Gyógyszerészet 2016. október

{tab Tartalom}Gygyszet Borito 1610 WEB

[accordion width=”440″]

[item title=”Prof. Bayer István– 1923-2016 – GYOGAI. 60. 579-580. 2016.”]

[/item]

[/accordion]

Továbbképző közlemények

[accordion width=”440″]

[item title=”Gerner Balázs, Horváth Györgyi, Bencsik TímeaHúgyúti rendszerre ható gyógynövény-tartalmú készítmények vizsgálata  – GYOGAI. 60. 581-586. 2016.”]

Irodalom

1. Csupor, D.: Gyógyszerészet 58(4), 221-223; 226-233 (2014).

2. Babulka P., Szendrei K.: Gyógyszerészet, 50(8), 498-503 (2006).

3. Babulka P., Szendrei, K.: Gyógyszerészet, 50(9), 559-566 (2006).

4. Dános B.: Farmakobotanika 3. Gyógynövényismeret, Budapest: Semmelweis Kiadó, 1998.

5. Ph. Hg. VIII., Magyar Gyógyszerkönyv VIII. Kiadás, Budapest: Medicina Könyvkiadó Rt., 2003.

6. Csupor D.: Fitoterápia

Növényi szerek a gyógyászatban, Szeged: JATEPress, 2012.

7. EMA, „Assess-ment report on Solidago virgaurea L., herba.,” 2011.

8. M. E/S/C/O/P, ESCOP Monographs: The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products, Stuttgart, New York, United Kingdom: European Scientific Cooperative on Phytotherapy, 2003.

9. Szendrei K., Csupor D.: Gyógynövénytár

Útmutató a korszerű gyógynövény-alkalmazáshoz, Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt., 2012.

10. EMA, „Assessment report on Equisetum arvense L., herba,” 2009.

11. Tóth L.: Gyógynövények Drogok Fitoterápia, Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009.

12. Rácz G., Rácz-Kotilla E., Szabó L.G.: Gyógynövények ismerete

A fitoterápia és az alternatív medicina alapjai, Budapest: Galenus Kiadó, 2012.

13. EMA, „Assessment report on Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., folium,” 2011.

14. Kéry Á.,  Lemberkovics É., Marczal G., Nagy É.: Gyógynövényekkel az egészségért

Gyógynövények, növényi drogok és készítményeik ismerete, Budapest: Képzőművészeti kiadó és nyomda, 2000.

15. Yarnell, E., Abascal, K., Rountree, R.: Clinical Botanical Medicine

Second edition, New Rochelle: Mary Ann Liebert, 2009.

16. Williamson, E., Driver, S., Baxter, K.: Stockley’s Herbal Medicines Interactions, London: Pharmaceutical Press, 2009.

17. Nowack, R., Schmitt, W.: Phytomedicine, 15(9), 653–667 (2008).

18. Cooper, R., Kronenberg, F.: Botanical Medicine: From Bench to Bedside, New Rochelle: Mary Ann Liebert, Inc. publishers, 2009.

19. Feliciano, R.P., Shea, M.P., Shanmuganayagam, D., Krueger, C.G.: J Agricult Food Chem, 60, 4578−4585 (2012).

20. Foxman, B., Cronenwett, A.E., Spino, C., Berger, M.B. Morgan, D.M.: Amer J Obstet Gynecol, 213(2), 194.e1–194.e8 (2015).

21. Prior, E.L., Fan, E., Hongping Ji A.H., Nio, C.: „Multi-laboratory validation of a standard method for quantifying proanthocyanidins in cranberry powders,” Society of Chemical Industry, 2010.

22. D. B. Synergies. [Online]. Available: https://www.decascranberry.com/sites/default/files/CystiCran%20Overview%20Rev%202.0_0.pdf. [Hozzáférés dátuma: 2016.03.15].

23. AFFSA, „Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif ŕ l’évaluation desjustificatifs concernant l’allégation “contribue ŕ diminuer la fixation de certaines bactéries E. coli surles parois des voies urinaires” et sur l’emploi de la “cranbe,” 2003.

Gerner, B., Horváth, Gy., and Bencsik, T.: Investigation of some herbal products used for treatment of urinary tract diseases.

In Hungary, the most important medicinal herbs used for treatment of urinary tract diseases include some goldenrod species (Solidago gigantea Ait., S. canadensis L., and S. virga-aurea L.), field or common horsetail (Equisetum arvense L.), bearberry (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng), and American cranberry (Vaccinium macrocarpon Ait.). Based on traditional observations and some human clinical studies, the goldenrods and field horsetail can be used as diuretics (aquaretics) in the treatment of kidney stones and they can help to flush out harmful bacteria from the urinary tract; bearberry has antimicrobial activity due to its arbutin content and therefore useful for mild cases of UTIs (urinary tract infections), but American cranberry seems better in the prevention than the treatment of UTIs. The patients are open to use medicinal plants, but the quality of the herbal products is thought to be heterogeneous in Hungary. Therefore, we examined some of them with the official methods of the Hungarian Pharmacopoeia, and we could also prove this statement. With this article, we are intended to show our results to pharmacists, who have possibility and responsibility for giving correct information about the indications and quality of herbal products to patients.

[/item]

[item title=”Kemény Vendel, Barótfi Szabolcs, Bende Balázs, Szakolczai-Sándor Norbert: A GCP szabályozás általános ismertetése, jogszabályok és guideline-ok – GYOGAI. 60. 587-599. 2016.”]

Irodalom

1. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, VIII. fejezet (157-164/C. §): Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid =99700154.TV)

2. Az Európai Parlament és a Tanács 2001/20/EK irányelve (2001. április 4.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok során alkal-mazandó́ helyes klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 121., 2001.5.1., 34. o.) (http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2001_20/dir_2001_20_hu.pdf)

3. 2002. évi VI. törvény az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200006.TV)

4. 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500095.TV)

5. Az Európai Közösségek Bizottsága 2005/28/EK irányelve (2005. április 8.) a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerkészítmények, valamint az ilyen termékek gyártási vagy behozatali engedélyezésének tekintetében (http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2005_28/dir_2005_28_hu.pdf)

6. 2006. évi LXXXI. törvény az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezményéhez kapcsolódó, az orvos-biológiai kutatásokról szóló, Genfben, 2005. szeptember 28-án aláírt kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről (http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a0600081.TV)

7. 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid= A0200023.EUM)

8. 235/2009. (X. 20.) Kormányrendelet az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól. (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900235.KOR)

9. 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500028.KOR)

10. 29/2015. (II. 25.) Korm. Rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról (http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A1500029.KOR)

11. 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900033.EUM)

12. 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendeletet, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról. (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?do cid=A0500035.EUM)

13. 536/2014/EU Rendelet (2014. április 16.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

14. George Motherby J. Johnson; G.G.J. and J. Robinson; A. Hamilton, jun. and J. Murray: A New Medical Dictionary, 1791.

15. Bhatt A.: Quality of clinical trials: A moving target. Perspect Clin Res  2(4), 124–128 (2011).

16. Dániel próféta könyve, 1:1.

17. ETT honlap: http://www.ett.hu/

18. OGYÉI: A „Helyes klinikai gyakorlat” (GCP) irányelvei. https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/GCP_1.pdf (2016).

19. Getz K.: Assessing the Downstream Impact of Protocol Design Complexity. Touch briefings 93-95 (2009).

20. Getz K.: Protocol design trends and their effect on clinical trial performance. Raj Pharma  315–316 (2008).

21. Grimes DA et al.: The Good Clinical Practice guideline: a bronze standard for clinical research. Lancet 366, 172-174 (2005).

22. Az Orvos-világszövetség Helsinki deklarációja (World Medical Association Declaration of Helsinki) Etikai irányelvek az embereken történő orvosi kutatások terén Elfogadva 1964 júniusban Helsinki városában (Finnország) az Orvos-Világszövetség (WMA) 1964.-i közgyűlésén, majd módosítva: a WMA 29. közgyűlésén Tokióban (Japán) 1975 októberében, a WMA 35. közgyűlésén Velencében (Olaszország) 1983 októberében, a WMA 41. közgyűlésén Hong-Kongban 1989 szeptemberében, a WMA 48., közgyűlésén Somerset Westben (Dél-afrikai Köztársaság) 1996 októberében, a WMA 52. közgyűlésén Edinburgh (Skócia) 2000 októberében, a WMA 53. közgyűlésén Washingtonban (magyarázó bejegyzés a 29. paragrafushoz) 2002-ben, a WMA 55. közgyűlésén Tokióban (magyarázó bejegyzés a 30. paragrafushoz) 2004-ben, utoljára a WMA 55. közgyűlésén Szöulban (Dél-Korea) 2008 októberében, Fortalezában (Brazília). (http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/Hungarian-DoH-2013.pdf)

23. Hooper, R.: Quincy’s Lexicon-Medicum: A New Medical Dictionary; Containing an Explanation of the Terms Anatomy, Physiology, Practice of Physic, Material Medica, Chymistry, Pharmacy, Surgery, Midwifery, and the Various Branches of Natural Philosophy Connected with Medicine. Philadelphia: Published by E. & R. Parker [etc.], Griggs & Co. printers, 1817. 

24. ICH Topic M 4 Q, Common Technical Document for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use -Quality, http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002725.pdf

25. Kleppinger, C.F., Ball, L.K.: Building Quality in Clinical Trials With Use of a Quality Systems Approach. CID 51(Supp 1), S111-S116 (2010).

26. Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény orvosbiológiai kutatásokról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyve  http://www.ett.hu/nemzajanl/orvosbiol_kieg.pdf

27. Peirce, Charles Sanders; Jastrow, Joseph: „On Small Differences in Sensation”. Memoirs of the National Academy of Sciences 3, 73–83. (1885).

28. Részletes útmutató az illetékes hatóságokhoz benyújtott emberi alkalmazásra kerülő gyógyszer klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló kérelemmel, a lényeges módosítások bejelentésével, és a vizsgálat befejezésének bejelentésével kapcsolatban, 2005. október, https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/utmutato.pdf

Kemény V., Barótfi Sz., Bende B., Szakolczai-Sándor N.: General discussion of GCP regulation, legislation and giudelines 

The purpose of clinical trials is to generate reliable and robust data while the rights, safety, dignity and well-being of subjects are protected. To achieve this goal it is essential to fulfil and standardize the requirements of the legal background and keeping alive an adequate quality control /quality assurance system. The dynamically changing and developing clinical study environment should be followed by the GCP and the by the applicable laws, so in 2016 the new GCP is scheduled to come into force, and the new European clinical study regulation – which is delayed because of difficulties of the database and portal system – will come into effect by October 2018 at the latest. 

[/item]

[/accordion]

Növényi szerek helye a mai gyógyszerkincsben

[accordion width=”440″]

[item title=”Ványolós AttilaTrametes versicolor – Poliszacharid-K – GYOGAI 60. 600-601. 2016.”]

Irodalom

1. Blackwell, M.: Am J Bot 98(3), 426–438 (2011).

2. Lindequist, U., Niedermeyer, T.H.J., Jülich, W.D.: eCAM  2, 285–299 (2005).

3. Gerhardt E.: Gombászok kézikönyve. M-érték Kiadó Kft., Bp., (2011).

4. Albert L., Locsmándi Cs., Vasas G.: Ismerjük fel a gombákat! Gabo Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft., (2010).

5. Cheng K.-F., Leung P.-C.: Cancer Therapy 6, 117-130 (2008).

6. Maehara J.: Surg Today 4, 8–28 (2012).

7. Tsukagoshi S., Hashimoto Y., Fujii G., Kobayashi H., Nomoto K., Orita K.: Cancer Treat Rev 11, 131-155 (1984). 

Ványolós A.: Trametes versicolor – poliszacharid-K

[/item]

[/accordion]

Gyógyszerészettörténeti közlemények

[accordion width=”440″]

[item title=”Szmodits LászlóFaragó Sándor gyógyszerész élete és munkássága (1901-1991) – GYOGAI 60. 602-603. 2016.”]

Irodalom

1. Semmelweis Egyetem Levéltára. Gyógyszerészgyakornoki vizsgakönyv. Budapest, 4/f. 193p.

2. Beniczky P.: Az egyetemi gyógyszerészképzés vizsgálata 1852-1950-ig. Egyetemi doktori értekezés. Melléklet. Az 1852-1950 között végzett hallgatók és adataik. Kézirat. Bp. 154 (1991).

3. Böszörményi J., Zboray B.: A magyar gyógyszerészet az 1945 utáni években. Orvostörténeti Közlemények, 117-120. kötet, 69-86 (1987).

4. Zalai K.: A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története. 1924-1974. Bp. 7-9 (1974).

5. Hankó Z.: Nyolcvan év a magyar gyógyszerészet  szolgálatában. Bp. 95 (2004).

6. Bayer István közlése (2016).

7. Bayer I.: A hatósági gyógyszerellenőrzés kialakulása és fejlődése. VI. rész: Visszapillantás az Országos Gyógyszerészeti Intézet megalakulására és az Intézet első éveire. Gyógyszerészet, 50(5), 292-295 (2006).

Szmodits, L.: Life and work of Sándor Faragó (1901-1991) who was the President of the most important Revolutionary Committee of pharmacists in 1956

[/item]

[/accordion]

Aktuális oldalak

[accordion width=”440″]

[item title=”Burgetti László: Az 1954-2016-os évfolyam – GYOGAI 60. 604-605. 2016.”]

Irodalom

Burgetti, L.: The pharmacy equipments’ cast of edifica-tion

[/item]

[item title=”Kata Mihály:Az 1954-2016-os évfolyam – GYOGAI 60. 610-613. 2016.”]

Irodalom

Kata Mihály: The 1954–2016 grade

[/item]

[/accordion]

Hírek

Prof. Falkay György (1943–2016) – Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium ’16 – Gyógyszerészek világnapja; központi rendezvény az EGIS-ben – Szenátorokat köszöntöttünk Szegeden, a Gyógyszerészek Világnapján – Marosvásárhelyi magyar egyetemi tanárok magyar állami kitüntetése – Beszámoló a XIII. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemről – Kilenc tény, amiért érdemes volt részt venni a grandEXPO-n – Száznegyven éve született Kazay Endre; Kazay emléknap Vértesacsán – Hírek Szegedről – Tóth Eszter PhD védése – In memoriam

Tallózó

{tab Távoktatási cikkek}

Gerner Balázs, Horváth Györgyi, Bencsik Tímea: Húgyúti rendszerre ható gyógynövény-tartalmú készítmények vizsgálata

Ványolós Attila: Trametes versicolor – Poliszacharid-K

{/tabs}