Gyógyszerészet – 2024. február

2024. február TESZT

A Gyógyszerészet 2024. februári tesztkérdései ezen a linken elérhetők.

Az MGYT távoktatásában a Gyógyszerészet szaklap előfizetői vehetnek részt, akik 2024. február végéig regisztráltak az MGYT honlapján.
Az előfizetéssel rendelkező, regisztrált résztvevők számára az év végén 20 pontot írunk jóvá a GYOFTEX rendszerében.

Tartalom

Centenárium

Mühl Nándorné dr. Horváth Margit és dr. Varga Eszter története átszeli az országot nyugattól keletig, Lövőtől Pocsajig. A többgenerációs gyógyszerész családból származó Margitka és a minden családi előzmény nélkül gyógyszerésszé lett Eszter életét át- meg átszövi a gyógyszerészet iránti szenvedély. Ez az a találkozás, amikor nem számít az idő és a hely.

Továbbképző közlemények

A terhesség a vénás thromboembolia független rizikófaktora. Amennyiben ehhez a megváltozott állapothoz még anyai antitrombin-III-deficit is társul, úgy a thromboemboliás események kockázata hatszorosára emelkedik, és a magzatvesztés esélye fokozódik. Eseteink bemutatása is bizonyítja, hogy a megfelelő terápiával a terhesség a magzat és az anya veszélyeztetése nélkül kihordható.

Kulcsszavak: antitrombin-III-deficit, thromboemboliás esemény, antitrombin-III-terápia, LMWH

Antithrombin III-deficient pregnancies – treatment options

Pregnancy is an independent risk factor for venous thromboembolism. When this altered state is combined with maternal antithrombin III deficiency, the risk of thromboembolic events increases sixfold and the risk of fetal loss is increased. Our case presentation demonstrates that with appropriate therapy, pregnancy can be carried to term without risk to the foetus or mother.

Keywords: antithrombin III deficiency, thromboembolic event, antithrombin III therapy, LMWH

Irodalom

1. Boda Z. Familiáris thrombophilia és terhesség. Magyar Nőorvosok Lapja. 2011; 74: 7-11. – 2. Ilonczai P. Súlyos haemostasis zavarok kezelésének új szempontjai: anticoaguláns stratégia antithrombin deficites terhességben, gyulladásos bélbetegséghez társuló thromboembolia és szerzett haemophilia [PhD tézis]. [Debrecen]: Debreceni Egyetem; 2015. – 3. Boda Z, Schlammadinger Á és mtsai. Nagy dózisú kis molekulatömegű heparin-prophylaxis sikere antiphospholipid szindrómás terhesekben. Orvosi Hetilap. 2003; 144: 1131-34. – 4. Boda Z. Terhesség, thrombophilia, thromboembolia-profilaxis. In: Vénás thromboemboliák – antikoaguláns terápia. 2. jav. kiadás. Budapest: Medicina Könyvkiadó; 2014. 233-258. p. – 5. Preston FE, Rosendaal FR, Walker ID.: Increased fetal loss in women with heritable thrombophilia. Lancet. 1996; 348: 913-916. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(96)04125-6  6. K. Bramham, A. Retter ,,et al”. How I treat heterozygous hereditary antithrombin deficiency in pregnancy. Thromb Haemost. 2013;110: 550-559. https://doi.org/10.1160/TH13-01-0077 – 7. Sas G. Az antithrombinképzés veleszületett zavarai. In: Thrombosis és vérzékenység. Budapest: Medicina Könyvkiadó. 2006. 90-96. p. – 8. M. Kovaca, G. Miticc, „et al”. The influence of specific mutations in the AT gene (SERPINC1) on the type of pregnancy related complications. Thrombosis Research. 2019;173: 12-19. https://doi.org/10.1016/j.thromres.2018.11.006 – 9. C.Hart, H. Rott, „et al”. Management of Antithrombin Deficiency in Pregnancy. Haemostaseologie. 2022;42: 320-329. https://doi.org/10.1055/a-1841-0399

A rekombináció az a jelenség, amikor a DNS szakaszai kicserélődnek, így új tulajdonságokat kódoló gének keletkeznek. Az emberi immunrendszer is képes néhány génszakaszból különböző antigéneket felismerő receptorok millióit kódoló géneket előállítani. A cikksorozat második része bemutatja az antigén kiváltotta sejtes toxicitás (antibody-dependent cellular cytotoxicity, ADCC), és -fagocitózis (antibody-dependent cellular phagocytosis, ADCP), illetve a komplementfüggő citotoxicitás (complement-dependent cytotoxicity, CDC) jelenségét és törzskönyvezett gyógyszerek példáján keresztül közel hozza a mindennapi gyógyszerészeti rutinhoz a monoklonális ellenanyagok, antitest-gyógyszer konjugátumok (antobody drug conjugates, ADC) és bispecifikus T-sejt-antitestek (Bi-specific T-cell engagers, BITE) világát.

Kulcsszavak: rekombináns fehérjék, géntechnikai eljárással előállított gyógyszerek, ADC, BITE

Recombinant proteins II.

Monoclonal antibodies II.

Recombination is the phenomenon where stretches of DNA are exchanged to create genes that code for new traits. The human immune system is also able to produce genes encoding millions of receptors that recognise different antigens from a few gene sequences The second part of the second article describes the Antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) and phagocytosis (ADCP), respectively. Complement-dependent cytotoxicity (CDC) brings the world of monoclonal antibodies, antibody drug conjugates (ADC) and bi-specific T-cell engagers (BITE) closer to everyday pharmaceutical routine through the example of registered drugs.

Keywords: recombinant proteins, genetically engineered drugs, ADC, BITE

Irodalom

1. Golay, J. & Introna, M. Mechanism of action of therapeutic monoclonal antibodies: promises and pitfalls of in vitro and in vivo assays. Arch. Biochem. Biophys. 526, 146–153 (2012). – 2. Hiatt, A., Cafferkey, R. & Bowdish, K. Production of antibodies in transgenic plants. Nature 342, 76–78 (1989). https://doi.org/10.1038/342076a0 – 3. Strebhardt, K. & Ullrich, A. Paul Ehrlich’s magic bullet concept: 100 years of progress. Nat. Rev. Cancer 8, 473–480 (2008). – 4. Dovgan, I., Koniev, O., Kolodych, S. & Wagner, A. Antibody-oligonucleotide conjugates as therapeutic, imaging, and detection agents. Bioconjug. Chem. 30, 2483–2501 (2019). – 5. Steiner, M. & Neri, D. Antibody-radionuclide conjugates for cancer therapy: historical considerations and new trends. Clin. Cancer Res. 17, 6406–6416 (2011). – 6. Kreitman, R. J. et al. Moxetumomab pasudotox in relapsed/refractory hairy cell leukemia. Leukemia 32, 1768–1777 (2018). – 7. Diamantis, N. & Banerji, U. Antibody-drug conjugates—an emerging class of cancer treatment. Br. J. Cancer 114, 362–367 (2016). – 8. Norsworthy, K. J. et al. FDA approval summary: mylotarg for treatment of patients with relapsed or refractory CD33‐positive acute myeloid leukemia. Oncologist 23, 1103 (2018) – 9. Xiao, Y. & Yu, D. Tumor microenvironment as a therapeutic target in cancer. Pharmacol. Ther. 221, 107753 (2020) – 10. Hess C, et al. Emerging classes of armed antibody therapeutics against cancer. MedChemComm. 2014;5:408–431 – 11. Bootz, F. & Neri, D. Immunocytokines: a novel class of products for the treatment of chronic inflammation and autoimmune conditions, Drug Discov Today 21(1): 180–189. 2016. – 12. Jin, S., Sun, Y., Liang, X. et al. Emerging new therapeutic antibody derivatives for cancer treatment. Sig Transduct Target Ther 7, 39 (2022). – 13. Todorovska, A. Roovers, RC, Dolezal, O, et al. Design and application of diabodies, triabodies and tetrabodies for cancer targeting. J. Immunol. Methods 248, 47–66 (2001). – 14. Duggan S. Caplacizumab: First Global Approval. Drugs. 2018; 78(15): 1639–1642.) – 15. Goebeler, M. E. & Bargou, R. C. T cell-engaging therapies – BiTEs and beyond. Nat. Rev. Clin. Oncol. 17, 418–434 (2020) – 16. Chelius, D, Ruf, P, Plöscher, M et al. Structural and functional characterization of the trifunctional antibody catumaxomab. MAbs. 2010; 2(3): 309–319.). – 17. Gleason, M. K. et al. CD16xCD33 bispecific killer cell engager (BiKE) activates NK cells against primary MDS and MDSC CD33+ targets. Blood 123, 3016–3026 (2014). – 18. Li, B. et al. CD89-mediated recruitment of macrophages via a bispecific antibody enhances anti-tumor efficacy. Oncoimmunology 7, e1380142 (2017).) – 19. Wu, L., Seung, E., Xu, L. et al. Trispecific antibodies enhance the therapeutic efficacy of tumor-directed T cells through T cell receptor co-stimulation. Nat Cancer 1, 86–98 (2020.) – 20. Kenneth D Bagshawe KD. Antibody-directed enzyme prodrug therapy (ADEPT) for cancer. Expert Rev Anticancer Ther 6(10):1421-31. 2006) – 21. Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A. et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature 596, 583–589 (2021).

Konzultációs oldalak

Irodalom

1. Süveges Ildikó: Szemészet  Medicina, 2020 – 2. Holló Gábor: Szembetegségek Springmed, 2012 – 3. American Academy of Ophthalmology www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-dry-eye Hozzáférés 2024.01.19.

BrAIN pályázat

Vizsgálataim célja képet kapni a magisztrális gyógyszerkészítés gyakorlata során felmerülő gyógyszer-expozícióról: van-e számottevő kitettségünk, jelenhet-e ez egészségügyi kockázatot akár egy életpálya során.

Kísérleteimet öt, nagy porképződéssel járó gyógyszer készítése közben végeztem: prednizolontartalmú végbélkúp, „CNS-M” hüvelygolyó, Pasta SBC FoNo Vet. IV., fájdalomcsillapító osztott por, talkum-cink-oxid 1:1 tömegarányú keverék.

1.
A laboratóriumi felületek kontaminációjának vizsgálata kenetvétellel, gyógyszerkönyvi azonossági vizsgálatokkal.

2.
Aeroszol-mintavétel gyógyszerkészítés közben személyi mintavevőkkel, aeroszol tömegkoncentráció meghatározása.

3.
Az aeroszolminták pásztázó elektronmikroszkópos (scan­ning electron microscope, SEM) vizsgálata.

Méréseink igazolták a felületek gyógyszer-kontaminációját, mely a keresztkontamináció kockázatára hívja fel a figyelmet. A mért aeroszol tömegkoncentrációk a határértékekkel összevethetőek, határérték nélküli anyagok esetében is óvatosságra intenek. A SEM analízis megerősítette az alkotók jelenlétét a respirábilis frakcióban. Az eredmények alapján kiemelendő a védőeszközök használatának, a felületek nedves takarításának, a megfelelő szellőztetésnek és az expozíció ellenőrzésének fontossága.

Kulcsszavak: magisztrális gyógyszerkészítés, porexpozíció, inhalációs expozíció

Investigation of drug exposure while extemporaneous (magistral) preparation of medicine

During drug preparation, a pharmacist’s occupational exposure can result from breathing air that is contaminated with dust, aerosol or vapour of substances (inhalation exposure) or dermal absorption. Our goal was to assess the possible occupational health risks of magistral compounding in Hungarian practice. According to our investigation, the most significant source of exposure is the dust inhalation.

Our experiment was carried out while making five different types of medications (e.g. Prednisolone-containing suppositories, vaginal suppositories with antibiotics and talc – zinc oxide powder mixture) were the following:

1.
Testing the contamination of laboratory work surfaces with active pharmaceutical ingredients (before and after compounding)

2.
Aerosol sampling, inhalable dust concentration defining with personal Cascade Impactor and Optical Particle Sizer (OPS 3330)

3.
Scanning electron microscope analysis of the size-fractionated airborne particle samples

The revealed drug contamination of surfaces raises the risk of cross-contamination.

The results underline the importance of using protective equipment, wet cleaning of surfaces, proper ventilation and exposure control.

Keywords: extemporaneous medicine preparation, dust exposure, inhalation exposure

Irodalom

1. Murahashi T, Suzuki A, Motojima S, Higuchi T. [Occupational Exposure of Pharmacists to Drugs during the Preparation of Powder Drugs in Dispensing Pharmacies]. Yakugaku Zasshi. 2021;141(9):1109-1116. https://doi.org/10.1248/yakushi.21-00099 – 2. Ungváry György, Morvai Veronika: Munkaegészségtan: foglalkozás-orvostan, foglalkozási megbetegedések, munkahigiénié. 3. kiadás, Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest, 2010. pp. 364-632. – 3. 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000005.itm Letöltve: 2023.09.25. – 4. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans. Vol 100 C. A review of human carcinogens. Part C: Arsenic, metals, fibres, and dusts/ IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans (2009: Lyon, France) – 5. Dr. Dienes Sándor: Munkaorvostan tüneti és kórtani útmutatóval II. kiadás, Kolozsvár, 2018 – 6. https://limitvalue.ifa.dguv.de/WebForm_ueliste2.aspx Letöltve: 2023.09.24. – 7. 1/2013/2023. számú Ajánlás vancomycin hatóanyagot tartalmazó orális gyógyszerformák magisztrális készítéséhez Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyógyszerellátási Gyógyszerészet Tagozat − Kórházi Klinikai Gyógyszerészet Tagozat − OGYÉI javaslat egységes eljárási gyakorlat kialakítására 2. módosított változat (2023. július 11.) https://ogyei.gov.hu/dynamic/Ajanlasok/1_2013_2023_Ajanlas_vancomycin_vegleges.pdf – 8. Klóramfenikol biztonsági adatlap az (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint. https://magilab.hu/wp-content/uploads/2018/05/Chloramphenicolum_bt.pdf Letöltve: 2023.09.20. https://doi.org/10.31381/perfilesingenieria.v20i20.6318 – 9. Metronidazol biztonsági adatlap az (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint. https://magilab.hu/wp-content/uploads/2018/05/METRONIDAZOLUM_bt.pdf Letöltve: 2023.09.20. https://doi.org/10.31381/perfilesingenieria.v20i20.6318 – 10. Papastergiou J, Smiley T. Evaluation of Current Hazardous Drug Exposure Control in Community Pharmacy. J Pharm Technol. 2022 Jun;38(3):155-158. https://doi.org/10.1177/87551225211072743

Célunk a medikai rendszerbe integrálva létrehozni egy olyan betegszintű gyógyszer-adminisztrációs modult, amely korszerű döntéstámogatási eszközöket tartalmaz, felhasználóbarát felületével segíti az adminisztrációs hibák elkerülését. A fejlesztést az EFOP-2.2.18-17-2017-00018 pályázat finanszírozásában a Hospitaly Kft. közreműködésével hajtottuk végre. Az elektronikus lázlap és benne a betegszintű gyógyszer-adminisztrációs felület 2021-ben elkészült. Jelenleg Mosonmagyaróváron a Karolina Kórházban a Belgyógyászati, a Rehabilitációs, és a Krónikus Osztályokon segíti a munkánkat, tesztelését Győrben, a Petz Aladár Egyetemi Oktatókórházban (PAEOK) is elkezdtük. Elsőként az Infektológiai Osztályon, majd az I. Belgyógyászati Osztályon. A terápiák rögzítését és a gyógyszerészi revíziót az osztályokon a gyógyszerészek végzik el. Szükség esetén a kezelőorvossal konzultálnak, és a javításokat is átvezetik. Ennek köszönhetően a centralizált betegszintű gyógyszerelosztás során az asszisztencia az E-lázlap ellenőrzött adatai alapján dolgozhatnak. Egy korszerű és nemzetközi viszonylatban is jelentős rendszert sikerült kialakítani, melynek jól strukturált adatállománya megalapozza többek között a mesterséges intelligencia (MI) alapú döntéstámogatás fejlesztésének lehetőségét.

Kulcsszavak: elektronikus betegdokumentáció, betegszintű gyógyszerelosztás

Electronic medical records and patient level medication management in Karolina Hospital

Our aim is to create a patient-level medication management module in our hospital information system that contains modern decision support services and has a user-friendly interface to help us avoid administrative errors. The development was completed with the collaboration of Hospitaly Ltd.. and was financed by EFOP-2.2.18-17-2017-00018. We finished the electronic medical record and the patient-level medication management system in it in 2021. It helps our work currently in Mosonmagyaróvár at Karolina Hospital in the Internal Medicine, Rehabilitation, and Chronic Department, but we also started testing it in Győr at the PAEOK in the Internal Medicine Department I. Therapies are recorded in the hospital wards with the assistance of pharmacists, who also do the pharmacist revision. If necessary, they consult with the competent physician and make the necessary corrections to the medication. Accordingly, the assistants in centralized patient-level medication preparation can work with verified information from the electronic medical record. We created a modern and internationally valid system whose well-structured data set lays the foundation for the development of artificial intelligence (AI)-based decision support.

Keywords: electronic health record, patient-level drug distribution

Irodalom

1. ISO/DTR 20514, Health Informatics – Electronic Health Record – Definition, Scope, and Context, 2004. – 2. ISO/IEC 20546-2019, Information technology. Big data. Overview and vocabulary, 2020 – 3. Hanken MA. Preparing physicians for a computer-based patient record system. J AHIMA. 1992 Oct;63(10):95-100. PMID: 10121116. – 4. Heffernan H. Federal government calls for computer-based patient records. Comput Healthc. 1992 Jul;13(7):51-2. PMID: 10119508. – 5. WHITTOME, H. Overview of electronic health record (EHR). AMRO, 1993, 34.4: 13-15. – 6. Boockvar KS, Livote EE, Goldstein N, Nebeker JR, Siu A, Fried T. Electronic health records and adverse drug events after patient transfer. Qual Saf Health Care. 2010 Oct;19(5):e16. doi: 10.1136/qshc.2009.033050. Epub 2010 Aug 19. PMID: 20724395; PMCID: PMC2965207. – 7. Milone AS, Philbrick AM, Harris IM, Fallert CJ. Medication reconciliation by clinical pharmacists in an outpatient family medicine clinic. J Am Pharm Assoc (2003). 2014 Mar-Apr;54(2):181-7. doi: 10.1331/JAPhA.2014.12230. PMID: 24531920. – 8. Barnsteiner JH. Medication Reconciliation. In: Hughes RG, editor. Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2008 Apr. Chapter 38. PMID: 21328749. – 9. Bertalan Á, Erdélyi L, Dinya E, Az elektronikus betegdokumentáció klinikai gyógyszerészeti vonatkozásai: XXXV. Neumann Kollokvium 2022 – 10. Christensen M, Lundh A. Medication review in hospitalised patients to reduce morbidity and mortality. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Feb 20;2(2):CD008986. doi: 10.1002/14651858.CD008986.pub3. PMID: 26895968; PMCID: PMC7119455. – 11. EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001: Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése 2018 – 12. OGYI-P-69-2008/2012: Az OGYI módszertani levele betegre szabott gyógyszerosztás végzéséről – 13. OGYI-P-67-2008/2012: Az Országos Gyógyszerészeti Intézet módszertani levele a betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadásról – 14. Engi Zs, Matuz M, Soós G, Hajnal F, Szökő É, Viola R, Csupor D, Benkő R. Gyógyszerrosta: a racionális gyógyszeres terápia meghatározó eleme Deprescribing: an essential part of rational pharmacotherapy.. Orv Hetil. 2023 Jun 18;164(24):931-941. Hungarian. doi: 10.1556/650.2023.32782. PMID: 37330979. – 15. Saedder EA, Lisby M, Nielsen LP, Rungby J, Andersen LV, Bonnerup DK, Brock B. Detection of Patients at High Risk of Medication Errors: Development and Validation of an Algorithm. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2016 Feb;118(2):143-9. doi: 10.1111/bcpt.12473. Epub 2015 Sep 22. PMID: 26299815.

“Fake”-telen tudomány

Melatonin hatóanyag található számos gyógyszerben és táplálék-kiegészítőben is. Felhasználási területe a biológiai alvás-ébrenlét ritmus felborulásából eredő alvászavarok. Mint a szervezetben termelődő hormon, biztonságosnak tekintett, ugyanakkor túladagolása komoly veszélyeket rejthet magában.

Kulcsszavak: melatonin, étrend-kiegészítő

Melatonin: medicine or candy?

Melatonin is an active ingredient found in many medicines and food supplements. It is used in several pharmaceuticals and medicinal products, for sleep disorders resulting from disruption of biological sleep-wake rhythms. As a hormone produced in the body, it is considered safe, but overdosing can pose serious risks.

Keywords: melatonin, food supplement

Praxis

A változókor egy több éves életszakasz, amely magába foglalja az utolsó menstruáció időpontját, amelyet egy éven belül újabb már nem követ, valamint az azt rövid ideig megelőző és az azt követő időszakot. A klimax nem betegség: a kor előrehaladtával minden nő szervezetében bekövetkező hormonális változások következménye. Azonban az életminőséget rontó tünetekkel járhat, továbbá fokozza bizonyos szív-, ér-, idegrendszeri betegségek és a csontritkulás okozta törések kockázatát. A kezelés helyes megválasztása mindig annak függvényében történik, hogy mennyire súlyosak a változókori tünetek, illetve szerepel-e a kórelőzményben olyan betegség, amelyben nem javasolható a hormonpótló kezelés. Ezek figyelembevételével minden esetben nőgyógyász szakorvosnak kell meghoznia a döntést a terápiáról. Minden változókorba lépő nőnek ajánlott az úgynevezett menopauza-szakrendelés felkeresése, ahol egy átfogó kivizsgálás után a tüneteket enyhítő gyógynövény alapú terápiát, indokolt esetben pedig hormonpótló terápiát javasolhat a szakorvos.

Kulcsszavak: menopauza, klimax, változókor, hormonpótló terápia

Menopause and its treatment

The menopause is a period of several years in life that includes the last menstrual period, which is not followed by another one within a year, and the period that briefly precedes and follows it. Menopause is not a disease: it is the result of hormonal changes in all women as they age. It can, however, cause symptoms that impair quality of life and increase the risk of certain cardiovascular and neurological diseases and fractures caused by osteoporosis. The right choice of treatment will always depend on the severity of the menopausal symptoms and whether there is a medical history of a condition for which hormone replacement therapy is not recommended. These should always be taken into account when deciding on the therapy. All women entering the menopause are advised to visit a menopause clinic, where, after a comprehensive examination, the specialist to alleviate symptoms can recommend herbal therapy and, if appropriate, hormone replacement therapy.

Keywords: menopause, climax, hormone replacement
therapy

Irodalom

1. Minkin, M.J. Menopause. Obstet. Gynecol. Clin. North Am. 2019, 46, 501–514, doi:10.1016/j.ogc.2019.04.008. – 2. Talaulikar, V. Menopause Transition: Physiology and Symptoms. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2022, 81, 3–7, doi:10.1016/j.bpobgyn.2022.03.003. – 3. Takahashi, T.A.; Johnson, K.M. Menopause. Med. Clin. North Am. 2015, 99, 521–534, doi:10.1016/j.mcna.2015.01.006. – 4. Santoro, N.; Epperson, C.N.; Mathews, S.B. Menopausal Symptoms and Their Management. Endocrinol. Metab. Clin. North Am. 2015, 44, 497–515, doi:10.1016/j.ecl.2015.05.001. – 5. Gracia, C.R.; Freeman, E.W. Onset of the Menopause Transition. Obstet. Gynecol. Clin. North Am. 2018, 45, 585–597, doi:10.1016/j.ogc.2018.07.002. – 6. Glisic, M.; Kastrati, N.; Musa, J.; Milic, J.; Asllanaj, E.; Portilla Fernandez, E.; Nano, J.; Ochoa Rosales, C.; Amiri, M.; Kraja, B.; et al. Phytoestrogen Supplementation and Body Composition in Postmenopausal Women: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Maturitas 2018, 115, 74–83, doi:10.1016/j.maturitas.2018.06.012. – 7. Paciuc, J. Hormone Therapy in Menopause. In; 2020; pp. 89–120. – 8. Del Río, J.P.; Molina, S.; Hidalgo-Lanussa, O.; Garcia-Segura, L.M.; Barreto, G.E. Tibolone as Hormonal Therapy and Neuroprotective Agent. Trends Endocrinol. Metab. 2020, 31, 742–759, doi:10.1016/j.tem.2020.04.007. – 9. www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/cimicifugae-rhizoma Megtekintés 2023. 08. 23.

Visszatérő fertőzésekre, gyenge immunrendszerre, hajhullásra, nehezen gyógyuló sebre, esetleg bőrproblémákra panaszkodik a beteg? Lehetséges, hogy cinkhiány áll a háttérben. Gondoljon a cinkpótlásra is!

Irodalom

1. Maxfield L et al. Zinc Deficiency. [Updated 2023 Jun 28]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023. – 2. Oyagbemi AA et al. Potential health benefits of zinc supplementation for the management of COVID-19 pandemic. J Food Biochem. 2021;45(2):e13604. https://doi.org/10.1111/jfbc.13604 – 3. Pompano LM et al. Effects of Dose and Duration of Zinc Interventions on Risk Factors for Type 2 Diabetes and Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Adv Nutr. 2020;12:141-160. https://doi.org/10.1093/advances/nmaa087 – 4. www.ogyei.gov.hu; Felnőttek számára ajánlott napi vitamin és ásványi anyag beviteli referencia értékek (NRV) a 1169/2011/EU rendelet XIII. melléklete alapján – 5. Roohani N et al. Zinc and its importance for human health: An integrative review. J Res Med Sci. 2013;18(2):144-157. – 6. Lönnerdal B. Dietary factors influencing zinc absorption. J Nutr. 2000;130(5S Suppl):1378-1383. https://doi.org/10.1093/jn/130.5.1378S – 7. Li J et al. Zinc Intakes and Health Outcomes: An Umbrella Review. Front Nutr. 2022;9:798078. https://doi.org/10.3389/fnut.2022.798078 – 8. https://ods.od.nih.gov/factsheets/zinc-healthprofessional/; 2024. jan. 4.