Gyógyszerészet – 2023. április

Arab telivér

A ló (Equus caballus) ma háziasított, vagy háziasításból visszavadult formában ismert. A különböző feladatokra különböző fajokat tenyésztettek, amelyek vérmérsékletük alapján lehetnek hidegvérűek, melegvérűek, nemesvérűek, pónilovak. Napjainkban munkához, sporthoz és szabadidős tevékenységekhez is használják őket. Gyógyszerészeti szempontból az ösztrogéntartalmú, vemhes kanca vizeletének (pregnant mares urine) van jelentősége, ugyanis a hormonpótló terápiás gyógyszerek túlnyomó többségének ez kulcsfontosságú összetevője. Az ebből készült gyógyszereket hormonpótló kezelésben vagy csontritkulás elleni terápiában alkalmazzák.

(Forrás: 123rf.com)

2023. április TESZT

Tartalom

Továbbképző közlemények

Az innovatív gyógyszerek árát a forgalomba hozatali engedély jogosultja azok értéke – azaz a kezeléssel elkerült további kezelés költségei, valamint a kezeléssel elérhető többlet-egészségnyereség – alapján alakítja ki. A megajánlott ár igazságossága ennélfogva a támogatásba vétel során a gyógyszer értékének kritikus vizsgálatát követően vitatható. Ennek a folyamatnak az eszköztárát az egészségügyi technológiaértékelés tudományos módszerei jelentik, de tekintettel arra, hogy a támogatásba vételi döntés-előkészítést államigazgatási szervek végzik, a szervezeti (és legalább felületesen a jogi) keretek ismerete nélkülözhetetlen a támogatásba vétel során. A támogatásba vételi döntés-előkészítés célja szinte magától értetődő: a betegek gyógyulását a jelenleg elérhető kezelésekhez képest érdemben meghaladó, ugyanakkor a számukra, illetve az adó- és járulékfizetők által finanszírozott egészségügyi rendszer számára is megfizethető kezelések finanszírozásáról szóló döntésekhez szükséges információk összegyűjtése és interpretálása. Közleményünk célja, hogy átfogó, de gyakorlatias és hiteles képet adjon a hazai közigazgatásban zajló egészségügyi technológiaértékelés módszertani és szervezeti kereteiről.

Kulcsszavak: egészségügyi technológiaértékelés; klinikai többletelőny; költséghatékonyság; társadalombiztosítási támogatás

Price, Value and Evidence – asssessing the fairness of pharmaceutical pricing

The prices of innovative pharmaceuticals are set by market authorization holders considering the value of the product which correspond to the avoided costs and the incremental effectiveness due to the treatment. As a result, the fairness of the proposed price can only be debated after the critical appraisal of the value proposition. The toolbox of the critical appraisal procedure consists of health technology assessment methods; the scientific methods are inseparable from the organizational (and to some extent, the legal) framework, as the assessment procedure, and the formal reimbursement decision is formulated by public administrative bodies. The aim of reimbursement decision-making is almost self-evident: to help in decisions, which at the end finance treatments that deliver added benefit to patients, but also affordable for both them and the healthcare system funded primarily by taxpayers. The aim of this article is to present a practical and credible overview of the methodological and organizational framework of health technology assessment in the Hungarian public administration.

Keywords: health technology assessment, clinical added benefit, cost-effectiveness, reimbursement

Irodalom

1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez és értékeléséhez. Egészségügyi Közlöny. LXXI. évfolyam 21. szám. 2021. november 19. – 2. Dóczy V, Wernerné Sódar B, et al. Development, testing, and implementation of a new procedure to assess the clinical added benefit of pharmaceuticals. Int J Technol Assess Health Care. 2022;38:e58. https://doi.org/10.1017/S0266462322000411 – 3. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Technológia-értékelő Főosztály. Módszertani Ajánlások. Verziószám: 1.0 (2022. december 21.) ISBN-szám: 978-615-01-6954-5. https://ogyei.gov.hu/ajanlasok (2023.02.14) – 4. ESMO. ESMO Standard Operating Procedures (SOPs) for Clinical Practice Guidelines (CPGs) and ESMO Magnitude of Clinical Benefit (ESMO-MCBS) scores. https://www.esmo.org/content/download/77789/1426712/file/ESMO-Clinical-Practice-Guidelines-Standard-Operating-Procedures.pdf (2023.02.10.) – 5. http://neak.gov.hu/pupha (2023.02.09.) – 6. Merész G, Dóczy V, et al. A critical assessment framework to identify, quantify and interpret the sources of uncertainty in cost-effectiveness analyses. BMC Health Serv Res. 2022;22:822. https://doi.org/10.1186/s12913-022-08214-9 – 7. Inotai A, Pékli M, et al. Attempt to increase the transparency of fourth hurdle implementation in Central-Eastern European middle income countries: publication of the critical appraisal methodology. 8. EUnetHTA JA3WP6B2-5 Authoring Team. Practical considerations when critically assessing economic evaluations. Guidance document. Diemen (The Netherlands): EUnetHTA; 2020. https://www.eunethta.eu/wp-content/uploads/2020/03/EUnetHTA-JA3WP6B2-5-Guidance-Critical-Assessment-EE_v1-0.pdf (2023.02.13.)

A dolgozat célja, hogy tisztázza a betegcompliance és az adherence fogalmakat. Irodalmi példákon keresztül bemutassa a 21. század korszerű, digitális, betegadherenciát növelő eszközeit, amelyek valóban növelik a betegek együttműködési hajlandóságát.

Kulcsszavak: compliance, adherencia, betegtámogató programok, digitális egyközök

Patient support in the age of digitalization

The aim of the paper is to clarify the concepts of patient compliance and adherence. Using examples from international medical literatures, present modern, digital patient adherence-enhancing tools of the 21st century, which really increase patients’ readiness to cooperate.

Keywords: compliance, adherence, patient support program, digital tools

Irodalom

1. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet állásfoglalása a betegtámogató programokról https://ogyei.gov.hu/dynamic/PSP_20190521_final.pdf – 2. Workshop on Patient Support and Market Research Programmes Spectrum of programmes falling under the terms of PSP and MRPs and the and the type of safety data collected Pharmaceutical Industry Associations https://www.ema.europa.eu/en/documents/presentation/presentation-workshop-patient-support-programmes-market-research-programmes-spectrum-programmes_en.pdf – 3. Patient Support Programs: what are they and what do they offer? https://www.dksh.com/global-en/insights/patient-support-programs-psps-what-are-they-and-what-do-they-offer – 4. 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 17. § (8) – 5. MedicalOnline: Adherencia: csak egy fogalom? 2017.november 28. http://medicalonline.hu/cikk/adherencia__csak_egy_fogalom – 6. EESZT Információs portál EESZT a betegellátásban https://e-egeszsegugy.gov.hu/eeszt-a-betegellatasban-uj – 7. Editor: Carlos Luis Parra-Calderón Reviewed by Celia Alvarez, Barb Mason, and Jebraeil FarziVirtudes Pérez-Jover, Marina Sala-González, Mercedes Guilabert, PhD, José Joaquín Mira: Mobile Apps for Increasing Treatment Adherence: Systematic Review Monitoring J Med Internet Res. 2019 Jun; 21(6):e12505.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6604503/ – 8. Schwartz JK. Pillbox use, satisfaction, and effectiveness among persons with chronic health conditions. Assist Technol. 2017;29(4):181–7. doi: 10.1080/10400435.2016.1219884. – 9. Malik S, Moloney C, Koledova E, Reston J, Weinman J: Designing a Personalized Digital Patient Support Program for Patients Treated With Growth Hormone: Key Design Considerations. Journal of Medical Internet Research, 29 Jul 2020, 22(7):e18157 – 10. Satoko Handa Hiromi Okuyama Hitomi Yamamoto Seigo Nakamura Yasuhisa Kato: Effectiveness of a Smartphone Application as a Support Tool for Patients Undergoing Breast Cancer Chemotherapy: A Randomized Controlled Trial Clinical Breast Cancer Volume 20, Issue 3, June 2020, Pages 201-208. – 11. Egészségtudományi Fogalomtár https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Telemedicina.– 12. EESZT Információs portál Telemedicina szolgáltatások támogatása https://e-egeszsegugy.gov.hu/telemedicina – 13. NinaJohnston, JohanBodegard, Susanna Jerström Johanna et al.: Effects of interactive patient smartphone support app on drug adherence and lifestyle changes in myocardial infarction patients: A randomized study American Heart Journal Volume 178, August 2016, Pages 85-94. – 14. Sara Goldman: Harnessing Digital at the Point of Care Published on: March 8, 2022, OptimizeRx Pharmaceutical Commerce, Pharmaceutical Commerce – April 2022, Volume 17, Issue 2.

 

A gyógyszerhatóanyagok komplexálása ciklodextrinekkel számos előnnyel jár: nő az oldékonyság, javul a stabilitás és a biohasznosulás, csökken az illékonyság, a kellemetlen íz. E már régen felismert, nyilvánvaló előnyök ellenére a ciklodextrinek gyógyszeripari felhasználása lassan indult. Sokáig nem volt fogadókészség az egyértelműen jobb (szupergenerikus) készítmények iránt. Mára azonban 100 felett van azon forgalomban levő formulációk száma, melyekben a hatóanyag mellett ciklodextrin is található. A cikkben néhány példán keresztül bemutatjuk, hol tart ma a ciklodextrintechnológia gyógyszerformázásban történő alkalmazása.

Kulcsszavak: biohasznosulás, ciklodextrin, formuláció, gyógyszerbeviteli utak, oldékonyság, stabilitás, zárványkomplex

Application of cyclodextrin technology in drug formulation through some examples

Complex formation of drugs with cyclodextrins has several advantages such as increased solubility, enhanced stability and bioavailability, reduced volatility and unpleasant taste. In spite of the well-known and obvious superiority of the application of cyclodextrins utilization in the pharmaceutical industry started slowly. The supergenerics were not accepted by authorities. In the last years, however, the number of cyclodextrin enabled drug formulations marketed has already surpassed 100. In this paper a snapshot of pharmaceutical applications of cyclodextrin technology is presented via several examples.

Keywords: bioavailability, cyclodextrin, drug formulation, administration routes, solubility, stability, inclusion complex

Irodalom

1. Szejtli, J. Past, present and futute of cyclodextrin research. Pure and Applied Chemistry, 76, pp. 1825-1845 (2004). https://doi.org/10.1351/pac200476101825. https://doi.org/10.1351/pac200476101825 – 2. Bloomberg, Europe Edition https://www.bloomberg.com/press-releases/2022-09-30/drug-delivery-systems-market-size-worth-us-363-82-billion-with-cagr-of-6-10-from-2022-to-2030-exclusive-report-by-growth. (2022. 09.30) – 3. Szejtli, J. Cyclodextrins and Their Inclusion Complexes. Akadémiai Kiadó, 1982 – 4. Szente, L. Ciklodextrinek és vendégmolekulák közötti szupramolekuláris kölcsönhatások, és példák ezek gyakorlati hasznosítására. MTA doktori tézisek. http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/19481/1/2003_szente_lajos.pdf (2022.10.06.) – 5. Inaba, K., Wakuda, T., Uekama, K. Prostaglandins and their cyclodextrin complexes, J. Incl. Phenom. 2, 467-474 (1984). https://doi.org/10.1007/bf00662213. https://doi.org/10.1007/BF00662213 – 6. Scarpignato, C. Piroxicam-β-Cyclodextrin: A GI Safer Piroxicam. Current Medical Chemistry 20, 2415-2437 (2013). https://doi.org/10.2174/09298673113209990115. https://doi.org/10.2174/09298673113209990115 – 7. Szejtli, J. Cyclodextrin Complexed Generic Drugs are Generally not Bio-equivalent with the Reference Products: Therefore the Increase in Number of Marketed Drug/Cyclodextrin Formulations is so Slow. J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 52, 1-11 (2005). https://doi.org/10.1007/s10847-004-7161-z. https://doi.org/10.1007/s10847-004-7161-z – 8. Bom, A., Bradley, M., Cameron, K., Clark, J.K., van Egmond, J., Feilden, H., MacLean, E.J., Muir, A.W., Palin, R.., Rees,. D.C., Zhang, M.Q. A Novel Concept of Reversing Neuromuscular Block: Chemical Encapsulation of Rocuronium Bromide by a Cyclodextrin-Based Synthetic Host. Angew. Chem. 41, 266-270 (2002). https://doi.org/10.1002/1521-3773(20020118)41:2<265::aid-anie265>3.0.co;2-q. https://doi.org/10.1002/1521-3773(20020118)41:2<265::AID-ANIE265>3.0.CO;2-Q – 9. Loftsson, T., Brewster, M.E. Pharmaceutical applications of cyclodextrins: basic science and product development. J. Pharm. Pharmacol. 62, 1607-1621 (2010). httpos://doi.org/10.1111/j.2042-7158.2010.01030.x. https://doi.org/10.1111/j.2042-7158.2010.01030.x – 10. Loftsson, T., Brewster, M.E. Pharmaceutical applications of cyclodextrins: basic science and product development, J. Pharm. Pharmacol. 62, 1607-1621 (2010). https://doi.org/10.1111/j.2042-7158.2010.01030.x. https://doi.org/10.1111/j.2042-7158.2010.01030.x – 11. Aguilar, F., Crebelli, R., Di Domenice, A. et al. Re-evaluation of β-cyclodextrin (E 459) as a food additive. EFSA Journal 14, 4628. (2016). https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4628. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4628 – 12. Stella, V.J., He, Q. Cyclodextrins. Toxicol. Pathol. 36, 30-42 (2008). https://doi.org/ 10.1177/0192623307310945. https://doi.org/10.1177/0192623307310945 – 13. Puskás, I., Szente, L., Szőcs, L., Fenyvesi, É. Recent list of cyclodextrin-containing drug products. Period Politech Chem Eng. 67, 11-17 (2023). https://doi.org/10.3311/PPch.21222. https://doi.org/10.3311/PPch.21222 – 14. Shankar, V. K., Police, A., Pandey, P., Cuny, Z. G., Repka, M. A., Doerksen, R. J., Murthy, S. N. Optimization of sulfobutyl-ether-β-cyclodextrin levels in oral formulations to enhance progesterone bioavailability. Int. J. Pharm. 596, 120212 (2021). dhttps://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.120212. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.120212 – 15. Jain, A. S., Date, A. A., Pissurlenkar, R. R. S., Coutinho, E. C., & Nagarsenker, M. S. Sulfobutyl ether7 β-cyclodextrin (SBE7 β-CD) carbamazepine complex: preparation, characterization, molecular modeling, and evaluation of in vivo anti-epileptic activity. AAPS PharmSciTech. 12, 1163-1175 (2011). https://doi.org/10.1208/s12249-011-9685-z. https://doi.org/10.1208/s12249-011-9685-z – 16. Geczy, J.; Bruhwyler, J.; Scuvee-Moreau, J.; Seutin, V.; Masset, H.; Van Heugen, J. C.; Dresse, A.; Lejeune, C.; Decamp, E.; Szente, L.; Szejtli, J.; Liegeois, J.-F. The inclusion of fluoxetine into g-cyclodextrin increases its bioavailability: behavioral, electrophysiological and pharmacokinetic studies. Psychopharmacology (Berlin), 151, 328-334 (2000). https://doi.org/10.1007/s002130000512. https://doi.org/10.1007/s002130000512 – 17. EMA, Cyclodextrins used as excipients. (2017). https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/questions-answers-cyclodextrins-used-excipients-medicinal-products-human-use_en.pdf – 18. Chaudhari, P., Birangal, S., Mavlankar, N., Pal A., Mallela, L.S., Roy, S., Kodoth, A.K., Ghate, V., Nampoothiri, M., Lewis, S.A. Oil-free eye drops containing Cyclosporine A/cyclodextrin/PVA supramolecular complex as a treatment modality for dry eye disease. Carbohydr. Polym. 297, 120007 (2022). https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.120007. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.120007 – 19. Szente, L.; Kis, G. L.; Schoch, C.; Fetz, A.; Szeman, J.; Szejtli, J. Development of a diclofenac-Na/HPgCD ophthalmic composition. Cyclodextrin: From Basic Research to Market, International Cyclodextrin Symposium, 10th, Ann Arbor, MI, United States, May 21-24, 2000, pp. 210-218. Wacker Biochem Corp.: Adrian, Mich. (2000).

A szerző áttekintést ad a migrén epidemiológiájáról, pato­mechanizmusáról, és a kezelési lehetőségekről. A terápiákat csoportosította hatásmechanizmusuk alapján. Bemutatta a migrén terápiás elveit az akut migrén és a profilaxis kezelésének első, második és harmadik vonalában.

Kulcsszavak: migrén, CGRP, gepant, triptán, ditan, mAb

Modern therapeutic options for migraine

Author gives an overview of migrain epidemiology, pathomechanism, and treatment options. Therapies grouped on mode of actions. Introduced therapeutic options for acut migrain, and prophylaxis in first, second and third line. 

Keywords: migrain, CGRP, gepants, triptans, ditan, mAb

Irodalom

1. Collaborators, G.B.D.H., Global, regional, and national burden of migraine and tension-type headache, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol, 2018. 17(11): p. 954-976. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(18)30322-3 – 2. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia, 2018. 38(1): p. 1-211. https://doi.org/10.1177/0333102417738202 – 3. Goadsby, P.J., et al., Pathophysiology of Migraine: A Disorder of Sensory Processing. Physiol Rev, 2017. 97(2): p. 553-622. https://doi.org/10.1152/physrev.00034.2015 – 4. de Vries, T., C.M. Villalon, and A. MaassenVanDenBrink, Pharmacological treatment of migraine: CGRP and 5-HT beyond the triptans. Pharmacol Ther, 2020. 211: p. 107528. https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2020.107528 – 5. Cameron, C., et al., Triptans in the Acute Treatment of Migraine: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. Headache, 2015. 55 Suppl 4: p. 221-35. https://doi.org/10.1111/head.12601 – 6. OGYÉI, Gyógyszer-adatbázis https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/. – 7. Edvinsson, L., et al., CGRP as the target of new migraine therapies – successful translation from bench to clinic. Nat Rev Neurol, 2018. 14(6): p. 338-350. https://doi.org/10.1038/s41582-018-0003-1 – 8. Goadsby, P.J., L. Edvinsson, and R. Ekman, Vasoactive peptide release in the extracerebral circulation of humans during migraine headache. Ann Neurol, 1990. 28(2): p. 183-7. https://doi.org/10.1002/ana.410280213 – 9. Juhasz, G., et al., NO-induced migraine attack: strong increase in plasma calcitonin gene-related peptide (CGRP) concentration and negative correlation with platelet serotonin release. Pain, 2003. 106(3): p. 461-470. https://doi.org/10.1016/j.pain.2003.09.008 – 10. Juhasz, G., et al., Sumatriptan causes parallel decrease in plasma calcitonin gene-related peptide (CGRP) concentration and migraine headache during nitroglycerin induced migraine attack. Cephalalgia, 2005. 25(3): p. 179-83. https://doi.org/10.1111/j.1468-2982.2005.00836.x – 11. Russo, A.F., Calcitonin gene-related peptide (CGRP): a new target for migraine. Annu Rev Pharmacol Toxicol, 2015. 55: p. 533-52. https://doi.org/10.1146/annurev-pharmtox-010814-124701 – 12. Eigenbrodt, A.K., et al., Diagnosis and management of migraine in ten steps. Nat Rev Neurol, 2021. 17(8): p. 501-514. https://doi.org/10.1038/s41582-021-00509-5 – 13. Edvinsson, L., CGRP Antibodies as Prophylaxis in Migraine. Cell, 2018. 175(7): p. 1719. https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.11.049

BrAIN pályázat

Alexander Fleming 1928-as felfedezése a penicillinnel új korszakot nyitott a gyógyászatban. Ezzel a szerencsés véletlennel bizonyítottan hatásos fegyvert kaptunk a kezünkbe a baktériumok ellen. A szintetikus antibiotikumok száma az 1980-as évekig nagymértékben megnőtt, azonban a természet szinte végtelen alkalmazkodóképessége jelen esetben nem a mi oldalunkon áll, a baktériumok változnak, idomulnak a változó körülményekhez és túlélnek. A túlzott és nem megfelelően racionalizált antibiotikum-felhasználás talaján kialakult és folyamatosan növekvő antibiotikum-rezisztencia már évek óta felismert és kutatott terület. Egyre több antibiotikum válik hatástalanná az addig érzékeny baktériumok ellen. Az ilyen nagymértékű rezisztencia jogos félelemre ad okot, ami arra ösztönzi a témával foglalkozó kutatókat, hogy új fókuszpontokat keressenek az antibiotikum-fejlesztések terén. Ilyen irányvonal például a természetes alapú polimerekre alapuló antibiotikum-fejlesztés. Természetes, antimikrobiális hatással rendelkező poliszacharid többek között a kitozán is.

Kulcsszavak: kitozán, antimikrobiális, sebkezelés

Reduction or avoidance of local antibiotic use in wound treatment

The discovery of penicillin by Alexander Fleming in 1928 opened a new era in medicine. With this godsend, we got our hands a weapon proven to be effective against bacteria. The number of synthetic antibiotics increased significantly until the 1980s, but the almost infinite adaptability of nature is not on our side in this case, bacteria change, adapt to changing conditions and survive. Antibiotic resistance, which developed on the basis of excessive and inadequately rationalized antibiotic use and is constantly growing, has been recognized and researched for years. Antibiotics are becoming less and less effective against previously sensitive bacteria. Such a high level of resistance is cause for legitimate fear. This encourages researchers working in this field to look for new opportunities in antibiotic development. Such a trend is, for example, the development of antibiotics based on natural polymers. Chitosan is a natural polysaccharide with an antimicrobial effect.

Keywords: chitosan, antimicrobial, wound treatment

Irodalom

1. Ibrahim, H. M. , Zairy, E. E. . Chitosan as a Biomaterial – Structure, Properties, and Electrospun Nanofibers. In: Bobbarala, V. , editor. Concepts, Compounds and the Alternatives of Antibacterials Internet.. London: IntechOpen; 2015. Available from: https://www.intechopen.com/chapters/49246 – 2. Goy, Rejane & Britto, Douglas & Assis, Odilio. (2009). A Review of the Antimicrobial Activity of Chitosan. Polimeros-ciencia E Tecnologia – POLIMEROS. 19. 10.1590/S0104-14282009000300013 – 3. Brasselet C, Pierre G, et al. Modification of Chitosan for the Generation of Functional Derivatives. Applied Sciences 2019 Jan 1;9(7):1321. Available from: https://www.mdpi.com/2076-3417/9/7/1321/htm – 4. Kasaai MR, Arul J, Charlet G. Fragmentation of Chitosan by Acids. The Scientific World Journal. 2013;2013:1–11. – 5. Baxter S, Zivanovic S, Weiss J. Molecular weight and degree of acetylation of high-intensity ultrasonicated chitosan. Food Hydrocolloids. 2005 Sep;19(5):821–30. – 6. Choi W-S, Ahn K-J, Lee D-W, Byun M-W, Park H-J. Preparation of chitosan oligomers by irradiation. Polymer Degradation and Stability Internet.. 2002 Jan 1 cited 2022 Sep 28.;78(3):533–8. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391002002264 – 7. No HK, Nah JW, Meyers SP. Effect of time/temperature treatment parameters on depolymerization of chitosan. Journal of Applied Polymer Science. 2003 Jan 8;87(12):1890–4. – 8. Ke C-L, Deng F-S, Chuang C-Y, Lin C-H. Antimicrobial Actions and Applications of Chitosan. Polymers. 2021 Mar 15;13(6):904. – 9. Xie YJ, Liu XF, Chen Q Synthesis and characterization of water-soluble chitosan derivate and its antibacterial activity. Carbohydr Polym 2007 69:142–147. – 10. Yan D, Li Y, Liu Y, Li N, Zhang X, Yan C. Antimicrobial Properties of Chitosan and Chitosan Derivatives in the Treatment of Enteric Infections. Molecules Internet.. 2021 Jan 1;26(23):7136. Available from: https://www.mdpi.com/1420-3049/26/23/7136/htm – 11. Gafri H, Mohamed Zuki F, Aroua M, Hashim N. Mechanism of bacterial adhesion on ultrafiltration membrane modified by natural antimicrobial polymers (chitosan) and combination with activated carbon (PAC). Reviews in Chemical Engineering. 2019;35(3): 421-443. https://doi.org/10.1515/revce-2017-0006 – 12. Feng P, Luo Y, Ke C, et al. Chitosan-Based Functional Materials for Skin Wound Repair: Mechanisms and Applications. Front Bioeng Biotechnol. 2021;9:650598. Published 2021 Feb 18. – 13. Mayol, Laura et al. “Design and characterization of a chitosan physical gel promoting wound healing in mice.” Journal of materials science. Materials in medicine vol. 25,6 (2014): 1483-93.

Rozsnyay Mátyás Emlékverseny

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Központi Gyógyszertárának rezidense, dr. Balogh Andrea (képünkön) a Rozsnyay-pályázatában a debliszterezett gyógyszerek stabilitását vizsgálta. A Hungaropharma ösztöndíjasának hiánypótló kutatása a klinikai és a közforgalmú gyógyszertárak betegellátásában egyaránt a jövőbe mutat.

Kulcsszavak: stabilitási teszt, debliszterezett gyógyszerek, hőmérséklet- és páratartalom-értékek

Deblistering, stability and patient safety

In order to increase patient safety, automated dose dispensing is becoming widespread in Hungarian hospital care. Deblistering and storing medicines in deblistered condition is required to operate automated dose dispensers. Ten different deblistered drugs, sensitive to light and humidity according to the intended use, were investigated after 1 month of storage in HDPE containers.

Keywords: stability test, deblistered medicines, temperature and humidity values

Beszélgetősarok

Praxis

A csontritkulás a csontanyagcsere egyensúlyának eltolódása miatt kialakuló betegség, amely alacsonyabb csontsűrűséggel és romló csontszerkezettel jár együtt. A csontritkulás hatására megnő az osteoporosisos csonttörések kockázata, így a fejlett társadalmak egyik kiemelt jelentőségű egészségügyi problémájának tekinthető. Az állapot az életkor előrehaladtával mindkét nemnél kialakulhat, de elsősorban a menopauza után álló nők veszélyeztetettek. Előfordulásában szerepet játszanak genetikai és életmódbeli kockázati tényezők egyaránt. Kezelése személyre szabott gyógyszeres terápiával történhet, ám megelőzésére, illetve az osteoporosisos csonttörések kockázatának csökkentésére is van lehetőség szűrővizsgálatokkal, és életmódbeli prevenció által.

Kulcsszavak: osteoporosis, BMD, FRAX, osteoporosis gyógyszerei

Osteoporosis – treatment and prevention

Osteoporosis is a disease caused by the imbalance of bone metabolism, associated with lower bone mass density and decreased quality of bone structure. Osteoporosis leads to enhanced risk of osteoporotic bone fractures, therefore it is considered as a significant health problem of the developed world. The condition can occur in both sex, but post-menopausal women are the principally endangered group. Genetic and lifestyle risk factors can play a role in its development alike. The treatment is personalized pharmacological therapy, however there are opportunities for the prevention and the decrease of osteoporotic fracture risk by screening and lifestyle changes.

Keywords: osteoporosis, BMD, FRAX, osteoporosis pharmaceuticals

Irodalom

1. Lorenzo J, Horowitz M, Choi Y. Osteoimmunology: interactions of the bone and immune system. Endocr Rev. 2008 Jun;29(4):403-40. doi: 10.1210/er.2007-0038. Epub 2008 May 1. PMID: 18451259; PMCID: PMC2528852. – 2. Shahi M, Peymani A, Sahmani M. Regulation of Bone Metabolism. Rep Biochem Mol Biol. 2017 Apr;5(2):73-82. PMID: 28367467; PMCID: PMC5346273. – 3. Srivastava M, Deal C. Osteoporosis in elderly: prevention and treatment. Clin Geriatr Med. 2002 Aug;18(3):529-55. doi: 10.1016/s0749-0690(02)00022-8. PMID: 12424871. – 4. Lončar Brzak, B.; Horvat Aleksijević, L.; Vindiš, E.; Kordić, I.; Granić, M.; Vidović Juras, D.; Andabak Rogulj, A. Osteonecrosis of the Jaw. Dent. J. 2023, 11, 23. – 5. Kobayakawa T, Miyazaki A, Saito M, Suzuki T, Takahashi J, Nakamura Y. Denosumab versus romosozumab for postmenopausal osteoporosis treatment. Sci Rep. 2021 Jun 3;11(1):11801. doi: 10.1038/s41598-021-91248-6. PMID: 34083636; PMCID: PMC8175428. – 6. Bernhardsson M, Aspenberg P. Abaloparatide versus teriparatide: a head to head comparison of effects on fracture healing in mouse models. Acta Orthop. 2018 Dec;89(6):674-677. doi: 10.1080/17453674.2018.1523771. Epub 2018 Oct 18. PMID: 30334479; PMCID: PMC6300720. – 7. Yong EL, Logan S. Menopausal osteoporosis: screening, prevention and treatment. Singapore Med J. 2021 Apr;62(4):159-166. doi: 10.11622/smedj.2021036. PMID: 33948669; PMCID: PMC8801823. – 8. Lane JM, Russell L, Khan SN. Osteoporosis. Clin Orthop Relat Res. 2000 Mar;(372):139-50. doi: 10.1097/00003086-200003000-00016. PMID: 10738423. – 9. Nelson B. Watts. The Fracture Risk Assessment Tool (FRAX®): Applications in Clinical Practice. Journal of Women’s Health.Apr 2011.525-531. – 10. Management of osteoporosis in postmenopausal women: the 2021 position statement of The North American Menopause Society. Menopause. 2021 Sep 1;28(9):973-997. doi: 10.1097/GME.0000000000001831. PMID: 34448749. – 11. Kérdések és válaszok a biszfoszfonátok és atípusos stressztörések felülvizsgálatával kapcsolatban https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/questions-answers-review-bisphosphonates-atypical-stress-fractures_hu Letöltés 2023.03.20.