Gyógyszerészet – 2022. július

2022. július TESZT

Tartalom

Továbbképző közlemények

Az egyéni kockázatértékelés segít az egészségügyi ellátással összefüggő ún. nozokomiális fertőzések kockázatának felmérésében és csökkentésében. A közlemény célja, hogy felmérje az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kockázatát, amelyet kockázatértékelési adatlapok módszerével végeztünk. Az adatok rögzítését az SZTE ÁOK Sebészeti Klinikán dolgozó klinikai gyógyszerészek végezték, 2019. szeptember 9. és november 9. között, az Érsebészeti Osztályon. Összesen 109 beteg kockázatértékelését rögzítettük. A nozokomiális fertőzések tekintetében 62 beteg (56,9%) magas és 28 beteg (25,6%) közepes kockázatú volt. A multirezisztens kórokozóval összefüggő fertőzések tekintetében 51 beteg (46,8%) közepes, és 37 beteg (33,9%) magas kockázatú volt. Összességében elmondható, hogy csapatmunkában, az orvos, klinikai gyógyszerész és kórházi higiénés munkatársakkal összefogva, első ízben fel tudtuk mérni az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kockázatát, rutint szereztünk a nozokomiális infekció kockázatbecslésében és eredményeink alapján további javaslatokat fogalmaztunk meg az adatlapot illetően.

Kulcsszavak: kockázatértékelés, nozokomiális fertőzések

The role of the clinical pharmacist in the risk assessment of healthcare associated infections in a surgical department

The nosocomial infection rate in hospitalised patients is an inportant key performance indicator (KPI) regarding quality and safety of care. Risk assessment by itself, is an effective process to decrease the frequency of hospital-acquired infections. The aim of the study was implementing and piloting a risk assessment tool to assess nosocomial infection’s risks. The risk assessment forms were completed by clinical pharmacists, and were filled over a 2 months period, from 9th September to 9th November, 2019 at the Department of Vascular Surgery. The risk assessment form was completed for 109 patients. 62 patients (56,9%) were in high, 28 patients (25,6%) were at medium risk category for nosocomial infections. 51 patients (46,8%) were in medium and 37 patients (33,9%) were at high risk category for multidrug resistant bacteria nosocomial infections. Teamwork of different stakeholders like physicians, clinical pharmacists and hospital hygiene service contributed to the risk reduction of nosocomial infections.

Keywords: risk assessment, nosocomial infections

Irodalom

1. EU Council Recommendation (2009 C 151/01) of patient safety, including the prevention and control of healthcare-associated infections, Brussels 2009. – 2. HUN 20/2009. (VI.18.) EüM rendelete, Budapest 2009. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről. – 3. Az Országos tisztifőorvos módszertani levele az egészségügyi ellátással összefüggő ferőzések megelőzésének és felügyeletének megerősítésére intézményi és egyéni kockázatértékelésen keresztül, Budapest 2018. – 4. European Centre for Disease Prevention and Control; Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union. Stockholm: ECDC; 2013. – 5. WHO/CDS/CSR/EPH/2002.12 Prevention of hospital-acquired infections, A practical guide 2nd edition, 2012. – 6. Az Állami Népegészségügyi Központ Tájékoztatója a Nemzeti Nozokomiális Surveillance Rendszer 2018. évi eredményeiről.

A gyógynövények felhasználási területe átalakulóban van. Számos jel utal arra, hogy orális alkalmazásukra a legtágabb lehetőséget az étrend-kiegészítő kategória nyújthatja. Mindez annak a következménye, hogy gyógyszerhez rendkívül nehéz megfelelő minőségű alapanyagot találni, és gyakran az engedélyezési dosszié összeállításához szükséges klinikai adatok sem teljes körűek. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az étrend-kiegészítőkben alkalmazott növényeknek is számos minőségi követelménynek kell megfelelniük és a termékekre szigorú jelölési és reklámozási szabályok vonatkoznak. Az utóbbi tekintetében egy lényeges korlát, hogy a növényi anyagokra az úgynevezett „on-hold” egészségre vonatkozó állítások alkalmazhatók, melyek kizárólag az egyes összetevők és az egészség közötti összefüggésre utalhatnak, de a fogyasztók által remélt gyógyító vagy betegségmegelőző hatást nem lehet e termékkörnek jogszerűen tulajdonítani. A fogyasztók ezért a termék jelöléséből és reklámjából korlátozottan jutnak információhoz az egyes növényi összetevők szerepéről. Megoldásként szolgálhatnak olyan fórumok, kiadványok vagy hatósági oldalak, ahol van lehetőség tájékozódni ezen növények bizonyított hatásairól, az alkalmazni javasolt dózisról, nem megfeledkezve az interakciókról és kontraindikációkról sem.

Kulcsszavak: növényi hatóanyagok, étrend-kiegészítők, egészségre vonatkozó állítások

Herbal constituents: in food supplements instead of medicinal products?

The medicinal use of herbal substances is in declining since it is more and more difficult to find herbal pharmaceutical quality standards compliant active substances. Furthermore, the available clinical data on herbal substances are often inadequate for compiling a dossier to obtain marketing authorisation of herbal medicines. Consequently, food supplements seem to offer the widest opportunity for herbs intended for oral administration. Of course, herbal substances used in food supplements should also meet specific quality requirements and the labelling and promotion of the products are also controlled with strict legislative measures. Accordingly on the labelling and in the commercial communication of herbal ingredients used in food supplements, ‘on-hold’ health claims only allowed to be used. Although consumers usually choose these products for curing or preventing purpose, there is no legal opportunity to claim such effects and therefore the information to the consumers about the role of the herbal constituents in the product is rather limited. As a possible solution, product-independent forums, brochures or authority websites may serve as reliable information source on the benefit of herbal substances, including interactions and contraindications.

Keywords: herbal constituents, food supplements, health claims

Irodalom

1. OGYÉI honlap: https://ogyei.gov.hu/gyogynoveny_alapu_novenyi_gyogyszerek/ – 2. Wang X, Zhang Z, Wu SC. Health Benefits of Silybum marianum: Phytochemistry, Pharmacology, and Applications. J Agric Food Chem. 2020 Oct 21;68(42):11644-11664. Epub 2020 Oct 12. PMID: 33045827. https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c04791 – 3. El-Saber Batiha G, Magdy Beshbishy A, G Wasef L, Elewa YHA, A Al-Sagan A, Abd El-Hack ME, Taha AE, M Abd-Elhakim Y, Prasad Devkota H. Chemical Constituents and Pharmacological Activities of Garlic (Allium sativum L.): A Review. Nutrients. 2020 Mar 24;12(3):872. https://doi.org/10.3390/nu12030872 – 4. Sierpina VS, Wollschlaeger B, Blumenthal M. Ginkgo biloba. Am Fam Physician. 2003 Sep 1;68(5):923-6. PMID: 13678141. – 5. OGYÉI Gyógyszeradatbázis 2021.12.04. alapján, OGYÉI Gyógytermék adatbázis 2021.12.04. alapján, OGYÉI Bejelentett étrend-kiegészítők listája 2021.12.04. alapján – 6. IQVIA adatbázis, 2018.01.01.-2020.12.31. közötti időszak alapján

 

BrAIN pályázat

A fájdalomcsillapító gyógyszerek túlzott mértékű használata elsődleges fejfájásban szenvedő betegekben fájdalomcsillapító-túlhasználathoz társuló fejfájás kialakulásához vezethet. Bár a pontos patomechanizmus ismeretlen, a hajlamosító tényezők alapján magas kockázatú csoportok azonosíthatók. Mint a legtöbb krónikus kórkép esetén, a fájdalomcsillapító-túlhasználathoz társuló fejfájásnál is a meg­előzés lenne a legfontosabb. Ám a lakosság többsége még nem is hallott a jelenség létezéséről. A fájdalomcsillapító-túlhasználathoz társuló fejfájás kezelésének egyik fontos eleme a gyógyszermegvonás, ami számos kellemetlen tünettel járhat. Már a megvonás során szükséges a fejfájások megelőzésére szolgáló, profilaktikus terápia megkezdése. Ebben lehetnek segítségünkre az új típusú, kalcitonin génnel rokon peptid elleni készítmények, melyek hatékonynak bizonyultak nemcsak a migrénes rohamok kezelésében, hanem a migrén megelőzésében is. A gyógyszerészeknek fontos szerepe lehet a fájdalomcsillapító-túlhasználat megelőzésében a meg­felelő odafigyeléssel és betegedukációval. Felismerhetik a fájdalomcsillapító-túlhasználathoz társuló fejfájást és a súlyosabb következmények bekövetkezése előtt a beteget fejfájás-specialistához irányíthatják. A gyógyszerészi gondozás keretein belül hozzájárulhatnak a betegek terápiás együttműködéséhez.

Kulcsszavak: fájdalomcsillapító-túlhasználathoz társuló fejfájás, migrén, gyógyszerészi gondozás

Medication-overuse headache

Excessive use of painkillers in primary headache patients could lead to rebound headache called medication overuse headache (MOH). Although the exact pathomechanism of MOH is still not well understood, high-risk groups can be identified based on predisposing factors. Similar to other chronic disorders, prevention would be essential in MOH. The awareness of the phenomenon is poor in the population. Painkiller withdrawal is an important element in treatment of MOH, which can have unpleasant side-effects. Therefore, the introduction of prophylactic treatment is necessary to prevent headaches, starting early in the withdrawal phase. The new types of calcitonin gene-related peptide antagonists and anti-CGRP monoclonal antibodies maybe useful in MOH prevention, as they have been effective both in treating and preventing migraine attacks. Pharmacists may play an important role in MOH prevention with proper care and education of patients. They could recognise MOH and refer the patient to headache specialists before more serious consequences occur. Within the framework of pharmacist care, we can help improving patient compliance.

Keywords: medication overuse headache, migraine, pharmaceutical care

Irodalom

1. Magyar M, Hajnal B, Gyüre T, Ertsey C. [Medication-overuse headache]. Orvosi hetilap. 2015;156(30):1195-202. https://doi.org/10.1556/650.2015.30209 – 2. Diener HC, Antonaci F, Braschinsky M, Evers S, Jensen R, Lainez M, et al. European Academy of Neurology guideline on the management of medication-overuse headache. Eur J Neurol. 2020;27(7):1102-16. https://doi.org/10.1111/ene.14268 – 3. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia: an international journal of headache. 2013;33(9):629-808. https://doi.org/10.1177/0333102413485658 – 4. Peters GA, Horton BT. Headache; with special reference to the excessive use of ergotamine tartrate and dihydroergotamine. The Journal of laboratory and clinical medicine. 1950;36(6):972-3. – 5. Diener HC, Limmroth V. Medication-overuse headache: a worldwide problem. The Lancet Neurology. 2004;3(8):475-83. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(04)00824-5 – 6. Chen PK, Wang SJ. Medication Overuse and Medication Overuse Headache: Risk Factors, Comorbidities, Associated Burdens and Nonpharmacologic and Pharmacologic Treatment Approaches. Current pain and headache reports. 2019;23(8):60. https://doi.org/10.1007/s11916-019-0796-7 – 7. Diener HC, Dodick D, Evers S, Holle D, Jensen RH, Lipton RB, et al. Pathophysiology, prevention, and treatment of medication overuse headache. The Lancet Neurology. 2019;18(9):891-902. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(19)30146-2 – 8. Russell FA, King R, Smillie S-J, Kodji X, Brain SD. Calcitonin Gene-Related Peptide: Physiology and Pathophysiology. Physiological Reviews. 2014;94(4):1099-142. https://doi.org/10.1152/physrev.00034.2013 – 9. Edvinsson L, Haanes KA, Warfvinge K, Krause DN. CGRP as the target of new migraine therapies – successful translation from bench to clinic. Nature Reviews Neurology. 2018;14(6):338-50. https://doi.org/10.1038/s41582-018-0003-1 – 10. Juhasz G, Zsombok T, Jakab B, Nemeth J, Szolcsanyi J, Bagdy G. Sumatriptan causes parallel decrease in plasma calcitonin gene-related peptide (CGRP) concentration and migraine headache during nitroglycerin induced migraine attack. Cephalalgia. 2005;25(3):179-83. https://doi.org/10.1111/j.1468-2982.2005.00836.x – 11. Tajti J, Szok D, Nyari A, Vecsei L. CGRP and CGRP-receptor as targets of migraine therapy: Brain Prize-2021. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2021. https://doi.org/10.2174/1871527320666211011110307 – 12. Tepper D. Gepants. Headache. 2020;60(5):1037-39. https://doi.org/10.1111/head.13791 – 13. AbbVie’s atogepant set to reach projected worth of $766m in 2026 after accepted NDA from FDA. 01 Apr 2021. – 14. Hedenrud T, Babic N, Jonsson P. Medication overuse headache: self-perceived and actual knowledge among pharmacy staff. Headache. 2014;54(6):1019-25. https://doi.org/10.1111/head.12350 – 15. Mehuys E, Paemeleire K, Van Hees T, Christiaens T, Van Bortel LM, Van Tongelen I, et al. Self-medication of regular headache: a community pharmacy-based survey. Eur J Neurol. 2012;19(8):1093-9. https://doi.org/10.1111/j.1468-1331.2012.03681.x – 16. Rossi P, Di Lorenzo C, Faroni J, Cesarino F, Nappi G. Advice alone vs. structured detoxification programmes for medication overuse headache: a prospective, randomized, open-label trial in transformed migraine patients with low medical needs. Cephalalgia. 2006;26(9):1097-105. https://doi.org/10.1111/j.1468-2982.2006.01175.x – 17. MFT. Fejfájás Centrumok. 2017. http://fejfajas-tarsasag.hu/info.aspx?sp=17. 2017. – 18. Afra JB, M.; Bozsik, Gy.; Ertsey, Cs.; Szok, D.; Tajti, J.; Valikovics, A.; Vécsei, L. Az elsődleges fejfásások klasszifikációja. A migrén epidemiológiája. A fejfájásban szenvedő betegek kivizsgálási stratégiája. Az elsődleges fejfájások kezelésének protokollja. A fejfájás centrumok kritériumai. Cephalalgia Hungarica. 2008;13(19):27-68.

Rozsnyay Mátyás Emlékverseny

Fájdalomcsillapító okoz fejfájást? Igen! Akármilyen meglepő, hazánkban több százezer ember küzd ezzel a problémával. Gecse Kinga arra a kérdésre kereste a választ, hogy a gyógyszerészek és szakasszisztensek körében mennyire ismert a jelenség. A kutatás és az eredményekből levont következtetések első díjat hoztak a szécsényi gyógyszertár fiatal gyógyszerésze számára a Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen.

Kulcsszavak: Rozsnyay Mátyás Emlékverseny, Hungaropharma, fájdalomcsillapítóhoz társuló fejfájás, migrén, gyógyszerészi gondozás

Catch of headache medication

Medication caused headache? Yes! Surprising, but hundredthousands of people face with this problem in Hungary. Kinga Gecse looking for the answer what is the disease awareness amongst pharmacists and assistants? The research and the presentation brought first prize at Mátyás Rozsnyay Memorial Competiton for the young pharmacist.

Keywords: Mátyás Rozsnyay Memorial Competition, Hungaropharma, medication overuse headache, migraine, pharmaceutical care

Praxis

A melanoma a bőrrák egy fajtája, amely akkor alakul ki, amikor a melanocyták (a bőr barna színét adó sejtek) kontrollálatlanul növekedni kezdenek. A bőrből kiinduló rosszindulatú daganatok 2-3 százalékát alkotja, ezzel a leggyakoribb daganatok listájának nyolcadik helyén áll. Magyarországon egyre nagyobb számban diagnosztizálják, elsősorban a középkorúak betegsége, ugyanis a melanomában szenvedő betegek átlagéletkora 40-45 év. A melanoma a bőr bármely részén előfordulhat, nőknél leggyakrabban a lábszáron és az arcon, míg férfiak esetében a háton jelenik meg. A szokatlan anyajegyek jelenléte, a napfénynek való kitettség mértéke és az egyének kórtörténete befolyásolhatják a melanoma kockázatát. A patikában is kiemelt hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy felhívjuk a páciensek figyelmét az évente történő melanomaszűrésre, ugyanis az elváltozások korai felismerése akár életeket menthet.

Kulcsszavak: melanoma diagnózisa és kezelése, rizikótényezők

Melanoma: the most aggressive skin tumor

Melanoma is a type of skin cancer that develops when melanocytes (cells responsible for the brown color of skin) begin to grow out of control. It makes up 2-3 percent of skin-derived malignancies, making it the eighth most common tumor on the list. In Hungary, an increasing number of people are diagnosed with the disease in recent years. Melanoma mainly affects the middle-aged, as the average age of patients with melanoma is 40-45 years. Melanoma may occur on any part of the skin, most common on legs and face for female patients and effects the back in male patients. The presence of unusual moles, the degree of exposure to sunlight, and the medical history of individuals may affect the risk of melanoma. In the pharmacy, we need to put special emphasis on drawing patients’ attention to annual melanoma screening, as early detection of lesions can even save lives.

Keywords: melanoma diagnosis and treatment, risk factors

Irodalom

1. Baroni A, Buommino E, De Gregorio V, Ruocco E, Ruocco V, Wolf R. Structure and function of the epidermis related to barrier properties. Clin. in Dermatol. 2012;30(3), 257–262. doi:10.1016/j.clindermatol.2011.08.007 – 2. Bhatt M, Nabatian A, Kriegel D, Khorasani H. Does an increased number of moles correlate to a higher risk of melanoma?. Melanoma Manag. 2016;3(2):85-87. doi:10.2217/mmt-2016-0001 – 3. Garibyan L, Fisher DE. How Sunlight Causes Melanoma. Curr Oncol Rep. 2010;12,319–326. https://doi.org/10.1007/s11912-010-0119-y – 4. Shellenberger R, Nabhan M, Kakaraparthi S. Melanoma screening: A plan for improving early detection. Ann Med. 2016;48(3):142–8. – 5. Slominski RM, Zmijewski MA, Slominski AT. The role of melanin pigment in melanoma. Exp Dermatol. 2015;24(4):258-259. doi:10.1111/exd.12618 – 6. Amin MB, Edge SB, Greene FL, Byrd DR, Brookland RK, Washington MK, et al., editors. AJCC Cancer staging manual. 8th ed. New York: Springer; 2017. – 7. Ward WH, Lambreton F, Goel N, et al. Clinical Presentation and Staging of Melanoma. In: Ward WH, Farma JM, editors. Cutaneous Melanoma: Etiology and Therapy. Brisbane (AU): Codon Publications; 2017. Chapter 6. doi:10.15586/codon.cutaneousmelanoma.2017.ch6 – 8. Rigel DS, Carucci JA. Malignant melanoma: Prevention, early detection, and treatment in the 21st century. CA Cancer J Clin, 2000;50:215-236. https://doi.org/10.3322/canjclin.50.4.215

A krónikus vénás elégtelenség világszerte gyakori betegség, a tünetmentes állapottól egészen a nem gyógyuló fekélyig terjedhet súlyossága. A két állapot között azonban hetek-hónapok telnek el, van idő a felismerésre és rengeteg lehetőség a kezelésre. Egy közforgalmú gyógyszertárban életmódbeli tanácsokkal és vény nélküli érvédő gyógyszerekkel tudjuk a beteget ellátni, de tartsuk szem előtt, hogy a gyógyszeres terápiát abban az esetben ajánljuk, ha az életmódbeli változtatások nem voltak elégségesek. Az érvédő készítmények főleg a tüneteket enyhítik, fekély fennállása esetén annak gyógyulását is elősegíthetik. Fontos, hogy a beteget tájékoztassuk, ha a tünetek súlyosbodnak az orvosi intervenció elengedhetetlen. 2021 végén adta ki az EMMI „A krónikus vénás betegség ellátásáról” magyar egészségügyi szakmai irányelvet. Az irányelvben találhatunk ajánlásokat az érvédőkkel kapcsolatban is.

Kulcsszavak: érvédők, krónikus vénás elégtelenség

Vascular protectors as additional therapies in chronic venous insufficiency

Chronic venous insufficiency is a common disease worldwide, it can be asymptomatic but venous ulcer can also be developed. The time between these two conditions are measured in weeks and months. There is a window of opportunity for the recognition and pharmaceutical care, many treatments available to choose from. As a pharmacist, we are not only capable of giving vascular protector medicine to the patients, but many advices about how they should change their lifestyle. However, vascular protectors are not the first choice, they are optional, if lifestyle changes were not sufficient. Vascular protectors reduce the severity of the symptoms, they can help healing the venous ulcer too. In case of symptoms are worsening, medical referral and intervention is mandatory. The Hungarian guideline about the chronic venous insufficiency were published in the end of 2021. We can find many recommendation in it about the vascular protectors too.

Keywords: vascular protectors, chronic venous insufficiency

Irodalom

1. Emberi Erőforrások Minisztériuma EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI KOLLÉGIUM. Egészségügyi szakmai irányelv – „A krónikus vénás betegség ellátásáról” 2021 Dec 16: 10-11 – 2. Gloviczki P, Comerota AJ, Dalsing MC, et al. The care of patients with varicose veins and associated chronic venous diseases: clinical practice guidelines of the Society for Vascular Surgery and the American Venous Forum. J Vasc Surg. 2011;53(5 Suppl):2s-48s. – 3. Nicolaides A, Kakkos S, Baekgaard N, Comerota A, de Maeseneer M, Eklof B, Giannoukas AD, Lugli M, Maleti O, Myers K, Nelzén O, Partsch H, Perrin M. Management of chronic venous disorders of the lower limbs. Guidelines According to Scientific Evidence. Part I. Int Angiol. 2018 Jun;37(3):181-254. doi: 10.23736/S0392-9590.18.03999-8. PMID: 29871479. – 4 . Herschthal J, Kirsner RS. Current management of venous ulcers: an evidence-based review. Surg Technol Int. 2008;17:77-83. PMID: 18802885. – 5. Myers MB, Cherry G, Heimburger S, Hay M, Haydel H, Cooley L. The effect of edema and external pressure on wound healing. Arch Surg. 1967 Feb;94(2):218-22. doi: 10.1001/archsurg.1967.01330080056016. PMID: 6016270. – 6. Burnand KG, O’Donnell TF Jr, Thomas ML, Browse NL. The relative importance of incompetent communicating veins in the production of varicose veins and venous ulcers. Surgery. 1977 Jul;82(1):9-14. PMID: 877859. – 7. Araujo DN, Ribeiro CT, Maciel AC, Bruno SS, Fregonezi GA, Dias FA. Physical exercise for the treatment of non-ulcerated chronic venous insufficiency. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Dec 3;12(12):CD010637. doi: 10.1002/14651858.CD010637.pub2. PMID: 27914110; PMCID: PMC6463841. – 8. Kan YM, Delis KT. Hemodynamic effects of supervised calf muscle exercise in patients with venous leg ulceration: a prospective controlled study. Arch Surg. 2001 Dec;136(12):1364-9. doi: 10.1001/archsurg.136.12.1364. PMID: 11735861. – 9. Norgren L. Elastic compression stockings–an evaluation with foot volumetry, strain-gauge plethysmography and photoplethysmography. Acta Chir Scand. 1988 Sep;154(9):505-7. PMID: 3201862. – 10. Norris CS, Turley G, Barnes RW. Noninvasive quantification of ambulatory venous hemodynamics during elastic compressive therapy. Angiology. 1984 Sep;35(9):560-7. doi: 10.1177/000331978403500903. PMID: 6486517. – 11. Rabe E, Partsch H, Hafner J, Lattimer C, Mosti G, Neumann M, Urbanek T, Huebner M, Gaillard S, Carpentier P. Indications for medical compression stockings in venous and lymphatic disorders: An evidence-based consensus statement. Phlebology. 2018 Apr;33(3):163-184. doi: 10.1177/0268355516689631. Epub 2017 Feb 22. PMID: 28549402; PMCID: PMC5846867. – 12. Nicolaides AN, Allegra C, Bergan J, Bradbury A, Cairols M, Carpentier P, Comerota A, Delis C, Eklof B, Fassiadis N, Georgiou N, Geroulakos G, Hoffmann U, Jantet G, Jawien A, Kakkos S, Kalodiki E, Labropoulos N, Neglen P, Pappas P, Partsch H, Perrin M, Rabe E, Ramelet AA, Vayssaira M, Ioannidou E, Taft A. Management of chronic venous disorders of the lower limbs: guidelines according to scientific evidence. Int Angiol. 2008 Feb;27(1):1-59. PMID: 18277340. – 13. Martinez-Zapata MJ, Vernooij RW, Simancas-Racines D, Uriona Tuma SM, Stein AT, Moreno Carriles RMM, Vargas E, Bonfill Cosp X. Phlebotonics for venous insufficiency. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Nov 3;11(11):CD003229. doi: 10.1002/14651858.CD003229.pub4. PMID: 33141449; PMCID: PMC8094625. – 14. Bush R, Comerota A, Meissner M, Raffetto JD, Hahn SR, Freeman K. Recommendations for the medical management of chronic venous disease: The role of Micronized Purified Flavanoid Fraction (MPFF). Phlebology. 2017 Apr;32(1_suppl):3-19. doi: 10.1177/0268355517692221. Erratum in: Phlebology. 2017 Dec;32(10 ):NP36. PMID: 28211296. – 15. Bush R, Comerota A, Meissner M, Raffetto JD, Hahn SR, Freeman K. Recommendations for the medical management of chronic venous disease: The role of Micronized Purified Flavanoid Fraction (MPFF). Phlebology. 2017 Apr;32(1_suppl):3-19. doi: 10.1177/0268355517692221. Erratum in: Phlebology. 2017 Dec;32(10 ):NP36. PMID: 28211296. – 16. MacLennan WJ, Wilson J, Rattenhuber V, Dikland WJ, Vanderdonckt J, Moriau M. Hydroxyethylrutosides in elderly patients with chronic venous insufficiency: its efficacy and tolerability. Gerontology. 1994;40(1):45-52. doi: 10.1159/000213574. PMID: 8034203. – 17. Wadworth AN, Faulds D. Hydroxyethylrutosides. A review of its pharmacology, and therapeutic efficacy in venous insufficiency and related disorders. Drugs. 1992 Dec;44(6):1013-32. doi: 10.2165/00003495-199244060-00009. PMID: 1282862. – 18. Longiave D, Omini C, Nicosia S, Berti F. The mode of action of aescin on isolated veins: relationship with PGF2 alpha. Pharmacol Res Commun. 1978 Feb;10(2):145-52. doi: 10.1016/s0031-6989(78)80072-1. PMID: 652841. – 19. Rehn D, Unkauf M, Klein P, Jost V, Lücker PW. Comparative clinical efficacy and tolerability of oxerutins and horse chestnut extract in patients with chronic venous insufficiency. Arzneimittelforschung. 1996 May;46(5):483-7. PMID: 8737631. – 20. Tilbrook H, Clark L, Cook L, Bland M, Buckley H, Chetter I, Dumville J, Fenner C, Forsythe R, Gabe R, Harding K, Layton A, Lindsay E, McDaid C, Moffatt C, Rolfe D, Sbizzera I, Stansby G, Torgerson D, Vowden P, Williams L, Hinchliffe R. AVURT: aspirin versus placebo for the treatment of venous leg ulcers – a Phase II pilot randomised controlled trial. Health Technol Assess. 2018 Oct;22(55):1-138. doi: 10.3310/hta22550. PMID: 30325305; PMCID: PMC6204573. – 21. Jull A, Wadham A, Bullen C, Parag V, Kerse N, Waters J. Low dose aspirin as adjuvant treatment for venous leg ulceration: pragmatic, randomised, double blind, placebo controlled trial (Aspirin4VLU). BMJ. 2017 Nov 24;359:j5157. doi: 10.1136/bmj.j5157. PMID: 29175902; PMCID: PMC5701114. – 22. Andreozzi GM. Editorial: sulodexide, an old drug with recent renewed interest. Curr Vasc Pharmacol. 2013 May;11(3):352-3. doi: 10.2174/1570161111311030009. PMID: 23650949. – 23. Orhurhu V, Chu R, Xie K, et al. Management of Lower Extremity Pain from Chronic Venous Insufficiency: A Comprehensive Review. Cardiol Ther. 2021;10(1):111-140

Aktuális oldalak

A 2021. évi fizikai Nobel-díjat a komplex rendszerek vizsgálatáért és megértésük felé tett úttörő hozzájárulásokért ítélte oda a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Ebben az ismeretterjesztő cikkben rövid tudománytörténeti bevezetések után bemutatásra kerül, hogyan jutottak el az idei év díjazottjai – Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann és Giorgio Parisi – a nagy áttörést jelentő felfedezésekig. Eredményeiket tárgyalva a cikk bemutatja többek között a szén-dioxid éghajlatváltozásban betöltött szerepének felfedezését és a kezdeti klímamodellek fejlődését az időjárás változékonyságait is figyelembe vevő modellekig. Továbbá ismertetésre kerül, hogyan derült fény az emberi tevékenység éghajlatváltozásban betöltött jelentős szerepére és a spinüvegek területén tett felfedezés hogyan járult hozzá a komplex rendszerek megértéséhez.

Kulcsszavak: Nobel-díj, komplex rendszerek, globális felmelegedés

The Nobel Prize in Physics 2021 for groundbreaking contributions to our understanding of complex systems

The Nobel Prize in Physics 2021 was awarded “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems” by the Royal Swedish Academy of Sciences. In this article, after brief historical introductions to the scientific background I present how this year’s winners – Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi – made their pioneering discoveries. I discuss their results in this article, including the discovery of the role of carbon dioxide in climate change and the evolution of early climate models to those that account for weather variability. I will also explain how it came to light that human activity has played a significant role in climate change and how discoveries in the field of spin glasses have contributed to our understanding of complex systems.

Keywords: Nobel Prize, complex systems, global warming

A majomhimlővírus Közép- és Nyugat-Afrikában endémiás. Az orvosi hatóságok meglepetéssel regisztrálják szerte Európában – közte hazánkban is – a hirtelen megemelkedő számú, megerősített humán majomhimlőeseteket. Mivel a betegség bejelentéskötelezett, a közlemény célja, hogy naprakész tudással nézhessünk szembe a következő időszak kihívást jelentő vírusinfekciójával.

Kulcsszavak: majomhimlővírus, MPV, MPX, vírusellenes terápia)

What to know about Monkeypox

Monkeypox virus is endemic in central and western Africa. Medical officials register with surprise across Europe – including Hungary – the growing number of confirmed human monkeypox cases. The monkeypox is a compulsory referral disease. The aim of the publication is to update knowledge in order to face the challange of viral infection, possibly presenting in the next period.

Keywords: Monkeypox virus, MPV, MPX, antiviral therapy

Felhasznált irodalom

CDC Website: https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/transmission.html – Von Magnus, P., Andersen, E. K., Petersen, K. B., Birch-Andersen, A.: A Pox-like Disease in Cynomolgus Monkeys. Acta Pathol. Microbiol. Scand. 2009. 46, 156–176. – Breman, J. G., Ruti, K., Steniowski, M.V.: Human monkeypox, 1970–1979. Bull. World Health Organ. 1980. 58, 165–182. – ECDC Website: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Monkeypox-multi-country-outbreak.pdf – Antinori A, V. Mazzotta, S. Vita, F. Carletti, D. Tacconi, L. E. Lapini, et al: Epidemiological, clinical and virological characteristics of four cases of monkeypox support transmission through sexual contact, Italy, May 2022. Eurosurveillance 2022. 27: Issue 22. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.22.2200421 – About Monkeypox | Monkeypox | Poxvirus | CDC”. 2021-11-22. Archived from the original on 2022-05-10. Retrieved 2022-04-27. – „Communicable disease threats report, Week 26, 27 June – 3 July 2021” (PDF). European Centre for Disease Prevention and Control. 2 July 2021. Archived (PDF) from the original on 2 July 2021. Retrieved 2 July 2021.

Irodalom

1. CL. Jones, BM. Stevens, A. D’Alessandro et al.: Inhibition of Amino Acid Metabolism Selectively Targets Human Leukemia Stem Cells. Cancer Cell 2018; 34: 724-740. https://doi.org/10.1016/j.ccell.2018.10.005 – 2. VENCLYXTO™ alkalmazási előírás (EMA)