Gyógyszerészet 2021. május

2021. május TESZT

Tartalom

Továbbképző közlemények

A 2021. első félévében hatályba lépő Szabványos Vényminta Gyűjtemény VIII. kiadásának előkészítése során a magisztrális gyógyszerkészítés kiemelt területeként jelent meg egy gyógyszercsoport, a szemészeti készítmények. A FoNo VIII. kiadását bemutató közlemény-sorozat1 második részében ezen készítménycsoport várható változásait járjuk körül gyógyszerkönyvi, hatástani és technológiai szempontok szerint. Ezen belül bemutatjuk a módosítások, újítások hátterét, kiemelve a gyakorló gyógyszerészi szempontokat és egy-egy fontosabb területet.

Irodalom

1. Ph. Hg. VIII. Ophthalmica – Szemészeti gyógyszerkészítmények (1163) [Az Országos Gyógyszerészeti Intézet OGYI-Ph.Hg. VIII. 2/2020. sz. közleménye a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv előírásainak változásairól] https://ogyei.gov.hu/dynamic/2020_2_kozlemeny/Ophthalmica_10_0kszhtiszta.pdf – 2. Taşli H, Coşar G. Microbial contamination of eye drops. Cent Eur J Public Health. 2001;9:162-4. – 3. Ph. Hg. VIII. Steril készítmények előállításának módszerei (5.1.1.) [Az Országos Gyógyszerészeti Intézet OGYI-Ph.Hg. VIII. 7/2017. sz. közleménye a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv előírásainak változásairól] https://ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/5_1_1_9_2_kesz.pdf – 4. XXII, U.P. and N.J.R. XVII, Md, US Pharmacopeial convention. 1990. 1579-80. p. – 5. ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Deutscher Arzneimittel-Codex – Neues Rezeptur-Formularium. 2020 – 6. Rahman MQ, Tejwani D, et al. Microbial contamination of preservative free eye drops in multiple application containers. Br J Ophthalmol. 2006;90:139-41. – 7. Teuchner B, Wagner J, et al. Microbial contamination of glaucoma eyedrops used by patients compared with ocular medications used in the hospital. Medicine (Baltimore). 2015;94:e583. – 8. Saisyo A, Shimono R, et al. The risk of microbial contamination in multiple-dose preservative-free ophthalmic preparations. Biol Pharm Bull. 2017;40:182-6. – 9. Merczel S: Benzalkónium-klorid helyett nátrium perborát! Új generációs szemészeti mikrobiológiai tartósítószer a magisztrális gyógyszerkészítésben. Gyógyszerészet. 2015;59:333-6. – 10. Epstein SP, Ahdoot M, et al. Comparative toxicity of preservatives on immortalized corneal and conjunctival epithelial cells. J Ocul Pharmacol Ther. 2009;25:113-9. – 11. Prevention of neonatal ophthalmia. In: Pickering LK, Baker CJ, Kimberlin DW, szerk.  Red Book: Report of the Committee on Infectious Diseases, 29. kiadás. AAP Committee on Infectious Diseases; 2012. 880-2. p. – 12. Moore DL, MacDonald NEet al. Preventing ophthalmia neonatorum. Can J Infect Dis Med Microbiol. 2015;26:122-5. – 13. Zuppa AA, D’Andrea V, et al. Ophthalmia neonatorum: what kind of prophylaxis? J Matern Fetal Neonatal Med. 2011;24:769-73. – 14. Darling EK, McDonald H. A meta-analysis of the efficacy of ocular prophylactic agents used for the prevention of gonococcal and chlamydial ophthalmia neonatorum. J Midwifery Womens Health. 2010;55:319-27. – 15. Zar HJ. Neonatal chlamydial infections: prevention and treatment. Paediatr Drugs. 2005;7:103-10. – 16. Alp BN, Elibol O, et al. The effect of povidone iodine on the corneal endothelium. Cornea. 2000;19:546-50.

Proszenikov A, Berthótyné Kuba K: Changes in the everyday practice of magistral ophthalmic formulations associated with the appearance of Formulae Normales Edition 8th – Part II.: Novelties of ophthalmic formulations

National Institute of Pharmacy and Nutrition is editing the 8th edition of the so-called Formulae Normales (FoNo), which contains magistral formulas and guidelines. Magistral formulations are defined as medicinal products prepared in pharmacies. The ophthalmic preparations have very high risk among magistral formulations. Therefore, in this second part of the publication series presenting the changes of FoNo, we review the expected changes in ophthalmic formulations in terms of pharmacopoeia, efficacy and pharmaceutical technology.

The objective of our work was to develop an up-to-date, safe and effective method for sterilization of ophthalmic medicines that can be implemented in the daily practice of pharmacies. Our further goal was to ensure that ophthalmic preparations in FoNo Edition 8th would be an inspected composition and complied with professional recommendations. Within this article, we present the background of the modifications and innovations, highlighting key issues in pharmacy practice and some important areas of indication.

A gyógyszerutilizációs vizsgálatok alapvető információforrások az egészségügyi biztosítók, az egészségügyi szolgáltatók, a hatóságok és a törvényhozók számára, és hozzájárulhatnak az ésszerű, biztonságos és gazdaságos gyógyszerpolitika kialakításához. Írásunk célja, hogy bemutassa az elmúlt évtizedre jellemző gyógyszerfelhasználási elemzések és kutatások érdeklődési körét, mind a gyógyszercsoportok, mind pedig a betegcsoportok vonatkozásában, valamint, hogy ismertesse a tudományágban használatos új típusú adatforrásokat (pl.: közösségi média).

Irodalom

Engi Zs, Matuz M, Soós Gy, Benkő R: The focus of Drug Utilisation Studies across Europe during the last decade

Drug Utilisation Studies are essential sources of information for health insurance companies, healthcare providers, authorities and policy makers. These studies may contribute to a rational, safe and economical pharmaceutical policy. The aim of our publication is to show the focus and interests of drug utilisation studies during the last decade, regarding both drug classes and patient groups, and to introduce new, innovative data sources (e.g. social media) applied in these studies.

A diabetes mellitus korunk társadalma szempontjából kiemelkedő fontossággal bíró krónikus kórkép, mely azon túl, hogy élethosszig tartó terápiát feltételez alapvetően befolyásolja az érintettek életminőségét. Az életminőség mérése mind lényegesebbé és tudományos szempontból is elfogadottabbá válik, hiszen egy terápia sikerességének megítélése nem tekinthető teljesnek csupán objektív, a szervezetre gyakorolt hatás alapján, hanem a beteg szubjektív értékítéletét is tartalmaznia kell. A diabétesz életminőség mérőjeként generikus és betegségre specifikus kérdőívek egyaránt alkalmazhatóak. A közleményben bemutatott kutatás fő célkitűzése az érintett betegek általános életminőségének és betegséggel összefüggő életminőségének a felmérése volt. Generikus kérdőívként az EQ-5D-3L, míg betegségre specifikus kérdőívként az Audit of Diabetes Dependent Quality of Life (ADDQoL) került felhasználásra. A vizsgált populáció három hazai közforgalmú gyógyszertár önkéntes alapon kitöltő, feltételeknek megfelelő betegei közül került ki, mindösszesen 89 kérdőív feldolgozása történt meg. A betegség életminőségére gyakorolt hatását demográfiai jellemzőikkel összefüggésben értékeltük.

Irodalom

1. KSH. Egészségi állapot (2003–2016) http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_8_1.html  2. A diabétesz prevalenciája nő a férfiak és stagnál a nők körében. (2016.05.13.) https://diabetes.hu/cikkek/diabetes/1602/a-diabetesz-prevalenciaja-no-a-ferfiak-es-stagnal-a-nok-koreben&nofb=true (2021.02.06.) – 3. Magyar Diabétesz Társaság. Információk a cukorbetegségről http://www.diabet.hu/betegtajekoztato.aspx (2021.02.06.) – 4. Székely M.  Kórélettan alapjai. Budapest: Medicina;  2010. 311-21. p. – 5. Ádány R. Megelőző orvostan és népegészségtan. Budapest: Medicina; 2011. – 6. Pro Qualy. Az egészség fogalma és determinánsai. http://www.proqaly.hu/az-egeszseg-fogalma-es-determinansai-108.html (2021.02.06.) – 7. Ábrahám H, Ács P, et al. Emberi életfolyamatok idegi szabályozása – a neurontól a viselkedésig. [Interdiszciplináris tananyag… ] (2016.06.30.) https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0094_neurologia_hu/adatok.html – 8. Az egészség értékelése, az egészséggel összefüggő életminőség. In: Gulácsi L, szerk. Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés. Budapest: Medicina; 2012. 95-116. p. – 9. Tóth K. 2-es típusú Diabetes Mellitussal diagnosztizált betegek életminőségének és életminőségüket befolyásoló faktoroknak a vizsgálata hazai közforgalmú gyógyszertárakban. [Graduális szakdolgozat] SZTE GYTK; 2018. – 10. Brooks R. EuroQol: the current state of play. Health Policy. 1996;37:53-72. – 11.  EuroQol Research Foundation, EQ – 5D – 3L User guide, Version 5.1; 2015 – 12. Bradley C, Todd C, et al. The development of an individualized questionnaire measure of perceived impact of diabetes on quality of life: the ADDQoL. Qual Life Res. 1999;8:79-91. – 13.  Bradley C. The Audit of Diabetes-Dependent Quality of Life (ADDQoL) User Guidelines; 2006. – 14. Bradley C, Speight J. Patient perceptions of diabetes and diabetes therapy: assessing quality of life. Diabetes Metab Res Rev. 2002;18 Suppl 3:S64-9.

Fekete H, Pallagi E, Tóth K, Csóka I: Measurement of Health-Related Quality of Life regarding to patients, diagnosed by 2 type Diabetes Mellitus at Hungarian outpatient pharmacies

Diabetes mellitus (DM) counts as public chronic disorder regarding to today’s society. The disease assumes life-long treatment and influences the affected patients’ quality of life. From the scientific point of view measuring Health Related Quality of Life (HRQoL) is more and more accepted. The evaluation of a used treatment’s outcome is not complete without taking into consideration the patients’ perceptions regarding to their therapy. To measure HRQoL of patients suffering from DM are available generic and disease specific questionnaires as well. By current scientific research work EQ-5D-3L was used as generic tool and the Audit of Diabetes Dependent Quality of Life (ADDQoL) was used as disease specific tool. The measured population was interviewed in 3 different out-patient pharmacies in Hungary. The participation was voluntary, in addition 89 questionnaires were evaluated. The effects on HRQoL was evaluated in accordance with patients’ demographic characteristics.

Praxis

Az ajakherpesszel (herpes labialis) kapcsolatos gyógyszerészi tanácsadásra gyakran kerül sor expediálás alkalmával. A bizonyítottan hatásos gyógyszerkészítményeken kívül több növényi kivonatról, vitaminról, ásványi anyagról, nyomelemről stb. terjedt el, hogy hatásos lehet a herpeszvírus-fertőzésekkel szemben. Jelen összefoglalóban az ajakherpesz kezelésében és a fellángolások megelőzésében bizonyítottan hatékony, valamint hatékonynak ítélt gyógymódokat vesszük górcső alá.

Irodalom

1. Kónya J. Humán herpesvírusok In: Pál T, Az orvosi mikrobiológia tankönyve. 1. kiadás. Budapest: Medicina; 2013. – 2. UpToDate. Epidemiology, clinical manifestation and diagnosis of HSV-1. https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-clinical-manifestations-and-diagnosis-of-herpes-simplex-virus-type-1-infection (2021.03.29.) – 3. UpToDate. Herpetic gingivostomatitis in young children. https://www.uptodate.com/contents/herpetic-gingi­vostomatitis-in-young-children (2021.03.29.) – 4. Fittler A. Gyakorlati klinikai kérdésre adott mintaelemzés: Terápiás alternatívák klinikai hatékonyságának összevetése a herpes labialis (ajakherpesz) kezelésénél In: Botz L, Háber Á, Fittler A, Takács G, A gyógyszerterápia bizonyítékokon és gyógyszeradatbázisokon alapuló értékelésének gyakorlata. 1. kiadás. Pécs: PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet; 2014. – 5. UpToDate. Treatment of HSV-1 infection. https://www.uptodate.com/contents/treatment-and-prevention-of-herpes-simplex-virus-type-1-in-immunocompetent-adolescents-and-adults (2021.03.29.) – 6. Carbosan szájnyálkahártyán alkalmazott gél. [Alkalmazási előirat / OGYÉI Gyógyszer-adatbázis] https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=11177 (2021.03.29.) – 7. Baltina LA, Kondratenko RM, et al. Prospects for the creation of new antiviral drugs based on glycyrrhizic acid and its derivatives (a review). Pharm Chem J. 2009;43:539-48.

Katz Z: Treatment of herpes labialis – Medical and alternative therapies

A beteg, illetve hozzátartozója részére javasolt tájékoztatás

Gyógyszerészettörténet

Több mint négy évtizednyi közös munka szomorú lezárása ez a visszaemlékezés, mely nem tűzhette célul Paál professzor rendkívül gazdag szakmai életútjának teljes igényű ismertetését, mivel ez szétfeszítené a megemlékezés kereteit.  Ezért – egy olyan munkatársaként, aki nagyon sokat köszönhet neki – inkább arra törekedtem, hogy szakmai életművének legfontosabb mérföldkövein kívül, talán egy kicsit szubjektív módon, de az életművet létrehozó ember személyiségét és motivációit is bemutassam.

Kőszeginé Szalai H: In memoriam prof. dr. Tamás Paál (1943-2021)

Brantner Antal Ifjúsági Nívódíj

A jelen irodalmi összefoglaló célja, hogy felhívja a figyelmet a D-aminosavak élettani szerepeire egyes hatóanyagok, és elsősorban az étrend-kiegészítők és ételek vonatkozásában. A D-aminosavak mind nemzetközi, mind hazai szakirodalma kiterjedt, racionális gyógyszerészeti, illetve étrend-kiegészítőkben előforduló nem kívánt vagy éppen hasznos hatásaik kiemelkedő jelentőségűek lehetnek. Az antibakteriális kezeléstől kezdve, a szívritmuszavar gyógyításán át egészen az erektilis diszfunkció gyógyításáig fontos egészségügyi szereppel rendelkeznek. Ezzel szemben, ha alkalmazásuk ellenőrizetlen, és ezáltal nem racionális keretek között valósul meg különböző szervek (például máj és vese) károsodását okozhatják, és daganatos betegségek patológiás folyamataiban is részt vehetnek. Mindezek tükrében kiemelkedő fontosságúnak tartjuk azon étel vagy étrend-kiegészítő előállítási eljárások vizsgálatát, amelyek során nagyobb mennyiségben képződnek D-aminosavak és a megfelelő analitikai módszerekkel ezek szigorú ellenőrzését, a fogyasztóvédelem javítása érdekében

Irodalom

1. Bastings JJAJ, van Eijk HM, et al. d-amino Acids in Health and Disease: A Focus on Cancer. Nutrients. 2019;11:2205. – 2. Lam H, Oh DC, et al. D-amino acids govern stationary phase cell wall remodeling in bacteria. Science. 2009;325:1552-5. – 3. Hurrell RF, Finot PA. Food processing and storage as a determinant of protein and amino acid availability. Experientia Suppl. 1983;44:135-56. – 4. Friedman M, Liardon R. Racemization kinetics of amino acid residues in alkali-treated soybean proteins. J Agric Food Chem. 1985;33:666-72. – 5. Carter B, Patel H, et al. The effect of spray drying on the difference in flavor and functional properties of liquid and dried whey proteins, milk proteins, and micellar casein concentrates. J Dairy Sci. 2018;101:3900-9. – 6. Park CW, Bastian E, et al. The effect of acidification of liquid whey protein concentrate on the flavor of spray-dried powder. J Dairy Sci. 2014;97:4043-51. – 7. Henning DR, Baer RJ, et al. Major advances in concentrated and dry milk products, cheese, and milk fat-based spreads. J Dairy Sci. 2006;89:1179-88. – 8. White SS, Fox KM, et al. Influence of heating and acidification on the flavor of whey protein isolate. J Dairy Sci. 2013;96:1366-79. – 9. Bellagamba F, Caprino F, et al. The impact of processing on amino acid racemization and protein quality in processed animal proteins of poultry origin. Ital J Anim Sci. 2015;14:238-45. – 10. Kaiser K, Benner R. Hydrolysis-induced racemization of amino acids. Limnol Oceanogr Methods. 2005;3:318-25. – 11. Liardon R, Hurrell RF. Amino acid racemization in heated and alkali-treated proteins.  J Agric Food Chem. 1983;31:432-7. – 12. Csapó J, Albert C, Csapóné Kiss Z. The D-amino acid content of foodstuffs (A review). Acta Univ Sapientiae Alimentaria. 2009;1:5-30. – 13. Chen Z, Leinisch F, et al. Characterisation and quantification of protein oxidative modifications and amino acid racemisation in powdered infant milk formula. Free Radic Res. 2019;53:68-81. – 14. Danielsen M, Nebel C, Dalsgaard TK. Simultaneous determination of L- and D-amino acids in proteins: A sensitive method using hydrolysis in deuterated acid and liquid chromatography-tandem mass spectrometry analysis. Foods. 2020;9:309. – 15. Bardaweel SK, Abu-Dahab R, Almomani NF. An in vitro based investigation into the cytotoxic effects of D-amino acids. Acta Pharm. 2013;63:467-78. – 16. Friedman M, Gumbmann MR, Masters PM. Protein-alkali reactions: chemistry, toxicology, and nutritional consequences. Adv Exp Med Biol. 1984;177:367-412. – 17. Fujii N, Tajima S, et al. The presence of D-beta-aspartic acid-containing peptides in elastic fibers of sun-damaged skin: a potent marker for ultraviolet-induced skin aging. Biochem Biophys Res Commun. 2002;294:1047-51. – 18. Fujii N, Takata T, et al. D-Amino acids in protein: The mirror of life as a molecular index of aging. Biochim Biophys Acta Proteins Proteom. 2018;1866:840-7. – 19. Willoughby DS, Leutholtz B. D-aspartic acid supplementation combined with 28 days of heavy resistance training has no effect on body composition, muscle strength, and serum hormones associated with the hypothalamo-pituitary-gonadal axis in resistance-trained men. Nutr Res. 2013;33:803-10. – 20. Qi L, Cui EH, et al. Specific knockdown of hippocampal astroglial EphB2 improves synaptic function via inhibition of D-serine secretion in APP/PS1 mice. Am J Transl Res. 2019;11:1073-83. – 21. Zhang Z, Liu Y, et al. Non-invasive detection of gastric cancer relevant d-amino acids with luminescent DNA/silver nanoclusters. Nanoscale. 2017;9:19367-73. – 22. Stegman LD, Zheng H, et al. Induction of cytotoxic oxidative stress by D-alanine in brain tumor cells expressing Rhodotorula gracilis D-amino acid oxidase: a cancer gene therapy strategy. Hum Gene Ther. 1998;9:185-93. – 23. Sasamura T, Matsuda A, Kokuba Y. Nutritional effects of a D-methionine-containing solution on AH109A hepatoma-bearing rats. Biosci Biotechnol Biochem. 1998;62:2418-20. – 24. Du S, Wang Y, et al. Altered profiles and metabolism of l- and d-amino acids in cultured human breast cancer cells vs. non-tumorigenic human breast epithelial cells. J Pharm Biomed Anal. 2019;164:421-9. – 25. Tamemasa O, Goto R, Suzuki T. Preferential incorporation of some 14C-labeled D-amino acids into tumor-bearing animals. Gan. 1978;69:517-23. – 26. North WG, Gao G, et al. Breast cancer expresses functional NMDA receptors. Breast Cancer Res Treat. 2010;122:307-14. – 27. Pallerla S, Naik H, et al. Design of cyclic and d-amino acids containing peptidomimetics for inhibition of protein-protein interactions of HER2-HER3. J Pept Sci. 2018;24:10.1002/psc.3066. – 28. Di L. Strategic approaches to optimizing peptide ADME properties. AAPS J. 2015;17:134-43. – 29. Martínez-Rodríguez S, Martínez-Gómez AI, et al. Natural occurrence and industrial applications of D-amino acids: an overview. Chem Biodivers. 2010;7:1531-48. – 30. Adaligil E, Patil K, Rodenstein M, Kumar K. Discovery of peptide antibiotics composed of d-amino acids. ACS Chem Biol. 2019;14:1498-1506. – 31. Sunkara, P. D-methionine formulation with improved biopharmaceutical properties. U.S. Pat. Appl. 20060058390. – 32. Tsai G, Coyle J. Methods for treating neuropsychiatric disorders. U.S. Pat. 6,228,875. – 33. Hinkle AM, LeBlanc BM, Bodey GP. In vitro evaluation of cefoperazone. Antimicrob Agents Chemother. 1980;17:423-7. – 34. Petrauskas AA, Svedas VK. Hydrophobicity of beta-lactam antibiotics. Explanation and prediction of their behaviour in various partitioning solvent systems and reversed-phase chromatography. J Chromatogr. 1991;585:3-34. – 35. Argiolas A, Deghenghi R. Peptides for treatment of erectile dysfunction. U.S. Pat. 6,211,156.

Zsidó BZ, Hetényi Cs: About the physiological roles of D-amino acids in the context of pharmaceutically active ingredients and supplements

The current review provides an overview of the physiological roles of D-amino acids in the context of active pharmaceutical ingredients and primarily in the context of supplements and food. The overall literature of D-amino acids shows an incompletely explored area of research. However, the rational pharmaceutical uses and adverse effects of D-amino acids are of outstanding interest. Starting from antibacterial treatment, through antiarrythmic and erectile dysfunctional treatment uses D-amino acids are proven to be valuable parts of our available drugs. On the contrary, uncontrolled and therefore irrational usage might lead to organ damages (especially kidneys and liver) and D-amino acids partake in the pathological pathways of tumorigenesis. These findings highlight the importance of identification and strictly controlling food and supplementary processes, that yield a high amount of D-amino acids.

Aktuális oldalak

A betegbiztonságot veszélyeztető gyógyítási hibákat fel kell tárni és – a WHO, a FIP, valamint az angolnyelvű országok tapasztalatait felhasználva – csökkenteni szükséges. E kollektív feladat megvalósítása végett az egészségügyben dolgozók kompetenciáit és jogköreit – a betegbiztonság érdekében – egyértelműen meg kell határozni. Csak így érhető el az ilyen típusú hibák WHO iniciatívája által javasolt mértékre, felére csökkentése, amit 2022-ig szeretnének elérni. Ebben a munkában a klinikai és kórházi, az ambuláns betegellátásban és közforgalomban dolgozó gyógyszerészekre egyaránt kiemelt feladat hárul.

Irodalom

1. Ghebreyesus TA. Health is a fundamental human right. (2017.12.10.) https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/health-is-a-fundamental-human-right – 2. Michas F. Number of doctor visits per capita in selected countries as of 2018. (2021.01.05.) https://www.statista.com/statistics/236589/number-of-doctor-visits-per-capita-by-country/ – 3. Sabanoglu T. Total number of retail prescriptions filled annually in the U.S. 2013-2025. (2021.02.04.) https://www.statista.com/statistics/261303/total-number-of-retail-prescriptions-filled-annually-in-the-us/4. Sabanoglu T. Pharmacy and drug store sales in the U.S. 1992-2019. (2020.11.27.) https://www.statista.com/statistics/197635/annual-pharmacies-and-drug-store-sales-in-the-us-since-1992/ – 5. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, szerk. To err is human: building a safer health system. Washington, DC: National Academy Press, Institute of Medicine; 1999. – 6. Donaldson MS. An overview of to err is human: re-emphasizing the message of patient safety. In: Hughes RG, szerk. Patient safety and quality: an evidence-based handbook for nurses. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality; 2008. – 7. FDA. Preventable adverse drug reactions: a focus on drug interactions. (2018.06.03.) https://www.fda.gov/drugs/drug-interactions-labeling/preventable-adverse-drug-reactions-focus-drug-interactions#ADRs:%20Prevalence%20and%20Incidence – 8. FIP. Patient safety. Pharmacists’ role in medication without harm. The Hague: FIP; 2020. – 9. Tariq RA, Vashisht R, et al. Medication dispensing errors and prevention. [frissítve 2021.02.16]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519065/ – 10. Johnson JA, Bootman JL. Drug-related morbidity and mortality. A cost-of-illness model. Arch Intern Med 1995;155:1949-56. – 11. Elliott RA, Camacho E, et al. Prevalence and economic burden of medication errors in the NHS in England. [jelentés] 2018. http://www.eepru.org.uk/wp-content/uploads/2020/03/medication-error-report-edited-27032020.pdf – 12. WHO. Global campaign: Medication Without Harm. https://www.who.int/patientsafety/medication-safety/campaign/en/ (2021.04.18.) – 13. Relias Media. Experts push the systems approach to reduce hospital medication errors. (1999.12.01.) https://www.reliasmedia.com/articles/57766-experts-push-the-systems-approach-to-reduce-hospital-medication-errors – 14. Types of medical errors. https://www.atrainceu.com/content/3-types-medical-errors (2021.04.18.). – 15. The most common medical errors. https://munley.com/the-most-common-medical-errors/ (2021.04.18.) – 16.  PGEU. Pharmacy 2030: A vision for community pharmacy in Europe. https://www.pgeu.eu/wp-content/uploads/2019/03/Pharmacy-2030_-A-Vision-for-Community-Pharmacy-in-Europe.pdf (2021.04.18.) – 17. Süle A. Változást, eredményt elérni maga az elismerés – Interjú a 70 éves Roberto Frontinivel. Gyógyszerészet, 2020;64:413-21 – 18. Arzte sehen kleine Mehrwert in pharmazeutischen Dienstleistungen: Pharm. Ztg. (2020.09.27) https://www.pharmazeutische-zeitung.de/aerzte-sehen-keinen-mehrwert-in-pharmazeutischen-dienstleistungen-120398/ – 19. Somogyi O. Ismerjük fel a gyógyszerelési problémákat! – V. rész, Minőségi biztonságossági probléma. Gyógyszerészi Hírlap. 2020;31(10):14-5. – 20. Drug Safety Advisories: A need for international coordination. (2020.12.03.) https://www.ti.ubc.ca/2020/12/03/128-drug-safety-advisories-a-need-for-international-coordination/?utm_medium=email&utm_campaign=TL-%23128&utm_source=Envoke-~All-Subscribers-%5BPortr&utm_term=Therapeutics-Letter-%23128-Drug- – 21. OGYÉI. Betegek/lakosság részére szóló gyógyszerbiztonsági tájékoztatók és mellékhatás-bejelentési lehetőségek. https://ogyei.gov.hu/betegeklakossag (2021.04.18.) – 22. Varney S. Obesity epidemic threatens effectiveness of any COVID-19 vaccine. (2020.08.06.) https://www.medscape.com/viewarticle/935289?nlid=136755_1842&src=WNL_mdplsfeat_200807_mscpedit_wir&uac=105860SJ&spon=17&impID=2495972&faf=1 – 23. Peng YD, Meng K, et al. [Clinical characteristics and outcomes of 112 cardiovascular disease patients infected by 2019-nCoV]. Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. 2020;48:450-5. Kínai. – 24. Best healthcare in the world 2021. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world (2021.04.18.) – 25. Mair A, Fernandes-Llimos F, et al. Polypharmacy management by 2030: a patient safety challenge. 2017. https://rgu-repository.worktribe.com/output/246840/polypharmacy-management-by-2030-a-patient-safety-challenge (2021.04.18.) – 26. International Overdose Awareness Day. https://www.overdoseday.com/ (2021.04.18.)

Simon L, Kata M: The pharmacists’ role in the medication safety

Medication errors influencing the patients’ safety must be declared and eliminated based on the experiences of WHO, FIP initiative and leading, English-speaking countries. In order to fulfil these collective efforts, the competencies and rights of all healthcare providers must be regulated for the sake of patients’ safety. This is the only way to achieve halving of these types of errors initiated by the WHO. In these efforts, pharmacists who work either in clinics, hospitals, ambulatory medical care or in public pharmacies, play outstanding role.