és közvetett előnyt jelent. Az éves tagsági díj jelenleg mindössze 6000 Ft, és ez a továbbképzéseken, konferenciákon való kedvezményes részvétel lehetőségével bőven megtérül. Azoknak, akik graduális vagy doktori képzésben vesznek részt, a tagdíj még ennél is kedvezőbb, mindössze évi 1800 Ft. A belépéssel kapcsolatos regisztráció egyszerűen, online is elvégezhető.

A Társaság minden évben több gyógyszerészeti eseményt rendez, amelyek szakmaiságuk mellett találkozási és kikapcsolódási lehetőséget is jelentenek a kollégák számára. Elsőként említjük ezek között a Rozsnyay Mátyás Emlékversenyt, amely a 35 év alatti korosztály találkozóhelye, és rangos előadói fóruma. Ezen az eseményen a közforgalmú- és kórházi ellátásban, valamint a gyógyszerhatóságnál és gyógyszer-nagykereskedelemben dolgozó fiatal gyógyszerészek találkoznak, hogy megosszák egymással szakmai tapasztalataikat, illetve együtt mulathassanak. Hasonlóan színvonalas eseményt jelent az ipari és egyetemi kutató-fejlesztő ifjúság számára kétévente rendezett Clauder Ottó Emlékverseny.

Egész évben bőségesen lehet válogatni a különböző konferenciák, terepgyakorlatok, szabadegyetemek, és az egész országot lefedő továbbképzések közül. A programokon, továbbképzéseken a Társaság tagjai (összességében általában az éves tagdíj összegét meghaladó) kedvezményekben részesülnek. Egyes rendezvényeken (pl. farmakobotanikai terepgyakorlat, Clauder Ottó Emlékverseny előadóként) a részvétel ingyenes.

 

Továbbképzés

Az MGYT, mint a gyógyszerésztudományokat művelőket összefogó szervezet, a gyógyszerész-továbbképzések szervezésében kulcsszerepet tölt be. Rendszeresen tartunk országszerte továbbképzéseket, amelyek a gyógyszerésztudományok minden területére kiterjednek. Honlapunkon keresztül tematikus e-learning továbbképzések érhetőek el, a Gyógyszerészet című szaklapban pedig rendszeresek a továbbképző cikkek, amelyek elolvasásával és a kapcsolódó teszt kitöltésével kreditpontok szerezhetőek. Bár közhelyes, de igaz: a jó gyógyszerész kötelessége az élethosszig tartó tanulás. És ez nemcsak azért van így, mert a gyógyszerkincs, a gyógyszerésztudományi ismeretek folyamatosan megújulnak, hanem azért is, mert a gyógyszerészi működési engedély feltétele nemcsak a kamarai tagság, hanem a továbbképzéseken való rendszeres részvétel. Az MGYT missziója, hogy ez ne kellemetlen kötelesség, hanem élményszerű, az érdeklődési körnek megfelelő ismeretbővítés legyen. A továbbképzés (és szakképzés) lehetőségeiről itt található bővebb tájékoztató.

 

Folyóiratok

A szakmai művelődést, a gyógyszerész közélet eseményeiről a tájékozódást színvonalas, magyar és angol nyelvű gyógyszerészeti folyóiratok segítik. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság lapja a havonta megjelenő, a szakmai cikkek és aktualitások mellett sok érdekességet, híradást is tartalmazó, színesen szerkesztett Gyógyszerészet, amelynek archívuma itt érhető el. A hazai és nemzetközi tudományos eredmények iránt érdeklődőknek pedig jó szívvel ajánljuk az Acta Pharmaceutica Hungarica (APH) című szaklapot. A Gyógyszerészet és az APH is előfizethető az MGYT honlapján keresztül.

 

Az MGYT tagság előnyei:

 • a szakmai kapcsolatépítés első számú helye
 • érdeklődési körnek megfelelő szakosztályok/szervezetek és rendezvények
 • ingyenes webináriumok
 • minőségi továbbképzések személyesen és online
 • a tagsági díj megtérül a tagoknak kedvezményes árú és ingyenes rendezvények révén

Az MGYT-n belül az Ifjúsági Bizottság kiemelt feladata a fiatal kollégák összefogása, az érdeklődésüknek és igényeiknek megfelelő programok szervezése, kezdeményezéseik támogatása. Bár azok, akik a diplomázás után további (graduális vagy doktori) tanulmányokat folytatnak, kedvezményes tagdíjra jogosultak, minden fiatal gyógyszerész az MGYT teljes jogú tagjává válhat. Ennek költsége havi néhány száz forint – a tagsággal elérhető előnyök ehhez képest nagyon jelentősek. Aki MGYT tag, bizton számíthat az IB segítségére. Sőt, ha a jelentkezéssel, vagy az MGYT-vel kapcsolatban bármilye kérdés felmerül, érdemes kapcsolatba lépni tájékoztatásért, segítségért az IB-vel.

Bízunk benne, hogy Önt is a tagjaink között üdvözölhetjük! A belépéssel kapcsolatos regisztráció egyszerűen, online is elvégezhető.

 

Szakképzés és továbbképzés

A kötelező továbbképzési rendszerbe történő belépéshez regisztrálni kell valamelyik gyógyszerészképző Egyetem Szak- és Továbbképzési központjában. Ezt követően a továbbképzéseken gyűjtött pontok a Gyógyszerészek Folyamatos Továbbképzéseinek (GYOFTEX) nyilvántartásában követhetőek nyomon, ugyanitt lehet tájékozódni az ország összes továbbképzéséről, és jelentkezésre is lehetőség van.

 • Az ötéves ciklus során összesen 250 pontot kell összegyűjteni (a) kötelező szintentartó továbbképzés(ek)en, (b) szabadon választható elméleti továbbképzéseken, és (c) gyakorlati továbbképzésen. Egy évben szakképesítésenként 100 pontnál több elméleti pontérték nem ismerhető el.
 • Kötelező szintentartó továbbképzés: minimum 50 pontot kell ilyen továbbképzés teljesítésével megszerezni. A továbbképzési időszak alatt egy kötelező szintentartó továbbképzés a továbbképzésre kötelezett számára térítésmentes.
 • Szabadon választható elméleti továbbképzés: különböző tanfolyamok, továbbképzések, tanulmányutak, szakirányú tudományos tevékenység minősülhet ilyen képzésnek. Például az MGYT által szervezett továbbképzéseken és különféle rendezvényeken is szerezhetők ilyen pontok.
 • Gyakorlati továbbképzés: A szakma gyakorlásáért évi 20 pont jár, periódusonként legalább 60 pontot kell így szerezni.
 • Kisbabát vállaló hölgyeknek és doktori képzésben résztvevőknek jó hír, hogy számukra az ötéves időtartam egy cikluson belül egy alkalommal, legfeljebb három évre meghosszabbítható!
 • További részletek a szakképzést szabályozó 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendeletben olvashatóak, amelyet a gyoftex.hu honlap „jogszabályi háttér” menüpontjában olvashattok.

Adott továbbképzési időszakban PhD fokozat megszerzése esetén a továbbképzési időszak elméleti része teljesítettnek minősül. Szakképesítés megszerzése esetén pedig a továbbképzési időszak teljes egészében teljesítettnek minősül. Már csak ezért is jó szívvel ajánlhatjuk a gyógyszerészképző helyeken folyó szakképzést, amely során költségtérítéses vagy államilag finanszírozott rendszerben szakképesítéstől függően három-öt év alatt szakirányú képzettség szerezhető. További információkért a képzőhelyek Szak- és Továbbképzési Központjait célszerű felkeresni:

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Szak- és Továbbképzési Központ

4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. Pf.:15.

Tel.: 06 (52) 258 013

Semmelweis Egyetem

 Szak- és Továbbképzési Csoport

1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. fszt. 16/I.

Tel.: 06 (1) 266 8411

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar

Szak- és Továbbképző Központ

7624 Pécs, Szigeti út 12. elméleti tömb III. emelet

Tel.: 06 (72) 512 681

Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar

Szak- és Továbbképzési Tagozat

6720 Szeged, Eötvös u. 6.

Tel.: 06 (62) 544 917

 

Alap- és működési nyilvántartási szám

Egészségügyi tevékenységet önállóan csak a működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet. A működési nyilvántartásba vétel egyik feltétele az ún. alapnyilvántartásban való szereplés. Az alapnyilvántartásba friss diplomásként mindenki automatikusan bekerül, ezzel kapcsolatban nincs semmilyen teendő. Az alapnyilvántartási számot (melynek birtokában felügyelet melletti egészségügyi tevékenység végezhető) az Országos Kórházi Főigazgatóság oldalán tekinthető meg (némi időbe kerül a diplomázás után, míg rendszerbe vesznek valakit). A működési nyilvántartásba vételt az Országos Kórházi Főigazgatóság Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság honlapjának “Elektronikus kérelem formanyomtatvány” aloldalán megtalálható formanyomtatvány segítségével kérelmezhető. Minden további ezzel kapcsolatos információ is megtalálható az oldalon.

 

Magyar Gyógyszerészi Kamara

A Kamara a magyar gyógyszerészet legnagyobb taglétszámú szervezete, amely szakmai érdekvédelmi szerepet tölt be. A kamarai tagság kötelező a Magyarországon egészségügyi tevékenységet végző gyógyszerészek számára, egyben a működési nyilvántartási szám megszerzésének feltétele is. A Kamaráról további információkat itt találhattok, ahonnan a tagfelvételi kérelemhez szükséges nyomtatvány is letölthető.

 

Az MGYT Ifjúsági Bizottsága

Az Bizottság feladata a fiatal gyógyszerészek szakmai, szakképzési és tudományos működésének figyelemmel kísérése és támogatása. Más szavakkal: azért vagyunk, hogy titeket segítsünk. Szeretnénk a hivatás megújulásának, közösségé válásának katalizátora, a fiatal gyógyszerészek magukra, hivatásukra és egymásra találásának motorja lenni. Álmunk a felkészült, határozott, önzetlen és tevékeny, az emberi közösség legteljesebb értelemben vett egészségét szolgáló, fiatal magyar gyógyszerészet. Közvetítésünkkel a Társaság honlapjára kifejezetten a fiatal gyógyszerészek számára érdekes tartalmak is felkerülnek, számos, hasznos információ, hír, pályázat, esemény található rajta. Ha fontosnak találsz megosztani valamit, ne habozz, küldd el nekünk, számítunk a véleményedre, közreműködésedre!

Ha bármi kérdése lenne a fent leírtakkal kapcsolatban, forduljon bátran az Ifjúsági Bizottsághoz, készséggel állunk rendelkezésére. Szívesen segítünk például Rozsnyay versenytémát, konzulenst találni, illetve, ha tudunk, bármi másban is.

Az MGYT Ifjúsági Bizottságának elérhetősége:  ib@mgyt.hu