Kórházi Gyógyszerészek 2019. évi Szimpóziuma

Kórházi Gyógyszerészek 2019. évi Szimpóziuma
Hotel Füred**** Spa & Conference – Balatonfüred
2019. május 24-26.

Kedves Kolleginák! Kedves Kollégák!
Tisztelt Szakmai Partnereink!

Hagyományainknak megfelelően kétévenként rendezett huszonkettedik kongresszusunkat tartjuk 2019-ben. Ez a tény is igazolja, hogy a tudományos társaság komoly tradícióval rendelkezik, amelynek megőrzése, sőt gyarapítása legfontosabb feladatunk. Olyan teljesítmény ez, amely közösen létrehozott, generációkon átívelő értékké vált. Ez mindannyiunk kötelessége, Wittgenstein – a huszadik század egyik legnagyobb gondolkodója – szavaival élve: „A tradíció nem olyasmi, amit valaki meg tud tanulni, nem fonál, amit akkor vehet föl valaki, amikor neki tetszik”. Nyilvánvaló, hogy ez a hagyomány nem létezne, ha a társaság nem gondoskodott volna vonzó programokról, és a kollégák aktív jelenlétükkel nem járultak volna hozzá a szakmai eredményességhez. Ez a siker ugyanis közös! Egy közösség sikere a sokféle megközelítések, vélemények elfogadásában, majd szintézisében, a különböző álláspontok befogadására nyitott hozzáállásban, ugyanakkor az egyensúly, azaz a „közös nevező” megtalálásában rejlik.
A program ezúttal is aktuális témákat céloz meg, abban a reményben, hogy hasznosítható ismereteket, szemléletet ad majd a kollégáknak. Az egészségügyi ellátások finanszírozási nehézségei évről évre rohamosan növekednek, ezért a farmakoökonómia gazdasági és szakmai vetületei, mint nagy gyűjtő téma köré rendeztük a választott szakmai kérdéseket. A hétvégi időzítés is reméljük elnyeri a kollégák támogatását, mivel előzetes „közvélemény-kutatáson” alapul, továbbá ezzel is segíteni akartuk a fiatalok csatlakozását.
Ezúttal is lesz pre-kongresszus, amelynek témája a gyógyszerészeti, medikai gyógyszerelést támogató informatikai programok helyzete, a „medikai adatvagyon” értelmezése és hasznosítása a betegbiztonság növelése érdekében. Álláspontom szerint minden kórházi, klinikai gyógyszerész közös feladata, szakmai hitvallása kell legyen, hogy ezzel a rendezvénnyel is igazoljuk – hivatásunk biztos szakmai alapokon áll és méltó arra, hogy a hazai betegellátás nélkülözhetetlen szereplőjeként tartsák számon. Minden kórházi, klinikai gyógyszerész kiveheti ebből a részét: akár egy prezentáció bevállalásával, akár „csak” aktív jelenlétével erősítve a rendezvényt.
Ehhez biztosítunk színvonalas programot, valamint a szakmai partnerekkel hasznos találkozásokra, a kollégák közötti információcserére, a személyes kapcsolatok ápolására is alkalmas környezetet.

Prof. Botz Lajos
elnök

Részletes információt és az on-line regisztrációt a rendezvény weboldalán találnak.