A Zalai Károly Emlékérem díjazottjai

Zalai emlekerem kicsi WEBAz MGYT Budapesti Szervezete által alapított Zalai Károly Emlékérem 2018 évi díjazottjai: Faragó Zoltán és Lakatos Péter Pál a Semmelweis Egyetem végzős hallgatói.

{tab A díjról}

A „Zalai Károly Emlékérem” (alapítva 2015-ben), a Budapesti Szervezet kezdeményezésére alapított kitüntetés, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán végzős gyógyszerészhallgató részére. A pályázati felhívást a Magyar Gyógyszerész-tudományért Alapítvány teszi közzé. Pályázhat az a hallgató, aki egyetemi tanulmányait példaértékű módon, kimagasló eredménnyel végezte, továbbá a gyógyszerész- vagy az orvostudományok területén önálló kutató munkát végzett, melyet igazolható módon tudományos folyóiratban publikált. A díj átadása a Semmelweis Egyetem Gyógyszerész-tudományi Kar ünnepélyes diplomaosztóján történik, a díjat a Budapesti Szervezet elnöke adja át..

{tab Faragó Zoltán}

Szakmai Önéletrajz

 DSC0030 99 preview small 129

Magamról:

Faragó Zoltán vagyok, 1994. november 30-án születtem Budapesten, azóta Pilisszentivánon élek.

Jelenleg V. éves, végzős gyógyszerészhallgató vagyok.

Szeretem képezni magamat, szeretem a kihívásokat.

Szabadidőmben nyelvet tanulok, kártyázok, túrázok, sportolok.

Tanulmányok:

–       ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium kémia-biológia tagozat 2009-2013

–       Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar 2013-2018

Versenyek:

Az egyetemen első helyezést szereztem                          

–       Matematika

–       Biofizika

–       Szervetlen kémia

–       Analitika

–       Gyógyszerészi kémia háziversenyeken.

Második helyezést szereztem

–       Növénytan

–       Gyógynövény és drogismeret háziversenyeken.

Tanulmányi átlagok:

  1. 4,79 – 29 kredit
  2. 4,97 – 30 kredit
  3. 5,00 – 26 kredit
  4. 4,91 – 32 kredit
  5. 4,61 – 31 kredit
  6. 4,62 – 37 kredit
  7. 4,51 – 30 kredit
  8. 4,68 – 31 kredit
  9. 4,56 – 32 kredit

Tudományos tevékenység:

3 félévig végeztem TDK munkát az ELTE TTK Kémia Intézetben dr. Szalai István egyetemi docens témavezetővel, melynek témája a térben és időben periodikus kémiai jelenségek vizsgálata permanganát oszcillátorokkal, mely során különböző modellek felállításával próbáltuk az alfa-keto glutársav és a kálium-permanganát között lejátszódó reakciót minél pontosabban leírni.

A méréseket spektrofotometriásan végeztük, különböző pH-kon és hőmérsékleteken.

Célunk a reakciót leíró legtökéletesebb modell pontos leírása volt, pontos reakció-kinetikai állandókkal.

Ez irányú kutatómunkám kiváló alapot nyújtott jelenlegi TDK témámhoz.

 3 éve, a Gyógyszerészi Kémiai Intézetnél kezdtem új TDK munkámat dr. Mirzahosseini Arash és dr. Noszál Béla témavezetésével, melynek témája a tiolok oxidációjának reakciókinetikája, távoli célja pedig egy olyan gyógyszermolekula tervezése, amely szelektíven a szervezetben képződő peroxidszármazékokat semlegesíti.

Méréseink során különböző hőmérsékleteken és pH-kon követtük nyomon a reakciókat NMR spektroszkópiával.

Célunk itt is, egy helyes modell felállítása, reakciósebességi állandók és aktiválási energiák meghatározása.

Ezzel a témával indultam kétszer TDK konferencián is, és értem el III. és a 2018-as Korányi Frigyes Tudományos Fórumon pedig I. helyezést, valamint ebből a témából írtam szakdolgozatomat is.

Munkám során sikerült egy, az irodalomban még nem létező fizikai mennyiséget meghatározni, a mikrospecieszekre definiált ún. mikro – reakciósebességi állandót, mely információt nyújt arról, hogy a reagáló részecskék (tiolok) szerkezete milyen mértékben befolyásolja a reaktivitásukat.

Ezen állandók meghatározásának elvét publikáljuk.

Publikáció:

New Journal of Chemistry – impakt faktor: 3,277

Determination of pH-independent rate constants of thiolate-disulfide redox translations

New Journal of Chemistry, 2018, DOI: 10.1039/C8NJ01015C

Nyelvismeret:

–       Német középfokú komplex nyelvvizsga

–       Angol középfokú komplex nyelvvizsga

–       Latin középfokú komplex nyelvvizsga

–       Olasz szakmai nyelvi záróvizsga

Szeretném az olaszt fejleszteni, valamint spanyolt tanulni!

Közéleti tevékenység:

–       A Semmelweis Egyetem Kiválósági Listájára felkerülhettem 2014-ben

–       A Kerpel-Frohnius Ödön Tehetséggondozói körbe is volt szerencsém bekerülni, ahol több rendezvény szervezésében is segédkeztem, például a 2015-ös, Semmelweis Egyetemen tartott OTDK szekcióinak lebonyolításában.

–       Az évfolyam C1 csoportjának csoportvezetője vagyok 5 éve

–       Négy évvel ezelőtt én szerveztem meg az elsőéves hallgatók cerni tanulmányi útját dr. Noszál Béla professzor úr megbízásából

–       4 alkalommal is hajdú lehettem a Jubileumi Díszoklevél-átadókon, illetve Diplomaosztókon, mely igazán megtisztelő feladat volt számomra

–       A 2018-as Educatio kiállításon többek közt én is képviseltem a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kart

Díjak:

–       Köztársasági Ösztöndíj a 2014/15,

–       Köztársasági Ösztöndíj a 2015/16,

–       Köztársasági Ösztöndíj a 2016/17,

–       Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj a 2017/18,

–       Mozsonyi Sándor Díj I. helyezés a 2015/16-os tanévben

–       Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Nemzeti Tehetség Program

–       Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíja a 2017/18-as tanévre

–       2018-as TDK Konferencia III. helyezés

–       2018-as Korányi Frigyes Tudományos Fórumon I. helyezés

Gyakorlatok:

–       2015 július BENU gyógyszertár Pilisvörösvár

–       2016-ban a Servier Kutatóintézetben töltöttem a nyári gyakorlatot, Gáti Tamás témavezetése alatt, ahol szintézistámogató molekulaszerkezet-meghatározás, -igazolás volt a feladatom NMR spektroszkópiával.

A nyári gyakorlat végére 500-600 Da tömegű molekulaszerkezetek meghatározása könnyedén ment.

–       2017 július-augusztus Vízöntő gyógyszertár Pilisvörösvár

–       2018 február-március-május Vízöntő gyógyszertár Pilisvörösvár

–       2018 április Péterfy Sándor utcai Kórház rendelőintézet és Baleseti Központ

Terveim:

Az célom a diploma megszerzése után a PhD fokozat megszerzése, majd a gyógyszerkutatás területén kutatni – dolgozni.  
Különösen az NMR spektroszkópia és a molekulaszerkezet meghatározás érdekel.

Eddig csak kismolekulákkal találkoztam, de szeretnék még többet tanulni a különböző NMR, illetve más analitikai technikákról. (HPLC, MS, IR).

Célom, hogy folyamatosan tudjam fejleszteni ismereteimet!

PhD kutatási témámhoz kiváló alapot nyújt eddigi TDK munkám.

Célunk már nemcsak a tiol-oxidáció reakciókinetikájának megismerése, hanem egy lépéssel közelebb a biológiai mintákhoz, olyan peptidek, kisebb fehérjék térszerkezetének kialakulását vizsgáljuk, reakciókinetikai és termodinamikai szempontból is, melyeknél a helyes térszerkezet kialakításához, a megfelelő intramolekuláris diszulfidhíd, diszulfidhidak kialakulása szükséges.

Távolabbi célunk ezzel a tiol-diszulfid egyensúly pontos szerepének és hatásának megismerése, a helyes fehérje-folding mechanizmusokban.

{tab Lakatos Péter Pál}

Név:

Születési idő:

Lakatos Péter Pál

1994. július 1.

 DSC0426 85 small 109

Szakmai tapasztalat

2018. április

XXIII. Korányi Frigyes Tudományos Fórum

Gyógyszerfejlesztés, biometodika, biológiai modellek, future medicine szekció, részvétel

 

2018. február

Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia

Gyógyszerésztudományok I. szekció, III. hely

 

2017. október

7th BBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences, Balatonfüred

Poszter társszerző

2017. július

The 3rd International Conference of D-amino Acid Research, Varese, Olaszország

Poszter társszerző

2017. április

Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pécs

Gyógyszerésztudományok szekció, részvétel

2017. február

Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia

Gyógyszerésztudományok II. szekció, I. hely

2016. július

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Szakmai gyakorlat

2016. február –

Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézet

Tudományos Diákköri munka

Tanulmányok

2013 – 2018

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar

2007 – 2013

Kecskeméti Református Gimnázium

Nyelvtudás

Angol

államilag elismert C típusú középfokú nyelvvizsga (BME, 2010),

aktív társalgási szint

Német

egyetemi záróvizsga (2017)

alapszint

{/tabs}