Információk

Impresszum:

„Acta Pharmaceutica Hungarica” a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tudományos folyóirata

Kiadja a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16. Telefon: 235-09-99; E-mail: szerkesztoseg@mgyt.hu

Felelős kiadó: Prof. Szökő Éva

Főszerkesztő Prof. Zelkó Romána, Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, 1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7–9., Tel.: 217-0927; E-mail: zelko.romana@pharma.semmelweis-univ.hu

Előfizethető: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16.

MGYT elszámolási számla sz. 11708001–20530530

Adószám: 19000754–2–42

Előfizetési díj egész évre: 6000 Ft + 300 Ft áfa

Megjelenik negyedévenként. Példányszám: 700 db

Nyomdai munkák: Colortoys Bt. – Győr

Tördelőszerkesztő: Oláh Csaba

Előfizetés:

Az Acta Pharmaceutica Hungarica című kiadványunkat szerkesztoseg@mgyt.hu címen rendelheti meg.

Információk

Hatvan éve a gyógyszerészek szolgálatában

„A Gyógyszerészet az elmúlt ötvenéves történelme során mindvégig az alapító atyák által meghatározott célkitűzéseket figyelembe véve készült. Ez ma sincs másként. Elsődleges feladatunk a továbbképzés, az informálás és a szakmai történések bemutatása. A lapot a szakmai progresszió fórumának tartjuk, amelyet tudományos megalapozottsággal, szakmai precizitással és szakmapolitikai korrektséggel igyekszünk szolgálni. Feladatunknak tekintjük a szaknyelv ápolását és fejlesztését, a formailag is igényes megjelenést.”

(Ötvenéves a Gyógyszerészet
– részlet a felelős szerkesztő 2007. évi beszámolójából.)

 

„A Gyógyszerészet szerkesztői (…) kiemelt feladatuknak tekintették a 2006-os liberalizáció következtében kiüresített gyógyszerészi kompetenciák helyreállítása és a gyógyszerészi gyakorlat fejlesztése érdekében folytatott tevékenységet. Aktív fórumot biztosítottunk a kompetencia-rendezés, a gyógyszerészi gondozás, a minőségi problémák, a magisztrális gyógyszerkészítés, a gyógyszertár-vezetés, a szakképzés és a marketing-kérdések megvitatásának. Gyógyszerészi gondozási témájú dolgozataink a napi gyakorlat szempontjából is hasznosak. A magas színvonalú, célzottan készülő témafeldolgozások jelentős mértékben járultak hozzá az utóbbi évek jogi szabályozásában és napi gyakorlatában elindult átalakuláshoz. Kimagasló színvonalú sorozat jelenik meg a gyógyszertörzskönyvezés különböző területeiről. Rendszeresen közöljük a farmakobotanikai kirándulások továbbképző színvonalú beszámolóit. Évek óta jelennek meg kritikai értékelések a növényi szerek valódi helyének kijelöléséért a modern terápiában. Kiemelten foglalkoztunk a gyógyszertárban is forgalmazott étrend-kiegészítők összetételével, minőségével és a gyógyszerhamisítás problémájával, (…) folyamatosan biztosítottuk az MGYTávoktatás keretében a kreditpontos továbbképzés lehetőségét.”

(Takácsné prof. Novák Krisztina főszerkesztő,
Gyógyszerészet 2013/1.)

Impesszum:

A GYÓGYSZERÉSZET a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság lapja. Kiadja a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16.

Felelős kiadó: Prof. dr. Szökő Éva

Szekesztőség: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16., Telefon: 483-1466, E-mail: szerkesztoseg@mgyt.hu;

Főszerkesztő: Takácsné dr. Novák Krisztina

Felelős szerkesztő: Dr. Hankó Zoltán

A felelős szerkesztő munkatársa: Dr. Bozó Tamás

Szerkesztők: Dr. Bódis Attila, Dr. Laszlovszky István, Dr. Süle András, Dr. Télessy István

Tördelőszerkesztő: Oláh Csaba

Szerkesztőbizottság: Dr. Ambrus Tünde, Prof. dr. Botz Lajos, Dr. Csupor Dezső, Farkasné dr. Tompa Ildikó, Dr. Gáspár Róbert, Dr. Kovács Kristóf, Dr. Major Csilla, Dr. Marosi Attila, ifj. Dr. Regdon Géza, Dr. Viola Réka, Dr. Völgyi Gergely, Dr. Zupkó István

A kéziratok és mellékleteinek őrzését vagy visszaküldését nem vállaljuk.

Előfizetési információk:

A Gyógyszerészetet az alábbi erre a linkre kattintva tudja online megrendelni. Amennyiben regisztrált honlapunkra, adatai automatikusan kitöltődnek. Megrendelését automatikus e-mail-lel igazoljuk vissza.

Cím: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 1447 Budapest, Pf.: 480

Fax: (06-1) 266-9433

A Gyógyszerészet előfizetési díja egy évre 26400 Ft + 5% áfa (br. 27720 Ft)

Az alábbi megrendelő kitöltésével a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszerészet c. szaklapjára küldheti el előfizetési igényét. Amennyiben a fizetési lehetőségek közül az átutatást vászatja; kérjük, várja meg a postai úton érkező számlát az előfizetésről, majd a számlán feltüntetett számlaszámra hivatkozással indítsa el átutalását az alábbi számlaszámra.Átutalás esetén az MGYT központi bankszámlaszáma: 11708001-20530530-00000000Amennyiben csekket kért a befizetéshez, azt a kiállított számlával együtt postafordultával megküldjük a megrendelőn feltüntetett postázási címre.

Információk

Impresszum:

„Acta Pharmaceutica Hungarica” a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tudományos folyóirata

Kiadja a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16. Telefon: 235-09-99; E-mail: szerkesztoseg@mgyt.hu

Felelős kiadó: Prof. Dr. Szökő Éva

Főszerkesztő: Noszál Béla, Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészi Kémiai Intézet, 1092 Budapest, Hőgyes E. u. 9., Tel.: 217-0891; E-mail: noszal.bela@pharma.semmelweis-univ.hu

Felelős szerkesztő:  Zelkó Romána, Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, 1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7–9., Tel.: 217-0927; E-mail: zelko.romana@pharma.semmelweis-univ.hu

A szerkesztőbizottság tagjai: Ambrus Rita, Báthori Mária, Borbás Anikó, Horváth Gyxörgyi, Perjési Pál, Tóthfalusi László 

A szerkesztőség címe – Correspondence: Acta Pharmaceutica Hungarica – 1092 Budapest, Hõgyes Endre u. 9.

A főszerkesztő munkatársa: Hankó Zoltán MGYT, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16., Tel.: 235-0999; fax: 235-0998

Előfizethető: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16., belföldi postautalványon vagy átutalással az MGYT átutalási számlájára: OTP VIII. kerületi fiók, Budapest, József krt. 33.

MGYT elszámolási számla sz. 11708001–20530530

Adószám: 19000754–2–42

Előfizetési díj egész évre: 6000 Ft + 300 Ft áfa

Megjelenik negyedévenként. Példányszám: 700 db

Nyomdai munkák: Colortoys Bt. – Győr

Tördelőszerkesztő: Oláh Csaba

Előfizetés:

Az Acta Pharmaceutica Hungarica című kiadványunkat az alábbi megrendelő kitöltésével és elküldésével rendelheti meg.

{ BreezingForms : acta_elofizetes }