PTE GYTK on-line továbbképzés: Gyógyszer- és betegbiztonság

A gyógyszer- és betegbiztonság XXI. századi kihívásainak témájában szervez a Gyógyszerészeti Intézet szakmai szemináriumot

Kutatói és szakmai szeminárium, akkreditált szabadon választható továbbképzés gyógyszerészek számára. Az online felületen (előreláthatólag MS Teams) megtartott előadásokra várjuk:

– GYOFTEX továbbképzési adminisztrációs felületen regisztrált gyógyszerész kollégákat,

– Gyógyszerész, Orvos és Egészségtudományi képzőhelyek oktató-kutató munkatársait és hallgatóit, akik kutatói szeminárium formájában vesznek részt az eseményen, valamint

– Hatóságok és társszakmák munkatársait.

További részletek a rendezvény honlapján.