Gyógyszerészek világnapja

Gyogyszereszek vilagnapja 2016 kis logo

Rajzpályázat • Szelfipályázat

Az elmúlt évhez hasonlóan, az idén is szeptember 25-én ünnepeljük a „Gyógyszerészek Világnapját”.

 

 

 

 

{tab Felhívás}

Tisztelt gyógyszertárat vezető kollégák, kedves gyógyszertárban dolgozó munkatársak!

Az elmúlt évhez hasonlóan, az idén is szeptember 25-én ünnepeljük a „Gyógyszerészek Világnapját”.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöksége 2016-ban országos és megyei színhelyeken és médiacsatornákon keresztül kívánja felhívni a lakosság figyelmét a gyógyszerészi szerepvállalás fontosságára.

Ebben az évben a „Gyógyszerésze gondoskodik Önről” mottóval mutatjuk be a gyógyszerészi hivatás szakmaiságát, emberközeliségét és elkötelezettségét az egész család egészségének megőrzése és szükség esetén a betegségek mielőbbi gyógyítása területén, az egészségügyben dolgozó társszakmákkal együttműködésben.

A világnap logója letölthető a www.mgyt.hu honlapról, amit felhasználhatnak a gyógyszertári felületeken és/vagy névkitűzőként, stb. Szívesen fogadjuk és felhelyezzük honlapunkra, amennyiben megosztják kollégáikkal egyéni megoldásaikat.

A világnaphoz kapcsolódóan a betegeket/patikai vásárlóközönséget pályázatokkal kívánjuk megszólítani: a legfiatalabb korosztály számára rajzpályázatot, míg a fiatalok és felnőttek számára szelfipályázatot hirdettünk meg. Megyénként a három legjobbnak ítélt rajz/festmény (korosztályonként), illetve szelfi készítője díszoklevélben részesül. Kategóriánként az országos legjobb tíz helyezett alkotást ezen felül díjazzuk, és megjelentetjük online felületeken is. A pályázat teljes felhívása megtalálható Társaságunk honlapján és Facebook-oldalán, továbbá partnereink (Galenus Kft., Hungaropharma Zrt.) online felületein is. Támogatásul a gyógyszertárban kihelyezendő, a pályázatokra felhívó plakát készült, melyet a Hungaropharma Zrt. e levéllel együtt juttatott el Gyógyszertáruk részére. Ezúton is hálásan köszönjük a Hungaropharma Zrt. segítségét! Kérjük a kollégákat, népszerűsítsék kezdeményezésünketés tegyék ki a pályázati felhívásokat tartalmazó plakátot a gyógyszertárban a belépők számára jól látható helyre, valamint fogadják az érkező pályázatokat!

Benyújtás módja: A gyermekrajzokat/festményeket (A/4 méretben elkészített), illetve szelfiket a pályázóknak az adott patika részére kell eljuttatniuk 2016. szeptember 5.-ig. (A rajzok/festmények esetén természetesen eredeti formájukban, a szelfik esetén pedig az adott patika igényei szerint kinyomtatott és/vagy elektronikus formában történik a benyújtás.)

Értékelés: A szelfipályázatra beérkezett összes alkotást egyben, míg a gyermekrajz-pályázatra benyújtott alkotásokat három korosztályban (0-5 év, 6-9 év, 10-14 év) értékeljük. A beérkezett alkotások közül a patika munkaközössége választja ki azt a legfeljebb három, általa legjobbnak ítélt szelfit, illetőleg korosztályonként legfeljebb három legjobb gyermekrajzot/festményt, amelyeket elektronikus (scannelt) formában szeptember 12.-ig továbbít a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság adott megyei szervezetéhez. Megyéjük MGYT elnökének elérhetőségeit megtalálják honlapunkon: (www.mgyt.hu). Az adott megyei szervezethez beérkezett alkotások közül a megyei szervezet elnöksége választja ki az általa legjobbnak ítélt hármat-hármat (szelfi, illetőleg korosztályonként gyermekrajz), amelyeket elektronikus formában az MGYT Ifjúsági Bizottságának továbbít szeptember 19-ig. A Bizottság ezek közül javaslatot tesz minden kategóriában a tíz legjobbra, amelyek közül az első három helyezettet a Társaság Elnöksége – a Patika Magazin és a Gyógyszerészet szerkesztőségével együttműködve – választja ki, és a Gyógyszerészek Világnapján hoz nyilvánosságra.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az adott gyógyszertár beteg/vevőköre által benyújtott alkotások közül az adott patika maga válassza, ill. választhassa ki azt a hármat, amelyeket megyei szintre továbbításra méltónak ítél. Bízunk benne, hogy a patikai munkaközösségek a pályázatok fogadását és a bírálati folyamatot a hétköznapi rutint színesítő, örömteli lehetőségként fogják majd megélni, amely egyben lehetőséget is jelent minden patika számára, hogy az eddiginél is szorosabb és személyesebb kapcsolatot alakíthasson ki betegkörével. Ezzel együtt – ismerve gyógyszertárban dolgozó kollégáink leterheltségét – szeretnénk lehetőséget biztosítani arra is, hogy indokolt esetben a bírálati folyamat során az MGYT megyei elnökségéhez segítségért fordulhassanak. Ennek megfelelően – de csak és kizárólag az MGYT megyei elnökével egyeztetve és az ő hozzájárulása esetén, indokolt esetben – a gyógyszertár továbbküldhet a hozzá beérkezett alkotások közül akár kategóriánként legfeljebb tíz darabot is, azonban ebben az esetben ezek közül a legjobb három-három kiválasztásának lehetőségét a megyei szervezetre ruházza át.

A reményeink szerint nagy számban készülő képek révén szeretnénk visszajelzést kapni arról, hogyan látják a gyógyszerészi munkát a körülöttünk élők, azok, akiknek a szolgálatára esküt tettünk.

A fent említett pályázatokon túl egyeztetés kezdődött a Világnap nagy nyilvánosság számára való bemutatásáról is, amivel kapcsolatban a későbbiekben tájékoztatjuk, illetőleg tájékozódhat. A további országos és regionális programok, média megjelenések előkészületei is megkezdődtek, melyekről folyamatos tájékoztatással leszünk honlapunkon és Facebook közösségi oldalunkon (facebook.com/Magyar-Gyógyszerésztudományi-Társaság). Megyei szervezeteink munkatársai is felveszik Önökkel a kapcsolatot annak érdekében, hogy támogatást adjanak a regionálisan megrendezni kívánt rendezvények, sajtómegjelenések stb. szervezésében.

Az MGYT megyei szervezeteinek elérhetősége ezen a linken megtalálható.

{tab Rajzpályázat}

Patikai gyermekrajz-pályázat a Gyógyszerészek Világnapjára

Hogyan tekint gyermeke a Patikai munkára, a gyógyszerészekre? Hozza be rajzát a kedvenc Patikájukba, adja le gyógyszerészének és máris eséllyel indulhatnak a számos nyeremény egyikéért!

Részletes Felhívás:

Kedves Betegek, Kedves Patikai Vásárlóközönség!

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszerellátási (Megyei) Szervezetei és Ifjúsági Bizottsága közös Rajzpályázatot Hirdetnek, amely nyitva áll minden, 14. életévét be nem töltött gyermek, ill. tinédzser előtt, aki (vagy akinek a szülője/törvényes gyámja) bármely, a kezdeményezésünkhöz csatlakozó magyarországi gyógyszertárba betér. A rajzpályázat célja a gyógyszertárba betérő legfiatalabb korosztály patikával, gyógyszerészettel kapcsolatos pozitív élményeinek, illetve a gyógyszerészükkel ápolt jó kapcsolatuknak a megismerése és megismertetése. A pályázat támogatói a Hungaropharma Zrt., valamint kizárólagos médiapartnerünk, a Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft., a Patika Magazin, valamint a „Bébik, Kicsik és Nagyok” c. magazin kiadója.

Díjazás: A beérkezett alkotásokat három korosztályban (0-5 év, 6-9 év, 10-14 év) értékeljük, a legjobb alkotásokat közzétesszük Társaságunk Honlapján, illetve Facebook-oldalán, a „Bébik, Kicsik és Nagyok” c. magazin online felületén, és nyomtatott verziójában, illetve a Horizont magazinban is, továbbá fenntartjuk a jogot, hogy adott esetben Társaságunk folyóiratában, a Gyógyszerészetben is megjelentethessük azokat. Megyénként, a korosztályonként három legjobbnak ítélt rajz/festmény készítője díszoklevélben részesül. Korosztályonként az országos legjobb tíz helyezett alkotást ezen felül 1000 Ft értékű kultúra utalvánnyal díjazzuk, és megjelentetjük a fenti online felületeken is. Korosztályonként az országosan legjobb harmadik, második és első helyezett alkotások díja 5000, 10000 és 20000 Ft összegű lego vásárlási utalvány. Ezen felül kororsztályonként az országosan második helyezettek (szülei) 5000 Ft értékben választhatnak könyvet a Galenus Kft. Webshopjáról, az országosan első helyezett alkotás készítőjének további jutalma pedig 7500 Ft értékű kultúra utalvány, valamint egyéves „Bébik, Kicsik és Nagyok” c. magazin előfizetés.

Szabályok: A pályázaton olyan, A/4-es méretű rajzokat/festményeket lehet benyújtani, amelyek valamilyen módon a következő címszavakhoz kötődnek: „Én és a gyógyszerészünk”, „Én és a kedvenc gyógyszertárunk”, „Én és a gyógyszerészet”. Az elkészült rajzoknak/festményeknek valamelyik kategóriához kötődnie kell, azonban természetesen lehet (és érdemes is) őket valamilyen fantáziadús címmel is ellátni. Fontos szabály, hogy egy pályázó legfeljebb öt darab rajzot vagy festményt nyújthat be a pályázatra, szülője/törvényes gyámja hozzájárulásával. A rajzok, festmények bármilyen technikával készülhetnek, ezzel kapcsolatosan nem teszünk megkötést. Fontos ugyanakkor, hogy minden beküldött rajz/festmény csakis a benyújtó saját és eredeti alkotása lehet, és azon – célszerűen a hátoldalán – az alkotó (és szülője/gondviselője) alábbiakban felsorolt személyes adatait fel kell tüntetni (a személyes adatokat a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság kizárólag a pályázatok elbírálásával és az esetleges nyeremények kifizetésével kapcsolatosan, az e tevékenységekhez feltétlenül szükséges ideig és módon kezeli, és ezek befejeztét követően haladéktalanul törli). Az alkotások (hátoldalán) olvashatóan feltüntetendő a pályázó (az alkotó, valamint a szülő, gondviselő) neve, születési helye, ideje, édesanyja leánykori neve, amennyiben van, adóazonosító jele, telefonos és/vagy email elérhetősége, valamint a levelezési név és cím. A beküldéssel minden résztvevő (illetve nevében szülője/törvényes gyámja) elismeri és garantálja, hogy a benyújtott alkotás a gyermek saját, teljesen eredeti alkotása, és hogy a feltüntetett életkor-adat valós. A résztvevő elfogadja, hogy a Társaság a díjazott alkotásokat közzéteheti, ismeretterjesztő vagy promóciós céllal megjelentetheti a Társaság honlapján, konferenciáin, kiadványaiban és a beküldött pályamunkákból kiállítást is rendezhet a Társaság valamely rendezvényén. (E szabályok bármelyikének megsértése vagy el nem fogadása a pályázatból való automatikus kizárással jár.)

Benyújtás módja:

A rajzokat/festményeket az adott patika részére kell eljuttatni 2016. szeptember 5.-ig.

Értékelés: A beérkezett alkotások közül (korosztályonként) a patika munkaközössége választja ki azt a legfeljebb három, általa legjobbnak ítélt képet, amelyet elektronikus (scannelt) formában szeptember 12.-ig továbbít a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság adott megyei szervezetéhez. Az adott megyei szervezethez beérkezett alkotások közül a megyei szervezet elnöksége választja ki az általa (korosztályonként) legjobbnak ítélt hármat, amelyeket elektronikus formában az MGYT Ifjúsági Bizottságának továbbít szeptember 19-ig. A Bizottság ezek közül javaslatot tesz (korosztályonként) a tíz legjobbra, amelyek közül az első három helyezetteket a Társaság Elnöksége – a Patika Magazin és a Gyógyszerészet szerkesztőségével együttműködve – választja ki, és a Gyógyszerészek Világnapján hoz nyilvánosságra.

Beküldési/benyújtási határidő: 2016. szeptember 05.

(Az adott patikához az eredeti példányt, illetve a patika preferenciái szerint esetleg elektronikus (scannelt) formában is, az esetleges további fordulókba történő továbbjutás esetén a patika dolgát megkönnyítendő.) 

Budapest, 2016.07.20., Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság

{tab Szelfipályázat}

Patikai szelfipályázat a Gyógyszerészek Világnapjára

Kattintson egy menő szelfit, ha már betért a patikába, adja le gyógyszerészének és máris eséllyel indul a számos nyeremény egyikéért!

Részletes Felhívás:

Kedves Betegek, Kedves Patikai Vásárlóközönség!

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszerellátási (Megyei) Szervezetei és Ifjúsági Bizottsága közös Szelfipályázatot Hirdetnek, amely nyitva áll minden, a kezdeményezésünkhöz csatlakozó magyarországi gyógyszertárba betérő, 14. életévét betöltött személy előtt. A szelfipályázat célja a gyógyszertárba betérők patikával, gyógyszerészettel kapcsolatos pozitív élményeinek, illetve a gyógyszerészükkel ápolt jó kapcsolatuknak a megismerése és megismertetése. A pályázat kizárólagos médiapartnere a Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft., a Patika Magazin kiadója.

Díjazás: A legjobb alkotásokat közzétesszük Társaságunk Honlapján, illetve Facebook-oldalán, a Patika Magazin Online felületén, és nyomtatott verziójában is, továbbá fenntartjuk a jogot, hogy adott esetben Társaságunk folyóiratában, a Gyógyszerészetben is megjelentethessük azokat. Megyénként a három legjobbnak ítélt szelfi készítője díszoklevélben részesül. Az országos legjobb tíz helyezett alkotást ezen felül 1500 Ft értékű kultúra utalvánnyal díjazzuk, és megjelentetjük a fenti online felületeken is. Az országosan legjobb harmadik, második és első helyezett alkotások díja 5000, 10000 és 25000 Ft összegű kultúra utalvány, valamint 3000, 5000 és 8000 Ft értékben választhatnak könyvet a Galenus Kft. Webshopjáról. Az országosan első helyezett alkotás készítőjét ezen felül egyéves Patika Magazin előfizetéssel is díjazza a Kiadó.

Szabályok: A pályázaton értelemszerűen olyan fotókat, „szelfiket” lehet benyújtani, amelyeken az azt készítő illető is látható, a következő címszavak valamelyikéhez kötődően: „Én és a gyógyszerészem”, „Én és a kedvenc gyógyszertáram”, „Én és a gyógyszerészet”. Az elkészült szelfiknek valamelyik kategóriához kötődnie kell, azonban természetesen lehet (és érdemes is) őket valamilyen fantáziadús címmel is ellátni. Fontos szabály, hogy egy pályázó legfeljebb három darab szelfit nyújthat be a pályázatra. A fotók képminőségével, technikai jellemzőivel kapcsolatosan nem teszünk megkötést. Fontos ugyanakkor, hogy minden beküldött szelfi csakis a benyújtó saját és eredeti alkotása lehet. Érvényes pályázathoz – a fotó benyújtásán túl – szükséges (papíron vagy elektronikus úton) az alábbiakban felsorolt személyes adatok megadása a patika részére. (A megadott személyes adatokat a gyógyszertár és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság kizárólag a pályázatok elbírálásával és az esetleges nyeremények kifizetésével kapcsolatosan, az e tevékenységekhez feltétlenül szükséges ideig és módon kezeli, és ezek befejeztét követően haladéktalanul törli). A pályázathoz megadandó a pályázó (a szelfi készítője) neve, születési helye, ideje, édesanyja leánykori neve, amennyiben van, adóazonosító jele, telefonos és/vagy email elérhetősége, valamint a levelezési név és cím. A beküldéssel minden résztvevő elismeri és garantálja, hogy (1) a benyújtott fotó saját, teljesen eredeti alkotása; (2) ha bármilyen külső tartalmat is használt az alkotás elkészítéséhez, rendelkezett az ehhez szükséges jogokkal, valamint (3) fotójának esetleges publikálása nem sérti semmilyen harmadik fél szerzői jogát, védjegyét, magánéleti- vagy titoktartási jogát. A résztvevő elfogadja, hogy a Társaság a díjazott alkotásokat közzéteheti, ismeretterjesztő vagy promóciós céllal megjelentetheti a Társaság honlapján, konferenciáin, kiadványaiban és a beküldött pályamunkákból kiállítást is rendezhet a Társaság valamely rendezvényén. Kérjük, hogy a benyújtott fotókon termékmegjelenítés ne legyen, illetőleg ha véletlenül előfordulna, a benyújtó elfogadja, hogy az ilyet az esetleges megjelentetés előtt retusálni fogjuk. (E szabályok bármelyikének megsértése vagy el nem fogadása a pályázatból való automatikus kizárással jár.)

Benyújtás módja:

A fotókat nyomtatott és/vagy elektronikus formában az adott patika részére kell eljuttatni 2016. szeptember 5.-ig.

Értékelés: A beérkezett képek közül a patika munkaközössége választja ki azt a három, általa legjobbnak képet, amelyet elektronikus formában szeptember 12.-ig továbbít a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság adott megyei szervezetéhez. Az adott megyei szervezethez beérkezett fotók közül a megyei szervezet elnöksége választja ki az általa legjobbnak ítélt három szelfit, amelyeket elektronikus formában az MGYT Ifjúsági Bizottságának továbbít szeptember 19-ig. A Bizottság ezek közül javaslatot tesz a tíz legjobb fotóra, amelyek közül az első három helyezettet a Társaság Elnöksége – a Patika Magazin és a Gyógyszerészet szerkesztőségével együttműködve – választja ki, és a Gyógyszerészek Világnapján hoz nyilvánosságra.

Beküldési/benyújtási határidő: 2016. szeptember 05.

(Az adott patikához kinyomtatva vagy a patika által meghatározott módon, elektronikus formában.)

{tab Letöltések}

A Gyógyszerészek Világnapja eseményhez kapcsolódó, szabadon felhasználható logók itt letölthetők.

 Gyogyszereszek vilagnapja 2016 kis logo  Gyogyszereszek vilagnapja 2016 matrica 420 74mm

{/tabs}