Szász Kálmán-díj 2019 – előterjesztési felhívás

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztálya kéri a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, gazdasági tevékenységet folytató társaságok, tudományos testületek, egyesületek vezetőit, hogy Szász Kálmán-díjra terjesszék fel azokat az általuk ismert fiatal gyógynövénykutatókat, akik valamely a gyógynövényekhez kapcsolódó területen (kutatás, feldolgozás, termékfejlesztés, minősítés, gyártás) tevékenykedve

  • kiemelkedő tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
  • jelentős tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
  • jelentős mértékben részt vesznek a szakmai közéletben,
  • a beküldési határidőig életkoruk nem haladja meg a 40 évet.

A díj névadója Szász Kálmán gyógyszerész (1910-1978), a hazai gyógynövénykutatás és a gyógynövény-alapú gyógyszergyártás kiemelkedő alakja, a Richter Gedeon Gyógyszergyár növénykémiai osztályának volt vezetője. A díjazott a kitüntetés tényét igazoló oklevél mellett 1 000 000 forint pénzjutalomban is részesül, amelynek forrását a Richter Gedeon Nyrt. biztosítja.

A díj odaítéléséről háromtagú szakmai bizottság dönt. A döntés ellen fellebbezni nem lehet. A hiányos (adatlapot, indoklást vagy szakmai életrajzot nem tartalmazó) előterjesztéseket a bizottság figyelmen kívül hagyja. A 40 éves korhatár emelhető a szülési szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával. A díj személyre szóló, így alkotó közösségek nem jelölhetők.

Az előterjesztés megkívánt tartalma

  1. IKitöltött és aláírt adatlap (a jelölő és a jelölt adatai a formanyomtatvány felhasználásával)
  2. Jelölés (a felterjesztés indoklása, a jelölt tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységének, illetve tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotásának ismertetése legfeljebb 2 oldal terjedelemben)
  3. A jelölt szakmai életrajza, publikációs listája

A díj odaítéléséről háromtagú szakmai bizottság javaslata alapján az Alapítvány kuratóriuma dönt, amely ellen fellebbezésnek helye nincs. A hiányos pályázatokat a bizottság figyelmen kívül hagyja.

A Szász Kálmán-díjjal kapcsolatos részletes tudnivalók és a beküldendő előterjesztési adatlap, valamint a pályázati adatlap a jelölt linkeken letölthetők.

Az előterjesztés postára adásának határideje: 2019. október 31. (Postacím: Dr. Rédei Dóra, SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet, 6720 Szeged, Eötvös u. 6.)

A felterjesztés beérkezéséről és az elbírálás eredményéről a felterjesztő elektronikus, a díj j elnyerése esetén a felterjesztő elektronikus, a díjazott elektronikus és postai értesítést kap.

További felvilágosítás kérhető dr. Rédei Dóra szakosztálytitkártól
e-mail: redei@pharmacognosy.hu; tel.: (06-62) 546-451.