Tagdíj információk – 2020

Tisztelt Kolléga!

Köszönjük, hogy 2019-ben befizette tagdíját, s reméljük, hogy a továbbiakban is tagja kíván lenni Társaságunknak. Ezért kérjük, hogy az idei, 2020. évi MGYT tagdíjának összegét az OTP 11708001-20530530-00000000 számú bankszámlaszámra történő átutalással szíveskedjék rendezni 2020. március 31-ig – természetesen, ahogyan eddig is a tiszteleti tagjaink és a szenátus tagjai tagdíjmentességet élveznek – (kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel nevét és hogy melyik szervezet: megyei/kórházi/ipari tagja, a Kórházi kollégáknak lehetősége van közvetlenül a KGYSZ felé teljesíteni tagdíj befizetésüket. A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetbe jelentkezőktől kérjük, hogy a KGYSZ-en keresztül bonyolítsák le tagdíj befizetésüket (Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet Erste Banknál vezetett 11994600-04403058-00000000 számú folyószámlára), mert saját számlaszámmal rendelkeznek, bővebb információ: https://www.mgyt-kgysz.hu/tagdij-befizetes-2). Amennyiben időközben már megtette, úgy köszönjük!

Postai csekkes befizetés igényét kérjük, e-mailben vagy telefonon jelezze Polonyi Adrienn kolléganőnknek (tagdij@mgyt.hu, (36-1) 266-9433).

A 2020. évi tagdíj összege aktív kollégák részére 6.000 Ft, gyes-en lévő / nyugdíjas / ifjúsági / társult tagjainknak 1.800 Ft.

Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve, ettől az évtől elektronikus számlát bocsátunk ki minden tagdíjfizető számára, amennyiben papíralapú számlára van szüksége, jelezze Polonyi Adrienn kolléganőnknek a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Kérjük, hogy, szíveskedjék a „Tagsági adatfrissítő lap”-ot a honlapunkon (www.mgyt.hu) online úton kitölteni. Ez egyben az elektronikus hírlevélre történő regisztrációra is lehetőséget biztosít Önnek, amely a kapcsolattartás egyik alapja.

Ebben az évben is várjuk az MGYT rendezvényire és továbbképzéseire (részleteket, a regisztráció feltételeit a honlapunkon: www.mgyt.hu megtalálja). A hagyományos továbbképzések mellett az e-learning típusú szabadon választható továbbképzéseket 2020-ban is tovább folytatjuk olyan módon, hogy az eddigi meghirdetett témák a „Diabéteszes betegek gondozása, terápiája”, a „Bőrgyógyászati kérdések a mindennapi gyógyszertári gyakorlatban”, és a „Mozgásszervi megbetegedések a mindennapi gyakorlatban” kurzusok moduljait elvégezhetik azok a kollégák, akik még nem szereztek adott témából továbbképzési pontot. A tanfolyamok pontértéke egyenként 20 pont.

Az MGYT legnagyobb és legfontosabb eseménye ebben évben a XVI. CPH lesz, amely 2020. április 23-25 között Debrecenben kerül megrendezésre. A kongresszus hagyományosan a gyógyszerészet minden területét megszólítja és a magyar gyógyszerésztársadalom legátfogóbb rendezvénye. A kongresszus akkreditált – szabadon választható – pontszerző továbbképzésnek minősül. Mindenki részvételére feltétlenül számítunk, kérem, használja ki a kedvezményes regisztrációt és 2020. február 15-ig regisztráljon a CPH-ra (http://cph2020.hu).

2020-ben is folytatjuk tradicionális, népszerű rendezvényeinket:

  • Rozsnyay Mátyás Emlékverseny
  • Farmakobotanikai Terepgyakorlatok
  • Gyógyszerészek Világnapja
  • Clauder Ottó Emlékverseny

További, 2020. I. félévében szabadon választható tanfolyamokról szeretnék adni egy rövid tájékoztatást.

Az elmúlt félévről két továbbképzésünket helyeztük át más tanfolyamokkal történő időpont egybe esés miatt. Ezért 2020. február 15-én Sopronban, 2020. március 7-én pedig Zalaegerszegen szeretnénk az áthelyezett továbbképzéseket sikeresen megtartani. A részletes program a GYOFTEX portálon található meg.

Örömmel értesítjük a Kollégákat, hogy a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság székházának felújítása hamarosan befejeződik. Mivel szeretnénk bemutatni a megújult székházat, ezért szerveztünk továbbképzést márciusra. Az előadók az MGYT Elnökségének tagjai. 2020. II. félévében lejár az Elnökség megbízása, ezért a tagok új Elnökséget fognak választani. A továbbképzés célja a székház bemutatásán túl az, hogy jobban megismerjék az Elnökségi tagokat és a szakmai tartalom mellett legyen lehetőség egy kis kötetlen beszélgetésre.

A második félévre a továbbképzések akkreditációja folyamatban van.

A tavaly említett nagyobb projektjeinkről egy rövid beszámoló:

  • Az Acta Pharmaceutica Hungarica angol nyelvű, open access folyóiratként jelenik meg.
  • Informatikai rendszerünk megújítása az iroda felújításával szorosan összefügg, így várhatóan jövő hónapban fejezik be. Honlapunk informatikai modernizálása megtörtént. Tartalmi megújítását folyamatosan végezzük ebben az évben.
  • Az iroda felújítása hamarosan bejezéséhez érkezik. Sajnos a leggondosabb előkészítés ellenére is egy váratlan probléma miatt nőtt a költsége. Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam a tavalyi küldöttgyűlésen elfogadott önként vállalt tagdíj lehetőségét, amelynek összegét ebben az évben is a felújításra fogjuk fordítani.

Felhívjuk figyelmüket Gyógyszerészet szaklapunk akkreditált távoktatására és az előfizetők által elérhető szakmai közleményeire.

Bízva abban, hogy idén is tagjaink között tudhatjuk,

üdvözlettel:

Prof. Dr. Szökő Éva
elnök

Dr. Horváth László
főtitkár