Gyógyszerészet – 2022. június

2022. június TESZT

Tartalom

Tábi Tamás: A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 66. küldöttgyűlése

Továbbképző közlemények

A helyi és transzdermális terápia sikere összefüggésben van a készítmények értékelésére alkalmazott technikákkal, amelyek elősegítik a hatóanyagok bőrpenetrációjának optimalizálását. A cikk célja, hogy bemutasson 2 új értékelési technikát – a skin-PAMPA és a Raman-spektroszkópia módsze­-
rét – a bőrpenetrációs vizsgálatok területén és összehasonlítsa azokat a hagyományos Franz-cellás módszerrel. A membránként humán epidermiszt használó Franz-cellás vizsgálat a „gold standard”, de manapság már egyre inkább elfogadott az egyszerűbb és olcsóbb in vitro módszerek alkalmazása. A skin-PAMPA ígéretes módszer a molekulák passzív membrán permeabilitásának meghatározására, alacsony költség és jó teljesítmény mellett. A Franz cellás tesztekkel összehasonlítva a skin-PAMPA eredményei a humán epidermisz eredményeivel jól korreláltak ezért alkalmas lehet annak helyettesítésére. A konfokális Raman-spektroszkópia kvalitatív, illetve félkvantitatív módszer, amely jól kiegészítheti és alátámaszthatja a kvantitatív módszerek eredményeit.

Kulcsszavak: bőrpenetráció, skin-PAMPA, Raman-térképezés

New methods to inestigate skin penetration of dermal preparations

The success of topical and transdermal therapy is related to the techniques used to evaluate formulations, which help to optimize the skin penetration of active ingredients. The aim of this paper was to introduce two new methods – the skin PAMPA and the Raman spectroscopy – in skin penetration studies and compare them to the traditional Franz diffusion cell test. The Franz cell method used human epidermis (HSE) as a membrane is a “gold standard” method according to guidelines, but it is now generally accepted to select simpler and less expensive in vitro methods in the early stages of formulation development. Skin-PAMPA is a promising method for the fast determination of the passive membrane permeability of molecules with low cost and high throughput. Compared with the Franz cell method, the results of the skin-PAMPA membrane followed the results of HSE and thus may be suitable for the replacement. Skin-PAMPA showed a high correlation with HSE results. The Raman mapping is a qualitative and semi-quantitative method for the investigation of skin penetration depth into the skin layers. This is a good alternative method to supplement qualitative tests.

Keywords: skin penetration, skin PAMPA, Raman mapping

Irodalom

1. Transdermal Drug Delivery System Market Analysis By Technology, By Application, And Segment Forecasts To 2024 Market analysis Report 2016 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/transdermal-drug-delivery-systems-industry – 2. European Medicines Agency: Draft Guideline on Quality and Equivalence of Topical Products, 2018 https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/draft-guideline-quality-equivalence-topical-products_en.pdf – 3. OECD. Test Guideline 428: Skin absorption: In Vitro Method; 2004 https://www.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-428-skin-absorption-in-vitro-method_9789264071087-en – 4. OECD. Guidance Document for the Conduct of Skin Absorption Studies; OECD Series on Testing and Assessment, 2004 https://www.oecd-ilibrary.org/environment/guidance-document-for-the-conduct-of-skin-absorption-studies_9789264078796-en – 5. OECD. Environment, Health and Safety Publications Series on Testing and Assessment No. 156 GUIDANCE NOTES ON DERMAL ABSORPTION Draft second edition, 2019 https://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/Guidance%20Notes%20Dermal%20Absorption%20156_Oct2019_clean.pdf – 6. Nonsterile Semisolid Dosage Forms Scale-Up and Postapproval Changes: Chemistry, Manufacturing, and Controls; In Vitro Release Testing and In Vivo Bioequivalence Documentation SUPAC-SS U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration Center for Drug Evaluation and Research (CDER), 1997 https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/supac-ss-nonsterile-semisolid-dosage-forms-scale-and-post-approval-changes-chemistry-manufacturing – 7. Machado, A.C.H.R., et al., Skin Penetration. In Cosmetic Science and Technology; Elsevier, 2017. p. 741-755. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802005-0.00046-X – 8. Abd, E.; et al., Skin models for the testing of transdermal drugs. Clinical Pharmacology: Advances and Applications, 2016. 8: p. 163-176. https://doi.org/10.2147/CPAA.S64788 – 9. Flaten, G.E., et al., In Vitro Skin Models as a Tool in Optimization of Drug Formulation. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2015. 75: p. 10-24. https://doi.org/10.1016/j.ejps.2015.02.018 – 10. Csizmazia E., et al., A bőrön keresztüli hatóanyag permeáció modellezése és penetrációfokozók hatásának vizsgálata. Acta Pharmaceutica Hungaric, 2012. 82(1): p. 15-22. – 11. Bakonyi, M., et al., In vitro bőrmodellek, mint a hatékony gyógyszerformulálás eszközei. Acta Pharmaceutica Hungarica, 2017. 87(1): p. 3-12. – 12. Neupane, R., et al., Alternatives to Biological Skin in Permeation Studies: Current Trends and Possibilities. Pharmaceutics, 2020. 12(2): p. 152. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12020152 – 13. Zsikó, S., et al., Methods to Evaluate Skin Penetration In Vitro. Scientia Pharmaceutica, 2019. 87(3): p. 19. https://doi.org/10.3390/scipharm87030019 – 14. Selzer, D., et al., Finite and infinite dosing: Difficulties in measurements, evaluations and predictions. Advanced Drug Delivery Reviews, 2013. 65: p. 278-294. https://doi.org/10.1016/j.addr.2012.06.010 – 15. Kansy, M., et al., Physicochemical high throughput screening: Parallel artificial membrane permeation assay in the description of passive absorption processes. Journal of Medicinal Chemistry, 1998. 41: p. 1007-1010. https://doi.org/10.1021/jm970530e – 16. Sinkó, B., et al., Skin-PAMPA: a new method for fast prediction of skin penetration. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2012. 45: p. 698-707. https://doi.org/10.1016/j.ejps.2012.01.011 – 17. Bouwstra, J. A., et al., Structure of the skin barrier and its modulation by vesicular formulations. Progress in Lipid Research, 2003. 42: p. 1-36. https://doi.org/10.1016/S0163-7827(02)00028-0 – 18. Sinkó, B., et al., A transzdermális felszívódás vizsgálatának in vitro módszerei: a bőr -PAMPA (Skin-PMPA) modell. Acta Pharmaceutca Hungarica, 2012. 82: p. 1-10. – 19. Sinkó, b., et al., Skin PAMPA: Application in practice. ADMET & DMPK, 2014. 2(4): p. 191-198. https://doi.org/10.5599/admet.2.4.150 – 20. Geoffrey, P.S., et al., Raman imaging of drug delivery systems. Advanced Drug Delivery Reviews, 2015. 89: p. 21-41. https://doi.org/10.1016/j.addr.2015.01.005 – 21. Franzen, L., et al., Applications of Raman spectroscopy in skin research – From skin physiology and diagnosis up to risk assessment and dermal drug delivery. Advanced Drug Delivery Reviews, 2015. 89: p. 191-104. https://doi.org/10.1016/j.addr.2015.04.002 – 22. Balázs, B., et al., An ATR-FTIR and Raman spectroscopic investigation of the electroporation-mediated transdermal delivery of a nanocarrier system containing an antitumour drug. Biomedical Optic Express, 2016. 7: p. 67-78. https://doi.org/10.1364/BOE.7.000067 – 23. Lovaszi, M., et al., Sebum lipids influence macrophage polarization and activation. British Journal of Dermatology, 2017 177(6): p. 1671-1682. https://doi.org/10.1111/bjd.15754 – 24. Zsikó, S., et al., Novel In Vitro Investigational Methods for Modeling Skin Permeation: Skin PAMPA, Raman Mapping. Parmaceutics, 2020. 12(9): p. 803 https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12090803

BrAIN pályázat

A klinikai fázisvizsgálatokat megelőzően elsősorban két dimenzióban (2D) növekvő sejttenyészetek és állatkísérletek állnak rendelkezésünkre, ezek azonban nem képesek teljes mértékben modellezni az emberi szervezet összetettségét. Az elmúlt évtizedek kutatásmódszertani fejlődése után egyre nagyobb igény van olyan modellrendszerekre, amelyek jobb biomimetikai tulajdonságokat mutatnak. Ilyen modellek kialakítását segítheti a háromdimenzionális (3D) élősejtes bionyomtatás.

Míg egy 2D tenyészetben a sejtek közvetlenül érintkeznek a homogén tulajdonságokkal rendelkező tápfolyadékkal, addig a szervezetben a tápanyag- és oxigénellátottság, illetve egyéb tényezők térben változnak. Az előbbiek alapján, 3D környezetben a sejtek viselkedése közelebb áll az élő szervezetben megfigyelhetőhöz. Ezért a 3D tenyészet pontosabban reprezentálja a későbbi klinikai vizsgálatok eredményeit és a várható terápiás érzékenységet.

A 3D élősejtes bionyomtatás felhasználásának egyik formája az ún. „organ-on-a-chip” és „human-body-on-a-chip” technológia. Ezek lehetőséget teremtenek a sejtek és a közöttük létrejövő kölcsönhatások akár „szervezeti” szintű vizsgálatára. Alkalmazásukkal olyan modellek hozhatók létre, amelyek az in vitro vizsgálatok preszelekciós hatékonyságát javíthatják, az állatkísérletek egy részét helyettesíthetik és ezzel a klinikai kísérletek egy részének elvégzését tehetik majd elkerülhetővé.

Kulcsszavak: 3D bionyomtatás, klinikai kísérletek, daganatkutatás

3D bioprinted tissue and tumor models in cancer research

Nowadays, as a part of preclinical studies, primarily two-dimensional (2D) cellular (in vitro) experiments and animal models are used, however it has to be considered that these cannot perfectly mimic the complexity of the human body. There is a growing demand for developing and applying new models with better biomimetic properties after the extensive research-methodological developments of the last decades. To overcome the limitations of the previous model systems, the three-dimensional (3D) bioprinting technique, which uses living cells as components of its bioink, may be the solution.

In a 2D culture, cells are in direct contact with the medium which offers unlimited nutrient and oxygen supply, contrary to the human body. This different environmental condition is one of the reasons, why the behavior of cells in a 3D environment represents better the living organism.

The so-called “organ-on-a-chip” and “human-on-a-chip” phrases are special terms for methods which could simulate the activity and biological response of the whole organ or body. The novel 3D bioprinting method could also be a good tool for analyzing the (living) cells. These provide an opportunity to examine cells even at the level of a complex organism. The use of these technologies could improve the efficiency of the preselection steps in clinical studies and replace some animal experiments, which could expand the rate of more successful clinical trials.

Keywords: 3D bioprinting technique, clinical trials, cancer research

Irodalom

1. Breslin S, O’Driscoll L. Three-dimensional cell culture: the missing link in drug discovery. Drug Discov Today. 2013; 18:240-9. https://doi.org/10.1016/j.drudis.2012.10.003 – 2. https://www.ovsz.hu/sites/default/files/2019-2020-aktivitas.pdf (2021.09.29.) – 3. https://www.eurotransplant.org/patients/magyarorszag/ (2021.09.29.) – 4. Gerendás P, Károly D, et al. Development of a customized wrist orthosis using 3D printing. Biomechanica Hungarica. 2018; 11:23-30. https://doi.org/10.17489/2018/2/03 – 5. Mustafa S F, Evans P L, et al. Streamlining the manufacture of custom titanium orbital plates with a stereolithographic three-dimensional printed model. Br J Oral Maxillofac Surg. 2017; 55:546-547. https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2016.03.003 – 6. Benke K, Barabás J. I, et al. Routine aortic valve replacement followed by a myriad of complications: role of 3D printing in a difficult cardiac surgical case. Journal of thoracic disease. 2017; 9:E1021-E1024. https://doi.org/10.21037/jtd.2017.10.77 – 7. Mironov V, Boland T, et al. Computer-aided jet-based 3D tissue engineering, Trends in Biotechnology. 2003; 21:157-161. https://doi.org/10.1016/S0167-7799(03)00033-7 – 8. Roth E A, Xu T, et al. Inkjet printing for high-throughput cell patterning. Biomaterials. 2004; 25:3707-15. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2003.10.052 – 9. Norotte C, Marga F S et al. Scaffold-free vascular tissue engineering using bioprinting. Biomaterials. 2009; 30:5910-7. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2009.06.034 – 10. Thayer P, Martinez H, et al. History and Trends of 3D Bioprinting. Methods Mol Biol. 2020; 2140:3-18. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-0520-2_1 – 11. Kutlehria S, Dinh T C, et al. High‐throughput 3D bioprinting of corneal stromal equivalents. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2020; 108:2981-2994. https://doi.org/10.1002/jbm.b.34628 – 12. Atala A, Forgacs G. Three-Dimensional Bioprinting in Regenerative Medicine: Reality, Hype, and Future. 2019; Stem Cells Transl Med, 8:744-745. https://doi.org/10.1002/sctm.19-0089 – 13. Irvine S A, Venkatraman S S. Bioprinting and Differentiation of Stem Cells. Molecules (Basel, Switzerland). 2016; 21:1188. https://doi.org/10.3390/molecules21091188 – 14. Ong C, Yesantharao P, et al. 3D bioprinting using stem cells. Pediatr Res. 2018; 83:223-231. https://doi.org/10.1038/pr.2017.252 – 15. Scognamiglio C, Soloperto A, et al. Bioprinting stem cells: building physiological tissues one cell at a time. Am J Physiol Cell Physiol. 2020; 319:C465-C480. https://doi.org/10.1152/ajpcell.00124.2020 – 16. Vermeulen N, Haddow G, et al. 3D bioprint me: a socioethical view of bioprinting human organs and tissues. J Med Ethics. 2017; 43:618-624. https://doi.org/10.1136/medethics-2015-103347 – 17. Sun, J., Huang, J., et al. MRI detection of the malignant transformation of stem cells through reporter gene expression driven by a tumor-specific promoter. Stem Cell Res Ther. 2021; 12:284 https://doi.org/10.1186/s13287-021-02359-w – 18. Stolberg S, McCloskey K E. Can shear stress direct stem cell fate? Biotechnol Prog. 2009; 25:10-9. https://doi.org/10.1002/btpr.124 – 19. Lee V K, Lanzi A M, et al. Generation of Multi-Scale Vascular Network System within 3D Hydrogel using 3D Bio-Printing Technology. Cell Mol Bioeng. 2014; 7:460-472. https://doi.org/10.1007/s12195-014-0340-0 – 20. Wu Q, Liu J, et al. Organ-on-a-chip: recent breakthroughs and future prospects. Biomed Eng Online. 2020; 19:9. https://doi.org/10.1186/s12938-020-0752-0 – 21. Öblom, H., Sjöholm, E., et al. Towards Printed Pediatric Medicines in Hospital Pharmacies: Comparison of 2D and 3D-Printed Orodispersible Warfarin Films with Conventional Oral Powders in Unit Dose Sachets. Pharmaceutics. 2019; 11:334. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics11070334 – 22. Vaz VM, Kumar L. 3D Printing as a Promising Tool in Personalized Medicine. AAPS PharmSciTech. 2021; 22:49. https://doi.org/10.1208/s12249-020-01905-8

Az antivirális gyógyszerek a vírusbetegségek kezelésének legfontosabb eszközei. A baktériumellenes szerek (antibiotikumok) és a preventív védőoltások széles körű használatával szemben az antivirális szerek mindössze néhány, többségében krónikus vírusbetegség kezelésére szolgálnak. Ahogy a koronavírus-járvány is megmutatta, óriási az igény a jelenleginél több és újabb fajta vírusellenes gyógyszerekre. Ez a rövid cikk kísérletet tesz rá, hogy összegezze az antivirális gyógyszerfejlesztés jelenlegi állását és jövőbeli kihívásait.

Kulcsszavak: antivirális szer, gyógyszerfejlesztés, vírusbetegségek

Opportunities and new directions of antiviral drug development

Antivirals are key therepautic agents against viruses. Despite the widespread availability of antibacterial agents (antibiotics) and preventive vaccinations, antivirals are limited to treat just a few, mostly chronic viral infections. However, there is an urgent unmet medical need for more diverse antivirals as shown by the coronavirus pandemic. This short article attempts to summarize the current understanding and future challenges of antiviral drug development.

Keywords: antiviral drug, drug development, viral diseases

Irodalom

1. De Clercq E, Li G. Approved antiviral drugs over the past 50 years.Clin Microbiol Rev. 2016;29:695-747 https://doi.org/10.1128/CMR.00102-15 – 2. Ryu W-S. Chapter 3 – Virus life cycle. In: Ryu W-S, editor. Molecular virology of human pathogenic viruses. Boston: Academic Press; 2017. p. 31-45. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800838-6.00003-5 – 3. Latinovic O, Kuruppu J, Davis C, Le N, Heredia A. Pharmacotherapy of HIV-1 infection: Focus on CCR5 antagonist maraviroc. Clin Med Ther. 2009; 1:1497-1510. https://doi.org/10.4137/CMT.S2365 – 4. Takeda M, Pekosz A, Shuck K, Pinto LH, Lamb RA. Influenza a virus M2 ion channel activity is essential for efficient replication in tissue culture. J Virol. 2002; 76:1391-9. https://doi.org/10.1128/JVI.76.3.1391-1399.2002 – 5. Smith SJ, Pauly GT, Akram A, Melody K, Ambrose Z, Schneider JP, Hughes SH. Rilpivirine and Doravirine have complementary efficacies against NNRTI-Resistant HIV-1 mutants. J Acquir Immune Defic Syndr. 2016; 72 :485-91. https://doi.org/10.1097/QAI.0000000000001031 – 6. Gubareva LV. Baloxavir and treatment-emergent resistance: Public health insights and next steps. J Infect Dis. 2020; 221:337-339. https://doi.org/10.1093/infdis/jiz245 – 7. Alazard-Dany N, Denolly S, Boson B, Cosset FL. Overview of HCV life cycle with a special focus on current and possible future antiviral targets. Viruses. 2019; 11:30. https://doi.org/10.3390/v11010030 – 8. McCauley JA, Rudd MT. Hepatitis C virus NS3/4a protease inhibitors. Curr Opin Pharmacol. 2016; 30: 84-92. https://doi.org/10.1016/j.coph.2016.07.015 – 9. JL McKimm-Breschkin. Influenza neuraminidase inhibitors: antiviral action and mechanisms of resistance. Influenza Other Respir Viruses. 2013;7 Suppl 1:25-36. https://doi.org/10.1111/irv.12047 – 10. Elsheikh MM, Tang Y, Li D, Jiang G. Deep latency: A new insight into a functional HIV cure. EBioMedicine. 2019; 45:624-629. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2019.06.020 – 11. Jiang YC, Feng H, Lin YC, Guo XR. New strategies against drug resistance to herpes simplex virus. Int J Oral Sci. 2016; 8:1-6. https://doi.org/10.1038/ijos.2016.3 – 12. Seley-Radtke KL, Yates MK. The evolution of nucleoside analogue antivirals: A review for chemists and non-chemists. Part 1: Early structural modifications to the nucleoside scaffold. Antiviral Res. 2018; 154:66-86. https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2018.04.004 – 13. Lv Z, Chu Y, Wang Y. HIV protease inhibitors: a review of molecular selectivity and toxicity. HIV AIDS (Auckl). 2015; 7:95-104. https://doi.org/10.2147/HIV.S79956 – 14. Agrawal A, DeSoto J, Fullagar JL, Maddali K, Rostami S, Richman DD, Pommier Y, Cohen SM. Probing chelation motifs in HIV integrase inhibitors Proc Natl Acad Sci U S A 2012; 109:2251-6. https://doi.org/10.1073/pnas.1112389109 – 15. Simon V, Ho DD, Abdool Karim Q. HIV/AIDS epidemiology, pathogenesis, prevention, and treatment. Lancet. 2006; 368: 489-504. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69157-5 – 16. Ascher DB, Wielens J, Nero TL, Doughty L, Morton CJ, Parker MW. Potent hepatitis C inhibitors bind directly to NS5A and reduce its affinity for RNA. Sci Rep. 2014; 4:4765. https://doi.org/10.1038/srep04765 – 17. Weller SK, Kuchta RD. The DNA helicase-primase complex as a target for herpes viral infection. Expert Opin Ther Targets. 2013; 17:1119-32. https://doi.org/10.1517/14728222.2013.827663 – 18. Chaudhri S, Symons JA, Deval J. Innovation and trends in the development and approval of antiviral medicines: 1987-2017 and beyond. Antiviral Res. 2018; 155:76-88. https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2018.05.005 – 19. Debing Y, Jochmans D, Neyts J. Intervention strategies for emerging viruses: use of antivirals. Curr Opin Virol. 2013; 3:217-24. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2013.03.001 – 20. Artika IM, Ma’roef CN. Laboratory biosafety for handling emerging viruses. Asian Pac J Trop Biomed. 2017; 7:483-491. https://doi.org/10.1016/j.apjtb.2017.01.020 – 21. Keserű György Miklós (szerk). A gyógyszerkutatás kémiája. Akadémiai Kiadó Zrt. 2011. ISBN: 9789630590761 – 22. Eastman RT, Roth JS, Brimacombe KR, Simeonov A, Shen M, Patnaik S, Hall MD. Remdesivir: A review of its discovery and development leading to emergency use authorization for Treatment of COVID-19 ACS Cent Sci. 2020; 6:672-683. https://doi.org/10.1021/acscentsci.0c00489 – 23. Imran M, Kumar Arora M, et al. Discovery, development, and patent trends on molnupiravir: a prospective oral treatment for COVID-19. Molecules. 2021; 26: 5795. https://doi.org/10.3390/molecules26195795 – 24. Shiraki K, Daikoku T. Favipiravir, an anti-influenza drug against life-threatening RNA virus infections. Pharmacol Ther. 2020; 209:107512. https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2020.107512 – 25. Jin Z, Wang H et al. The main protease and RNA-dependent RNA polymerase are two prime targets for SARS-CoV-2. Biochem Biophys Res Commun. 2021; 538:63-71. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2020.10.091 – 26. Owen DR, Allerton CMN et al. An oral SARS-CoV-2 M pro inhibitor clinical candidate for the treatment of COVID-19. Science. 2021; 374: 1586-1593. https://doi.org/10.1126/science.abl4784 – 27. Taylor PC, Adams AC, Hufford MH, de la Torre I, Winthrop K, Gottlieb RL. Neutralizing monoclonal antibodies for treatment of COVID-19. Nat Rev Immunol. 2021; 21:382-393. https://doi.org/10.1038/s41577-021-00542-x

Rozsnyay Mátyás Emlékverseny

Az aktuális kérdésekről szóló pályázatok, a versenyhez kötődő beszélgetések, az ország különböző részéről érkező kollégák tapasztalatcseréje, a szervezők leleményessége teszik emlékezetessé „a Rozsnyayt”. Hogy mi történik a színfalak mögött, azt most megtudhatjuk a verseny tiszteletbeli elnökétől, a szervezőtől és a Bírálóbizottság elnökétől.

Kulcsszavak: Rozsnyay Mátyás Emlékverseny, Hungaropharma, fiatal gyógyszerészek tudományos versenye

The theme is on the counter

Applications on current issues, conversations, exchanging experiences with colleagues, organisers creativity makes the „Rozsnyay” competition commemorable. Behind the scenes secrets will be shared by Honorary President, the organiser and the Chairman of the Jury.

Keywords: Mátyás Rozsnyay Memorial Competition, Hungaropharma, Scientific competition for young pharmacists

Gyógyszerészettörténet

A nyájimmunitás elve – mely a Covid-19-világjárvánnyal került mindennapos használatba – Ronald Rosshoz köthető, mások mellett. Ross a fertőzés megelőzéséhez a szúnyogvektor kiiktatásának mértékére keresett matematikai formulát. A cikk ismerteti az első, ún. mechanikus modelljét és a nyájimmunitás kialakulásának lehetőségeit.

Kulcsszavak: malária, szúnyogvektor-terjedés, nyájimmunitás

Malaria and herd immunity

The concept of herd immunity – which became a household word during Covid 19 pandemic – is attributed to Ronald Ross – among others. Ross formulated a mathematical model to establish the extent of mosquito vector eradication, that control transmission. The first, his mechanical model and herd immunity scenarios are outlined here.

Keywords: malaria, mosquito transmission, herd immunity

Irodalom

1. Watts, Sheldon: Epidemics and History. Yale University Press, New Haven and London, 1997. – 2. Webb, James L.A Jr.: Humanity’s Burden. Cambridge University Press, 2009. – 3. WHO WMR 2015, 2020, 2021. – 4. Ross, Ronald: The Prevention of malaria. E.P. Dutton, New York, 1910. – 5. Bryson, Alexander: On the Prophylactic Influence of Quinine. Medical Times and Gazette, 1854. – 6. Honigsbaum, Mark: The Fever Trail. Macmillan, London, 2001. – 7. Jarcho, Saul: Quinine’s Predecessor. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1993. – 8. Kiss, Árpád: A grófné csodálatos fái. Sawasawa Kiadó, Budapest, 2021. – 9. https://who.int/emergencies/diseasesCoronavirus disease (COVID-19): Herd immunity, lockdowns and COVID-19 (who.int) Házzáférés: 2022.05. 10.

Praxis

A hányinger, hányás gyakran előforduló tünetek, aminek kezeléséhez a beteg a tára mögött álló szakember segítségét kéri. Fontos a probléma körüljárása, kérdéseket kell feltenni az előzményekről, ha van hányás, annak gyakoriságáról és minőségéről. Ha a feltett kérdésekből úgy ítéljük meg, hogy a fennálló tünetek komolyabb kórképhez kapcsolódhatnak, a beteget kötelességünk orvoshoz irányítani. Folyadékpótlásra hányás esetén minden esetben fel kell hívni a figyelmet. Ha a gyógyszerész úgy ítéli meg, a beteg hányingere egy dimenhidrinát-tartalmú vény nélküli gyógyszerrel kezelhető (Daedalon 50 mg filmtabletta).

 

Kulcsszavak: hányinger, hányás, utazási betegség

 

Pharmaceutical care of vomiting and nausea

Nausea and vomiting often appears together and the patients are looking for answers from the pharmacist. It is important, to collect information about the potential reasons of nausea, in case of vomiting we should ask about the quantity and frequency of it. If patient answers do not conclude to motion sickness, we can’t treat by OTC medicine, it is better to refer to medical consultation. Fluid replacement is mandatory in all cases of vomiting. If nausea can be treated with over-the-counter medicine by pharmacist discretion, dimenhydrinate (Daedalon) is an agent of choice.

Keywords: nausea, vomiting, motion sickness

Irodalom

1. Singh P, Yoon SS et al.: Therap Adv Gastroenterol Nausea: a review of pathophysiology and therapeutics. 2016;9(1):98. https://doi.org/10.1177/1756283X15618131 – 2. Koch KL, Stern RM et al.: Neuroendocrine and gastric myoelectrical responses to illusory self-motion in humans. Physiol. 1990;258(2 Pt 1):E304. https://doi.org/10.1152/ajpendo.1990.258.2.E304 – 3. Koch KL.: Gastric dysrhythmias: a potential objective measure of nausea. 2014;232(8):2553. https://doi.org/10.1007/s00221-014-4007-9 – 4. Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve 7. átdolg. és bőv. kiadás. Kollai M. szerk. Budapest: Medicina kiadó; 2014. 352-353. p. – 5. Oman CM. Can J.: Motion sickness: a synthesis and evaluation of the sensory conflict theory Physiol Pharmacol. 1990;68(2):294. https://doi.org/10.1139/y90-044 – 6. Flanagan MB, May JG et al.: The role of vection, eye movements and postural instability in the etiology of motion sickness. 2004;14(4):335. https://doi.org/10.3233/VES-2004-14403 – 7. Shupak A, Gordon CR.: Motion sickness: advances in pathogenesis, prediction, prevention, and treatment. Aviat Space Environ Med. 2006;77(12):1213. – 8. Takeda N, Morita M et al.: Neuropharmacology of motion sickness and emesis. A review. Acta Otolaryngol Suppl. 1993;501:10. https://doi.org/10.3109/00016489309126205 – 9. Cooper C, Dunbar N et al.: Sex and seasickness on the Coral Sea 1997;350(9081):892. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)62083-1 – 10. Gahlinger PM.: Motion sickness. How to help your patients avoid travel travail. Postgrad Med. 1999;106(4):177. https://doi.org/10.3810/pgm.1999.10.1.719 – 11. Grunfeld E, Gresty MA.: Relationship between motion sickness, migraine and menstruation in crew members of a „round the world” yacht race. Brain Res Bull. 1998;47(5):433. https://doi.org/10.1016/S0361-9230(98)00099-9 – 12. Golding JF.: Motion sickness. Handb Clin Neurol. 2016;137:371. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63437-5.00027-3 – 13. Meniere: Gaz. Congestions cerebrales apoplectiformes. Paris. 1861;16:55. https://doi.org/10.1002/lary.1978.88.9.1504 – 14. Meyerhoff WL, Paparella MM et al.: Ménière’s disease in children. Laryngoscope. 1978;88(9 Pt 1):1504. https://doi.org/10.1288/00005537-198807000-00002 – 15. Jackler RK, Luxford WM et al.: Endolymphatic sac surgery in congenital malformations of the inner ear. Laryngoscope. 1988;98(7):698 – 16. Schessel DA, Minor LB et al.: Meniere’s disease and other peripheral vestibular disorders. Otolaryngology Head and Neck Surgery. St. Louis 1998. p.2672 – 17. Basura GJ, Adams ME et al.: Clinical Practice Guideline: Ménière’s Disease Executive Summary. Otolaryngol Head Neck Surg. 2020;162(4):415 https://doi.org/10.1177/0194599820909439 – 18. Committee on Hearing and Equilibrium guidelines, Santos PM, Hall RA et al.: Diuretic and diet effect on Menière’s disease evaluated by the 1985 Otolaryngol Head Neck Surg. 1993;109(4):680. https://doi.org/10.1177/019459989310900408 – 19. Eloise Neumann and Jason Patel: Chemotherapy Working Group. GUIDELINE FOR THE MANAGEMENT OF CHEMOTHERAPY-INDUCED NAUSEA AND VOMITING. 2016 https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002456 – 20. Nausea And Vomiting Of Pregnancy.Committee on Practice Bulletins-Obstetrics Obstet Gynecol. ACOG Practice Bulletin No. 189. 2018;131(1):e15. – 21. Viljoen E, Visser J et al.: A systematic review and meta-analysis of the effect and safety of ginger in the treatment of pregnancy-associated nausea and vomiting. 2014;13:20. https://doi.org/10.1186/1475-2891-13-20 – 22. Herrell HE.: Nausea and vomiting of pregnancy. Am Fam Physician. 2014 Jun;89(12):965-70. – 23. Lacy BE, Parkman HP et al.: Chronic nausea and vomiting: evaluation and treatment. Am J Gastroenterol. 2018;113(5):647. Epub 2018 Mar 15 https://doi.org/10.1038/s41395-018-0039-2 – 24. Scorza K, Williams A et al.: Evaluation of nausea and vomiting. Am Fam Physician. 2007;76(1):76. – 25. Metz A, Hebbard G.: Nausea and vomiting in adults, a diagnostic approach. Aust Fam Physician. 2007;36(9):688.

A nemszteroid gyulladáscsökkentők külsőleges alkalmazása számos előnnyel jár a szisztémás bevitelhez képest, azonban, a fényérzékenyítő mellékhatás lényeges szempont lehet a termékek közti választásban.

Kulcsszavak: helyi NSAID, fényérzékenyítő mellékhatás

Topical non-steroidal anti-inflammatory drugs and pharmacist advices for summer

The topical use of non-steroidal anti-inflammatory drugs has a number of advantages over systemic administration, however, their photosensitizing side effects worth to consider in case of choosing and recommending products.

Keywords: topical NSAID, photosenzitizing side-effect

Irodalom

  1. Derry S. et al. Topical NSAIDs for acute musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 6. Art. No.: CD007402 2015. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007402.pub32. Derry S. et al. Topical NSAIDS for chronic musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 4. Art. No.: CD007400 2016. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007400.pub33. Zeng C. et al. Relative efficacy and safety of topical non-streoidal anti-inflammatory drugs for osteoarthritis: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials and observational studies. Br. J. Sports Med. doi:10.1136/bjsports-2017-098043; 2018. https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-0980434. Chou R et al. Comparative Effectiveness and Safety of Analgesics for Osteoarthritis. Comparative Effectiveness Review No. 4. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. Sept. 2006. – 5. Zacher J et al, Topical diclofenac and its role in pain and inflammation: an evidence-based review. Curr. Med. Re.s Opin. 24; 925-950. 2008. https://doi.org/10.1185/030079908X2730666. Kresken J. Stellungsnahme der Gesellschaft für Dermopharmazie. 2011. – 7. Drivenes JL et al. A phototoxic drug reaction due to topical NSAIDs. Clin. Case Rep. 2022;10:e05251 https://doi.org/10.1002/ccr3.52518. Cartidol 100 mg/g gél alkalmazási előírás. Dátuma 2018.10.17. www.ogyei.gov.hu; Letöltés: 2022. ápr. 26.

Aktuális oldalak

Az LVII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 2022-ben, Sárváron, a Park Inn Hotelben került megrendezésre, május 13–15. között az MGYT Vas Megyei Szervezetének és az MGYK Vas Megyei Szervezetének együttműködésével.

A Venclyxto® (venetoklax) nyerte el a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság rangos szakmai elismerését, „Az Év Gyógyszere 2021” díjat. A krónikus lymphoid leukaemia (CLL) és az akut myeloid leukaemia (AML) gyógyszeres kezelésében „Az év gyógyszere” jelentős innováció.

Irodalom

1. CL. Jones, BM. Stevens, A. D’Alessandro et al.: Inhibition of Amino Acid Metabolism Selectively Targets Human Leukemia Stem Cells. Cancer Cell 2018; 34: 724-740. https://doi.org/10.1016/j.ccell.2018.10.005 – 2. VENCLYXTO™ alkalmazási előírás (EMA)

Az e-cigaretta is okozhat súlyos nemkívánatos mellékhatásokat. Ezért a gyógyszerészi gondozás része kell legyen az e-cigarettáról való leszoktatás is.

Kulcsszavak: elektonikus cigaretta, EVALI, gyógyszerészi gondozás

In retrospect: The use of e-cigarettes

E-cigarettes might also have severe, unwanted side-effects. E-cigarette smoking cessation must be a part of pharmaceutical care.

Keywords: electronic cigarette, EVALI, pharmaceutical care

Irodalom

1. Kalmár B, Proszenikov A: E-cigaretta-folyadékok analitikai vizsgálata. Gyógyszerészet 66:238-246. (2022). – 2. Záró tanulmány «A Magyarországi Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2019-2020. évi hazai megvalósításáról». Budapest 2020. https://fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/sites/default/files/2020-08/01_MIDF_2020_Tanulmany_20200706.pdf (letöltve: 2022.05.29.) – 3. Jasper AE, Sapey E, Thickett DR, Scott A: Understanding potential mechanisms of harm: the drivers of electronic cigarette-induced changes in alveolar macrophages, neutrophils, and lung epithelial cells. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 321: L336-348. (2021) https://doi.org/10.1152/ajplung.00081.2021 – 4. CDC: Outbrake of lung injury associated with the use of e-cigarette, or vaping, products. https://www.cdc.gov/tobacco/basic information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html (letöltve: 2022.05.29.) – 5. Scarpino M, Rosso T, Lanzo G et al.: Severe neurological nicotine intoxication by e-cigarette liquids: systematic literature review. Acta Neurol Scand 143: 121-130. (2021) https://doi.org/10.1111/ane.13338 – 6. St. Helen G, Havel C, Dempsey DA, et al.: Nicotine delivery, retention and pharmacokinetics from various electronic cigarettes. Addiction 111: 535-544. (2016) https://doi.org/10.1111/add.13183 – 7. Sayed IM, Masso-Silva JA, Mittal A et al: Inflammatory phenotype modulation in the respiratory tract and systemic circulation of e-cigarette users: a pilot study. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 321: L1134-1146. (2021) https://doi.org/10.1152/ajplung.00363.2021 – 8. Gaur S, Agnihotri R: Health effects of trace metals in electronic cigarette aerosol – a systematic review. Biol Trace Elem Res 188:295-315. (2019) https://doi.org/10.1007/s12011-018-1423-x – 9. Suryadinata R, Wirjatmadi B: The molecular pathway of lung demage by e-cigarettes in male Whistar rats. Sultan Qaboos University Med J 21:436-441. (2021) https://doi.org/10.18295/squmj.4.2021.003 – 10. Madsen LR, Vinther Kranup NH, Bergmsnn TK, et al.: A cancer that went up in smoke. Chest 149: e65-67. (2016) https://doi.org/10.1016/j.chest.2015.09.003 – 11. Masso-Silva JA, Moshensky A, Shin J et al: Chronic e-cigarette aerosol inhalation alters the immune state of the lungs and increases ACE2 expression, raising concern for altered response and susceptibility to SARS-oV-2. Front Physiol 12: 649604 (2021) https://doi.org/10.3389/fphys.2021.649604 – 12. Farber HJ, Gallego MCP, Galiatsatos P. et al: Harms of electric cigarettes: What the healthcare provider needs to know. Ann Am Thorac Soc 18: 567-572. (2020) https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.202009-1113CME