Gyógyszerészet 2016. március

{tab Tartalom}

Gyogyszereszet 1603 B1

Továbbképző közlemények

[accordion width=”440″]

[item title=”Bombicz Petra: Gyógyszeralapanyagok krisztallográfiai vizsgáló módszerei – GYOGAI. 60. 133–139. 2016.”]

Irodalom

1. Glusker, J.P., Lewis, M., Rossi, M.: Crystal Structure Analysis for Chemists and Biologists. VCH Publisher. New York-Weinheim-Cambridge, 1984.

2. Párkányi L.: Magyar Kémikusok Lapja. 56, 209-213 (2001).

3. Bényei, A., Harmat, V.: Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat. Egyetemi jegyzet, 2013, Budapest-Debrecen.

4. Kálmán A.: Kristálytani alapfogalmak pp. 15-42. és Bombicz P.: Egykristályok előállítása és röntgendiffrakciós vizsgálata. pp. 42-58. in Kristályosítástól a tablettázásig. Anyagvizsgálati módszerek és technológiai eljárások kézikönyve. Szerkesztők: Farkas B., Révész P. Universitas Kiadó, Szeged, 2007.

5. International Tables for X-ray Crystallography Vol C., Editor: Wilson, A.J.C. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London, 1992.

6. Faigel G.: Mire jó a röntgenvonalzó? Mindentudás Egyeteme 6. Kossuth Kiadó, 41-56, 2006.

7. Szent-Királlyi Zsuzsanna: Pordiffrakciós vizsgálatok. Pp. 60-81. in Kristályosítástól a tablettázásig. Anyagvizsgálati módszerek és technológiai eljárások kézikönyve. Szerkesztők: Farkas B., Révész P. Universitas Kiadó, Szeged, 2007.

8. Gørbitz, C.H., Hersleth, H.P.: Acta Crystall. B56, 526-534 (2000).

9. Dunitz, J.D.: X-ray analysis and the Structure of Organic Molecules. Cornell University Press, Ithaka-London (1979).

10. Oszlányi G., Sütő A.: Acta Crystall. A64, 123-134 (2008).

11. Groom, C.R., Allen, F.H.: Angew. Chem. Int. Ed., 53, 662–671 (2014).

12. Parsons S., Flack H.: Acta Crystall. A60, s61 (2004).

13. Bereczki L., Pálovics E., Bombicz P., Pokol G., Fogassy E., Marthi K.: Tetrahedron: Asymmetry 18, 260–264 (2007).

14. Molnár P., Bombicz P., Varga C., Bereczki L., Székely E., Pokol G., Fogassy E., Simándi B.: Chirality 21, 628-636 (2009).

15. Holczbauer T., Fábian L., Csomós P., Fodor L., Kálmán A.: Cryst Eng Comm, 12, 1712-1717 (2010).

16. Bombicz P., Fábián L., Kálmán A.: Egykristály-röntgendiffrakció. pp. 171-222. in: A gyógyszerkutatás műszeres módszerei. Szerkesztő: Sohár Pál. Magyar Kémikusok Egyesülete. Budapest, 2015.

17. Kálmán A., Párkányi L., Argay G.: Acta Crystallogr. B49, 1039-1049 (1993).

18. Kálmán A., Fábián L.: Acta Crystallogr., B63, 411-417 (2007).

19. Lehn, J.M.: Angew. Chem. Int Ed. Engl., 27, 89-112 (1988).

20. Desiraju G.R.: Nature. 412, 397-400 (2001).

21. Ferenczy G.G., Párkányi L., Ángyán J.G., Kálmán A., Hegedűs B.: J. Mol. Struct.: Theochem. 503, 73 (2003).

22. Fábián L., Kálmán A., Argay G., Bernáth G., Gyarmati Z.C.: Chem. Commun. 2114-2115 (2004).

23. Bombicz P., Gruber T., Fischer C., Weber E., Kálmán A: Cryst Eng Comm, 16, 3646-3654 (2014).

24. Bacchi A., Cantoni G., Cremona D., Pelagatti P., Ugozzoli F.: Angewandte Chemie, 50, 3198-3201 (2011).

Bömbicz P: Crystallographic techniques in structural inves-tigation of active pharmaceutical ingredients

In order to understand the physical-chemical properties, the macroscopic characteristics of matter we must know its structure. The first X-ray diffraction experiment in 1912 by Laue opened the way and has revolutionary consequences for all branches of natural sciences: physics, chemistry, biology, earth sciences and material science etc. The paper presents some examples of chemical crystallography, applications of X-ray diffraction in the pharmaceutical sciences. The challenges start with the crystallization of the compound which is the bottleneck of the method. The investigated compounds can be inorganic, organic, organometallic or complex compounds, proteins and viruses. It is possible to determine the absolute configuration of chiral molecules by measuring the anomalous dispersion of X-rays. The crystals are single- or multicomponent systems. Chemically related structures are isostructural or polymorphs. The structural investigations include substituent effects, drug recognition, structure-property correlation and reaction pathways. In the spatially and electrostatically fine-tuned systems the crystal architecture e.g. structural arrangement and intermolecular interactions are adjusted. It requires the understanding of supramolecular effects and crystallographic symmetries. The structural investigations bring us closer to the desired goal to perform crystal engineering and to prepare new materials with desired properties. Being more than 100 years after the first diffraction experiment crystallography is still at the cutting edge of science.

[/item]

[item title=”Petschner Péter, Kulcsár Angéla, Tábi Tamás, Szökő Éva, Bagdy György, Sasvári Ildikó: A diabéteszes neuropátia prevenciója, diagnosztikája és kezelése – I. rész  – GYOGAI. 60. 142–148. 2016.”]

Irodalom

Az irodalomjegyzéket a II. rész végén közöljük. 

Petschner P., Kulcsár A., Tábi T., Szökő É., Bagdy Gy., Sasvári I.: Prevention, diagnosis and therapy of diabetic neuropathy. Part I.

Among the hungarian diabetic population one third, at least 185 000 people, may suffer from diabetic neuropathy. As a serious complication, it is responsible for disabling symptoms, which may considerably impair the quality of life, while the real threats of the disease are realized often too late by the patients. Consequently, preventive efforts have been increased and a wide spectrum of pharmacological interventions were applied in recent years, underlining the increasing role of pharmacists in the prophylaxis and treatment of the disease. The aim of this review is to provide an overview of the characteristics and present the up-to-date possibilities in the diagnosis and therapy of diabetic neuropathies, hoping that these informations will help the pharmacists in achieving a closer collaboration with clinicians in the long-term care of their patients.  

[/item]

[item title=”Kónya Csaba: Vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek és egyéb élettani hatással rendelkező anyagok alkalmazásának lehetősége az ischaemiás valamint más szív- és érrendszeri betegségek illetve következményeik visszaszorítása céljából  – GYOGAI 60. 150–158. 2016.”]

Irodalom

1. Központi Statisztikai Hivatal, https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnh001.html 

2. Global status report on noncommunicable diseases 2014, World Health Organization, 9-20 (2014).

3. Az Egészség Évtizedének Nemzeti Népegészségügyi Programja, Egészségügyi Közlöny, 10, 1556-1614 (2003).

4. Integrated management of cardiovascular risk: report of a WHO meeting, Geneva, 9-12 July 2002, WHO (2002).

5. Prevention of Cardiovascular Disease: guidelines for assessment and management of cardiovascular risk, WHO (2007).

6. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012), European Heart Journal, 33, 1635–1701 (2012).

7. MSD Orvosi Kézikönyv 3. magyar kiadás, Melania Kiadó Budapest (2009).

8. Orvostovábbképző Szemle, 21(11), 21-25 (2014).

9. Secondary Prevention of Noncommunicable Diseases. Report of WHO–Wellcome Trust Meeting of Experts 1-3 August 2001, WHO (2002).

10. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias, European Heart Journal, 32, 1769–1818 (2011).

11. Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról.

12. A Bizottság 432/2012/EU rendelete (2012. május 16.) a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról.

13. Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to magnesium. EFSA Journal, 7(9),1216 (2009).

14. A Bizottság 2009/980/EU határozata (2009. december 17.) a vízben oldódó paradicsomsűrítménynek a trombocita-aggregációra gyakorolt hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről.

15. A Bizottság 1048/2012/EU rendelete (2012. november 8.) élelmiszerekkel kapcsolatos, betegségek kockázatának csökkentésére utaló, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről.

16. A Bizottság 1160/2011/EU rendelete (2011. november 14.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről szóló, az egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről, illetve engedélyezésének elutasításáról.

17. A Bizottság 384/2010/EU rendelete (2010. május 5.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről, illetve a gyermekek fejlődéséről és egészségéről szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről, illetve engedélyezésének elutasításáról.

18. Tóth K., Szabados E.: Medical Tribune, 13(11), 5-6 (2015).

19. EU Register on nutrition and health claims: http://ec.europa.eu/nuhclaims/ 

20. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa Vj/036-45/2013. iktatószámú, 2014. március 31-én kelt határozata.

21. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Vj/026-33/2012. iktatószámú, 2013. április 10-én kelt határozata.

22. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa Vj/34-103/2013. iktatószámú, 2014. november 14-én kelt határozata.

23. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Vj-97/2007/046. iktatószámú, 2009. május 20-án kelt határozata.

24. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension, European Heart Journal, 34, 2159–2219 (2013).

25. Effect of increased potassium intake on blood pressure, renal function, blood lipids and other potential adverse effects, World Health Organization (2012).

26. Effect of increased potassium intake on cardiovascular disease, coronary heart disease and stroke, World Health Organization (2012).

27. Effect of increased potassium intake on blood pressure and potential adverse effects in children, World Health Organization (2012).

28. Guideline: Potassium intake for adults and children, World Health Organization (2012).

29. Aburto N. J., Hanson S., Gutierrez H., Hooper L., Elliott P., Cappuccio F. P.: BMJ 346, f1378 (2013).

30. Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals, EFSA Scientific Committee on Food, Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (2006).

31. Wang, C., Li, Y., Zhu, K., Dong, Y.M., Sun, C.H.: Asia Pac J Clin Nutr, 18(1), 121-130 (2009).

32. Guideline: Calcium supplementation in pregnant women. World Health Organization (2013).

33. Holmquist C., Larsson S., Wolk A., de Faire U.: J. Nutr., 133, 2650–2654 (2003).

34. Pocobelli G., Peters U., Kristal A. R., White E.: Am J Epidemiol, 170, 472–483 (2009).

35. Rautiainen S., A˚kesson A., Levitan E. B., Morgenstern R., Mittleman M. A., Wolk A.: Am J Clin Nutr, 92, 1251–1256 (2010).

36. Manz M., Susilo R.: Fortschritte der Medizin 120. Jg.- Originalien Nr. I., S.11-15 (2002).

37. Zhi Y., Huang Y., Xu B., Wang S.: Chin Crit Care Med, 19(11), 662-666 (2007).

38. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012, European Heart Journal, 33, 1787–1847 (2012).

39. Jain A.P., Aggarwal K.K., Zhang P.Y.: European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 19, 441-445 (2015).

40. Mortensen S. A., Rosenfeldt F., Kumar A., Dolliner P., Filipiak K. J., Pella D., Alehagen U., Steurer G., Littarru G.P.: JACC Heart Failure, 2(6), 641-649 (2014).

41. Tavazzi L., Tognoni G., Maggioni A. P., Marchioli R., Latini R., Franzosi M. G., Nicolosi G. L., Porcu M., Barlera S., Lucci D.: Lancet, 372, 1223–1230 (2008).

42. Alehagen U., Johansson P., Björnstedt M., Rosén A., Dahlström U.: Int J Cardiol, 167(5), 1860-1866 (2013).

43. Lugasi A., Bakacs M., Zentai A., Kovács V. A., Martos É.: Orvosi Hetilap, 153(28), 1106-1117 (2012).

44. Lugasi A., Sarkadi-Nagy E., Zentai A., Bakacs M., Illés É., Baldauf Zs., Martos É.: Orvosi Hetilap, 153(30), 1177-1184 (2012).

45. Martos É., Bakacs M., Sarkadi-Nagy E., Ráczkevy T., Zentai A., Baldauf Zs., Illés É., Lugasi A.: Orvosi Hetilap, 153(29), 1132-1141 (2012).

46. A Bizottság 608/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a hozzáadott fitoszterolokat, fitoszterol-észtereket, fitosztanolokat és/vagy fitosztanol-észtereket tartalmazó élelmiszerek és élelmiszer-összetevők címkézéséről.

47. Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of calcium, EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA), EFSA Journal, 10(7), 2814 (2012).

Kónya, C.: Potential administration of vitamins, minerals, trace elements and other substances with a physiological effect aimed at reducing the prevalence of ischaemic and other cardiovascular diseases and the consequences thereof

Cardiovascular disease (CVD) is a major cause of disability and premature death throughout the world, and contributes substantially to the escalating costs of healthcare. The underlying pathology is atherosclerosis. The major risk factors of a cardiovascular event are high blood pressure, high blood cholesterol, smoking, diabetes and high body mass index. Modification of risk factors has been shown to reduce mortality and morbidity in people with diagnosed or undiagnosed cardiovascular disease. Actions to prevent common risk factors (primary prevention) have been given priority through changes in lifestyle and prophylactic drug therapies. Patients with established CVD constitute one of the highest risk groups. Secondary prevention involves identifying, treating and rehabilitating these patients to reduce their risk of recurrence, to decrease their need for interventional procedures, to improve their quality of life and to extend their overall survival. There are several vitamins, minerals, trace elements and other nutrients with a physiological effect that can be administered alone, in combination or in addition to regular medication, respectively with the aim of promoting cardiovascular health, reducing a risk factor in the development of cardiovascular diseases, improving the quality of life and survival of CV patients. 

[/item]

[item title=”Télessy István: Az elhízás és hatása a gyógyszeres terápiára  – GYOGAI 60. 164–174. 2016.”]

Irodalom

1. Sheehan, A.H., Getting, J.P.: Obesity and eating disorders, in: Helms, R.A., Quan, D.J., Herfindal, E.T., Gourley, D.R.: Textbook of therapeutics 8th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2006.

2. WHO Fact sheet no. 311: Obesity and overweight (2015) in: www:who.int/mediacenter/factsheets/fs311/en/

3. Biesalski, H.K., Grimm, P.: Taschenatlas Ernährung Thieme Verl., Stuttart, New York, 2011.

4. Great Britain Parliament House of Commons Health Committee (May 2004). Obesity – Volume 1 – HCP 23-I, Third Report of session 2003-04. London, UK: TSO (The Stationery Office). ISBN 0-215-017374 (kiegészítve: 2008).

5. Issekutz, B.: Gyógyszerek és gyógyítás I-II kötet. IV. bővített kiadás. Művelődés Könyvesbolt, Budapest, 1948.

6. Az elhízás. Az EMMI irányelve 2011 (készítette a Magyar Elhízástudományi Társaság).

7. Devine, B.J.: Clin. Pharm. 8, 650-655 (1974).

8. King, M.W.: The medical biochemistry  (2014) www.themedicalbiochemistrypage.org/lipid-synthesis  (megtekintve: 2015.12. 05.)

9. Araújo, J.P., Laurenco, P., Rocha-Goncalves, F., et al.: Eur. J. Heart Failure  11, 567-572 (2009).

10. Trayhurm, P.: Physiol.Rev.  93, 1-21 (2013).

11. Harms, M., Seale, P.: Nature Medicine 19, 1252-1263 (2013).

12. Camps, S., G.,J.,A., Verhoef, A.P.M., Roumans, N. et al.: Nutr. Metab. 12, 37-44 (2015).

13. Cho, S-J., Yoo, I-S., Kim, D.D.: J. Pharmaceut. Investig. 43(3), 161-169 (2013).

14. Lamiable, D., Vistelle, R., Sulmont, et al.: Therapie  45, 311-314 (1990).

15. Lee, W.H., Kramer, W.G., Granville, G.E.: J. Clin. Pharmacol. 21, 284-287 (1981).

16. Ye, J.: Curr. Diab. Rep.  11, 203-210 (2011).

17. Wright, L.C., Horton, C.R., Jernigan, A.D. et al.: J. Vet. Pharmacol. Ther. 14, 96-100 (1991).

18. Schultheiss, P., Morse, B. Baker, W.: Contemp. Top. Vet. Med. 34, 75-83 (1995).

19. Singh, I., Morris, A.P.: Int. J. Pharm. Investig. 1, 4-9 (2011).

20. Boullata, J.I., Amenti, V.T.: Handbook of drug-nutrient interactions Springer, 2010.

21. Galinsky, R.E., Svensson, C.K.: Basic pharmacokinetics and pharmacodynamics  in: Allen, L.V. (ed.chief): Remington. The science and practice of pharmacy 22nd ed. Pharmaceutical Press, London, Philadelphia, 2013.

22. Jones, A.W.: J. Anal. Toxicol. 31, 177-178 (2007).

23. Hanley, M.J., Abernethy, D.R., Greenblatt, D.: Clin. Pharmacokinet. 49, 71-87 (2010).

24. Buechler, C., Weiss, T.S.: Curr. Drug Metab.  12(1), 24-34 (2011).

25. Landrier, J-F., Marcotorchino, J., Tourniaire, F.: Nutrients 4, 1622-1649 (2012).

26. Citelli, M., Fonte-Faria, T., Nascimento-Silva, V. et al.: Nutrients 7(1), 335-348 (2015).

27. V. Matthew, A., Okada, S., Sharma, K.: Obesity related kidney disease. Bentham Sci. Publ., London, 2010.

28. Kendrick, J.G., Carr, R.R., Ensom, M.H.: Clin. Ther.  37 (9), 1897-1923 (2015).

29. Hites, M., Taccone, F.S., Wolff, F. et al.: Nutrition & Diabetes  4, e119-125 (2014).

30. Harskamp-van Ginkel, M.W., Hill, K.D., Becker, K. et al.: JAMA Pediatr.  169, 678-685 (2015).

Télessy, I.: Obesity and its impact in the pharmacotherapy

Prevalence of obesity is steadily increasing and should be considered as a concomitant disease in any pharmacotherapy. Physiological changes and dysfunction due to the overproportional cytokin-release of the adipose tissue in obesity can influence pharmacokinetics and pharmacodynamics as well. The author reviews the recent development of knowledge based on a literature survey and summarizes main recommendations with regard to factors determining dosage schedule and treatment options for overweight and obese patients.

[/item]

[/accordion]

Növényi szerek helye a mai gyógyszerkincsben

[accordion width=”440″]

[item title=”Vasas Andrea: Euphorbia peplus – ingenol mebutát  – GYOGAI 60. 175–177. 2016.”]

Irodalom

1. Vasas A., Hohmann J.: Chem. Rev. 114(17), 8579-8612 (2014).

2. http://www.dev.preedi.com/peplin/manufacturing-process.php 

3. Hohmann J., Evanics F., Berta L., Bartók T.: Planta Med. 66(3), 291-294 (2000).

4. Vasas A., Rédei D., Csupor D., Molnár J., Hohmann J.: Diterpenes from European Euphorbia species serving as a new prototype for natural product-based drug discovery. Eur. J. Org. Chem. 5115-5130 (2012).

Vasas A.: Euphorbia peplus – ingenol mebutate

[/item]

[/accordion]

Gyógyszerésztörténeti közlemények

[accordion width=”440″]

[item title=”Görög Sándor: 100 éve született Gyenes István – GYOGAI 60. 180–181. 2016″]

[/item]

[/accordion]

Aktuális oldalak

[accordion width=”440″]

[item title=”Oláh Csaba: Képzelt riport egy… honlapváltásról – GYOGAI 60. 182–183. 2016″]

[/item]

[/accordion]

Hírek

Stampf György (1938-2016) – Hírek Szegedről – Gyógyszerészhallgatók Országos Találkozója

Tallózó

{/tabs}