XII. Clauder Ottó Emlékverseny 2016. október 20-21.

2016. október 20-21. között már 12. alkalommal került megrendezésre a Clauder Ottó Emlékverseny, ezúttal az MGYT Gyógyszeripari Szervezetének és Gyógyszer­technológiai Szakosztályának közös szervezésében. Az emlékverseny célja Clauder Ottó munkásságának szellemében platformot biztosítani a gyógyszeriparban, kutatóintézetekben és egyetemeken dolgozó 35 év alatti fiatal kutatók számára, hogy nemes vetélkedés keretében bemutathassák kutatási eredményeiket az érdeklődők számára.

A megnyitón elsőként az emlékverseny kuratóriumának nevében prof. Mátyus Péter köszöntötte a versenyzőket és az érdeklődő közönséget, majd prof. Soós Gyöngyvér az MGYT tudományos alelnöke és a szervezők nevében Dávid Ádám és Antal István, a rendező szervezetek elnökeinek köszöntőjét hallgathattuk meg. A megnyitó után Volk Balázs az Egis Gyógyszergyár Zrt. hatóanyag fejlesztési igazgatója tartott plenáris előadást a generikus gyógyszerhatóanyag fejlesztésről és az abban rejlő innovatív lehetőségekről.

A plenáris előadás után az emlékverseny első szekciójában a farmakognóziai tárgyú témáké volt a főszerep. Az üléselnök Blazics Gyula volt. A szekció első előadásában Gampe Nóra, Darcsi András társszerzőségével a tövises iglice nitrogéntartalmú izoflavonoid származékainak izolálásáról és szerkezetjellemzéséről beszélt. A második előadásban Csábi József 2,3-as helyzetben szub­sztituált posztszteron-származékok előállításáról és tumorellenes hatásának in vitrovizsgálatáról osztott meg értékes információkat. A szekció további előadásaiban a Kúsz Norbert, Orvos Péter szerzőpáros az Euphorbia dulcisból izolált jatrofánvázas diterpének szerkezet-meghatározásáról és GIRK-csatorna gátló hatásának vizsgálatáról; Tóth Anita, Riethmüller Eszter és Alberti Ágnes társzerzőségével pedig Lysimachia flavonoidok antioxidáns aktivitás vizsgálatáról beszélt, míg a Tóth Barbara, Ching-Ying Kuo szerzőpáros „Fenantrének: ritka természetes vegyületek, ígéretes biológiai aktivitással” címmel tartott előadást.

A jó hangulatban elköltött ebéd után a farmakológiai tárgyú előadások vették át a főszerepet Gacsályi István elnöklete mellett először a Tóth Eszter, Ozohanics Olivér, Jekő Anita szerzőhármas előadását hallgathattuk meg a sugárterápiás kezelés humán vérplazma fehérjék gliko­zilációjára gyakorolt hatásáról. Majd Szőke Kitti előadásában Gyöngyösi Alexandra és Czompa Attila társzerzőségével az angiotensin-II és az autofágia kapcsolatának vizsgálatáról H9C2 sejteken szerezhettünk új információkat. Szűcs Kálmán Ferenc előadásában a patkányok gyomor-bél traktusában mért myoelektromos jelek és a mechanikai kontrakciók közötti összefüggések vizsgálatáról volt szó. A szekció utolsó előadásában újra egy korábban már hallott szerzőhármas munkájáról hallhattunk ezúttal Czompa Attila előadásában, aki a fekete fokhagyma hatásainak vizsgálatáról beszélt iszkémia reperfundált patkány szívizomban.

A délután utolsó két szekciója a gyógyszertechnológiai témájú előadásokat tömörítette. Az üléselnök mindkét szekció esetében Bódis Attila volt. A szekció első előadásában Bartos Csaba a hatóanyagok nanonizálásának lehetőségeiről beszélt kombinált nedvesőrléses eljárásokkal, majd Bartos Csilla ismertette egy meloxikám-tartalmú intranazális spray fejlesztésének és vizsgálatának rejtelmeit. Ezután Yasmine Korteby mutatta be „Characteri­za­tion of a fluid hot melt granulation by thermal analysis and investigation of the influence of different process parameters” című előadását, mely az emlékverseny egyetlen angol nyelvű előadása volt. A szekció további előadásaiban Pápay Zsófia Edit inhalációra szánt flavo­noid tartalmú nanorészecskék formulálásáról beszélt, Katona Gábor pedig parace­tamol tartalmú pasztillák formulálásáról „in situ coating” technológiával.

Rövid szünet után folytatódtak az előadások. Diós Péter bárium-szulfát kontrasztanyag úszó hatóanyag-leadó rendszerekre gyakorolt hatásának vizsgálatáról számolt be röntgen topográfiás vizsgálatok alkalmazása során, Sebe Istvánpedig egy már szabadalmaztatott multi­réteges elrendezésű, topikális sebfedő rendszerről mutatott be előadást. A következő előadásban Gieszinger Péter ko-őrléssel előállított, nanonizált lamotrigint tartalmazó nazális gyógyszerforma vizsgálatáról számolt be, majd Chvatal Anita tartott előadást új generációs DPI készítmények fejlesztése és aerodinamikai tulajdonságainak vizsgálatáról.

Az emlékverseny pénteki napjának kezdetén folytatódott a gyógyszer-technológiai tárgyú előadások sora. A szekció üléselnöke Újfalussy György volt. A szekció nyitóelőadásában a Démuth Balázs, Farkas Attila, Nagy Zsombor Kristófszerzőhármas „Szálstruktúrájú amorf szilárd diszperzió gyártása és feldolgozása” című előadását hallgathattuk meg. Majd Tari Tímea beszélt glicin kristályok habitusának optimalizálásáról impinging jet kristályosítással. Hirsch Editbiotechnológiai folyamatok Raman alapú szabályozásának lehetőségeit ismertette, Bíró Tivadar pedig megnövelt bio­hasz­nosu­lá­sú szemészeti készítmény formulálásáról és vizsgálatáról beszélt. A szekció záró előadásában ismét a kristályosításé volt a főszerep, Gyulai Orsolya amb­roxol-hidroklorid szférikus kristályosításának módszereit ismertette a közönséggel.

A következő szekcióban ifj. Szántay Csaba elnökletével a gyógyszerészi kémia tárgyában készült előadások kerültek porondra. A Szabó Zoltán-István, Tóth Gergő szerzőpáros a talidomid és analógjainak nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával és kapilláris elektroforé­zissel végzett királis elválasztásáról tartott előadást. Bogdán Dóra Luotonin a tumorellenes hatású természetes alkaloid új származékainak szintéziséről, Nyúl Eszter pedig az inkubációs idő és a vas(II)-koncentráció hatásáról a szalicilsav Fenton-reakciójának termékeire tartott érdekfeszítő ismertetőt. A Pálla Tamás, Mirzahosseini Arash, Tóth Gergő szerzőhármas előadása két forgástengellyel rendelkező GABA-származékok kon­former-specifikus paramétereinek meghatározásáról, Ábrahámi Renáta Anitáé pedig trifluormetil­csoportot tartalmazó pipe­ridin és azepánvázas β-ami­nosavszármazékok szin­té­ziséről szólt.

Az ebéd után következő utolsó szekcióban Lévay György elnöklete mellett ismét farmakológiai tárgyú előadásokat hallgathattunk meg. Az Ulakcsai Zsófia, Bagaméry Fruzsina szerzőpáros előadása a resveratrol citoprotektív hatásának vizs­gálatáról szólt. Oláh Gábor a doxorubicin (DOX) rezisztens uvealis melanoma Luteini­záló Hormon-Releasing Hormon receptor (LHRH-R) alapú célzott terápiájának vizsgálatáról, Bózsity Noémi pedig a D-szekoösztron-triazol antiproliferatív hatásmechanizmusának cervix karcinóma sejteken, in vitro vizsgálatáról beszélt.

Az előadások után a kuratórium visszavonult döntéshozatalra, a versenyzők számára pedig az MGYT Ifjúsági Bizottsága által szervezett csapatépítő prog­ram enyhítette a várakozás izgalmát.

Az emlékverseny fődíját és a vele járó Clauder Ottó Emlékplakettet Démuth Balázs, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem PhD hallgatója nyerte. Az emlékverseny második helyezettje Oláh Gábor, a Debreceni Egyetem Biofarmácia Tanszékének munkatársa, a harmadik helyezett pedig Pápay Zsófia Edit a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetének PhD hallgatója lett. A fenti díjakon kívül a kuratórium további öt előadást különdíjban részesített. A különdíjas előadók Tóth Eszter az MTA TTK Proteomika kutatócsoportjának munkatársa, Tóth Gergő a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézetének munkatársa, Katona Gábor és Chvatal Anita a Szegedi Tudományegyetem Gyógy­szertechnológiai és Gyógyszer­felügyeleti Intézetének valamint Ábrahámi Renáta Anita a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézetének PhD hallgatói voltak.

Sovány Tamás
az MGYT Gyógyszeripari Szervezet alelnöke