Kitüntetettek

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság által

1997. óta adományozott kitüntetések

2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007
2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998  1997
 
2016
Schulek Elemér Emlékérem
Némethné Palotás Júlia
Zalai Károly Emlékérem Kovács Orsolya Tünde
Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem

Kocsis Krisztina

Kovácsné Balogh Judit

Mayer Klára

Koritsánszky Ottó Emlékérem

Laszlovszky István

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
Szenátusának tagja elismerő oklevél

Elekné Vörös Zsuzsanna

Erős István

Szmodits László

Trestyánszky Zoltán

Vincze Zoltán

2015

Hintz György Emlékérem

Marton Sylvia
Csernák László
Spergely Béla Emlékérem  Erős István
Baloghné Vígh Katalin
Augustin Béla Emlékérem Lemberkovics Éva
Kórházi Gyógyszerészetért Emlékérem Pálffyné Poór Rita
Tóth Mariann
Dávid Lajos Emlékérem Bodó Gabriella
Szabó Mária
Mohr Tamás Emlékérem Trestyánszky Zoltán
Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem  Iványiné Cseh Ibolya
Nagyné Ambrus Ildikó
Schulek Elemér Emlékérem Perjési Pál
Zalai Károly Emlékérem

Bagaméry Fruzsina

Somlyay Máté 

    2014
Hódi Klára
Kéry Ágnes
“Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Lipták József
 Szenátusának tagja” elismerő oklevél Máthé Imre
Paál Tamás
Ernyey József Emlékérem Péter H. Mária
Ferentzi Mónika
Hintz György Emlékérem Kata Mihály
Ujfalussy György
Nyiredy Szabolcs Emlékérem Görög Sándor
Kazay Endre Emlékérem Takácsné Novák Krisztina
Koritsánszky Ottó Emlékérem Hermecz István
Küttel Dezső Emlékérem Márkus Sarolta
Erdei Ottilia
Kempler Kurt Emlékérem Zelkó Romána
Benkő Zsolt Ernő
Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem Dévay Attila
Hajdú Zsuzsanna
 2013
Kórházi Gyógyszerészetért Emlékérem Sándor Marianna
Szabó László
Tajthy Éva Judith
Dávid Lajos Emlékérem Feketéné Csótó Edit
Szűcs Attila
Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem Buchholcz Gyula
Szabóné Schirm Szilvia
Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem Mozsgai Katalin
Augustin Béla Emlékérem Szendrei Kálmán
Schulek Elemér Emlékérem Elekné Vörös Zsuzsanna
2012
Szebellédy László Emlékérem Hohmann Judit
Laszlovszky József
Nikolics Károly Emlékérem Magyar Kálmán
Küttel Dezső Emlékérem Bozsik Erzsébet
Hajagosné Hümpfner Rózsa
Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem Hankó Balázs
Katonáné Turai Erika
„Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Tiszteleti Tagja” latin nyelvű elismerő oklevél Zágoni Elemér
Hódi Klára
Hintz György Emlékérem Greskovits Dávid
id. Regdon Géza
Spergely Béla Emlékérem Kenéz Mária
Seres István
Augustin Béla Emlékérem Szőke Éva
Kórházi Gyógyszerészetért Emlékérem Feller Antal
Horváth Tamás
Dávid Lajos Emlékérem Csonka Péter
Hornyák Judit
Kis Szölgyémi Mónika
Olasz József
Schulek Elemér Emlékérem Ferencziné Fodor Katalin
2011
Augustin Béla Emlékérem Báthori Mária
Schulek Elemér Emlékérem Kőszeginé Szalai Hilda
„Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Szenátusának tagja” elismerő oklevél Gyéresi Árpád
Kazay Endre Emlékérem Botz Lajos
 
2010
Spergely Béla Emlékérem Bagó Györgyné
Nikolics Károly Emlékérem Erős István
Szebellédy László Emlékérem Szabó László Gyula
Dávid Lajos Emlékérem Czakó Katalin
Koritsánszky Ottó Emlékérem Lakiné Michl Szilvia
Soós Gyöngyvér
Higyisán Ilona
Küttel Dezső Emlékérem Jakabovics Katalin
Schulek Elemér Emlékérem Takácsné Novák Krisztina
Kórházi Gyógyszerészetért Emlékérem Megyeri Béla
Szabó Ferenc
Ernyey József Emlékérem Dörnyei Sándor
„Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Szenátusának tagja” elismerő oklevél Pintye János
Póka Gábor
Simon Kis Gábor
Stájer Géza
Stampf György
Tóth László
Societas Pharmaceutica Hungarica Jutalomérem Szabó Csongor
Végh Antal nívódíj Csupor Dezső
 
2009
Kazay Endre Emlékérem Dános Béla
Erős István
Szendrei Kálmán
Nyiredy Szabolcs Emlékérem Nyiredy családnak
Szebellédy László Emlékérem Hódi Klára
Sátory Éva
Nikolics Károly Emlékérem Bayer István
Küttel Dezső Emlékérem Kokovay Katalin
Kempler Kurt Emlékérem Láng Miklós
Societas Pharmaceutica Hungarica Jutalomérem Berzsenyi Pál
Kissné Csikós Emőke
“Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Tiszteleti tagja” latin nyelvű elismerő oklevél Gyéresi Árpád
Kamal K. Midha
Klaus Meyer
Szolcsányi János
“Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Szenátusának tagja” elismerő oklevél Gyarmathy Miklós
Magyar Kálmán
Ernyey József Emlékérem Bayer István
Schulek Elemér Emlékérem Klebovich Imre
Spergely Béla Emlékérem Bárkányi Istvánné
Juhász Hedvig
2008
Dávid Lajos Emlékérem Gagyi Dénesné
Szabóné Schirm Szilvia
Koritsánszky Ottó Emlékérem Rácz Gábor
Dr. Herczegfalviné dr. Abonyi Etelka
Mozsonyi Sándor Emlékérem Papp László
Küttel Dezsõ Emlékérem Vonnákné Petrovits Éva
Borsányi Gáborné
Schulek Elemér Emlékérem Répási János
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság szenátusának tagja elismerő oklevél Rixer András
Varga István
Ernyey József Emlékérem Szmodits László
Spergely Béla Emlékérem Kissné Csikós Emőke
Augustin Béla Emlékérem Marczal Gabriella
„Tiszteletbeli elnöki cím” Szász György
Vincze Zoltán
Societas Pharmaceutica Hungarica Jutalomérem: Bognár András
Burgetti László
Farkasné Tompa Ildikó
Heideckerné Bártfay Edit
Juranovicsné Nagy Valéria
Kerékné Kiss Erzsébet
Kiss Gézáné
Lajos Ferencné
Szalay Annamária
Díszoklevél: Kertész István
 
2007
Augustin Béla Emlékérem Kéry Ágnes
Kempler Kurt Emlékérem Apostol Imre
Hankó Zoltán
Szalay László
Societas Pharmaceutica Hungarica Jutalomérem Hartai István
Küttel Dezső Emlékérem Huszár Gáborné
Vetsey-Körmendi Ágnes
Szebellédy László Emlékérem Máthé Imre
Schulek Elemér Emlékérem Józan Miklós
 
   2006
Kazay Endre Emlékérem Nyiredy Szabolcs
Spergely Béla Emlékérem Márkus Sarolta
Dávid Lajos Emlékérem Póka Gábor
Hargitai János
Augustin Béla Emlékérem Tóth László
Tiszteleti tagság Péter H. Mária
Veski Peep
Szebellédy László Emlékérem Takács Mihály
Koritsánszky Ottó Emlékérem Paál Tamás
Pintye János
Dörnyei Sándor
Nikolics Károly Emlékérem Szolcsányi János
Küttel Dezsõ Emlékérem Mühl Nándorné
Pávics László
Hintz György Emlékérem Erõs István
Schulek Elemér Emlékérem Gazdag Mária
Ernyey József Emlékérem Minker Emil
 
   2005
Ernyey József Emlékérem Sági Erzsébet
Augustin Béla Emlékérem Nagy Jenõ
Societas Pharmaceutica Hungarica Jutalomérem Pápay Tamás
Dávid Lajos Emlékérem Dávid M. Ferenc
Hintz György Emlékérem Fekete Pál
Stampf György
Schulek Elemér Emlékérem Török Ilona
 
   2004
Mozsonyi Sándor Emlékérem Simon Kis Gábor
Kabay János Emlékérem Mátyus Péter
Societas Pharmaceutica Hungarica Jutalomérem Benkõ Zsolt, Czédliné Polgár Erzsébet, Háznagyné Radnai Erzsébet, Kapolka Pál, Mühl Nándorné, Nagy Lajos,
Oláh Tiborné, Stampf György
Társaság Díszoklevele Benkõné Márkus Sarolta
Máthé Imre
Pintye János
Török Ilona
Szebellédy László Emlékérem Erõs István
Noszál Béla
Koritsánszky Ottó Emlékérem Küttel Sándor
Simon Lajos
Küttel Dezsõ Emlékérem Weltler János
Nikolics Károly Emlékérem Görög Sándor
A “Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Szenátusának tagja”elismerõ oklevél Kata Mihály, Katona Kálmán, Láng Miklós, Lárencz László, Sági Erzsébet, Sátory Éva, Simon Lajos, Szabó László,
Török Ilona, Weltler János
Dávid Lajos Emlékérem Cseh Ibolya
Csukonyi Katalin
Nagyné Ambrus Ildikó
Török Judit
Botz Lajos
Schulek Elemér Emlékérem Noszál Béla
Spergely Béla Emlékérem Jakovácz Vilmos
Bozsik Erzsébet
   2003
Kazay Endre Emlékérem Bayer István
Petri Gizella
Koritsánszky Ottó Emlékérem Erdei Ottilia
Schulek Elemér Emlékérem Brantner Antal
Than Károly Emlékérem Szász György
Nikolics Károly Emlékérem Horváth Dénes
Szendrei Kálmán
Nikolcs Károlyné (ajándékba)
Küttel Dezsõ Emlékérem Stenszky Ernõ
Küttel Dezsõné (ajándékba)
   2002
Schulek Elemér Emlékérem Stájer Géza
Augustin Béla Emlékérem jun. Máthé Imre
Dávid Lajos Emlékérem Paál Tamás
Vincze Zoltán
Kazay Endre Emlékérem Dávid Ágoston
Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem Makay Judit, Dobosné Könye Zsuzsanna, Magyarné Pintér Gabriella, Berze Gábor, Tantó Miklós, Trestyánszky Zoltán
 
   2001
Schulek Elemér Emlékérem Bacsa György
Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem Fésüs László
 
   2000
Dávid Lajos Emlékérem Szabó Csongor
Roczkó Tomiszláv
Takács Gézáné
Bándi Domokos
Zsembery Béla
Ernyey József Emlékérem Grabarits István
Kabay János Emlékérem Gergely Judith
Kazay Endre Emlékérem Stájer Géza
Koritsánszky Ottó Emlékérem Novák Krisztina
jun. Nyiredy Szabolcs
Görög Sándor
Mozsonyi Sándor Emlékérem Trestyánszky Zoltán
Schulek Elemér Emlékérem Trischler Ferenc
Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem Botz Lajos, Póka Gábor, Végh György, Pavel Komárek,
L. Hálek, Bacsa György, Nagyidai Nándor, Kraszkó Károly, Papy Lajos, Borsányi Gáborné, Mikó Györgyné,  Falkay György, Márkus Istvánné, Sohajda Attila, Tóthné Petõ Katalin, Pongrácz Jánosné, Tomor Benedekné, Steindl Katalin Gyöngyi
Spergely Béla Emlékérem Berzsenyi Pál
Than Károly Emlékérem Paál Tamás
MGYT Díszoklevél Erdei Ottília, Klebovich Imre, Küttel Sándor, Novák Krisztina,
Zalai Károly, Erõs István, Fülöp Ferenc, Noszál Béla
Vereczkey László
   1999
Augustin Béla Emlékérem Dános Béla
Dávid Lajos Emlékérem Higyisán Ilona
Kazay Endre Emlékérem Görög Sándor
Écsy Zoltán
sen. Regdon Géza
Schulek Elemér Emlékérem Kovácsné Hadady Katalin (posthumus)
Paál Tamás
MGYT elnökének felterjesztésére Köztársasági Elnöki Aranyérem Zboray Bertalan
MGYT megalapításának 75 éves évfordulója alkalmából Aranyoklevél Kedvessy György
Zalai Károly
Nikolics Károly
Szász György
MGYT tiszteletbeli tagja lett Peter Kielgast
MGYT elnökség és a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Diákszövetsége elnökének közös felterjesztése alapján “Sopron város díszpolgára” címet kapott Nikolics Károly
 
   1998
Augustin Béla Emlékérem Petri Gizella
Rácz Gábor
Ernyey József Emlékérem Lárencz László
sen. ZaIai Károly
Schulek Elemér Emlékérem Lásztity Alexandra
Spergely Béla Emlékérem Erdõs Sándor
Hódi Klára
Az MGYT tiszteletbeli tagja lett Jörgen Vessman
Szebellédy László Emlékérem Szepesi Gábor
 
   1997
Dávid Lajos Emlékérem Pintye János
Szél Mária
Mohamed Aslam
Hintz György Emlékérem Rácz István
Kazay Endre Emlékérem Brantner Antal
Kovács László
Koritsánszky Ottó Emlékérem Szász György
Hankó Zoltán
Mozsonyi Sándor Emlékérem Kiss Ferenc
Schulek Elemér Emlékérem Mohay Jenõ
Societas Pharmaceutica Hungarica Hans Junginger
jutalomérem Geoff Rowley
PRO SANITATE Semmelweis Nap alkalmábólaz MGYT felterjesztésére Stenszky Ernõ
Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje Pedagógus Nap alkalmából Rácz István
Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje Pedagógus Nap alkalmából Stájer Géza