Gyógyszerészet – 2022. január

2022. január TESZT

Tartalom

Újévi köszöntő

A felelős szerkesztő búcsúja

Továbbképző közlemények

A kontrollált körülmények között végrehajtott klinikai vizsgálatok a gyógyszerfejlesztés és -engedélyezés sarokkövét jelentik. Azonban a feltételek folyamatos szigorodása, a vizsgálatok komplexitásának növekedése egy ponton kontraproduktívvá válik, ami az önkéntesek csökkenő részvételi hajlandóságával, csúszással és a költségek masszív emelkedésével jár. Erre a problémára próbálnak választ adni az úgynevezett decentralizált vizsgálatok, ahol a vizsgálóhely-központúság helyébe egyre inkább a betegközpontúság lép, a kommunikáció és adatgyűjtés pedig mind inkább elektronikus eszközökkel történik. Az ilyen, valós élethelyzetben nyert adatok jobban tükrözik a beteg mindennapi életkörülményeit, ugyanakkor megbízhatóságukat még vita övezi. A klasszikus és új módszerek – hatóságok, betegek és szponzorok számára egyaránt elfogadható – egyensúlya az előttünk álló években alakul majd ki.

Irodalom

1. Kadam RA, Borde SU, et al. Challenges in recruitment and retention of clinical trial subjects. Perspect Clin Res. 2016;7:137-43. – 2. What are the biggest barriers in patient recruitment? (2020.09.17.) https://www.couchhealth.co/post/what-are-the-biggest-barriers-in-patient-recruitment – 3. Genevieve, F. Current challenges in clinical trial patient recruitment and enrollment. SoCRA SOURCE. 2004.feb:30-8. – 4. Clinical Leader. Considerations for improving patient recruitment into clinical trials. https://www.clinicalleader.com/doc/considerations-for-improving-patient-0001 (2021.07.01.) – 5. Tuskegee Syphilis Study. https://en.wikipedia.org/wiki/Tuskegee_Syphilis_Study (2021.07.01.) – 6. Bacil ED, Mazzardo et al. Physical activity and biological maturation: a systematic review. Rev Paul Pediatr. 2015;33:114-21. – 7. Ledesma P. How much does a clinical trial cost? (2020.01.02.) https://www.sofpromed.com/how-much-does-a-clinical-trial-cost/ – 8. Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020. https://www.bio.org/clinical-development-success-rates-and-contributing-factors-2011-2020 – 9. Covid-19 pandemic disrupted more than 1,200 clinical trials: GlobalData. (2021.03.02.) https://www.pharmaceutical-technology.com/surveys/covid-19-pandemic-disrupted-more-than-1200-clinical-trials-data/ – 10. GlobalData healthcare. Overall clinical trial disruption due to Covid-19 declines, but the number of trials with slow recruitment continues to grow. (2020.09.03.) https://www.clinicaltrialsarena.com/comment/disrupted-clinical-trials-covid-19-3/ – 11. Conduct of Clinical Trials of Medical Products During the COVID-19 Public Health Emergency. (2020.03. – frissítve: 20201.01.27.) https://www.fda.gov/media/136238/download – 12. Lichester Cough Questionarre. https://hgs.uhb.nhs.uk/wp-content/uploads/cough_questionnaire.pdf – 13. Kvapilova L, Boza V, et al. Continuous sound collection using smartphones and machine learning to measure cough. Bigit Biomark. 2019;3:166-75. – 14. Patients are ready to embrace decentralised clinical trials, are you? (2020.07.04.) https://www.couchhealth.co/post/patients-are-ready-to-embrace-decentralised-clinical-trials-are-you – 15. Pfizer konferencia közlés – 16. Bot BM, Suver C, et al. The mPower study, Parkinson disease mobile data collected using ResearchKit. Sci Data. 2016;3:160011. – 17. Mobile Parkinson Observatory for Worldwide, Evidence-based Research (mPower) (mPower). [klinikai vizsgálat] ClinicalTrials.gov azonosító: NCT02696603. – 18. Lovett L. Apple Women’s Health Study finds period symptoms similar across demographics. (2021.03.09.) https://www.mobihealthnews.com/news/apple-womens-health-study-finds-period-symptoms-similar-across-demographics – 19. Apple Women’s Health Study. [klinikai vizsgálat] ClinicalTrials.gov azonosító: NCT04196595. – 20. Johnson & Johnson launches Heartline™, the first-of-its-kind, virtual study designed to explore if a new iPhone app and apple watch can help reduce the risk of stroke. (2002.02.25.) https://www.jnj.com/johnson-johnson-launches-heartline-the-first-of-its-kind-virtual-study-designed-to-explore-if-a-new-iphone-app-and-apple-watch-can-help-reduce-the-risk-of-stroke – 21. A study to investigate if early atrial fibrillation (AF) diagnosis reduces risk of events like stroke in the real-world. [klinikai vizsgálat] ClinicalTrials.gov azonosító: NCT04276441. – 22. Thorndike FP, Berry RB, et al. Protocol for Digital Real-world Evidence trial for Adults with insomnia treated via Mobile (DREAM): an open-label trial of a prescription digital therapeutic for treating patients with chronic insomnia. J Comp Eff Res. 2021;10:569-81. – 23. A vizsgálati alany tájékoztatása, beleegyezés a klinikai vizsgálatba.  https://www.enkk.hu/documents/letoltesek/paciens_nyilatkozat.pdf (2021.07.01.) – 24.  EUCROF. Electronic Informed Consent Implementation Guide – Practical Considerations. https://www.eucrof.eu/images/eConsent_Implementation_Guide_.pdf – (2021.07.01.) 25. Maini F. Increasing the use of eConsent across Europe: the challenges and benefits. (2021.04.19.) https://www.medidata.com/en/life-science-resources/medidata-blog/increasing-the-use-of-econsent-across-europe-the-challenges-and-benefits – 26. Veeva. Enable patient-centric, paperless clinical trials. https://sites.veeva.com/products/myveeva/ (2021.07.01.) – 27. Majumder S, Deen MJ. Smartphone sensors for health monitoring and diagnosis. Sensors (Basel). 2019;19:2164. – 28. Empatica. https://www.empatica.com/ (2021.07.01.) – 29. Gaitup. https://gaitup.com/ (2021.07.01.) – 30. feetme. https://feetmehealth.com/ (2021.07.01.) – 31. Gray D. Amazon Echo to be used in medical device clinical trials. (2017.07.06.) https://www.med-technews.com/news/amazon-echo-to-be-used-in-medical-device-clinical-trials/

Szombathelyi Zs, Somogyi Gy: The future starts now: transformation of clinical studies in the age of digitalization

The controlled clinical studies are the fundamental basis of the drug development and approval. But the continuous tightening of the conditions and increase of the study complexity lead to contradiction at a certain time point. It entails decrease willingness, delay, massive rise of the cost. Decentralized clinical studies try to give solution to this problem. In these studies, instead of site-centric approach patient-centric approach steps in. Communication and data collection occur mainly in electronic devices. These data collected during real life situation better reflect the patient’s daily circumstances, but debate about reliability is going on. Both classic and new methods are acceptable for regulatory agencies, patients and sponsors, but balance between the methods is forming during the next few years.

A gyógyszerek biztonságos alkalmazásának meghatározó eleme a forgalomba hozatalt követő mellékhatások gyűjtése, értékelése és jelentése. Ebben a közleményben áttekintést szeretnénk nyújtani a farmakovigilancia rendszerek működésén keresztül az európai mellékhatás adatbázisba (EudraVigilance) kerülő mellékhatásokra vonatkozó információk forrásairól. Továbbá, rávilágítunk a szakirodalomban publikált mellékhatás adatok sajátosságaira. Ezután bemutatjuk, miként változhat meg a gyógyszerek alkalmazási előírása/betegtájékoztatója a mellékhatásokra vonatkozó információk gyűjtésének eredményeként. Végezetül egy gyakorlati példán keresztül bemutatjuk, mire használható, illetve milyen korlátai vannak a nyilvánosság számára is elérhető uniós mellékhatás adatbázisnak.

Irodalom

9. – ICH. MedDRA Bevezető útmutató 24.0-es változat, 000551 (2021.03.) (2021.03.) https://admin.meddra.org/sites/

default/files/guidance/file/intguide_24_0_Hungarian.pdf, (letöltve: 2021.06.08.) – 10. EMA. PRAC recommendations on safety signals. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/signal-management/prac-recommendations-safety-signals (letöltve: 2021.07.22.) – 11. Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, Signal assessment report on embolic and thrombotic events (SMQ) with COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant]) – COVID-19 Vaccine AstraZeneca (Other viral vaccines). EMA/PRAC/157045/2021. (2021.03.24.) https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/signal-assessment-report-embolic-thrombotic-events-smq-covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant-covid_en.pdf (letöltve: 2021. 05. 15.) 12. EMA, PRAC recommendations on signals. EMA/PRAC/199751/2021. (2021.05.03.) https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-6-9-april-2021-prac-meeting_en.pdf13. ECDC. Covid-19 vaccine tracker. https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#distribution-tab, (elérés: 2021.06.08.)

Konkoly K, Herczeg DI: Who watches what? – Post-marketing adverse drug reaction monitoring – Part II.

The continuous safety of medicines is guaranteed by the collection, management, and submission of suspected adverse drug reactions.  In this article, we would like to give an insight about the sources of information on adverse drug reactions that, through the operation of pharmacovigilance systems, are submitted to the adverse drug reaction database of the European Union (EudraVigilance). Furthermore, the particularities of adverse drug reaction data published in the scientific literature are demonstrated. Then, we show how the summary of product characteristic/patient information leaflet could be changed as a result the collection of adverse drug reactions. In the end, we present a practical example for what the public European Union adverse reaction database can be used and what limitations it has.

A hagyományos gyógynövények és fitokemikáliák késleltethetik egyes központi idegrendszert érintő degeneratív kórképek kialakulását, lassíthatják fejlődését, és lehetővé tehetik a gyógyulást azáltal, hogy akadályozzák a kóros folyamatok progresszióját. Számos növényi eredetű acetilkolin-észteráz gátló anyag vált gyógyszerré az utóbbi néhány évtizedben. Számos forrásnövény közül a györgyfű (részeg korpafű, Huperzia selago) Magyarországon védett és veszélyeztetett faj, helyzetét a globális klímaváltozás is fenyegeti. Megoldást adhat az in vitro hajtástenyészetek létrehozása, amelyre jól kidolgozott technológia áll rendelkezésre. A módszer egyúttal ipari méretekben is biztosíthatja a megfelelő hatóanyagmennyiséget. A természetes flóra hatóanyagai ökológiai szolgáltatásként értelmezhetőek. A szolgáltatás alapja a biodiverzitás, ezen belül a természetes előfordulású kémiai anyagok sokféleségének fenntartása.

Irodalom

1. Brickman AM, Khan UA, et al. Enhancing dentate gyrus function with dietary flavanols improves cognition in older adults. Nat Neurosci. 2014;17:1798-803. – 2. Stoiljkovic M, Horvath TL, Hajós M. Therapy for Alzheimer’s disease: Missing targets and functional markers? Ageing Res Rev. 2021;68:101318. – 3. Konecny J, Misiachna A, et al. Pursuing the complexity of Alzheimer’s disease: discovery of fluoren-9-amines as selective butyrylcholinesterase inhibitors and N-methyl-d-aspartate receptor antagonists. Biomolecules. 2020;11:3. – 4. Dános B. Amiről beszélnek: a hóvirág. Gyógyszerészet. 2007;51:158. – 5. Rédei D. Természetes eredetű gyógyszer-hatóanyagok és forrásaik : Galanthus nivalis – galantamin. Gyógyszerészet. 2016;60:101-2. – 6. Patocka J. Huperzine A – an interesting anticholinesterase compound from the Chinese herbal medicine. Acta Medica (Hradec Kralove). 1998;41:155-7. – 7. Podani J. A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana. Budapest:ELTE Eötvös Kiadó; 2007. – 8. Rácz G, Rácz-Kotilla E, Szabó LGy. Gyógynövények ismerete a fitoterápia és az alternatív medicina alapjai. Budapest: Galenus. 2012. 450-1. p. – 9. Wichtl M. Bärlappkraut. In: Wichtl, M., szerk. Teedrogen. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlaggesellschaft mbH.; 1988. 75-6. p. – 10. Wang YE, Yue DX, Tang XC. [Anti-cholinesterase activity of huperzine A]. Zhongguo Yao Li Xue Bao [Acta Pharmacologica Sinica]. 1986;7:110-3. [kínai]. – 11. WFO. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. 2021. http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0001110254. (2021.03.11.) – 12. Csapody I. 1. Györgyfű (részeg korpafű) – Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Martius. In: Védett növényeink. Budapest: Gondolat; 1982. 35. p. –13. Simon T. Adatok a Zempléni-hegység flórájához és a Carpaticum flórahatár kérdése. Bot. Közl. 2005;92:69-84. – 14. Druzsin J. A zempléni korpafüvek csodálatos világa: Lycopodiaceae. In: Flora Matricum Tokajense (Zemplén). Sátoraljaújhely: Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes.; 2009. – 15. Demeter Z, Gyulai P, et al. A Délkeleti-Bükk természeti értékei. Miskolc: Zöld Akció; 2002. 15,30. p. – 16. Bánkuti K. A Mátra Múzeum herbáriuma–a Gotthárd-gyûjtemény I. (Pteridophyta, Gymnospermatophyta, Monocotyledonopsida). Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 1998-99;23:103-41. – 17. Király G, Király A. Adatok és kiegészítések a magyar flóra ismeretéhez II. Kitaibelia. 2005;10:88-103 – 18. Király G. P1. Huperzia selago. In: A Kőszegi-hegység edényes flórája. Tilia. 1996;3:10. 19. Bartha D, Király G, et al. Magyarország edényes növényeinek elterjedési atlasza – Atlas Florae Hungariae. Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó; 2015. 43. p. – 20. Király G, szerk. Vörös Lista. Sopron; 2007. 30. p. – 21. Somodi I, Bede-Fazekas Á, et al. Természetes ökoszisztémák éghajlati sérülékenységének elemzése: Kutatási jelentés. [Munkabeszámoló] NAK Magyar Földtani és Geofizikai Intézet; 2016. – 22. Hoyk, E. A magyarországi klímamodellek. In: Czirfusz M, Hoyk E, et al., szerk. Klímaváltozás – társadalom – gazdaság: Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon. Pécs: Publikon Kiadó; 2015. 91-108. p. – 23. Hegnauer R. Chemotaxonomie der Pflanzen. Basel: Birkhäuser Vlg., 1992. Bd. I. 224-41. p. ; Bd. VII. 404. p. – 24. Richardson PM. Flavonoids of the Fern Allies. Biochem. Syst. Ecol. 1989;17:155-60. – 25.  Cui L, Noushahi HA, et al. Endophytic fungal community of Huperzia serrata: diversity and relevance to the production of huperzine A by the plant host. Molecules. 2021;26:892. – 26. Czapski GA, Szypuła W, et al. Assessment of antioxidative activity of alkaloids from Huperzia selago and Diphasiastrum complanatum using in vitro systems. Folia Neuropathol. 2014;52:394-406. – 27. Staerk D, Larsen J, et al. Selagoline, a new alkaloid from Huperzia selago. Nat Prod Res. 2004;18:197-203. – 28. Ayer WA, Browne L, et al. Alkaloids of Lycopodium selago. On the identity of selagine with huperzine A and the structure of a related alkaloid. Can J Chem. 1989;67:1538-1540. – 29.  Ayer WA, Ma YT, et al. Macleanine, a unique type of dinitrogenous Lycopodium alkaloid. Can J Chem. 1994;72:128-30. – 30. Wang B, Canyuan G, Qiang F. The traditional uses, secondary metabolites, and pharmacology of Lycopodium species. Phytochem Rev. 2021: https://doi.org/10.1007/s11101-021-09746-4. – 31. Zhou W, Kang F, et al. Serratane triterpenoids from Lycopodium complanatum and their anti-cancer and anti-inflammatory activities. Bioorg Chem. 2020;101:103959. – 32. Dos Santos TC, Gomes TM, et al. Naturally occurring acetylcholinesterase inhibitors and their potential use for Alzheimer’s disease therapy. Front Pharmacol. 2018;9:1192. – 33. Wang R, Yan H, Tang XC. Progress in studies of huperzine A, a natural cholinesterase inhibitor from Chinese herbal medicine. Acta Pharmacol Sin. 2006;27:1-26. – 34. Sagnou M, Mavroidi B, et al. Novel isatin thiosemicarbazone derivatives as potent inhibitors of β-amyloid peptide aggregation and toxicity. ACS Chem Neurosci. 2020;11:2266-76. – 35. Ferreira A, Rodrigues M, et al. Huperzine A from Huperzia serrata: a review of its sources, chemistry, pharmacology and toxicology. Phytochem Rev. 2016;15:51–85. – 36. Valenta Z, et al. The structure of selagine. Tetrahedron Lett. 1960;1:26-33. – 37. Ma X, Gang DR. The Lycopodium alkaloids. Nat Prod Rep. 2004,21,752-72. – 38. Marco-Contelles J, do Carmo Carreiras M, et al. Synthesis and pharmacology of galantamine. Chem Rev. 2006;106:116-33. – 39. Szypuła W, Pietrosiuk A, et al. Somatic embryogenesis and in vitro culture of Huperzia selago shoots as a potential source of huperzine A. Plant Sci. 2005;168:1443-52. – 40. Szypuła WJ, Wileńska B, et al. Huperzine A and Huperzine B Production by Prothallus Cultures of Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. Molecules. 2020;25:3262. – 41. Szypuła W, Pietrosiuk A. Production of Cholinesterase-Inhibiting Compounds in In Vitro Cultures of Club Mosses. In: Ramawat KG, Ekiert HM, Goyal S, szerk. Plant Cell and Tissue Differentiation and Secondary Metabolites. Cham: Springer; 2020. 921-60. p. – 42. Field AR, Testo W, et al. Molecular phylogenetics and the morphology of the Lycopodiaceae subfamily Huperzioideae supports three genera: Huperzia, Phlegmariurus and Phylloglossum. Mol Phylogenet Evol. 2016;94:635-57. – 43. Petri G, Nyiredyné Mikita K. Nyiredy Sz. Gyógynövények korszerű terápiás alkalmazása. Budapest: Aesculap, Medicina Kiadó; 1989. 44. Antonelli A, Fry C, et al. State of the World’s Plants and Fungi 2020. Kew: Royal Botanic Gardens; 2020. – 45. Zubov DA, Konca Y, Davis AP. Galanthus bursanus (Amaryllidaceae): a new species of snowdrop from the Marmara Sea region, NW Turkey. Kew Bulletin 2019;74.2:1-8. – 46. Howes MJ, Perry E. The role of phytochemicals in the treatment and prevention of dementia. Drugs Aging. 2011;28:439-68. – 47. Takács M, Oláh J. Honey bee mortalities caused by direct and indirect poisoning in Hungary. Acta Agraria Debreceniensis 2017;73:101-7. – 48. Török K. A Föld ökológia állapota és perpektívái. Magyar Tudomány, 2009;1:48-53. – 49. Kovács E, Pataki Gy, et al. Az ökoszisztéma szolgáltatások fogalma a társadalomkutató szemszögéből. Magyar Tudomány. 2011;6:780-7. – 50. Gola EM. Reproductive strategies of Huperzia. In: Szczęśniak E,  Gola E, szerk. Club mosses, horsetails and ferns in Poland: resources and protection. Wrocław: Polish Botanical Society, Institute of Plant Biology, University of Wrocław; 2008. 5-14. p.

László-Bencsik Á: Active substances by the Excosystem Services. – Acetylcholinesterase inhibitors in the Hungarian flora I.

The active ingredients of the natural flora can be interpreted as an ecological service. The basis of the service is the maintenance of biodiversity. Traditional herbs and phytochemicals can delay its development, slow its development, and allow healing by slowing down neurodegenerative processes. Some of these acetylcholinesterase inhibitors have become drugs in the last few decades. Among its known sources, Huperzia selago (fir clubmoss) is protected and endangered species in Hungary. The status of the species is also threatened by global climate change. A solution may be to establish in vitro shoot cultures for which well detailed technology is available. The method can also provide the right amount of active ingredients on an industrial scale.

Praxis

Az elektronika és a komputertechnika betörése számos – kedvező és kedvezőtlen – új  kihívást hozott az egészségügybe. Pár évtizede megjelentek a „computer-induced medical problems”, azaz a komputerhasználatra visszavezethető elváltozások. Ennek folytatásaként ma a mindenkinél kéznél lévő mobiltelefonokkal kapcsolatban jelennek meg ilyen jellegű közlemények. A mobiltelefon a mindennapi élet szerves részévé vált a fejlett világban. Olyannyira, hogy az okostelefon hiánya sokaknál szorongásos, pánikrohamszerű panaszokat (nomofóbia) okoz. A pszichés problémákon túl a sokat mobilozók körében már-már ortopédiai civilizációs betegségként lehet beszélni a helytelen testtartás okozta nyak- és válltáji fájdalmakról (SMS-nyak), illetve az okoseszközök használata közben megerőltetett, ínhüvelygyulladásos ujjakról (SMS-ező ujj). Mit lehet tanácsolni a gyógyszertárban a „high-tech” kórképekben szenvedőknek?

Irodalom

1. Bhattacharya S, Bashar MA, Srivastava A, Singh A. NOMOPHOBIA: NO MObile PHone PhoBIA. J Family Med Prim Care. 2019;8:1297-300. – 2. Gangavelli R, Nair NS, et al. Cervicobrachial pain – How Often is it Neurogenic? J Clin Diagn Res. 2016;10(3):YC14-6. – 3. Calvo-Lobo C, Unda-Solano F, et al. Is pharmacologic treatment better than neural mobilization for cervicobrachial pain? A randomized clinical trial. Int J Med Sci. 2018 Mar 8;15(5):456-65. – 4. ogyei.gov.hu; (2021.07.01.) – 5. Williams IW, Kennedy BS. Texting tendinitis in a teenager. J Fam Pract. 2011;60:66-7 – 6. Ahmed S, Akter R, et al. Prevalence of text neck syndrome and SMS thumb among smartphone users in college-going students: a cross-sectional survey study. J Public Health 2021;29:411-6.

Budai L: „High-tech” diseases – In focus of self-medication

Gyógyszerészettörténet

Irodalom

1. Zalai K. A magyar gyógyszerészet nagyjai. Budapest: Galenus; 2001; 11. p. – 2. Zalai K. i. m. 12.p. – 3. Gyógyszerészet. 1979;23:304-8. – 4. Gyógyszerészet. 1983;27:175-8. – 5. Gyógyszerészet. 1985;29:183-6. – 6. Új Magyar Életrajzi Lexikon. Budapest, VI. kötet; 2007. 295.p. – 7. Gyógyszeré-szettörténet. 2017;15:22-4. – 8. Gyógyszerészet. 1995;39:219-20. – 9. Zalai K. i. m. 71.p. – 10. Gyógyszerészet. 1989;3:369-72. – 11. Zalai K. i. m. 102.p. – 12. Zalai K. i.m. 182.p. – 13. Péter HM. Az erdélyi magyar gyógyszerészet magyar vonatkozásai. II. kötet. Kolozsvár: EME; 2013; 379-80.p. – 14. Habermann G. Személyi adattár a szegedi polgárcsaládok történetéhez. Szeged; 1992. 10.p. – 15. Cs Plank I, Kolta I, Vannai N. Divald Károly fényképész és vegyész üzemcsarnokából. Budapest; 1993. – 16. Révai Új Lexikon. III. kötet, Szekszárd; 2002. 540.p. – 17. Gyógyszerészi Közlöny. 1922;38:349-50. – 18. Gyógyszerészet. 1973;17:317. – 19. Gyógyszerészet. 1988;32:164. – 20. Gyógyszerészet. 1995;39,399. – 21. Győri Életrajzi Lexikon. Győr; 1999. 145-6.p. – 22. Gyógyszerészet. 1972;16:191-2. – 23. Gyógyszerészet. 1972;16:237. – 24. Gyógyszerészettörténet. 2015;13:24-5. – 25. Gyógyszerészet. 1997;41:578. – 26. Gyógyszerészet. 1997;41:765. – 27. Gyógyszerészet. 1998;42:115-6.

Szmodits L: Reputed Hungarian pharmacist jubilee in 2022.

Aktuális oldalak

Rédei D: Common yarrow (Achillea millefolium L.) – Medicinal Plant of the Year in 2022

Formulae Normales Edition 8th – Questions and Answers, part I.-II.