Gyógyszerészet 2019. január

Gyogyszereszet 1901 B1

{tab Távoktatás tesztkitöltés}

{ BreezingForms : MGYTavoktatas_2019_januar }

{tab Tartalom}

Továbbképző közlemények

[accordion width=”440″]

[item title=”Szökő Éva: Újévi köszöntő  – GYOGAI. 63. 3-4. 2019.”]

[/item]

[item title=”Krajsovszky Gábor, Balogh Balázs, Mándity István: Molekulák ábrázolásának történeti áttekintése a kezdetektől napjainkig –GYOGAI. 63. 5-16. 2019.”]

Irodalom

1. Balázs L.: A kémia története I. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.

2. Bruckner Gy.: Szerves kémia I−1. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.

3. Clauder O.: Szerves kémia I/I. Egyetemi jegyzet Semmelweis OTE, Budapest (A fent hivatkozott négykötetes jegyzetsorozat az 1960-as évektől kezdve egészen az 1980-as évekig jelent meg, különböző időpontokban, átlagosan négy évenként megújított és újranyomtatott formában, amely egy ideig a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészi Karán is hivatalosan használt jegyzet volt.)

4. Clauder O.: Szerves kémia II/I. Egyetemi jegyzet Semmelweis OTE, Budapest

5. IUPAC Gold Book 2014 https://goldbook.iupac.org/html/F/F02392.html

6. Poppe L., Nagy J., Hornyánszky G., Boros Z.: Sztereoszelektív szintézisek Egyetemi tananyag e-VEGYÉRTÉK, Budapest, 2011. http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Oktatas/Segedlet/Poppe_Sztereoszelektiv.pdf

7. SZTE Általános Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézet Digitális oktatási anyagok. http://www.mdche.u-szeged.hu/~kovacs/szhnev/05.htm

8. Antus S., Mátyus P.: Szerves kémia III. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2014. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42574_3/index.html

9. ELTE Szerves Kémia Tanszék Digitális oktatási anyagok. http://szerves.chem.elte.hu/oktatas/ea/biologiaikemia_szenhidratok.pdf

10. Clauder O.: Szerves kémia I/II. Egyetemi jegyzet Semmelweis OTE, Budapest

11. Nógrádi M.: Bevezetés a sztereokémiába Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1975

12. Antus S., Mátyus P.: Szerves kémia I. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2014. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42574_1/index.html

13. Bruckner Gy.: Szerves kémia I−2. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982.

14. Szabó L., Krajsovszky G.: Szerves vegyületek izomériája Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézet, Budapest, 2017. http://mek.oszk.hu/17200/17282/17282.pdf

15. Krajsovszky G., Szabó L., Clauder O.: Gyógyszerszintézis

ábragyűjtemény Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézet, Budapest, 2017. http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_view_records.html

16. Erdey-Grúz T., Fodorné Csányi P.: A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai − 1. kötet Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972.

17. Krajsovszky G.: Szerves kémiai feladatgyűjtemény Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézet, Budapest, 2016. http://mek.oszk.hu/14700/14733/

18. IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the „Gold Book”). Compiled by McNaught A.D. and Wilkinson. A. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). XML on-line corrected version: http://goldbook.iupac.org (2006-) created by Nic, M., Jirat, J., Kosata, B., updates compiled by Jenkins. A. ISBN 0-9678550-9-8. doi: 10.1351/goldbook

19. Corey, R.B., Pauling, L.: Rev. Sci. Instrum. 24, 621-627 (1953). doi: 10.1063/1.1770803

20. Johnson, C.K.: Technical Report, 1965, ORNL-5138, doi: 10.2172/7364501

21. Kavuru, P. et al.: Cryst. Growth Des. 10, 3568–3584 (2010). doi: 10.1021/cg100484a

22. Connolly M.L.: J. Appl. Crystallogr. 16, 548-558 (1983). doi: 10.1107/S0021889883010985

23. Berman H.M. et al.: Nucleic Acids Res. 28, 235-242 (2000). https://RCSB.org doi: 10.1093/nar/28.1.235

24. Richardson, J.S.: Methods Enzymol. 115, 359-380 (1985). doi: 10.1016/0076-6879(85)15026-3

25. Banner D.W. et al.: Biochem. Biophys. Res. Commun. 72, 146-155 (1976). doi: 10.1016/0006-291X(76)90972-4

26. Paoli M. et al.: J. Mol. Biol. 256, 775-792 (1996). doi: 10.1006/jmbi.1996.0124

27. Yang F. et al.: Nat. Biotechnol. 14, 1246-1251 (1996). doi: 10.1038/nbt1096-1246

28. Cherezov V. et al.: Science 318, 1258-1265 (2007). doi: 10.1126/science.1150577

29. Staker B.L. et al.: J. Med. Chem. 48, 2336-2345, (2005). doi: 10.1021/jm049146p

 

FELHASZNÁLT SZOFTVEREK

Small-Molecule Drug Discovery Suite 2018-3, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2018.

Schrödinger Release 2018-3: Maestro, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2018.

PyMOL: The PyMOL Molecular Graphics System, Version 2.0 Schrödinger, LLC.

Mercury 3.10.3; http://www.ccdc.cam.ac.uk/mercury/ Macrae, C.F. et al., J. Appl. Cryst., 2008, 41: 466-470, doi: 10.1107/S0021889807067908

Krajsovszky, G., Balogh, B., Mándity, I.: A historical overview of the representation of molecules from the beginning until present days

In the current study, various methods for the graphical representation of organic molecules are reviewed and discussed including the classical, paper-based drawing modes and types as well as the novel, computer-based techniques.

[/item]

[item title=”Szilasi Mária, Varga János: A COPD-s betegek rehabilitációja; Innovatív eljárások a tüdőgyógyászati légzési rehabilitációban – GYOGAI. 63. 17-25 2019.”]

Irodalom

1. Böszörményi Nagy Gy., Balikó Z., Kovács G., Somfay A., Strausz J., Szilasi M., Varga J.: Egészségügyi szakmai irányelv a krónikus obstruktív tüdőbetegség (chronic obstructive pulmonary disease

COPD) diagnosztikájáról és kezeléséről, az alap-, a szak- és a sürgősségi ellátás területére. Med Thor 67, 49-113 (2014).

2. Varga J.: Légzésrehabilitáció: Az utóbbi évek irodalmának áttekintése. Goldstein RS. Pulmonary Rehabilitation: A Review of the Recent Review. Med. Thor. 66(1), 59-60 (2013).

3. Varga J.: A légzésrehabilitáció lehetősége a járóbeteg-ellátásban. Gyermekorvos Továbbképzés 12(4), 154-157 (2013).

4. Kerti M., Balogh Zs., Varga J.: Új eszközök a pulmonológiai fizikoterpiában. Med. Thor. 68(3), 200-2005 (2015).

5. Varga J.: A légzésrehabiliáció elméleti és gyakorlati alapjai, ellátási színterei. Korányi bulletin 1, 44-47 (2016).

6. Varga, J., Munkácsi, A., Máthé, Cs., Szilasi, M.: A belégző izmok fizikai tréningjének hatása a betegek fizikai állapotára COPD-ben. Med. Thor. 71(2) 25-31 (2018).

7. Varga, J.: Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD). Háziorv. Továbbk. Szle 23, 26-30 (2018).

8. Kerti M., Balogh Z., Kelemen K., Varga J.T.: The relationship between exercise capacity and different functional markers in pulmonary rehabilitation for COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 13, 717-724 (2018).

Szilasi, M., Varga, J.: Rehabilitation in patients with COPD, innovative techniques in pulmonary rehabilitation

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) need a complex management including pharmacotherapy and pulmonary rehabilitation as well. Controlled breathing techniques, respiratory training and personalized training programs can improve the quality of life, dyspnoea and exercise tolerance in COPD. Pulmonary rehabilitation can be performed in home-based, outpatient and inpatient condition. We need to focus on chest physiotherapy and respiratory muscle training to improve breathlesssness and quality of life. An outpatient pulmonary rehabilitation program based on pulmonary ambulatory units can improve the treatment of these patients. Oxygen treatment need in respiratory insufficiency to prolong survival, improve quality of life dyspnoea and exercise tolerance.

[/item]

[item title=”Gajdács Márió, Paulik Edit, Szabó Andrea: Közforgalomban dolgozó gyógyszerészek attitűdvizsgálata a fertőző betegségekkel kapcsolatos szerepkörük kiszélesítésére vonatkozóan Magyarország délkeleti részén –GYOGAI. 63. 26-36. 2019.”]

Irodalom

1. https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death; [2018.12.28.] Global Health Estimates 2016: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2016. Geneva, World Health Organization; 2018.

2. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112642/1/9789241564748_eng.pdf [2018.12.28.] World Health Organisation. Antimicrobial resistance: global report on surveillance. WHO, 1-256 (2014)

3. http://needtoknow.nas.edu/id [2018.12.28.] The National Academy of Sciences. What you need to know about infectious disease. (2015)

4. https://www.antsz.hu/data/cms87738/Fertozo_2017.pdf [2018.12.28.] A 2017. évben bejelentett fertőző megbetegedések adatai. ÁNTSZ Éves Jelentések. (2018).

5. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/evkonyv/egeszsegugyi_evkonyv_2014.pdf [2018.12.28.] Központi Statisztikai Hivatal. Egészségügyi Statisztikai Évkönyv 2014. KSH, 1-273. (2014).

6. http://www.cfr.org/interactives/GH_Vaccine_Map/#introduction [2018.12.28.] Council on Foreign Relations. Vaccine-preventable outbreaks. (2015).

7. https://www.antsz.hu/data/cms87737/Vedooltas_2017.pdf [2018.12.28.] Életkorhoz kötött kötelező védőoltások Magyarországon a 2017. évben. ÁNTSZ Éves Jelentések. (2018).

8. Orosz, L., Gáspár, G., Rózsa, Á., Rákos, N., Sziveri, Sz., Bosnyákovits, T.: Acta Microbiol Immunol Hung. 65(2), 127-134 (2018).

9. https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publica-tions/Publications/antimicrobial-consumption-europe-esac-net-2012.pdf [2018.12.28.] European Centre for Disease Prevention and Control (2014): Surveillance of antimicrobial consumption in Europe 2012. 1-82. European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm, Sweden.

10. https://www.oecd.org/els/health-systems/Antimicrobial-Resistance-in-G7-Countries-and-Beyond.pdf [2018.12.28.] Cecchini, M., Langer, J., Slawomirski, L.: Antimicrobial resistance in G7 countries and beyond: Economic issues, policies and options for action. OECD, 1-75 (2015)

11. Simpson, S.A., Wood, F., Butler, C.C.: J. Antimicrob. Chemother. 59, 292-6 (2007).

12. Gajdács, M., Paulik, E., Szabó, A.: Közforgalomban dolgozó gyógyszerészek antibiotikum felhasználással és rezisztenciával kapcsolatos véleménye. Acta Pharm. Hung. in press

13. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/262815/The-role-of-pharmacist-in-encouraging-prudent-use-of-antibiotics-and-averting-antimicrobial-resistance-a-review-of-policy-and-experience-Eng.pdf?ua=1 [2018.12.28.] The role of pharmacist in encouraging prudent use of antibiotic medicines and averting antimicrobial resistance a review of current policies and experiences in Europe. WHO, 1-57. (2014).

14. Weller, T.M., Jamieson, C.E.: J. Antimicrob. Chemother. 54, 295-298 (2004).

15. Munoz, E.B., Dorado, J.E., Martínez, F.M.: Aten. Primaria 46(7), 367-375 (2014).

16. https://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=331&table_id [2018.12.28.] International Pharmaceutical Federation. Joint FIP/WHO guidelines on good pharmacy practice. 1-18. (2012)

17. Gajdács, M., Spengler, G., Markó-Kucsera, M., Szabó, A., Paulik, E.: The attitude of healthcare professionals towards antibiotic resistance. 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Abstract No. EV0421.

Gajdács M., Paulik A., Szabó A.: The attitude of community pharmacists towards their widening roles in the prevention and treatment of infectious diseases in the southeast region of Hungary

Introduction: Infectious diseases are a leading cause of death worldwide, and in Hungary, the recurrent emergence of certain pathogens from year to year is a major issue. In terms of changing the patients’ viewpoints, pharmacists working in the public sector have an important role to play, with several recommendations that patient education may have a major influence on maintaining health and preventive illness.

Aims: The aim of our study was to assess the beliefs and attitudes of pharmacists in the southeast region of Hungary, their knowledge related to communicable diseases, the importance of prevention and their definition of their role in expanding their responsibilities (e.g., therapeutic decisions, vaccinations).

Methods: Our survey was conducted from January 2016, through a survey-based method in the community pharmacies of the Southern Great Plain Region and at the University of Szeged, we received back 105 questionnaires.

Results: The vast majority of respondents attribute great importance to patient education and participate in the development of patient knowledge. Age (younger than 35) and gender (male) correlated with a positive view of extending their role in the management of infectious diseases. 81% said that the proper use of antibiotics would be greater if pharmacists had time to perform their duties included in pharmaceutical care.

Conclusion: Based on the results of our survey, the respondents consider their role in the prevention of infectious diseases important, but some of them are not satisfied with their knowledge. Respondents consider their advice during dispensing just as important as counselling through a medical order. The opinions about the widening role of pharmacists are divided. Patients visiting community pharmacies may be a prime target of conscious health education for the prevention of infectious diseases.

Keywords: professional attitude, infectious disease, community pharmacy, antibiotics, vaccination

[/item]

[/accordion]

Gyógyszerésztörténeti közlemények

[accordion width=”440″]

[item title=”Szmodits László: ANNO… Neves magyar gyógyszerész évfordulók 2019-ben – GYOGAI 63. 37-41. 2019.”]

Irodalom

1. Orvostörténeti Közlemények, 166-167. szám, 133-144 (1999).

2. Gyógyszerészi Hetilap 53(10), 124-125 (1914).

3. Gyógyszerészi Közlöny 22, 48, 759 (1906).

4. Zalai K.: A magyar gyógyszerészet nagyjai. Galenus Kiadó, Budapest, 65 (2001).

5. Új Magyar Életrajzi Lexikon. Budapest, I. kötet, 290 (2001).

6. Gyógyszerészet 15(7), 266-268 (1971).

7. Gyógyszerészet 31(12), 467-469 (1987).

8. Gyógyszerészet 14(9), 292-295 (1970).

9. Péter H. M.: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai. Kolozsvár, II. kötet, 259-260 (2013).

10. Gyógyszerészi Közlöny 10(28), 761 (1894).

11. Gulyás P.: A magyar írók élete és munkái. Budapest, XVI. kötet, 976 (1997).

12. Magyar Ki Kicsoda 1990. Budapest, 362-363 (1991).

13. Gyógyszerészi Hetilap 59(6), 78-79 (1920).

14. Gyógyszerésztörténeti Diárium 3(3), 52-58 (1974).

15. Szmodits L.: Neves magyar gyógyszerészek kegyeleti adattára. Dictum Kiadó, Budapest, 161 (2003)

16. Szmodits L.: i. m. 160.

17. Gyógyszerészet 45(10), 663-666 (2001).

18. Zalai K.: i. m. 172.

19. Egészségügyi Dolgozó, Budapest, 7(5), 7 (1981).

20. Gyógyszerészet 14(12), 477 (1995).

21. Győri Életrajzi Lexikon. Győr, 47 (1999).

22. Gyógyszerészet 14(12), 477 (1970).

23. Gyógyszerészet 38(3), 236 (1994).

24. Gyógyszerészet 38(5), 333 (1994).

25. Gyógyszerészet 38(4), 267-268 (1994).

26. Gyógyszerészet 38(8), 566 (1994).

27. Gyógyszerészet 38(4), 267 (1994).

Szmodits, L.: Anno… Reputed Hungarian pharmacists jubilee in 2019

[/item]

[/accordion]

Hírek

Jubileumi diplomák átadása Szegeden, 2018 – Hírek Szegedről

Tallózó

{tab Távoktatási cikkek}

Szilasi Mária, Varga János: A COPD-s betegek rehabilitációja; Innovatív eljárások a tüdőgyógyászati légzési rehabilitációban

Gajdács Márió, Paulik Edit, Szabó Andrea: Közforgalomban dolgozó gyógyszerészek attitűdvizsgálata a fertőző betegségekkel kapcsolatos szerepkörük kiszélesítésére vonatkozóan Magyarország délkeleti részén

{/tabs}