Anoli díj – 2019 – pályázat

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeranalitikai Szakosztálya pályázatot hirdet fiatal gyógyszerészek, vegyészek és vegyészmérnökök illetve gyógyszerész, vegyész és vegyészmérnök hallgatók számára az alábbi feltételek szerint:

A pályázatban résztvevők olyan fiatalok lehetnek, akik a gyógyszerkémia, gyógyszertechnológia, farmakológia, farmakognózia területén gyógyszerek és/vagy gyógyszerhatóanyagok (metabolitok) analitikai (kémiai, biológiai, mikrobiológiai) vizsgálatában fejtenek ki jelentős szakmai munkásságot.

A pályázat által elnyerhető összeg 2019. évben megrendezésre kerülő, hazai vagy külföldi konferencián vagy tanulmányúton  való  részvételre  fordítható,  az   MGYT  nevére  és  címére  kiállított  repülő-,  vonatjegy, szállásköltség vagy részvételi díjról szóló számla alapján.

A pályázat 2 kategóriában kerül kiírásra:

1. ANOLI DÍJ – kutatói kategória                           100.000,- Ft

2. ANOLI DÍJ – hallgatói kategória                          50.000,- Ft

kutatói kategóriában pályázhatnak azok a fiatal, 35. életévüket még be nem töltött gyógyszerészek, vegyészek, vegyészmérnökök vagy gyógyszerész, vegyész és vegyészmérnök Ph.D. hallgatók, akik az MGYT tagjai és tevékenységüket a fent megjelölt területen végzik.

Pályázni lehet:
–     pályamű benyújtásával (max. 10 db A4 oldal, Ariel 12)
–     első  szerzős,  két  évnél  nem  régebben  megjelent  közleménnyel  (külföldi  folyóiratban  megjelent közleményhez magyar cím és kb. 10 soros magyar összefoglaló szükséges)

hallgatói kategóriában pályázhatnak negyed- és ötödéves gyógyszerész, vegyész és vegyészmérnök hallgatók, akik az MGYT ifjúsági tagjai és tudományos diákköri kutatómunkát a fent megjelölt területen végeznek.

Pályázni lehet:
–     pályamű benyújtásával (max. 5 db A4 oldal, Ariel 12)
–     elhangzott TDK előadás 3-4 oldalas tartalmi összefoglalójával
–     megjelent közleménnyel, melyben a pályázó első-, vagy társszerző.

Minden pályázathoz 1 oldalas szakmai önéletrajz csatolandó.

A pályázatokat „ANOLI-díj” megjelöléssel az MGYT Titkárság címére (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16.) kell beküldeni.

Benyújtási határidő: 2019. február 28.

A díj odaítéléséről az „Anoli-díj” Bíráló Bizottsága dönt.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csak a pályázati felhívásnak teljes mértékben eleget tévő pályázatok kerülnek elbírálásra.

Eredményhirdetés/díjkiosztás: XLIV. Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokvium,  2019. április 25., Győr, ETO Park Hotel****

A kiírás megtekinthető a Gyógyszerészet folyóiratban és az MGYT honlapján (www.mgyt.hu).

Dr. Völgyi Gergely
a Gyógyszeranalitikai Szakosztály elnöke