Gyógyszerészet – 2022. december

2022. december TESZT

Tartalom

Továbbképző közlemények

Számos olyan veszélyes vírus létezik a Földön, amelyek a SARS-CoV-2-höz hasonlóan halálos, vagy még halálosabb járványokat indíthatnak útnak a világban. Sajnos csak kevés antivirális gyógyszer áll rendelkezésünkre a fertőzések leküzdésére és a betegek életének megmentésére, ezért a kutatók fontos feladata, hogy újabb és hatásosabb gyógyszereket találjanak és fejlesszenek vírusok ellen. A gyógyszer-repozíciós vizsgálatok célja, hogy minél gyorsabban találjunk olyan biztonságosan használható szereket a már ismert és engedélyezett gyógyszerek között, amelyek hatásosak lehetnek a vizsgált vírusok ellen. Ilyen gyógyszer-repozíciós vizsgálatok során kerültek fókuszba a Gram-pozitív baktériumok ellen használt glikopeptid antibiotikumok mint lehetséges antivirális szerek, közülük bizonyítottan a teikoplanin rendelkezik kiemelkedő vírusellenes hatással különböző vírusokkal szemben.

Kulcsszavak: glikopeptid antibiotikum, antivirális szerek, gyógyszer-repozíció

Glycopeptide antibiotics reconsidered – antiviral therapeutic possibilities

Several dangerous viruses on Earth can cause such pandemics as SARS-CoV-2, and even more deadly viruses exist. Unfortunately, there are only a few antiviral drugs available against viral infections to save patients’ lives, therefore, it is an essential task for researchers to find and develop new and more effective drugs against viruses. Drug repositioning investigations aim to find, as quickly as possible, safe medicines among the already known and approved drugs that can be effective against the tested viruses. During these drug repositioning studies, glycopeptide antibiotics used against Gram-positive bacteria emerged as possible antiviral agents, among them, teicoplanin has been proven to have remarkable antiviral effect against various viruses.

Keywords: glycopeptide antibiotics, antivirals, drug repositioning

Irodalom

1. https://www.who.int/activities/prioritizing-diseases-for-research-and-development-in-emergency-contexts (utolsó elérés: 2022. augusztus 12.) – 2. Binda E., Marinelli F., Marcone G.L. Old and New Glycopeptide Antibiotics: Action and Resistance. Antibiotics (Basel). 2014, 3(4), 572-94. doi: 10.3390/antibiotics3040572. – 3. Acharya Y., Bhattacharyya S., Dhanda G., Haldar J. Emerging Roles of Glycopeptide Antibiotics: Moving beyond Gram-Positive Bacteria. ACS Infect Dis. 2022, 8(1), 1-28. doi: 10.1021/acsinfecdis.1c00367. – 4. Balzarini J., Pannecouque C., De Clercq E., Pavlov A.Y., Printsevskaya S.S., Miroshnikova O.V., Reznikova M.I., Preobrazhenskaya M.N. Antiretroviral activity of semisynthetic derivatives of glycopeptide antibiotics. J Med Chem. 2003, 46(13), 2755-2764. doi: 10.1021/jm0300882. – 5. Bereczki I., Kicsák M., Dobray L., Borbás A., Batta G., Kéki S., Nikodém É.N., Ostorházi E., Rozgonyi F., Vanderlinden E., Naesens L., Herczegh P. Semisynthetic teicoplanin derivatives as new influenza virus binding inhibitors: synthesis and antiviral studies. Bioorg Med Chem Lett. 2014, 24(15), 3251-3254. doi: 10.1016/j.bmcl.2014.06.018. – 6. Obeid S., Printsevskaya S.S., Olsufyeva E.N., Dallmeier K., Durantel D., Zoulim F., Preobrazhenskaya M.N., Neyts J., Paeshuyse J. Inhibition of hepatitis C virus replication by semi-synthetic derivatives of glycopeptide antibiotics. J Antimicrob Chemother. 2011, 66(6), 1287-1294. doi: 10.1093/jac/dkr104. – 7. Balzarini J., Keyaerts E., Vijgen L., Egberink H., De Clercq E., Van Ranst M., Printsevskaya S.S., Olsufyeva E.N., Solovieva S.E., Preobrazhenskaya M.N. Inhibition of feline (FIPV) and human (SARS) coronavirus by semisynthetic derivatives of glycopeptide antibiotics. Antiviral Res. 2006, 72(1), 20-33. doi: 10.1016/j.antiviral.2006.03.005. – 8. Maieron A., Kerschner H. Teicoplanin therapy leading to a significant decrease in viral load in a patient with chronic hepatitis C. J Antimicrob Chemother. 2012, 67(10), 2537-2538. doi: 10.1093/jac/dks217. – 9. Wang Y., Cui R., Li G., Gao Q., Yuan S., Altmeyer R., Zou G. Teicoplanin inhibits Ebola pseudovirus infection in cell culture. Antiviral Res. 2016, 125, 1-7. doi: 10.1016/j.antiviral.2015.11.003. – 10. Zhou N., Pan T., Zhang J., Li Q., Zhang X., Bai C., Huang F., Peng T., Zhang J., Liu C., Tao L., Zhang H. Glycopeptide Antibiotics Potently Inhibit Cathepsin L in the Late Endosome/Lysosome and Block the Entry of Ebola Virus, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV), and Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV). J Biol Chem. 2016, 291(17), 9218-9232. doi: 10.1074/jbc.M116.716100. – 11. Pan T., Zhou N., Zhang H. Use of teicoplanin anti-Middle East respiratory syndrome coronavirus. WIPO PatentScope, 2016. Szabadalom száma: WO2016201692 https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf;jsessionid=50F31F08D2ACF24BD9AFE0C123BF028B.wapp2nC?docId=WO2016201692&tab=PCTBIBLIO (utolsó elérés: 2022.08.12) – 12. Tripathi P.K., Upadhyay S., Singh M., Raghavendhar S., Bhardwaj M., Sharma P., Patel A.K. Screening and evaluation of approved drugs as inhibitors of main protease of SARS-CoV-2. Int J Biol Macromol. 2020, 164, 2622-2631. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.08.166. – 13. Yu F., Pan T., Huang F., Ying R., Liu J., Fan H., Zhang J., Liu W., Lin Y., Yuan Y., Yang T., Li R., Zhang X., Lv X., Chen Q., Liang A., Zou F., Liu B., Hu F., Tang X., Li L., Deng K., He X., Zhang H., Zhang Y., Ma X. Glycopeptide Antibiotic Teicoplanin Inhibits Cell Entry of SARS-CoV-2 by Suppressing the Proteolytic Activity of Cathepsin L. Front Microbiol. 2022, 13, 884034. doi: 10.3389/fmicb.2022.884034. – 14. Bereczki I., Papp H., Kuczmog A., Madai M., Nagy V., Agócs A., Batta G., Milánkovits M., Ostorházi E., Mitrović A., Kos J., Zsigmond Á., Hajdú I., Lőrincz Z., Bajusz D., Keserű G.M., Hodek J., Weber J., Jakab F., Herczegh P., Borbás A. Natural Apocarotenoids and Their Synthetic Glycopeptide Conjugates Inhibit SARS-CoV-2 Replication. Pharmaceuticals. 2021, 14(11), 1111. doi: 10.3390/ph14111111. – 15. Ceccarelli G., Alessandri F., Oliva A., Borrazzo C., Dell’Isola S., Ialungo A.M., Rastrelli E., Pelli M., Raponi G., Turriziani O., Ruberto F., Rocco M., Pugliese F., Russo A., d’Ettorre G., Venditti M. The role of teicoplanin in the treatment of SARS-CoV-2 infection: A retrospective study in critically ill COVID-19 patients (Tei-COVID study). J Med Virol. 2021, 93(7), 4319-4325. doi: 10.1002/jmv.26925.

A természetes eredetű készítményeken, a klasszikus kismolekulájú hatóanyagokon, valamint a modern biologikumokon kívül a gyógyszerhatóanyagok ritkán emlegetett csoportját képezik az oligonukleotid alapú gyógyszerek. Ezen kevéssé ismert, de egyre növekvő jelentőségű gyógyszercsaládot szeretném bemutatni egy cikksorozatban. Az előző részekben a természetes és szintetikus nukleinsavakat és ezeknek az antiszenz terápiában való felhasználását mutattam be. Az utolsó részben pedig szeretnék betekintést nyújtani az RNS-interferencia jelenségének gyógyászati felhasználásába, remélve, hogy a gyakorló gyógyszerészek számára is hasznos és érdekes információkat sikerül összegyűjteni.

Kulcsszavak: RNS-interferencia, kis interferáló RNS, oligo­nukleotid

Gene silencing drugs IV: application of RNA inter­ference in the medicine

Besides natural compounds, classic small molecules and modern biologics, oligonucleotide-based drugs form a rarely mentioned group of pharmacons. I tried to present this lesser-known, but more and more important family of medicines in a series of publications. In the previous parts, I briefly described natural and artificial nucleic acids and their use in antisense therapy. In the last part, I would like to present the medicinal use of RNA interference, in order to give information of service and interest for pharmacists.

Keywords: RNA interference, short interfering RNA, oligonucleotide

Irodalom

1. Fire A, Xu S, et al. Potent and specific genetic interference by double-stranded RNA in Caenorhabditis elegans. Nature. 1998;391:806-811. https://doi.org/10.1038/35888 – 2. Setten R.L, Rossi J.J, et al. The current state and future directions of RNAi-based therapeutics. Nat. Rev. Drug Discov. 2019;18:421-446. https://doi.org/10.1038/s41573-019-0017-4 – 3. Downward J. RNA interference. BMJ. 2004;328:1245-1248. https://doi.org/10.1136/bmj.328.7450.1245 – 4. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/international-nonproprietary-names-(inn)/bioreview-2016-final.pdf?sfvrsn=a25d2e1c_8 (2022.07.11.) – 5. Roberts, T.C, Langer R, et al. Advances in oligonucleotide drug delivery. Nat. Rev. Drug Discov. 2020;19:673-694. https://doi.org/10.1038/s41573-020-0075-7 – 6. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/onpattro-epar-public-assessment-report_.pdf (2022.07.12.) – 7. Hoy S.M. Patisiran: First Global Approval. Drugs. 2018;78:1625-1631. https://doi.org/10.1007/s40265-018-0983-6 – 8. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/givlaari-epar-public-assessment-report_en.pdf (2022.07.13.) – 9. Syed Y.Y. Givosiran: A Review in Acute Hepatic Porphyria. Drugs. 2021;81:841-848. https://doi.org/10.1007/s40265-021-01511-3 – 10. Scott L.J. Givosiran: First Approval. Drugs. 2020;80:335-339. https://doi.org/10.1007/s40265-020-01269-0 – 11. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assess­ment-report/leqvio-epar-public-assessment-report_en.pdf (2022.07.14.) – 12. Peterson A.S, Fong L.G. et al. PCSK9 function and physiology. J. Lipid Res. 2008;49:1595-1599. https://doi.org/10.1194/jlr.CX00001-JLR200 – 13. Lamb Y.N. Inclisiran: First Approval. Drugs. 2021;81:389-395. https://doi.org/10.1007/s40265-021-01473-6 – 14. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/oxlumo-epar-public-assessment-report_en.pdf (2022.07.15.) – 15. Scott L.J, Keam S.J. Lumasiran: First Approval. Drugs. 2021;81:277-282. https://doi.org/10.1007/s40265-020-01463-0

 

Jelenkorunk gyógyszerkincsének bővítése korszerű gyógyszer-technológiai fejlesztéseket igényel, ez alól nem tesznek kivételt a daganatellenes készítmények sem. A betegség súlyossága és jelentős elterjedtsége indokolttá teszik az innovatív gyógyszerformák fejlesztését, amelyre a nanomedicina megfelelő megoldást biztosíthat. Ezen nanomedicinális fejlesztések két fő csoportját alkotják a lipid- és a fehérjealapú nanohordozók, amelyek az elmúlt évtizedekben már forgalomban lévő készítményekben is megjelentek. A hatóanyag, a beviteli kapu, avagy a terápiás célpontból adódó kihívások olyan igénypontokat állítanak fel, amelyek szükségessé teszik, hogy a fejlesztett készítmény megfelelő stabilitást biztosítson az alkalmazás után az egészséges sejtek minimális károsodását mellőzve. A célzott gyógyszerbevitel az adott tumorszövetre is fontos szempontja és fókusza a kutatás-fejlesztési folyamatoknak.

Kulcsszavak: tumorterápia, nanomedicina, liposzóma, fehérje

Lipid- and protein based nanomedicinal formulations in tumor therapy

Present day marketed pharmaceuticals are requiring numerous pharmaceutical technological developments, and antitumor preparations are no exception. The morbidity, high mortality rate and prevalence of the disease justifies the development of innovative pharmaceutical forms. Nanomedicine provides a potential suitable solution for the challenge. The two main groups of such nanomedicinal developments are lipid- and protein-based nanocarriers, which have reached the status of being marketed in recent decades. Challenges arising from the active ingredient, the administration route or the therapeutic target make it necessary for the preparation to ensure adequate circulatory stability while avoiding damage to healthy cells. Targeted drug delivery to the specific tumor issue is an important aspect and focus of research and development processes.

Keywords: tumor therapy, nanomedicine, liposome, protein

Irodalom

1. Siegel R.L, Miller K.D, Jemal A. Cancer Statistics, 2019. CA: Cancer J. Clin. 2019:69:7-34. https://doi.org/10.3322/caac.21551 – 2. De Jong W.H, Borm P.J.A. Drug delivery and nanoparticles: applications and hazards, Int. J. Nanomed. 2008:3:133 https://doi.org/10.2147/IJN.S596 – 3. Misra R, Acharya S, Sahoo S.K. Cancer nanotechnology: application of nanotechnology in cancer therapy, Drug Discov. 2010:15:842-850 https://doi.org/10.1016/j.drudis.2010.08.006 – 4. Martinelli C, Pucci C, Ciofani G. Nanostructured carriers as innovative tools for cancer diagnosis and therapy, APL Bioeng. 2019:3:011502 https://doi.org/10.1063/1.5079943 – 5. Yingchoncharoen P, Kalinowski D.S, Richardson, D.R. Lipid-based drug delivery systems in cancer therapy: what is available and what is yet to come. Pharm. Rev. 2016:68:701-787. https://doi.org/10.1124/pr.115.012070 – 6. Cattel L, Ceruti M, Dosio F. From conventional to stealth liposomes: a new frontier in cancer chemotherapy. J. Chemother. 2004:16:94-97. https://doi.org/10.1179/joc.2004.16.Supplement-1.94 – 7. Immordino M.L, Brusa P et al. Preparation, characterization, cytotoxicity and pharmacokinetics of liposomes containing docetaxel. JCR, 2003:91:417-429. https://doi.org/10.1016/S0168-3659(03)00271-2 – 8. Jensen G.M, Hodgson D.F. Opportunities and challanges in commercial pharmaceutical liposome applications. Adv. Drug Deliv. Rev. 2020:154:2-12. https://doi.org/10.1016/j.addr.2020.07.016 – 9. Tereshkina Y.A, Torkhovskaya T.I et al. Nanoliposomes as drug delivery systems: safety concerns. J. Drug Target. 2022:30:313-325. https://doi.org/10.1080/1061186X.2021.1992630 – 10. Aubel-Sadron G, Londos-Gagliardi D. Daunorubicin and doxorubicin, anthracycline antibiotics, a physicochemical and biological review. Biochimie, 1984:66:333-352. https://doi.org/10.1016/0300-9084(84)90018-X – 11. Fassas A, Anagnostopoulos A. The use of liposomal daunorubicin (DaunoXome) in acute myeloid leukemia. Leuk. Lymphoma, 2005:46:795-802. https://doi.org/10.1080/10428190500052438 – 12. Kager L, Pötschger U, Bielack S. Review of mifamurtide in the treatment of patients with osteosarcoma. Ther. Clin. Risk Manag. 2010:6:279. https://doi.org/10.2147/TCRM.S5688 – 13. Tzogani K, Straube M et al. The European Medicines Agency approval of 5-aminolaevulinic acid (Ameluz) for the treatment of actinic keratosis of mild to moderate intensity on the face and scalp: Summary of the scientific assessment of the Committe for Medicinal Products for Human Use. J. Dermatol.Treat. 2014:25:371-374. https://doi.org/10.3109/09546634.2013.789474 – 14. Silverman J.A, Deitcher S.R. Marqibo® (vincristine sulfate liposome injection) improves the pharmacokinetics and pharmacodynamics of vincristine. Cancer Chemother. Pharmacol. 2013:71:555-564. https://doi.org/10.1007/s00280-012-2042-4 – 15. Frampton J.E. Liposomal irinotecan: a review in metastatic pancreatic adenocarcinoma. Drugs. 2020:80:1007-1018. https://doi.org/10.1007/s40265-020-01336-6 – 16. Hong S, Choi D.W et al. Protein-based nanoparticles as drug delivery systems. Pharmaceutics, 2020:12:604. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12070604 – 17. Zhang J.T, Ma J et al. Recent advances in fabrication of well-organized protein-based nanostructures. ACS Appl. Bio Mat. 2021:4:4039-4048. https://doi.org/10.1021/acsabm.1c00156 – 18. Dinndorf P.A, Gootenberg J et al. FDA Drug approval summary: pegespargase (Oncaspar®) for the first-line treatment of children with acute lymphoblastic leukemia (ALL). The oncologist, 2007:12:991-998. https://doi.org/10.1634/theoncologist.12-8-991 – 19. Wang Z, Zheng Q et al. Ontak-like human IL-2 fusion toxin. J. Immunol. Methods, 2017:448:51-58. https://doi.org/10.1016/j.jim.2017.05.008 – 20. Sartor O. Eligard: leuprolide acetate in a novel sustained-release delivery system. Urology, 2003:61:25-31. https://doi.org/10.1016/S0090-4295(02)02396-8 – 21. Yardley D.A. nab-Paclitaxel mechanisms of action and delivery. JCR, 2013:170:365-372. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2013.05.041 – 22. Kundranda M.N, Niu J. Albumin-bound paclitaxel in solid tumors: clinical development and future directions. Drug Des. Dev. Ther. 2015:9:3767. https://doi.org/10.2147/DDDT.S88023

A magnézium szervezetünk egyik fő építőeleme, mely számos jótékony hatással bír. Hiánya megannyi kellemetlen tünetért és betegségért lehet felelős, ennek ellenére a lakosság 80%-a nem visz be elegendő magnéziumot. Pótlása számos kórképben előnyös tulajdonságokkal bír, többek között a stressz, az álmatlanság, izomgörcsök esetében, emellett újabb tanulmányok rávilágítottak fontos szerepére a memóriazavarok, az anyagcsere-betegségek, vesebántalmak, nőgyógyászati problémák, légzőszervi betegségek és a Covid-19 kezelésében is.

Kulcsszavak: magnéziumpótlás, magnéziumhiány, ásványi anyagok, megelőzés

The importance, advantages and possibilities of magnesium supplementation

Magnesium is one of the main building blocks of our body, which has many beneficial effects. Its deficiency can be responsible for many unpleasant symptoms and diseases, yet 80% of the population does not consume enough magnesium. Its supplementation has beneficial properties in many diseases, including stress, insomnia, muscle spasms, and recent studies have also highlighted its important role in the treatment of memory disorders, metabolic diseases, kidney disorders, gynecological problems, respiratory diseases and COVID-19.

Keywords: magnesium supplementation, magnesium deficiency, minerals, prevention

Irodalom

1. Huang, C.-L.; Kuo, E. Mechanism of Hypokalemia in Magnesium Deficiency. J. Am. Soc. Nephrol. 2007, 18, 2649–2652, doi:10.1681/ASN.2007070792. –
2. Gröber, U.; Schmidt, J.; Kisters, K. Magnesium in Prevention and Therapy. Nutrients 2015, 7, 8199–8226, doi:10.3390/nu7095388. – 3. Guerrera, M.P.; Volpe, S.L.; Mao, J.J. Therapeutic Uses of Magnesium. Am. Fam. Physician 2009, 80, 157–162. – 4. Slutsky, I.; Abumaria, N.; Wu, L.-J.; Huang, C.; Zhang, L.; Li, B.; Zhao, X.; Govindarajan, A.; Zhao, M.-G.; Zhuo, M.; et al. Enhancement of Learning and Memory by Elevating Brain Magnesium. Neuron 2010, 65, 165–177, doi:10.1016/j.neuron.2009.12.026. – 5. Liu, C.; Cheng, Y.; Guo, Y.; Qian, H. Magnesium-L-Threonate Alleviate Colonic Inflammation and Memory Impairment in Chronic-plus-Binge Alcohol Feeding Mice. Brain Res. Bull. 2021, 174, 184–193, doi:10.1016/j.brainresbull.2021.06.009. – 6. Pelczyńska, M.; Moszak, M.; Bogdański, P. The Role of Magnesium in the Pathogenesis of Metabolic Disorders. Nutrients 2022, 14, doi:10.3390/nu14091714. – 7. Feng, J.; Wang, H.; Jing, Z.; Wang, Y.; Cheng, Y.; Wang, W.; Sun, W. Role of Magnesium in Type 2 Diabetes Mellitus. Biol. Trace Elem. Res. 2020, 196, 74–85, doi:10.1007/s12011-019-01922-0. – 8. Tang, C.F.; Ding, H.; Jiao, R.Q.; Wu, X.X.; Kong, L.D. Possibility of Magnesium Supplementation for Supportive Treatment in Patients with COVID-19. Eur. J. Pharmacol. 2020, 886, 173546, doi:10.1016/j.ejphar.2020.173546. – 9. Trapani, V.; Rosanoff, A.; Baniasadi, S.; Barbagallo, M.; Castiglioni, S.; Guerrero-Romero, F.; Iotti, S.; Mazur, A.; Micke, O.; Pourdowlat, G.; et al. The Relevance of Magnesium Homeostasis in COVID-19. Eur. J. Nutr. 2022, 61, 625–636, doi:10.1007/s00394-021-02704-y. – 10. Fanni, D.; Gerosa, C.; Nurchi, V.M.; Manchia, M.; Saba, L.; Coghe, F.; Crisponi, G.; Gibo, Y.; Van Eyken, P.; Fanos, V.; et al. The Role of Magnesium in Pregnancy and in Fetal Programming of Adult Diseases. Biol. Trace Elem. Res. 2021, 199, 3647–3657, doi:10.1007/s12011-020-02513-0. – 11. Valenzuela, G.J.; Munson, L.A. Magnesium and Pregnancy. Magnesium 1987, 6, 128–135. – 12. Parazzini, F.; Di Martino, M.; Pellegrino, P. Magnesium in the Gynaecological Practice: A Literature Review. Magnes. Res. 2017, 30, 1–7, doi:10.1684/mrh.2017.0419. – 13. Jaripur, M.; Ghasemi-Tehrani, H.; Askari, G.; Gholizadeh-Moghaddam, M.; Clark, C.C.T.; Rouhani, M.H. The Effects of Magnesium Supplementation on Abnormal Uterine Bleeding, Alopecia, Quality of Life, and Acne in Women with Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized Clinical Trial. Reprod. Biol. Endocrinol. 2022, 20, 1–11, doi:10.1186/s12958-022-00982-7. – 14. Vermeulen, E.A.; Eelderink, C.; Hoekstra, T.; van Ballegooijen, A.J.; Raijmakers, P.; Beulens, J.W.; de Borst, M.H.; Vervloet, M.G. Reversal Of Arterial Disease by Modulating Magnesium and Phosphate (ROADMAP-Study): Rationale and Design of a Randomized Controlled Trial Assessing the Effects of Magnesium Citrate Supplementation and Phosphate-Binding Therapy on Arterial Stiffness in Moderate Chronic Kidney Disease. Trials 2022, 23, 1–14, doi:10.1186/s13063-022-06562-9. – 15. Vormann, J. Magnesium and Kidney Health – More on the ‘Forgotten Electrolyte’. Am. J. Nephrol. 2016, 44, 379–380, doi:10.1159/000450863. – 16. Yamamoto, S.; Uenishi, K. Nutrition and Bone Health. Magnesium-Rich Foods and Bone Health. Clin. Calcium 2010, 20, 768–774, doi:CliCa1005768774. – 17. https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/ Letöltés: 2022. 12. 04.

BrAIN pályázat

Az átirányítási támadás a keresési találati listákban az illegális online gyógyszerforgalmazók egészségügyi és gyógyszerbiztonságot veszélyeztető új marketing módszere. A jelenséget az illegális forgalmazás és gyógyszerhamisítás szempontjából magas kockázatú és gyakoriságú potencianövelő hatóanyagok hazai és európai országra vonatkozó találati linkjei és átirányítási láncolatán keresztül szemléltetjük. 2020 augusztusában végzett vizsgálatunk alapján Spanyolországban, illetve Magyarországon különösen magas arányban voltak jelen átirányított oldalak. A nemzetközi szinten közel egy évtizede megoldatlan probléma kezelése és az online gyógyszerforgalmazási tér megtisztítás érdekében eredményesebb lakossági tájékoztatásra, nemzetközi összefogásra és a hatósági fellépésre van szükség.

Kulcsszavak: gyógyszerbiztonság, online gyógyszermarketing, átirányításos támadás

Uncovering the new marketing method of illegal online pharmacies: search engine redirection

Search Engine Results of medications include a significant number of irrelevant websites that seemingly “advertise” medications, and link to illegal drug distribution sites. In our article, we assess the extent of the new marketing method that endangers health and drug safety and illustrate domestic and international networks. According to the results of our 2020 study, Spain and Hungary has exceptionally high number of redirected pages. More effective public information campaigns, international cooperation and regulatory action are needed to tackle the problem that has been unresolved for almost a decade.

Keywords: health and drug safety, on line drug marketing, redirection attack

Irodalom

1. Fittler A., Vida R., Bella R. és mtsai: Az internetes gyógyszer forgalmazás megítélése a betegek körében, helyzete hazánkban és az Európai Unióban – Úton egy új gyógyszer-forgalmazási csatorna felé? Gyógyszerészet 62. 2018 397. old. – 2. Mackey TK és Nayyar G. Digital danger: a review of the global public health, patient safety and cybersecurity threats posed by illicit online pharmacies. Br Med Bull. 2016 Jun 10; 118. Kötet:110-126. oldal. https://doi.org/10.1093/bmb/ldw016 – 3. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.: Internetes gyógyszer-kereskedelem – https://ogyei.gov.hu/internetes_gyogyszer_kereskedelem/ (megtekintve: 2021.01.19.) – 4. Fogyasztóvédelem. Gyógyszerhamisítás –http://fogyasztovedelem.hu/Varia_x/ha-misgyógyszer/htm (megtekintve: 2022.01.10.) – 5. Leontiadis N., Moore T., és Christin N.: Measuring and Analyzing Search-Redirection Attacks 2011 1. 2. old. – 6. Zoltan Gyongyi, Hector Garcia-Molina, and Jan Pedersen. Combating web spam with trustrank. Tr, Stanford InfoLab, March 2004. https://doi.org/10.1016/B978-012088469-8/50052-8 – 7. Long L., Roberto P. és Wenke L.: SURF: Detecting and Measuring Search Poisoning Október 2011 1. old. – 8. Nektarios L., Tyler M. és Nicolas C. A Nearly Four-Year Longitudinal Study of Search-Engine Poisoning November 2014 931. old. – 9. Damon M., Andreas P., Grant J. és mtsai: PharmaLeaks: Understanding the Business of Online Pharmaceutical Affiliate Programs 2012 1. old. – 10. John P. J., Fang Y., Yinglian X. és mtsai deSEO: Combating Search-Result Poisoning 2011 1. old. – 11. Tim K. M. és Bryan A. L., Digital Iatrogenesis: Policy Advocacy to Prevent Patient – 12. Harm from Access to Dangerous Drugs Online 2014 Volume 14, Issue 1 11. old. – P. Ravi Kumar, P. Herbert Raj and P. Jelciana A Framework to Detect Compromised Websites Using Link Structure Anomalies 2011. 4. oldal.

Praxis

Bár a lázat néha önálló betegségnek, semmint tünetnek tekintik, a testhőmérséklet emelkedése nem betegség, hanem immunológiai válaszreakció, amely szerepet játszhat a szervezet fertőzésekkel szembeni védekezésében. A láz fontos klinikai tünet is, azonban mértéke vagy tartóssága legtöbbször önmagában nem alkalmas a betegség súlyosságának megítélésére. Mivel a láz betegségekhez kapcsolódik, csillapítását gyakran a betegség kezelésével asszociálják, jóllehet ez az összefüggés többnyire nem áll fenn. A lázas állapot az esetek túlnyomó többségében gyorsan és problémamentesen megoldódik, azonban bizonyos esetekben indokolt a gyógyszeres beavatkozás is.

Kulcsszavak: láz, lázcsillapítók, lázmérés

What do you need to know about fever?

Fever is frequently regarded as the primary and most dangerous sign of a disease, almost as a disease of itself rather than a symptom. Fever is not a disease, but rather a reaction, an important clinical symptom, whose severity is usually not determined solely by the degree or duration of the fever. However, its appearance can be alarming, which is why patients frequently seek medical attention for this complaint. Fortunately, even with home care, the febrile condition resolves quickly and without complications in the vast majority of cases.

Keywords: fever, antipyretic, fever measurement

Irodalom

1. Mark A Ward. Fever in infants and children: Pathophysiology and management; 2022 – 2. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja lázas gyermekek ellátásáról EÜ közlöny, 7. szám, 1311. oldal; 2011 március. 8. – 3. Dinarello CA, Porat R. Pathophysiology and treatment of fever in adults. UpToDate; 2022. – 4. Fonyó A. Az orvosi élettan tankönyve. 7., átdolgozott és bővített kiadás. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.; 2014. – 5. David H Bor, MD. Approach to the adult with fever of unknow origin; 2022 – 6. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a neutropéniás felnőtt beteg fertőzéseinek megelőzéséről, diagnosztikájáról és kezeléséről; EÜ közlöny, 2. szám, 536. oldal; 2017. január 24. – 7. Levy MM, Fink MP, Marshall JC, Abraham E, Angus D, Cook D, Cohen J, Opal SM, Vincent JL, Ramsay G; International Sepsis Definitions Conference. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions Conference. Intensive Care Med. 2003 Apr;29(4):530-8. https://doi.org/10.1007/s00134-003-1662-x – 8. Roghmann MC, Warner J, Mackowiak PA. The relationship between age and fever magnitude. Am J Med Sci. 2001;322(2):68-70. https://doi.org/10.1097/00000441-200108000-00003 – 9. Cherry JD, Harrison G, Kaplan SL, et al (Eds). Feigin and Cherry’s Textbook of Pediatric Infectious Diseases. 8th Ed, Philadelphia: Elsevier; 2018. p. 52. – 10. Solomon HD. NSAIDs: Therapeutic use and variability of response in adults. UpToDate; 2022 – 11. Gyires K, Fürst Zs, Ferdinándy P. Farmakológia És Klinikai Farmakológia.4. javított kiadás. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.; 2020 – 12. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve az asztma diagnosztikájának, kezelésének és orvosi gondozásának alapelveiről felnőttkorban EÜ közlöny, 1. szám, 96. oldal, 2022 január. – 13. Jaroszewski AJ and TM and J. Pharmacological characteristics of metamizole. EndNote Click; 2022. – 14. Acetaminophen (paracetamol): Drug information. UpToDate; 2022. – 15. World Health Organization. The Treatment of diarrhoea: a manual for physicians and other senior health workers. – 4th rev. Switzerland: WHO Press; 2005 –  16. Millichap J. Clinical features and evaluation of febrile seizures. UpToDate; 2022.

A gyermekkori malnutríció nem jelent egyet az alultápláltsággal. Túlsúlyos vagy elhízott gyermekeknél is lehet szó malnutrícióról.

Mind egészséges, mind beteg gyermekeknél törekedni kell a tápanyagokkal való optimális ellátottságra, hiszen az mind a fizikai, mind a mentális fejlődés biztosítása szempontjából lényeges. Emellett, a malnutríció kivédése lehetőséget kínál a betegségekből történő rövidebb időn belüli felépülésre és a kórházi tartózkodási idő lerövidítésére.

Kulcsszavak: gyermekkori malnutríció, optimális tápanyagellátás

Childhood malnutrition is not the same as wasting

Overweight or obese children can also be malnourished. Both healthy and sick children should strive for an optimal supply of nutrients, as it is essential in terms of ensuring both physical and mental development. In addition, preventing malnutrition offers the opportunity to recover from illnesses in a shorter time and shorten the length of stay in the hospital.

Keywords: childhood malnutrition, optimal supply of nutrients

Irodalom

  1. Müller KE. és mtsai. STRONG malnutríció-rizikó és a percentilisek közötti összefüggések – STRONG 2.0. Gyermekgyógyászat 64; 19-24. 2014. – 2. https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/malnutrition-in-children
  2. https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/what-is-malnutrition-in-children#:~:text=Malnutrition%20in%20Children%20Can%20Be%20Caused%20by%20Poor,to%20lasting%20damage%20for%20millions%20of%20other%20children. – 4. Hecht C. et al. Disease associated malnutrition correlates with length of hospital stay in children. Clin. Nutr. 34; 53-59. 2015. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2014.01.0035. Stratton RJ. et al. Disease-related malnutrition: an evidence-based approach to treatment. CABI Publishing, Wallingford, 2003. https://doi.org/10.1079/9780851996486.00006. Braegger C. et al. ESPGHAN Committee on Nutrition:. Practical approach to paediatric enteral nutrition: a comment by the ESPGHAN committee on nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010;51(1):110-22. https://doi.org/10.1097/MPG.0b013e3181d336d2