Gyógyszerészet 2021. szeptember

2021. szeptember TESZT

Tartalom

Főszerkesztői beköszöntő

Köszönet a Főszerkesztőnek!

Továbbképző közlemények

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezési eljárásai során a hatóanyagok minősége központi szerepet kap, hiszen csak megfelelő minőségű hatóanyagból lehet megfelelő minőségű, biztonságos és hatásos gyógyszert előállítani. A hatósági elvárások szigora az utóbbi években még az eddigieknél is erőteljesebben érezhető, hiszen jó néhány gyógyszer forgalmazásának felfüggesztése a hatóanyagok minőségi problémájára volt visszavezethető. Ezen írásban gyakorlati aspektusok mentén adunk betekintést abba, hogy egy gyógyszer engedélyeztetési eljárása során miként lehet megfelelni a hatóanyagokkal szemben támasztott elvárásoknak. Ennek során bemutatjuk a hatóanyagok Európai Unióban elvárt dokumentációs követelményeit, az információszerzés nehézségeit, illetve azt, hogy milyen esetekben alkalmazhatunk kockázatértékeléseket a minőség igazolására. Kitérünk továbbá a minőségi hatóanyaggyártás egyik sarkalatos pontjára a gyártóhelyi auditokra, illetve szót ejtünk a követelmények teljesítésének költségvonzatáról is.

Irodalom

1. Az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK Irányelve (2001.11.06.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről. 2. 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról – 3. EMA, Committee of Human Medicinal Products. Guideline on Active Substance Master File Procedure, CHMP/QWP/227/02 Rev 4. (2018.11.08.) – 4. EMA, Committee for Medicinal Products for Human Use, Committee for Medicinal Products for Veterinary Use, Quality Working Party questions and answers on API mix, EMA/CHMP/CVMP/QWP/152772/2016. (2016.04.12.) – 5. EMA, Committee for Medicinal Products for Human Use, Committee for Medicinal Products for Veterinary Use, Guideline on summary of requirements for active substances in the quality part of the dossier, CHMP/QWP/297/97 Rev 1 corr, EMEA/CVMP/1069/02 – 6. EMA, Committee for Human Medicinal Products, ICH guideline Q3D on elemental impurities Step 5, EMA/CHMP/ICH/353369/2013. (2016.07.25.) – 7. European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, Certification of Substances Department, Certification of suitability to the Monographs of the European Pharmacopoeia – Implementation of ICH Q3D in the Certification Procedure, PA/PH/CEP (16) 23. (2016.08.) – 8. EMA, ICH guideline Q3D (R1) on elemental impurities, Step 5, EMA/CHMP/ICH/353369/2013. (2019.03.28.) – 9. European Commission Health and Consumers Directorate – General EudraLex The Rules Governing Medicinal Products in the European Union Volume 4 EU Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use Part 1 Chapter 5: Production, Section 5.28. (2014.08.13.) – 10. EMA, Committee for Medicinal Products for Human Use, Guideline on the chemistry of active substances, (EMA/454576/2016). (2016.11.16.) – 11. EMA, Compliance and Inspections Department, Guidance for the template for the qualified person’s declaration concerning GMP compliance of active substance manufacture “The QP declaration template”, EMA/196292/2014. (2014.05.21.) – 12. Az Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóság állásfoglalása, Manufacturing site of Ginkgo exctract on the CEP ref. Q117694 question, 2018.10.16. 15 óra 29 perc – 13. European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, Certification of Substances Department, Certification of suitability to the Monographs of the European Pharmacopoeia – How to read a CEP, PA/PH/CEP (15) 31. (2018.04.)

 

Herczeg DI: The quality of medicine starts at the level of active substances

The quality of active substances has central role in the marketing authorisation procedure of medicines for human use. It is fully understandable considering that only appropriate quality active substances are suitable for the manufacture of medicines having appropriate quality, safety and efficacy. The rigorousness of the authority requirements has been even more perceptible in the latest years, in which it may have played a role that the suspension of distribution of some medicine were originated in the quality problem of active substances. In this article, we would like to give an insight using practical examples how can meet the requirements of the active substances in the marketing authorisation applications of medicines. Firstly, the European Union documentation requirements of active substances and the difficulties of obtaining information are demonstrated, then it is presented in which cases risk assessments are applicable to prove the quality of medicines.  Furthermore, the on-site audits which are crucial to produce high quality active substances and the expenditure consequences of the requirements are introduced.

Praxis

A metamizol közel 100 éves múltra visszatekintő hatóanyag, amit a világ egyes részein a legkülönfélébb fájdalmak csillapítására használnak, míg más tájakon, így például az Amerikai Egyesült Államokban vagy az Egyesült Királyságban nincs forgalomban – elsősorban potenciális mellékhatása, az agranulocitózis miatt. Amellett, hogy a metamizol és az agranulocitózis kapcsolatát leíró adatok rendkívül ellentmondásosak, a metamizol hatásmechanizmusát és egyéb fájdalomcsillapító hatású gyógyszervegyületekkel való összehasonlítását illetően is merülnek fel kérdések. A metamizollal kapcsolatos klinikai vizsgálatok száma is viszonylag alacsony, így például a fejfájás csillapítása vonatkozásában is csupán kevés adat áll rendelkezésre.

Irodalom

1. Nikolova I, Petkova V, et al. Metamizole: A review profile of a well-known “forgotten” drug. Part II: Clinical profile. Biotechnol & Biotechnol Eq. 2013;27:3605-19. – 2. Konijnenbelt-Peters J, van der Heijden C, et al. Metamizole (Dipyrone) as an alternative agent in postoperative analgesia in patients with contraindications for nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Pain Pract. 2017;17:402-8. – 3. Haschke M, Liechti ME. Metamizol: Nutzen und Risiken im Vergleich zu Paracetamol und NSAR. Swiss Medical Forum. 2017;17:1067-73. – 4. Lenzen-Schulte M. Metamizol und Agranulozytose. Deutsches Arzteblatt. 2020;117:142-5. – 5. Kötter T, da Costa BR, et al. Metamizole-associated adverse events: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2015;10:e0122918. – 6. Ramacciotti AS, Soares BGO, et al. Dipyrone for acute primary headaches. Cochrane Database Syst Rev. 2007;CD:004842. – 7. Európai Fejfájás Társaság irányelvei; https://ehf-org.org/ehf-guidelines/ – 8. Bigal ME, Bordini CA, et al. Intravenous dipyrone for the acute treatment of episodic tension-type headache: A randomized, placebo-controlled, double-blind study. Br J Med Biol Res. 2002;35:1139-45. – 9. Bigal ME, Bordini CA, et al. Intravenous dipyrone in the acute treatment of migranine without aura and migraine with aura: A randomized, double blind, placebo controlled study. Headache. 2002;42:862-71. – 10. Guevara-Cuellar CA. Is dipyrone an option for episodic tension type headache? BMJ. 2008;336:88.

Budai M: Metamizole – knowledge full of grey spots

Brantner Antal Ifjúsági Nívódíj

A jódhiány okozta betegségek világszerte sokakat érintenek, 2017-es adatok alapján körülbelül 2 milliárd embert, ezen belül pedig 50 millióra tehető azoknak a száma, akiknek az ilyen jellegű betegségei klinikai tüneteket is mutatnak [1]. Dolgozatunkban a magyarországi adatokat vizsgálva megállapítottuk, hogy országunk jelentős részére jódhiány jellemző. Szomorú tény, hogy a szerzett és jódhiánnyal nem magyarázható alulműködések (hipotireozis) száma szintén jelentősen emelkedik. Ez részben a pajzsmirigy autoimmun megbetegedésével, a Hashimoto-thyreoiditis gyakoribbá válásával, részben a környezet és az élelmiszerek szennyezettsége miatt a hormondiszrupter xenobiotikumok elterjedésével magyarázható. Bár nem kizárt, hogy a xenobiotikumok váltják ki az autoimmun betegséget is. A jódhiány továbbra is jelentős probléma, ezért megelőzésére, célszerű lenne globális akciók szervezése, az egészségügyi dolgozók és a média nagyobb arányú bevonásával.

Kulcsszavak: jódhiány népegészségügyi jelentősége, hipotireozis, jódhiány megelőzése

Irodalom

1. Biban BG, Lichiardopol C. Iodine Deficiency, Still a Global Problem? Curr Health Sci J. 2017;43:103-11. – 2. Leung AM, Braverman LE, Pearce EN. History of U.S. iodine fortification and supplementation. Nutrients. 2012;4:1740-6. – 3. Gao CH, Qu JQ, et al. Iodine-rich herbs and potassium iodate have different effects on the oxidative stress and differentiation of TH17 cells in iodine-deficient NOD.H-2h4 mice. Biol Trace Elem Res. 2018;183:114-22. – 4. Choudhry H, Nasrullah M. Iodine consumption and cognitive performance: Confirmation of adequate consumption. Food Sci Nutr. 2018;6:1341-51. – 5. Iodine or iodide: what’s really in uur supplements? (2017.04.17.) https://restorativemedicine.org/digest/iodine-iodide-whats-really-supplements/ (2020.11.30.) – 6. Angermayr L, Clar C. Iodine supplementation for preventing iodine deficiency disorders in children. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(2):CD003819. – 7. Zimmermann MB, Jooste PL, et al. Iodine-deficiency disorders. Lancet. 2008;372:1251-62. – 8. Lakatos P, Takács I. Pajzsmirigybetegségek az orvosi gyakorlatban. Budapest: SpringMed Kiadó; 2017. 17-24. p. – 9. In shaping a nation’s IQ, the answer is in salt. (2017.08.18.) https://www.52-insights.com/news/in-shaping-a-nations-i-q-the-answers-in-salt-health/ (2020.12.05.) – 10. Taylor PN, Albrecht D, et al. Global epidemiology of hyperthyroidism and hypothyroidism. Nat Rev Endocrinol. 2018;14:301-16. – 11. Csaba Gy. A hormonális rendszer válsága: az endokrin diszruptorok egészségügyi hatásai. Orvosi Hetilap. 2017;158:1443-51. – 12. Diamanti-Kandarakis E, Bourguignon J-P, et al. Endocrine-disrupting chemicals: an Endocrine Society scientific statement. Endocr Rev. 2009;30:293–342 p. – 13. Agrárgazdasági Kutatóintézet. Az egy főre jutó halfogyasztás alakulása 2014–2017.  https://www.aki.gov.hu/download/halfogyasztas-2014-2017/#nav-desc. (2020.01.25) – 14. Magyarország ivóvíz jodid-ion tartalmának felmérése http://oki.antsz.hu/files/dokumentumtar/2017-7-ivoviz-jodid-tartalom-felmeres.pdf (2019. 11.18-19.) – 15.  Schiefner K, Csanády M. Felszíni vizeink fluor- és jódtartalma. Hidrológiai Közlöny. 1963;6:521-5. – 16. Völzke H, Erlund I, et al. How do we improve the impact of iodine deficiency disorders prevention in Europe and beyond? Eur Thyroid J. 2018;7:193-200. – 17. Puskás Áron. A jódellátottság növelésének lehetőségei Magyarországon. [Doktori értekezés]. Budapesti Corvinus Egyetem; 2007. – 18. Zimmermann MB, Boelaert K. Iodine deficiency and thyroid disorders. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3:286-95. – 19.  Farkas I, Sajgó M. A lakosság 80%-ának jódellátottsága elégtelen. Van lehetőség a jódpótlásra. Táplálkozás-Allergia-Diéta. 2001;6:34-42. – 20. Prakfalvi P. A sóshartyáni Jódaqua kutatástörténete és földtana. Axel Springer; 1993. 49. p. –21. Elnour, I. The goitrogenic effect of two sudenese pearl millet cultivars in rats. Nutrition Research. 1997;17:533-46. – 22.  Budavári É. A közegészségügy feladatai a lakosság jódellátásában. Egészségtudomány. 1990;34:34-6.

Rotaridesz J, Tompa A: The public health significance of iodine deficiency

Iodine deficiency diseases affect about 2 billion people based on 2017 data of WHO; among them about 50 million people show clinical symptoms. In this study we have studied the Hungarian data, considering the iodine level in the drinking water and we find significant iodine deficiency in main part of our country. Probably the increased number of acquired hypothyroidisms cannot be explained only by iodine deficiency but can be explained in part of the autoimmune disease of thyroid gland. In recent studies were reported the significant increase in the incidence of Hashimoto’s thyroiditis, which may due to environmental and food contamination of different hormone disrupters. Although it cannot be ruled out that xenobiotics also cause autoimmune disease. Iodine deficiency remains a significant problem and global action should be organized, with greater involvement of health professionals and the media.

Keywords: public health impact of iodine deficiency, hypothyroidisms and prevention

Aktuális oldalak