XIII. Clauder Ottó Emlékverseny 2018. november 22-23.

Ebben az évben immár 13. alkalommal került megrendezésre a névadó munkássága előtt tisztelgő Clauder Ottó Emlékverseny, amely a 35 év alatti, diplomával rendelkező, gyógyszeriparban, kutatóintézetekben, illetve egyetemeken dolgozó fiatal kutatóknak biztosít lehetőséget a tudományos tapasztalatcserére egy nemes versengés keretei között. Az emlékverseny ezúttal is az MGYT Gyógyszeripari Szervezetének és Gyógyszertechnológiai Szakosztályának közös szervezésében és az MGYT Gyógyszeranalitikai Szakosztályának támogatásával valósult meg. Az esemény 2018. november 22-23-án régi/új helyszínen, a budapesti Benczúr Hotelben került megrendezésre.

Az idei évben rekordszámú, 42 darab előadás hangzott el a két nap alatt. Az emlékverseny csütörtöki napja ünnepélyes megnyitóval indult, ahol prof. Szökő Éva az MGYT elnöke, valamint Kovács Kristóf az MGYT Gyógyszeripari Szervezetének és ifj. Regdon Géza az MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztályának elnökei köszöntötték a hallgatóságot és a versenyzőket.

A megnyitó utáni első szekció előadásai gyógyszer­technológiai témák köré csoportosultak. Az üléselnök prof. Révész Piroska az MGYT Tudományos alelnöke volt. A szekció nyitó előadásában Balogh Attila, Farkas Balázs, Domokos András és Nagy Zsombor Kristóf társzerzőségével a szilárd gyógyszerformák szintézistől a formulálásig tartó folyamatos előállításának lehetőségeiről beszélt elektrosztatikus szálképzés segítségével. A következő előadásban Balázs Boglárka, Harasztos Anna Helga társzerzőségével monoklonális antitest alapú bioszimiláris készítmények robusztus formuláció fejlesztéséről beszélt, majd Jakab Géza, Fülöp Viktor és Bozó Tamás nevével fémjelzett előadást hallgathatta meg a közönség baicalin tartalmú ön-nanoemulgeáló hatóanyag­szállító rendszerek formulálási vizsgálatairól és fizikai-kémiai jellemzéséről. A következő előadásban Tari Tímea ismét a biotechnológia vizeire evezett bioszimiláris gyógyszerkészítmények liofilizálási ciklusának fejlesztése című munkájával. Végül Katona Bálint előadása következett innovatív bukkális mukoadhezív hatóanyag hordozó rendszerek formulálása és fizikai-kémiai tulajdonságaik vizsgálata címmel.

A rövid szünet után folytatódtak a technológiai témájú előadások prof. Hódi Klára (Szegedi Tudományegyetem) elnökletével. A szekció első felében Benkő Ernő Máté hatóanyag-polimer interakciók szilárd mátrix rendszerekben történő vizsgálatáról, Bíró Tivadar megnövelt hatékonyságú szemészeti készítmények formulálásáról, Farkas Gyula pedig a „self-organized criticality” jelenségéről beszélt gyógyszeres granulátumok esetében. A folytatásban először Fülöp GergőDémuth Balázs társzerzőségével számolt be a folyamatos technológiákkal előállított köztitermékek homogenitásának biztosításáról alacsony dózisú tabletta formulációkban témakörben, majd Bakonyi Mónika ismertette hatóanyagok bőrpenetrációjának elősegítésének lehetőségeit aktív és passzív penetrációfokozó módszerekkel, végül Léber Attila beszélt fogágybetegség kezelésére szolgáló lipid alapú hordozórendszer fejlesztéséről és vizsgálatáról.

Az ebédszünetet követően a kémiai-analitikai tárgyú előadások vették át a főszerepet prof. Perjési Pál (Pécsi Tudományegyetem) elnökletével. A kora délutáni szekcióban Zwillinger Márton szelektíven deuterált heterociklusos foldamer építőelemek szintéziséről, Lőrinczi Bálint kinurénsav-származékok továbbalakításáról, az idei emlékverseny első angol nyelvű előadásában pedig Tam Minh Le királis β-aminolaktonok és β-aminoamidok előállításáról beszélt. A szintetikus kémiai előadások után analitikai témák következtek Farkasinszky Gergely, Dénes Noémi, Kis Adrienn és Arató Viktória Zsófia társszerzőségével iszkémia-reperfúzió in vivo tanulmányozási lehetőségeit ismertette Ga-68 radionukliddal jelzett peptidek alkalmazásával, Kiss Eszter pedig a cirkuláris dikroizmus spektroszkópia alkalmazásának szerepéről tartott előadást az optimális ciklodextrin kiválasztásában. Végül egy újabb angol nyelvű előadás következett, melyben Fatemeh Kenari beszélt a redukált glutation ciklikus kalkon analógokkal végzett reakciójának tanulmányozásáról.

Egy rövid szünet után következett a nap zárószekciója, melyet Sebe István az EGIS Gyógyszergyár Zrt. munkatársa elnökölt. A szekció első felében Ács AndrásImmunoglobulin G glikánok szerkezeti jellemzése”, Csicsák Dóra és Jaksáné Borbás EnikőPolimorfok egyensúlyi oldhatóságának vizsgálata hagyományos módszerrel és valós idejű követéssel” valamint Nemes Dániel, Kelemen Viktor és Nagy Fruzsina társzerzőségével készült „Szorbinsav származékok antimikrobiális és bio­kompatibilitási vizsgálata” című előadásait hallgathattuk meg. Majd Nagy Brigitta, Farkas Attila, Dulichár Petra és Magyar Krisztina társzerzőségével készült előadása következett „Roncsolásmentes spektroszkópiai módszerek és mesterséges intelligencia használatáról a valós idejű felszabadítás eléréséhez”. Az emlékverseny idei egyetlen farmakognóziai tárgyú előadásában Stefkó Dóra ismertette „Juncaceae fajok biológiailag aktív fenantrénjeinek izolálása és szerkezetmeghatározása” című munkáját majd egy újabb angol nyelvű előadás következett a talidomid családba tartozó hatóanyagok enantioszepa­rációjáról a Mohammadhassan Foroughbakhshfasaei, Szabó Zoltán Istvánés Tóth Gergő szerzőhármastól.

Az estét és egyben a csütörtöki programot egy remek hangulatú borkóstoló zárta.

A pénteki program a nagyszámú előadás miatt meglehetősen korán indult, de a korai időpont ellenére is szép számmal képviseltették magukat a résztvevők. Az emlékverseny 5. szekciójának elnöki teendőit Tábi Tamás (Semmelweis Egyetem) látta el. Első előadóként Balogh MihályEgy ígéretes, nagy hatékonyságú opioid fájdalomcsillapító vizsgálata diabéteszes polineuropátia modellen” címmel ismertette munkáját a közönséggel, majd Forgách László beszélt „Berlini kék nanorészecskék pegilálási protokolljának kidolgozásáról és teszteléséről in vivo rendszerben”. Gajdács Márió gyógyszervegyületek és szerves kalkogénvegyületek quorum sensing-gátló hatásának vizsgálatával foglalkozott, a Kovács Péter, Tóth Beáta szerzőpáros pedig in vitro uptake transzport kísérletek segítségével végzett OATP1B1 mediált gyógyszerkölcsönhatások predikciójának vizsgálatával kapcsolatos eredményeikről számolt be. A szekció utolsó előadásában Kulmány Ágnes Erika egy 17-pirazolil-androsztán származék humán nőgyógyászati daganatos sejtvonalakon kifejtett tumorellenes hatásának vizsgálatról tartott beszámolót.

A rövid kávészünet után következő szekciót Márkus Sarolta a Magyar Gyógyszertudományért Alapítvány kuratóriumának elnöke vezette le. A szekcióban a Mag Beáta Zsófia, Bartus Éva szerzőpáros „Proteinek felismerési mintázata a foldamer térben”, Oláh GáborMű­könnyek in vitro toxicitásának összehasonlító vizsgálata humán konjunktíva sejtvonalon”, Mártonné Tóth Beáta és Szilvásy Nóra „Epesó transzportban szerepet játszó efflux és influx fehérjék szubsztrát-preferenciájának karakterizálása humán és patkány rendszerben”, valamint Gunszt Dóra és Konkoly KrisztiánTudományos eredmények felhasználása a jogalkotásban – Tőzegáfonya paradoxon” című előadásai hangzottak el.

Újabb rövid szünetet követően ismét a technológiai témájú előadások kerültek porondra. Hajdú Mária (Semmelweis Egyetem) elnökletével. Fülöp Viktor, Jakab Géza és Endrésik Dániel társszerzőségével „Nedves őrlés kritikus paramétereinek optimalizálása albendazol-tartalmú nanoszuszpenzió előállítására” címmel tartott előadást, majd Benke Edit beszélt „Ko-porlasztással előállított, hordozómentes száraz porinhalációs készítmények vizsgálata”-ról. A Kovács Andrea, Démuth Balázs szerzőpáros „Furoszemid hatóanyag-tartalmú bukkális nano­szálas gyógyszerhordozó-rendszer formulálása és vizsgálata” témakörben tartott előadást, majd Madarász Lajos, Köte Ákos, Hoffer István, Szabó Barnabás, Démuth Balázs és Szabó Bence társzerzőségével készült „Folyamatos granulálás szabályozásának fejlesztése valós idejű képelemzés alkalmazásával” című előadása zárta a szekciót, melyben fejlesztési lehetőségekről beszéltek.

A kimerítő délelőtti program után remek lehetőséget biztosított a felfrissülésre és kapcsolatépítésre az ebédszünetet, melyet követően kezdetét vette az emlékverseny utolsó szekciója. A zárószekció üléselnöki feladatait Csupor Dezső(Szegedi Tudományegyetem) látta el. A szekció Arany Petra3D nyomtatóval előállított különböző alapvázú polimerek kémiai módosulatainak bio­kompatibilitási vizsgálatai” című előadásával rajtolt el, majd következett Gyürkés MartinRaman–jel alapú visszacsatolásos szabályozás hangolása, és modellezése folyamatos gyógyszergyártási technológiákra” című előadása. Zsikó Stella az in vivo humán bőrpenetráció modellezésének a hármas megközelítés (triple pack approach) módszerrel történő lehetőségeit ismertette a kitartó közönséggel, majd L. Kiss Eszter beszélt benzal­kónium-klorid amnion membránon történő penetrációjának szemészeti aspektusból végzett vizsgálatáról. Faragó Zoltán tiolát-diszulfid redoxi reakciók kinetikájának vizsgálatával foglalkozott merkaptoetanol – cisztamin rendszeren míg Füredi Petra, Mike-Kaszás Nóra, Nacsa Fruzsina és Szalkai Petra társzerzőségével kapott eredményeit ismertette szemészeti készítmény lipid nanorendszer segítségével végzett formulálásáról.

A hosszúra nyúlt program végeztével a kuratórium visszavonult értékelésre, az előadók pedig izgatott várakozás közben folytatták az eszmecserét és kapcsolatépítést.

A kuratórium a módosított alapszabály alapján az idei évben 4 kategóriában hirdetett győztest:

  • farmakológia témakörben Kulmány Ágnes Erika,
  • kémia-analitika témakörben Ács András,
  • gyógyszertechnológia témakörben Füredi Petra, míg
  • ipari gyógyszertechnológia témakörben Balázs Boglárka kapta a legmagasabb pontszámot.

A kategória győztesek közül az összesített eredmények alapján Balázs Boglárka kapta a legjobbnak járó Clauder Ottó Emlékérmet, illetve egy meghívást a jövő évi Gyógyszertechnológiai és Ipari Gyógyszerészeti Konfe­renciára.

Végezetül a szervezők minden közreműködőnek szeretnék megköszönni a rendezvény sikeres lebonyolításában játszott szerepüket, valamint szeretnék megköszönni a támogatást a rendezvény szponzorainak: a Béres Gyógyszergyár Zrt.-nek, a PannonPharma Kft.-nek, a Richter Gedeon Nyrt.-nek, valamint a Sanofi-Aventis Zrt.-nek.

Sovány Tamás
Clauder Ottó Emlékverseny Rendező Bizottság tagja
MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztályának alelnöke