Tájékoztató levél a küldöttgyűlésről

Tisztelt Delegált Küldöttek! Tisztelt Tagtársaim!

A Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről (MK. 2020. évi 71. szám) rendezi azokat a kérdéseket is, amelyek a jogi személyiséggel rendelkező szervezetek döntéshozatallal járó ügyeinek intézéséhez szükségesek az egészségügyi veszélyhelyzet ideje alatt. Egyben kimondja, hogy a küldöttgyűlés nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje.
Az MGYT-re szabott lehetőségek kidolgozásában jogi segítséget kértük. A felvázolt lehetőségek előnyeit és hátrányait mérlegelve az elnökség – a transzparenciát is szem előtt tartva – az „ülés tartása nélküli döntéshozatal” formájában kívánja megtartani 2020-ban a soron következő küldöttgyűlését. A jogszabály alapján ebben a formában a küldötteknek 15 nap áll rendelkezésükre a beszámolók áttanulmányozására és az on-line szavazásra.
A delegált küldötteket e-mailben fogjuk tájékoztatni a lebonyolítás pontos technikai részleteiről és az idejéről (várhatóan júniusban). Természetesen a tagságot is tájékoztatni fogjuk a honlapon és a Gyógyszerészet hasábjain keresztül.

Debrecen, 2020. május 3.

Jó egészséget kívánva, üdvözlettel:
Dr. Horváth László
főtitkár