XLV. Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokvium – beszámoló

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeranalitikai Szakosztálya 2022. április 28-30. között Kecskeméten, az Aranyhomok Business és Wellness Hotelben rendezte meg a 45. Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollokviumot, amelyen nagyszámú 146 gyógyszeranalitikával és minőségbiztosítással foglalkozó kolléga vett részt.

Megnyitó és ANOLI-díjak ünnepélyes átadása

A kollokvium Szakonyi Gerdának, a Gyógyszeranalitikai Szakosztály elnökének rövid köszöntőjével kezdődött. Az elnök asszonyon kívül Csupor Dezső a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság nevében, majd Demeter Ádám az MTA Szerves- és Gyógyszeranalitikai Munkabizottságának elnöke köszöntötte a résztvevőket.

Az üdvözlő beszédek elhangzását követően megemlékezésekre került sor. A 2019-es kollokvium óta eltelt három évben három kiváló, a Gyógyszeranalitikai Szakosztály legrangosabb elismerését birtokló, Schulek-díjas kolléga Prof. Paál Tamás, Dr. Török Ilona és Dr. Gazdag Mária távozott közülünk. Paál Tamás professzor úr életútját és munkásságát Kőszeginé Szalai Hilda méltatta.

A Gyógyszeranalitikai Szakosztály Vezetősége a megemlékezéseket méltó módon folytatja a jövő évben tervezett XLVI. Gyógyszeranalitikai Kollokviumon, ahol a kecskeméti konferenciát megelőző héten elhunyt Gazdag Máriáról emlékezünk meg. Dr. Török Ilona emlékére az általa alapított ANOLI-díjasok közül hívunk meg előadókat a konferenciára.

A megemlékezéseket az ANOLI-díjak ünnepélyes átadása követte. Az ANOLI-díj elnyerésére összesen 6 pályázat érkezett, amelyek mindegyike igen magas színvonalú tudományos munkát képviselt, nehéz helyzetbe hozva a bíráló bizottságot. A kutatói kategória győztese Fejős Ida (SE Farmakognóziai Intézet) lett „Single Isomer N-Heterocyclic Cyclodextrin Derivatives as chiral selectors in capillary electrophoresis” című pályaművével, míg hallgatói kategóriában Dobó Máté (SE Gyógyszerészi Kémiai Intézet) ért el első helyezést „Oxazolidin analógok királis elválasztása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával poliszacharid alapú állófázisokon polár organikus módban” című pályaművével. A győztesek mellett Horváth Ádám (PTE Farmakológiai Intézet) „A lipid raftok módosítása szfingomielinázzal vagy myriocinnal analgetikus hatással bír a Tranziens Receptor Potenciál Vanilloid 1 és Tranziens Receptor Potenciál Ankyrin 1 ioncsatornák modulálása révén”; Kiss Tamás (SZTE Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet) „Hidrofobizált mezopórusos szilikába töltött levodopa metilészter tartalmú rendszerek előállítása és analízise”; Pamlényi Krisztián (SZTE Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet) „Cetirizin tartalmúinnovatív bukkális gyógyszerhordozó rendszer kialakítása és vizsgálata”; Sipos Bence (SZTE Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet) „Nazális passzív diffúziófolyamatának leírása in vitro és ex vivo módszerekkel”; című munkáit a pályázatokat elbíráló Bizottság külön dicséretben részesítette.

Tudományos program

A kollokvium első napjának témája a vírusok, vakcinák, antivirális szerek analitikája volt. Az üléselnöki teendőket az első szekcióban a Prof. Takácsné Novák Krisztina (SE Gyógyszerészi Kémiai Intézet), majd a második szekcióban Rozmer Zsuzsanna (PTE Gyógyszerészi Kémiai Intézet) látta el. A kollokvium nyitó előadását Jakab Ferenc (PTE Szentágothai János Kutatóközpont) tartotta „SARS-CoV-2: közérthetően a vírusról, a járványról?” címmel. A rendkívül érdekes előadás során betekintést kaphattunk a virológusok világába, akik megfeszített munkatempóval igyekeztek minél többet megtudni az elmúlt években a SARS-CoV-2 vírus természetéről. Ezután Földesi Imre (SZTE Laboratóriumi Medicina Intézet) „Laboratóriumi diagnosztikai lehetőségek a SARS-CoV-2 fertőzés kimutatására és nyomon követésére” című előadásában részletesen bemutatta azt a kutatást, melyben különböző oltóanyagok beadását követően kialakult ellenanyag szintet monitoroztak kollégáival a járvány alatt és figyelték a védőoltásokra adott immunválaszt. A második szekcióban először Szente Lajos (Cyclolab Kft) „Ciklodextrinek a vírusok ellen: segédanyagok és hatóanyagok” című előadásában bemutatta, hogy a ciklodextrin nemcsak segédanyagként jelentősek, hanem az utóbbi időben vírusellenes hatásukkal is felhívták magukra a figyelmet, mely többlet igényt generált a gyógyszerpiacon, így szükséges volt a cég gyártási kapacitását is maximálni. Az első nap utolsó előadásában Szabó Pál (ELKH TTK) „Érdekességek a Favipiravir szintézise során alkalmazott analitikai módszerek eredményeiből” megtudhattuk, miért érdemes az analitikusnak a saját műszerét is igen behatóan ismernie ahhoz, hogy a sajátos eredményekre is magyarázatot találjon.

Az első nap tudományos programját a poszterszekció zárta. A kollokviumon öt poszter került bemutatásra. Farsang Evelin (Pannon Egyetem): Terápiás fehérjék kationcsere-kromatográfiája; Páll Boglárka, Kormány Róbert (EGIS Gyógyszergyár Zrt.): A mintaelőkészítés szerepe a gyógyszerhatóanyagok folyadékkormatográfiás vizsgálatában; Tyukodi Levente, Kulcsár Győző, Huber Imre, Rozmer Zsuzsanna (Pécsi Tudományegyetem): Ciklikus C5-kurkuminoid analógok albuminkötődésének és permeábilitásának vizsgálata; Geda Orsolya, Tábi Tamás, Szökő Éva (Semmelweis Egyetem): Módszerfejlesztés gangliozidok ciklodextrinnel történő elválasztására kapilláris elektroforézissel; Dobó Máté, Tóth Gergő (Semmelweis Egyetem): A hiszterézis jelenségének tanulmányozása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával poliszacharid-alapú állófázisokon polár organikus módban.

A második napon elválasztástechnika témában hallgathattunk előadásokat. Az üléselnöki tisztséget az első szekcióban Prof. Klebovich Imre (SE Gyógyszerészeti Intézet), a másodikban pedig Prof. Ilisz István (SZTE Gyógyszeranalitikai Intézet) töltötte be. A délelőtti szekció a királis analitika tematikája körül forgott. Első előadóként Prof. Ilisz István (SZTE Gyógyszeranalitikai Intézet) egy átfogó előadásban mutatta be a királis analitikai új trendjeit „Enantioszelektív elválasztások nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával” című előadásában. Az előadásból többek között megtudhattuk, hogy a leggyorsabb királis elválasztásokat bizony már másodpercekben mérik, mellyel lehetővé válik nagyszámú szintetikus minta valós idejű ellenőrzése is. Ezt követte két specifikusabb előadás a Semmelweis Egyetemről. Tóth Gergő (SE Gyógyszerészi Kémiai Intézet): „Királis és akirális szennyezők egyidejű meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkormatográfiával” című előadásában bemutatta, hogy poliszacharid-alapú királis állófázison egy futtatás alatt meghatározhatók akirális (kémiai) és királis szennyezők. Az előadásban arra is kitért, hogy a nem megfelelő enantiomer-tisztaság akár a gyógyszerhamisítás bizonyításában is szerepet játszhat. A szekció utolsó előadását Fejős Ida (SE Farmakognóziai Intézet) tartotta „Ciklodextrinek alkalmazási lehetőségei kapilláris elektroforézisben” címmel. A HPLC mellett a kapilláris elektroforézis egy jó, alternatív módszer az enantiomer-tisztaság ellenőrzésére, ahol az esetek döntő többségében ciklodextrint alkalmaznak királis szelektorként. Ida előadásában kiemelte a kapilláris elektroforézis előnyeit és hátrányait az enantiomer elválasztásokban.

A második szekció három előadása a HPLC módszerfejlesztés új irányait és kihívásait mutatta be, míg a negyedik előadásban az ionkromatográfiáról hallhattak a résztvevők. Az első előadó Zöldhegyi Arnold (Molnár-Institute for Applied Chromatography): „Gyorsított módszerfejlesztési lehetőségek a gyógyszeranalitikában – A folyadékkromatográfiás elválasztási rendszerek átfogó, modellalapú vizsgálata design space-n keresztül” a Molnar-Institute által forgalmazott Drylab kromatográfiás szoftvert mutatta be sok példán keresztül. A következő két előadásból az is látható volt, hogy a szoftver nagyban segíti a gyógyszergyárakban folyó módszerfejlesztéseket. Kormány Róbert (Egis Gyógyszergyár Zrt.) „Gyógyszerkönyvi szennyezésprofil vizsgálati módszer aktualizálása” című előadásában bemutatta, hogy az EDQM felkérésére új HPLC módszert fejlesztettek ki a tenazosin szennyezés vizsgálatára. A Drylab szoftver többdimenziós modellezési tere az alternatív oszlop megtalálásában is nagy segítség volt. Szabó Zoltán-István (Marosvásárhelyi „George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem; Sz-imfidum Kft.) „Rutin kromatográfiás módszerfejlesztés? Kihívások és lehetőségek” című előadásában láthattuk, hogy a módszerfejlesztésben rengeteg kihívás van, és akár egy HPLC oszlop gyártási technológiájának megváltoztatása, vagy egy nem megfelelő szűrő használata milyen problémákat okozhat a módszerfejlesztésben, ami akár később a gyártásra is hatással van. A nap utolsó előadásában Horváth Krisztián (Pannon Egyetem, Analitikai Kémia Intézet Tanszék) az ionkromatográfia rejtelmeibe avatta be a közönséget az „Ionkromatográfia gyógyszeripari alkalmazásai” című előadásában.

A kollokvium harmadik napjának témája a minőségbiztosítás volt, központban az adatintegritás és a nitrózamin szennyezők kérdéskörével. Az első szekció üléselnöki feladatát Demeter Ádám (Richter Gedeon Nyrt.) látta el. Az érdekfeszítő nyitó előadást Bátai-Konczos Attila (Egis Gyógyszergyár Nyrt.) tartotta „Adatintegritási alapelvek és kihívások az analitikai laboratóriumokban”” címmel. Ezt követően Mittner András (OGYÉI – Hatósági Ellenőrzési Főosztály) „Adatintegritás egy inspektor szemével” című világos, didaktikus előadását élénk vita követte számos kérdéssel, problémafelvetéssel. Az első szekciót Vajda Balázs (Xelia Gyógyszervegyészeti Kft.) előadása zárta „Papírmentes labor – előnyök és kihívások (Hol tart az ipar 2022-ben?)” címmel.

A második szekciót Szakonyi Gerda (SZTE Gyógyszeranalitikai Intézet) üléselnök vezette. Az utóbbi években a szartánokban megjelenő nitrózamin-szennyezők mind kockázat értékelés, mind gyártási, analitikai oldalról jelentős kihívásokat rejt magában. A kurrens témában a Kollokvium utolsó szekciójában egy hatósági és egy gyógyszergyári előadást is meghallgathattak a résztvevők. Nagyné Dr. Szabó Andrea (OGYÉI – Gyógyszerengedélyezési Főosztály) „Nitrózamin szennyezők – a kockázat értékelések hatósági tapasztalatai” című előadása hatósági oldalról, míg Dravecz Ferenc (Richter Gedeon Nyrt.) „N-nitrozamin (NDMA és NDEA) szennyezések GC-MS/MS vizsgálata hatóanyagokban és készítményekben” gyári, analitikai oldalról közelítette meg a problémát. A téma iránti érdeklődést jól mutatta a rendkívül nagyszámú kérdés.

Szakonyi Gerda szakosztályelnök a zárszó alkalmával köszönetet mondott a programot szervezőknek, az előadóknak, a támogatóknak és kiállítóknak, valamint az MGYT Titkárságának a sikeres kollokvium lebonyolításáért.

Társasági program

Az első nap társasági programja a gálavacsora Prof. Klebovich Imre hagyományosnak mondható pohárköszöntőjével indult, mely megadta a kitűnő hangulatot az est további részéhez.

A Gyógyszeranalitikai Kollokvium második napjának délutánján minden adott volt egy kellemes szabadtéri programhoz. A Felsőlajoson található Újtanyacsárda látta vendégül a konferencia résztvevőit. A program pálinkakóstolással és pogácsázással indult, majd lovaskocsival körbejártuk a gazdaságot. A méneshajtást követően egy nagyszerű lovasbemutatót láthattunk, mely kicsit a betyárvilágot is megidézte. A vállalkozó szellemű résztvevők kipróbálhatták, milyen karikás ostorral pontosan célozni. A program zárásaként kemencében sült túrós és szilvás batyut szolgáltak fel vendéglátóink.

Tóth Gergő szakosztálytitkár

Szakonyi Gerda szakosztályelnök