Információk

Impresszum:

„Acta Pharmaceutica Hungarica” a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tudományos, ingyenesen (open access), on-line folyóirata

Kiadja a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16. Telefon: 235-09-99; E-mail: szerkesztoseg@mgyt.hu

Felelős kiadó: Prof. Szökő Éva

Főszerkesztő Prof. Zelkó Romána, Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, 1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7–9., Tel.: 217-0927; E-mail: zelko.romana@pharma.semmelweis-univ.hu

A kiadvány on-line elérhető a https://www.aph-hsps.hu/ címen