Információk

Impresszum:

„Acta Pharmaceutica Hungarica” a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tudományos, ingyenesen (open access), on-line folyóirata

Kiadja a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16. Telefon: 235-09-99; E-mail: szerkesztoseg@mgyt.hu

Felelős kiadó: Prof. Szökő Éva

Főszerkesztő Prof. Zelkó Romána, Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, 1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7–9., Tel.: 217-0927; E-mail: zelko.romana@pharma.semmelweis-univ.hu

A kiadvány on-line elérhető a https://www.aph-hsps.hu/ címen

Információk

Hatvan éve a gyógyszerészek szolgálatában

„A Gyógyszerészet az elmúlt ötvenéves történelme során mindvégig az alapító atyák által meghatározott célkitűzéseket figyelembe véve készült. Ez ma sincs másként. Elsődleges feladatunk a továbbképzés, az informálás és a szakmai történések bemutatása. A lapot a szakmai progresszió fórumának tartjuk, amelyet tudományos megalapozottsággal, szakmai precizitással és szakmapolitikai korrektséggel igyekszünk szolgálni. Feladatunknak tekintjük a szaknyelv ápolását és fejlesztését, a formailag is igényes megjelenést.”

(Ötvenéves a Gyógyszerészet
– részlet a felelős szerkesztő 2007. évi beszámolójából.)

 

„A Gyógyszerészet szerkesztői (…) kiemelt feladatuknak tekintették a 2006-os liberalizáció következtében kiüresített gyógyszerészi kompetenciák helyreállítása és a gyógyszerészi gyakorlat fejlesztése érdekében folytatott tevékenységet. Aktív fórumot biztosítottunk a kompetencia-rendezés, a gyógyszerészi gondozás, a minőségi problémák, a magisztrális gyógyszerkészítés, a gyógyszertár-vezetés, a szakképzés és a marketing-kérdések megvitatásának. Gyógyszerészi gondozási témájú dolgozataink a napi gyakorlat szempontjából is hasznosak. A magas színvonalú, célzottan készülő témafeldolgozások jelentős mértékben járultak hozzá az utóbbi évek jogi szabályozásában és napi gyakorlatában elindult átalakuláshoz. Kimagasló színvonalú sorozat jelenik meg a gyógyszertörzskönyvezés különböző területeiről. Rendszeresen közöljük a farmakobotanikai kirándulások továbbképző színvonalú beszámolóit. Évek óta jelennek meg kritikai értékelések a növényi szerek valódi helyének kijelöléséért a modern terápiában. Kiemelten foglalkoztunk a gyógyszertárban is forgalmazott étrend-kiegészítők összetételével, minőségével és a gyógyszerhamisítás problémájával, (…) folyamatosan biztosítottuk az MGYTávoktatás keretében a kreditpontos továbbképzés lehetőségét.”

(Takácsné prof. Novák Krisztina főszerkesztő,
Gyógyszerészet 2013/1.)

 

A Gyógyszerészet lap elvi alapja továbbra is ugyanaz, azaz a gyógyszerészi hivatás alapjának a tudást, a szakmai tisztességet és az elhivatottságot tartjuk és a gyógyszerész társadalom egységét, közös céljait és érdekeit helyezzük minden más szempont elé, azért, hogy a Gyógyszerészet továbbra is elsősorban tudományos szaklap legyen és maradjon és ne váljék magazinná. Ezen szempontok szem előtt tartása mellett szeretnénk, hogy a lap rovatai méltón szolgálják a gyógyszerészek szakmai érdeklődését és tájékozódását, továbbá, hogy a fiatal kollégák nagyobb érdeklődést és elkötelezettséget tanúsítsanak a Gyógyszerészet iránt. Ez a jövőnk záloga, és ezt szolgálta az elmúlt években megvalósított folyamatos változások és újdonságok (például a BrAIN pályázat) sora a lapban. Ezt az irányvonalat szeretnénk továbbvinni és a szakma minél szélesebb körét megnyerni a lap folyamatos olvasására. Mindehhez viszont a szakmát érdeklő és az egyes szakterületek legújabb eredményeit bemutató közleményekre van szükségünk, amiknek megírását kollégáinktól várjuk.

Laszlovszky István főszerkesztő

Impesszum:

A GYÓGYSZERÉSZET a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság lapja. Kiadja a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16.

A folyóiratot gondozza: A LifeTime Media egészségügyi divíziója

Felelős kiadó: Prof. dr. Szökő Éva

Szekesztőség: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16., Telefon: 483-1466, E-mail: szerkesztoseg@mgyt.hu;

Főszerkesztő:Dr. Laszlovszky István

Felelős szerkesztő: Dr. Varga László

Szerkesztők:Dr. Bódis Attila, dr. Hankó Zoltán, dr. Süle András, dr. Télessy István

Olvasószerkesztő: Kulcsár Gabriella

Szerkesztőbizottság: Dr. Ambrus Tünde, dr. Biczó Ágota, dr. Csupor Dezső, dr. Démuth Balázs, dr. Lengyel Miléna, dr. Marosi Attila, dr. Minorics Renáta, dr. Szakonyi Gerda, dr. Takács Gábor, dr. Újhelyi Zoltán, dr. Vida Róbert, dr. Viola Réka

Tördelőszerkesztő: Oláh Csaba

A kéziratok és mellékleteinek őrzését vagy visszaküldését nem vállaljuk.

Előfizetési információk:

A Gyógyszerészetet  erre a linkre kattintva tudja online megrendelni. Amennyiben regisztrált honlapunkra, adatai automatikusan kitöltődnek. Megrendelését automatikus e-mail-lel igazoljuk vissza.

Cím: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 1447 Budapest, Pf.: 480

Fax: (06-1) 266-9433

A Gyógyszerészet előfizetési díja egy évre 28800 Ft + 5% áfa (br. 30240 Ft)

Az megrendelő kitöltésével a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszerészet c. szaklapjára küldheti el előfizetési igényét. Amennyiben a fizetési lehetőségek közül az átutatást vászatja; kérjük, várja meg a postai úton érkező számlát az előfizetésről, majd a számlán feltüntetett számlaszámra hivatkozással indítsa el átutalását az alábbi számlaszámra.Átutalás esetén az MGYT központi bankszámlaszáma: 11708001-20530530-00000000Amennyiben csekket kért a befizetéshez, azt a kiállított számlával együtt postafordultával megküldjük a megrendelőn feltüntetett postázási címre.

Információk

Impresszum:

„Acta Pharmaceutica Hungarica” a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tudományos folyóirata

Kiadja a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16. Telefon: 235-09-99; E-mail: szerkesztoseg@mgyt.hu

Felelős kiadó: Prof. Dr. Szökő Éva

Főszerkesztő: Noszál Béla, Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészi Kémiai Intézet, 1092 Budapest, Hőgyes E. u. 9., Tel.: 217-0891; E-mail: noszal.bela@pharma.semmelweis-univ.hu

Felelős szerkesztő:  Zelkó Romána, Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, 1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7–9., Tel.: 217-0927; E-mail: zelko.romana@pharma.semmelweis-univ.hu

A szerkesztőbizottság tagjai: Ambrus Rita, Báthori Mária, Borbás Anikó, Horváth Gyxörgyi, Perjési Pál, Tóthfalusi László 

A szerkesztőség címe – Correspondence: Acta Pharmaceutica Hungarica – 1092 Budapest, Hõgyes Endre u. 9.

A főszerkesztő munkatársa: Hankó Zoltán MGYT, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16., Tel.: 235-0999; fax: 235-0998

Előfizethető: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16., belföldi postautalványon vagy átutalással az MGYT átutalási számlájára: OTP VIII. kerületi fiók, Budapest, József krt. 33.

MGYT elszámolási számla sz. 11708001–20530530

Adószám: 19000754–2–42

Előfizetési díj egész évre: 6000 Ft + 300 Ft áfa

Megjelenik negyedévenként. Példányszám: 700 db

Nyomdai munkák: Colortoys Bt. – Győr

Tördelőszerkesztő: Oláh Csaba

Előfizetés:

Az Acta Pharmaceutica Hungarica című kiadványunkat az alábbi megrendelő kitöltésével és elküldésével rendelheti meg.

{ BreezingForms : acta_elofizetes }