Acta Pharmaceutica Hungarica 2015. 3.

ACTA boritok 2015 3

[accordion width=”440″]

[item title=”Répásy Balázs, Endrei Dóra, Zemplényi Antal, Ágoston István, Hornyák Lajos, Nagy Zsolt, Csákvári Tímea, Vajda Réka, Boncz Imre: A generikus árverseny hatása a gyógyszerforgalomra és a társadalombiztosítási támogatás kiáramlásra Magyarországon – APHGAO 85, (043) 83-88. (2015)”]

Summary

Répásy, B., Endrei, D., Zemplényi, A., Ágoston, I., Hornyák, L., Nagy Zs., Csákvári, T., Vajda, R., Boncz, I.: The effect of generic price competition on drug consumption and health insurance pharmaceutical expenditures in Hungary 

Aim: The aim of our study was to analyze the  Hungarian montelukast sodium drug market. We examined the effect of the appearance of generic drugs on the price and turnover of the brand-name drug, Singulair.

Data and methods: Data derived from the nationwide pharmaceutical database of Hungarian National Health Insurance Fund Administration (2007-2014). We analized the turnover and price of the medicaments containing the active substance montelukast sodium. Accordingly our indicators were: consumer price, social insurance subsidy, patients’ co-payment and days of treatment (DOT). 

Results: First the generics started from a significantly lower price of 18 USD which was lower than the price of brand-name Singulair (32 USD). Then the prices of the generics started to diminish. While in 2007 the DOT was below 2 million, it increased over 10 million days by 2014. The increase of DOT was followed by the increase of health insurance subsidy until 2011. Then the amount of health insurance subsidy decreased from 10,5 million USD to 7 million USD in 2012. In 2013 and 2014 there was a further reduction, the amount of the health insurance subsidy decreased  to 4,1 million USD in 2013, and in 2014 it was reduced to 2.2 million USD.

Conclusions: Following the introduction of generic drugs, the price of the medicaments containing montelukast sodium was significantly reduced, while the days on treatment (DOT) increased. The patients’ access to drugs containing montelukast sodium increased significantly. The annual health insurance subsidy was significantly reduced as well. 

Keywords: generic price competition, reimbursement, blind bid, drug market, access

Összefoglaló 

Célkitűzés: Elemzésünk célja, a magyar montelukast gyógyszerpiac elemzése volt, ahol is vizsgáltuk a generikumok megjelenésének hatását az originális készítmény (Singulair) forgalmára és árára, követtük a generikus árversenyt 2011 és 2014 között.

Adatok és módszerek: Vizsgálatainkat az OEP publikus gyógyszerforgalmi adatbázisára alapoztuk, a 2007 és 2014 közötti időszakban vizsgáltuk a montelukast hatóanyagú gyógyszerek forgalmát és árát. Indikátoraink a következők voltak: a gyógyszer bruttó fogyasztói ára, társadalombiztosítási támogatás, beteg térítési díj és a terápiás napok száma (DOT).

Eredmények: Az induló generikumok bruttó fogyasztói árai az originális Singulair 8783 Ft-os áránál jóval alacsonyabbról, 5000 Ft közeléből indultak, majd tovább csökkentek. Míg 2007-ben a kezelési napok száma 2 millió alatt volt, 2014-re 10 millió fölé emelkedett. A DOT forgalom növekedését 2011-ig követte a kiáramló társadalombiztosítási támogatás növekedése. Majd 2011-ről 2012-re a társadalombiztosítási támogatás összege 2,85 Mrd Ft-ról 1,9 Mrd Ft-ra csökkent, 2013-ban és 2014-ben további csökkenés volt tapasztalható, a kiáramló TB támogatás összege 2013-ban 1,1 Mrd Ft-ra, 2014-ben 591 millió Ft-ra csökkent.

Következtetés: Az árverseny hatására csökkent a készítmények ára, nőtt a kezelési napok száma. Összességében jelentősen nőtt a betegek gyógyszerhez való hozzáférése. A társadalombiztosítási támogatás éves összege pedig szintén szignifikánsan csökkent.

Kulcsszavak: generikus árverseny, ártámogatás, vaklicit, gyógyszerpiac, hozzáférés.

Irodalom

1. Vogler et al.: Rational use of medicines in Europe, ÖBIG, 2-3 (2010).

2. Komáromi T., Ligeti I., Püspöki M., Harnos A.: Kiadáscsökkentő gyógyszerár szabályozó eszközök nemzetközi vizsgálata, IME Egészség-gazdaságtani Különszám, 11-13 (2011).

3. The impact of pharmaceutical pricing and reimbursement policies on generics uptake: implementation of policy options on generics in 29 European countries─an overview Generics and Biosimilars Initiative Journal (GaBI Journal). 2012;1(2):93-100

4. Hornyák L., Nagy Zs., Tálos Zs., Endrei D., Ágoston I., Csákvári T., Boncz I.: Acta Pharm Hung. 84(2), 83-87 (2014).

5. 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

6. Gaal, P., Szigeti, S., Csere, M., Gaskins, M., Panteli, D.: Health Syst. Transit. 13(5), 1-266 (2011).

7. Kaló, Z., Bodrogi, J., Boncz, I., Dózsa, C., Jóna, G., Kövi, R., Pásztélyi, Z., Sinkovits, B.: Value Health Regional. 2(2), 264-266 (2013).

8. Gulacsi, L., Boncz, I., Drummond, M.: Int. J. Technol. Assess. Health Care. 20(3), 337-341 (2004).

9. Boncz, I., Nagy, J., Sebestyen, A., Korosi, L.: Eur. J. Health Econ. 5(3), 252-258 (2004).

10. Ágh, T., Mészáros, Á.: Acta Pharm. Hung. 80(2),75-80 (2010).

11. Boncz, I., Dozsa, C., Kalo, Z., Nagy, L., Borcsek, B., Brandtmuller, A., Betlehem, J., Sebestyen, A., Gulacsi, L.: Eur. J. Health Econ. 7(S1), 4-6 (2006).

12. Kriszbacher, I., Koppan, M., Bodis, J.: N. Engl. J. Med. 353(4), 429-30 (2005).

13. Gulacsi, L., Vas, G., Pinter, I., Kriszbacher, I.: Int. J. Technol. Assess. Health Care. 25(1),109-110 (2009).

14. AARP Public Policy Insitute: Rx Price Watch Report: Retail Prices for Widely Used Brand Name Drugs Increase Considerably Prior to Generic Competition

15. Henry Grabowski & John M. Vernon.: ABrand Loyalty, Entry and Price Competition In Pharmaceuticals After the 1984 Drug Act,@ 35 J. of Law & Econ. 331-50 (Oct. 1992).

16. Richard E. Caves, et al.: APatent Expiration, Entry, and Competition in the U.S. Pharmaceutical Industry@ (Brookings Papers on Economic Activity, Microeconomics, Martin Neil Baily & Clifford Winston, eds., Brookings Institution, Washington, DC 1991).

17. Boncz I, Vajda R, Agoston I, Endrei D, Sebestyén A.: Eur J Health Econ. 15(S1): 137-141 (2014).

18. Cs. Horváth Z., Sebestyén A., Osterle A., Endrei D., Betlehem J., Oláh A., Imre L., Bagosi G., Boncz I.: Eur J Health Econ. 15(S1), 131-135 (2014).

19. Endrei D., Zemplényi A., Molics B., Ágoston I., Boncz I.: Health Policy. (2-3), 152-156 (2014).

20. Boncz I, Sebestyen A, Pinter I, Betlehem J, Kriszbacher I, Csere T, Mangel L, Bodis J.: J Clin Oncol. 25(28), 4501-4502 (2007).

21. Boncz I., Sebestyen A.: Lancet. 368(9539), 917-918 (2006).

22. Boncz I, Kaló Z, Mohamed Ibrahim MIB, Greenberg D.: Value Health Regional. 2(2), 169-170 (2013).

23. Inotai A., Kaló Z.: Acta Pharm Hung. 82(1), 43-52 (2012).

24. Inotai A., Merész G., Kaló Z.: Acta Pharm Hung. 80(4), 162-72 (2010).

25. Kaló Z., Holtorf, A.P., Alfonso-Cristancho R., Shen J., Ágh T., Inotai A., Brixner, D.: Value Health. 18(2), 346-51 (2015).

[/item]

[item title=”Török Tamás, Varga Erzsébet: A Verbascum sp. farmakognóziai vizsgálata – APHGAO 85, (043) 89-96. (2015)”]

Summary

Török T., Varga E.: Pharmacognosy study of Verbascum species 

The mullein (Verbascum phlomoides L., V. thapsus L., V. thapsiforme Schrad., V. speciosum L.) is a medicinal herb known and used for a long time, especially in traditional Turkish medicine. The aims of our study were to identify the species and study the plant’s major active substances both qualitatively and quantitatively, comparing it to data found in scientific literature. The plants were identified as probable hybrids of V. phlomoides and V. thapsiforme. Microscopic analysis of the flowers showed no major difference between the specimens. The diameter of both stomata and pollen we observed was around 15-20 μm. Important flavonoids like rutin and quercetin were identified. Dosage resulted in a 0.135% total flavonoid aglycone content (expressed as hypericin) and a 1.3% total flavonoid glycoside content (expressed as rutoside). Thin layer chromatography from saponines revealed two spots. A hemolytic index of 13095 was also determined. Repeating the dosage experiment a year later resulted in significantly lower flavonoid aglycone and glycoside content (0.006% and 0.95% respectively) as well as a hemolytic index of approximately 4000.

Keywords: Verbascum, flavonoid, saponine, hemolysis

Összefoglaló

Az ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides L., V. thapsus L., V. thapsiforme Schrad., V. speciosum L.) régről ismert és használt gyógynövény, kiemelten a török népgyógyászatban. Jelen dolgozat célja a szakadáti (Săcădat, Maros megye, Románia) spontán flórában található Verbascum sp. azonosítása, illetve a jelentősebb hatóanyagok jelenlétének minőségi és mennyiségi vizsgálata, felhasználva a szakirodalomban fellelhető adatokat. Az általunk bejárt területen a V. phlomoides és a V. thapsiforme, vagy annak közeli hibridjei találhatók. A különböző egyedek virágai a mikroszkópiában nem mutattak különbséget. A sztómák és pollen szemcsék átmérője egyaránt 15-20 μm. A flavonoidok minőségi meghatározásánál sikerült azonosítani a rutin és kvercetin aglikonokat. A flavonoid aglikonok értékmérésénél 0,135% hipericinben kifejezett flavonoid aglikon tartalmat és a flavonoid glikozidok értékmérésénél 1,3% rutozidban kifejezett flavonoidot kaptunk. A szaponinok vékonyréteg kromatográfiával két élénkebb foltot mutattak és a hemolítikus index megállapításánál 13095-ös értéket számoltunk. Egy év eltelte után jelentősen alacsonyabb flavonoid aglikon és glikozid szintet mértünk (0,006% illetve 0,95%), a hemolítikus index 4000 körülire csökkent.

Kulcsszavak: Verbascum, flavonoid, szaponin, hemolízis

Irodalom

1. Schönfelder, I., Schönfelder P.: Der neue Kosmos Heilpflanzen führer, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co., Stuttgart, 2001, 160.

2. Szabó A., Péntek J.: Ezerjófű, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1976, 155.

3. Rácz G., Rácz-Kotilla E., Laza A.: Gyógynövényismeret, Ceres Könyvkiadó, Bukarest, 1984, 262. 

4. Akdemir, Z., Kahramana, C., Tatli, I.I. et al: J Ethnopharmacol, 136(3), 436-443 (2011). 

5. Georgiev, M., Alipieva, K., Orhan I. et al: Food Chemistry, 128(1), 100-105 (2011). 

6. Küpeli, E., Tatli, I.I., Akdemir Z.S. et al: J Ethnopharmacol, 110(3), 444-450 (2007). 

7. Rácz G., Rácz-Kotilla E., Szabó L.Gy.: A fitoterápia és az alternatív medicina alapjai, Galenus kiadó, Budapest, 2012, 413-415.

8. Bernáth J.: Gyógy- és aromanövények, Mezőgazda kiadó, Budapest, 2000, 578-580.

9. Hussain, H., Aziz, S., Miana G.A., et al: Biochem System Ecol, 37, 124-126 (2009).

10. Węglarz Z., Geszprych A.: Folia Horticulturae, 14(2), 153-162 (2002).

11. Alipieva, K., Korkina, L., Orhan, I.E. et al: Biotechnology Advances, 32(6), 1065-1076 (2014).

12. Tepe, B., Sokmen, M., Akpulat, H.A., et al: Food Chemistry 98, 9-13 (2006).

13. Dalar, A., Konczak, I.: J Herbal Med 2, 126-135 (2012).

14. Kozan, E., Çankaya, I.T., Kahraman C., et al: Experimental Parasitology 129(2), 211-214 (2011).

15. Altundag, E., Ozturk, M.: Procedia Social and Behavioral Sciences 19: 756-777 (2011).

[/item]

[item title=”Budai Kinga Anna, Hankó Balázs, Antal István, Zelkó Romána: Funkcionális élelmiszerek típusai, előállítási módszerei és inőségbiztosításuk – APHGAO 85, (043) 97-112. (2015)”]

Summary 

Budai, K.A., Hankó, B., Antal, I., Zelkó, R.: Introduction of Functional Foods –Types, Manufacturing Methods and Quality Assurance

Because of the beneficial effects to health functional foods are important elements of health promotion. The positive effect of the functional components should be based on scientific evidence-based. In addition to the traditional food processing technology new technologies have appeared, e.g. microencapsulation, edible coatings and orodispersible films, nano-technology, vacuum impregnation. In the present study, probiotics and the structure, the production and the impact of prebiotic functional cereals are discussed in more detail. In addition to their numerous advantages in connection with the safe application, several questions arise because of inadequate quality control measures prior to coming onto the market.

Keywords: functional food, microencapsulation, probiotics, cereals

Összefoglalás

A funkcionális élelmiszerek jótékony hatásaik miatt az egészségmegőrzés fontos alkotóelemei. A funkcionális komponens validált pozitív hatásának tudományos evidencián kell alapulnia. Gyártásuk során a hagyományos élelmiszertechnológiák mellett új technológiák is megjelentek így, pl. mikrokapszulázás, ehető bevonatok és szájban diszpergálódó filmek, nanotechnológia, vákuumos impregnálás. Ebben a közleményben a probiotikumok és a prebiotikus hatású funkcionális gabonapelyhek felépítését, hatását és készítését tárgyaljuk részletesebben. Számos előnyös tulajdonságuk mellett, biztonságos alkalmazásukkal kapcsolatban több kérdés vetődik fel, a piacra kerülésüket megelőző hiányos minőségbiztosítási lépések miatt.

Kulcsszavak: funkcionális élelmiszer, mikrokapszulázás, probiotikumok, gabonapelyhek

Irodalom

1. http://www.eufic.org/article/hu/taplalkozas/funkcionalis-elelmiszerek/artid/funkcionalis-elelmiszerek/ [2015.08.07.]

2. M. B. Roberfroid: Br J Nutr, 88, 133–138. (2002)

3. Lugasi, A., Horacsek, M., Martos, É.: Orv. Hetil., 48, 1964–1975 (2010).

4. http://www.oeti.hu/?m1id=1&m2id=248 [2015.08.31.]

5. Lugasi, A., Horacsek, M., Martos, É.: Orv. Hetil., 39, 1563–1572 (2010).

6. I. Siro, E. Kapolna, B. Kapolna, A. Lugasi: Appetite, 51., 456–467 (2008).

7. E. Betoret, N. Betoret, D. Vidal and P. Fito: Trends in Food Science & Technology, 22.,  498-508 (2011).

8. http://www.eufic.org/article/en/expid/basics-functional-foods/ [2015.08.08.]

9. Fenyvesi Zs.: Módosított hatóanyag-leadású diklofenák-nátrium tartalmú gyógyszerkészítmények formulálása és vizsgálata, Doktori értekezés, Semmelweis Egyetem, Budapest, 2010

10. L. Liu, J. F. Kerry, J. P. Kerry: Int J Food Sci Technol, 41., 295-302 (2006).

11. J Weiss, P Takhistov, DJ McClements: J Food Sci, 71, 107-116, (2006).

12. P. Fito, A. Chiralt, N. Betoret, M. Gras, M. Cháfer, J. Martínez-Monzó, A. Andrés, D. Vidal: J Food Engineering, 49, 175-183 (2001).

13. Ferguson, L. R., Philpott, M., & Barnett, M. P. G.: Nutrigenomics: integrating genomic approaches into nutrition research. Molecular Diagnostics, 2. kiadás, 23. fejezet, 347-363. (2010)

14. B. van Ommen, A. El-Sohemy, J. Hesketh, J. Kaput, M. Fenech, C. T. Evelo, H. J. McArdle, J. Bouwman, G. Lietz, J. C. Mathers, S. Fairweather-Tait, H. van Kranen, R. Elliott, S. Wopereis, L. R. Ferguson, C. Me´plan, G. Perozzi, L. Allen, D. Rivero: Genes Nutr., 5, 285–296 (2010).

15. A. M. P. Gomes, F. X. Malcata: Trends Food Sci Technol, 10, 139-157 (1999).

16. D. Knorr: Trends Food Sci Technol, 9, 295-306 (1998).

17. Pócsi I., Pusztahelyi T., Emri T., Dr. Leiter É.: Gyógyszer- és élelmiszer-biotechnológia, 8. fejezet (2013).

18. C. P. Champagne, P. Fustier: Curr Opin Biotechnol, 18, 184-190 (2007).

19. T. Mattila-Sandholm, P. Myllärinen, R. Crittenden, G. Mogensen, R. Fondén, M.Saarela: Intern Dairy J, 12, 173–182 (2002).

20. L. De Vuyst: Food Technol Biotechnol, 38, 105-112 (2000).

21. D. Charalampopoulos, R. Wang, S. S. Pandiella, C. Webb: Int J Food Microbiol, 79, 131– 141 (2002).

22. D. Charalampopoulos, R. Wang, S. S. Pandiella, C. Webb: Int J Food Microbiol, 79, 131– 141 (2002).

23. G. Kedia, J. A. Vázquez, D. Charalampopoulos, S. S. Pandiella: Curr Microbiol, 58, 338–342 (2009).

24. T. Beta, S. Nam, J. E. Dexter, H. D. Sapirstein: Cereal Chemistry, 82, 390-392 (2005).

25. J. Abecassis, J.-C. Autran, P. Feillet: Durum wheat, semolina and pasta quality. Recent achievements and new trends, INRA Editions, Párizs, 144-146. (2001)

26. J. A. Delcour, X. Rouau, C. M. Courtin, K. Poutanen, R. Ranieri: Trends Food Sci Technol, 25, 78-86 (2012).

27. J. Gruenwald: Clinics in Dermatology, 27, 210-216 (2009).

28. R. González-Esquerra, S. Leeson: Canadian Journal of Animal Science, 81, 295-305 (2011).

29. E. M. Han, S. H. Kim, J. Ahn, H. S. Kwak: Australasian Journal of Animal Sciences, 21, 131-137 (2008)

30. C. Hasler, A. Moag-Stahlberg, D. Webb, M. Hudnall: J Am Diet Assoc., 101, 733-736. (2001).

31. http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm2006877.htm [2015.09.02.]

32. J. C. Griffiths, D. R. Abernethy, S. Schuber, R. L. Williams: Journal of Functional Foods, 1, 128-130 (2009).

33. http://www.usp.org/ [2015.08.31.]

34. Szabó P., B.: Módszerek búza szemkeménységének meghatározására, Doktori értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2009

35. Pápay, Zs.E., Balogh, E., Somavarapu, S., Antal, I.: Drug delivery approaches for apigenin. In Apigenin and Naringeni (Ed.: Stacks N.), Nova Science Publishers, New York, 2015. p. 1-20.

36. Pápay, Zs.E., Sebestyén, Z., Ludányi, K., Kállai, N., Balogh, E., Kósa, A., Somavarapu, S., Böddi, B., Antal, I.: Comparative evaluation of the effect of cyclodextrins and pH on aqueous solubility of apigenin. J Pharm Biomed Anal, in press (doi:10.1016/j.jpba.2015.08.019).

[/item]

[/accordion]